Profetie

Eva van Sonderen

vrijdag 28 augustus 2015

De parasja van afgelopen week, Sjoftiem, bevat een passage over ware en valse profeten. Waar kun je de ware profeet aan herkennen? Aan het feit dat zijn (of haar) profetie uitkomt? Soms moet je daar heel lang op wachten, jarenlang, en die luxe kun je je niet altijd veroorloven. Ik moest aan die passage denken toen ik afgelopen dinsdag bij de LJG een debatavond bijwoonde met de titel ‘ISIS aan de grens met Israël’.

Sprekers waren Arend Jan Boekestijn, VVD’er, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Utrecht, en 'onze' Salomon Bouman, Crescas-columnist en vele jaren voor NRC correspondent in Israël. Of een debatavond, nou ja, het waren meer twee presentaties. De boomlange Boekestijn bewoog zich met grote passen over het podium en hield met behulp van een powerpoint-presentatie een erg pessimistisch betoog over de grote verschuivingen in het Midden-Oosten, gezien vanuit de verschuivende machtsverhoudingen in de hele wereld. De macht van de VS is aan het afnemen, de Amerikaanse bevolking is oorlogsmoe, de rol van de VS als politieagent van de wereld is uitgespeeld, zo stelde hij en hij zag de deal met Iran als gevaarlijk voor Israël, omdat daardoor weer grote geldstromen naar Hamas en Hezbollah, de handlangers van Iran, zullen gaan. Kortom, voor Israël breken boze tijden aan. Hij leek er bijna plezier in te hebben zijn gehoor angst aan te jagen, ik werd er in ieder geval niet vrolijker van. Misschien deelde hij zijn eigen angst, want hij vertelde meer dan een keer dat de toekomst van Israël hem slapeloze nachten bezorgde, en dat klonk oprecht.

Hierna hield Salomon Bouman, zittend en zonder powerpoint, een korter betoog, waarin hij scherp uiteenzette dat de positie van Israël in dit grote Soeni-Sji'a conflict veel beter is dan Boekestijn beschreef: Israël onderhoudt momenteel goede relaties met China, met India en met Rusland (dat laatste mede door het grote aantal Russische Joden in Israël en door de persoon van Avigdor Lieberman); Israël heeft het sterkste leger van het Midden-Oosten en de bevolking van Israël is helemaal niet zo bezig met de dreiging van IS als men dat in Europa is. Hij noemde Hamas een ‘Israëlische uitvinding’ - hij had beter kunnen zeggen ‘een onbedoeld resultaat’ van de Israëlische verdeel- en heerspolitiek die Fatach ooit de wind uit de zeilen moest nemen. Het enige echte gevaar dat Bouman ziet, komt vanuit het onopgeloste Israëlisch-Palestijnse conflict - als er geen levensvatbare Palestijnse staat komt, zou de ideologie van IS vanwege gebrek aan enig uitzicht wel vaste voet kunnen krijgen onder de Palestijnse bevolking van de Westbank. En dan heb je werkelijk IS aan alle grenzen van Israël. Jordanië werd door Bouman ‘een protectoraat van Israël’ genoemd en hij sloot niet uit dat IS zou proberen het Hasjemitische koninkrijk te laten instorten, in welk geval Israël Jordanië's grenzen zou moeten beschermen.

Waar beide sprekers het wel over eens waren, is het feit dat de Amerikaanse invasie in Irak een verschrikkelijke fout is geweest - Boekestijn was daar indertijd voorstander van, maar is daar van teruggekomen. Bouman noemde de ontbinding van Saddam Hoessein's leger een fatale vergissing: de militaire leiders uit dit leger zijn nu actief in IS. Opnieuw een onbedoeld gevolg van een ondoordachte oorlog.

In de Volkskrant van afgelopen weekend berichtte Paul Brill over een bestand tussen Israël en Hamas dat in de pijplijn lijkt te zitten, een zogenaamde hudna, een langdurig bestand, geen vredesregeling. Officieel spreken Israël en Hamas niet met elkaar, maar er zijn indirecte geheime besprekingen waarbij Tony Blair en Turkije schijnen te bemiddelen. Bouman noemde de ontwikkeling nog even aan het einde van het debat en Arend Jan Boekestijn bleek daar ook van op de hoogte te zijn. Waarom vertelde je dat dan niet! riep zijn debating partner verontwaardigd. Misschien paste het niet in Boekestijn's op lange termijn pessimistisch verlopende verhaal.

Gelukkig zeggen de rabbijnen dat er sinds de verwoesting van de Tempel geen ware profetie meer bestaat.

7 + 2 = ?

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.