Ana B’choach

Eva van Sonderen

vrijdag 3 maart 2017

De verkiezingsoverwinning van president T. in de Verenigde Staten heeft onmiddellijk geleid tot hate crimes: toenemend geweld tegen vluchtelingen, moslims, Afro-Amerikanen, andere ‘vreemdelingen’ en ook tegen Joden. Er zijn onder de Amerikaanse Joden godzijdank nog geen doden gevallen, maar ongeveer iedere dag komen er bommeldingen binnen bij Joodse instellingen en moeten scholen en andere Joodse centra worden ontruimd. Een historicus als Timothy Snyder, kenner op het gebied van de Sjoa en van de geschiedenis van Oost- en Centraal-Europa, vooral beroemd geworden met het in 2010 verschenen boek Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin, trekt in de New York Review of Books van 26 februari een vergelijking tussen de strategie van het duo Trump-Bannon en het opkomend nazisme in de vroege jaren dertig in Duitsland.

Wat moet je daarmee, wat kun je daar als individu op afstand aan doen? Een vriendin adviseerde me de kranten niet meer te lezen en ook niet zo veel meer op Facebook te zitten. Dat tweede is zeker een goede raad, maar ik kan toch niet mijn kop in het zand gaan steken en nergens meer van op de hoogte zijn? Ik bedacht dat ik in ieder geval twee keer per dag een krachtig gebed zou kunnen zeggen, het Ana b’choach, ter bescherming van alle andere kwetsbare groepen die door het nieuwe Amerikaanse bewind worden bedreigd.

Ana b’choach is een oud kabbalistisch gebed, in de Dasberg sidoer staat het op pagina 10, na stukken over de offerdienst in de Tempel. Het werd geschreven in de eerste eeuw van de gebruikelijke jaartelling door rabbi Nechonja ben Hakana. Bij de LJG wordt het niet gezegd, maar rabbijn Lillienthal verzekerde mij eens dat het wel in het liberale gebedenboek is opgenomen. Het is een gebed dat kan worden gezegd in tijden van nood, als bescherming tegen het kwaad, als genezing voor ziekte, als troost voor verdriet. Het telt zeven regels, en volgt daarmee de zeven ‘lagere’ sefirot: chesed (barmhartigheid), gevoera (beperking, grenzen trekken), tiferet (schoonheid, evenwicht), netsach (overwinning, eeuwigheid), hod (weerkaatsing, glorie), jesod (fundament) en malchoet (koninkrijk, de fysieke wereld). Iedere regel telt zes woorden, en de eerste letters van die woorden vormen tezamen een van de Godsnamen. Het wordt afgesloten met een onhoorbaar: Baroech Sjem Kavod Malchoeto Le’olam Va’ed, de uitspraak die de energie van de Goddelijke naam als het ware ankert op aarde. Zeven regels, van zes woorden elk, in totaal 42 woorden.

De ouderwetse vertaling, (Ik had een moderner vertaling van reb Zalman Schachter–Shalomi, maar die ben ik kwijtgeraakt.) Dasberg dus:
“Bevrijd toch door uw grote kracht het gebonden Jisrael
Aanvaard het gebed van uw volk, bescherm ons, laat ons rein zijn, ontzagwekkende G-d,
O machtige G-d, zij die uw eenheid belijden, bescherm ze als uw oogappel
Zegen hen, laat hen rein zijn, ontferm u over hen, bewijs hun voortdurend uw liefde,
Machtige heilige G-d, in uw overvloedige goedheid, leid uw gemeenschap.
Hoogverheven Enige, wend u tot uw volk dat steeds uw heiligheid gedenkt,
U die het verborgene kent, aanvaard het smeken en verhoor onze noodkreet.

Geprezen de Naam van zijne Koninklijke Majesteit, immer en eeuwig.

Bedenk wel dat een vertaling van het Hebreeuws maar een schaduw is van het origineel, want het mist de energie van de Hebreeuwse lettertekens en de vele betekenislagen van ieder woord. Raadpleeg voor het Hebreeuwse origineel uw liberale of orthodoxe sidoer, of Google.

Sjabbat sjalom

8 + 2 = ?
Hi Eva, I thought hmm maybe I'll say this prayer after I meditate . Sounds positive and genezing gericht, strenghtening. I emailed Menno to see if it is in the LJG siddoer. He sald no but it is one of the prayers said at funerals as the coffin is lowered into the ground. Wow! Troostend maybe for the overlevenden but a death oriented very negative prayer for someone alive and hopeful praying for strength and support wanting to get better, and not waiting to die! So basically this interpretation sounds too one sided. groeten,Sheila Kotkin
Hi Sheila, I learned from reb Ruth Kagan (f.) that the saying of Ana Bechoach is part of the tahara ritual (preparing the body for the funeral), because the soul needs to be 'lifted up', needs to go to the higher worlds. It is called "aliyat neshima" in Hebrew. I realize I do not know if tahara is done as well in the Reform movement - if not, perhaps that is the reason it is said at the funeral? Or do the orthodox say it at the funeral as well? Anyway while the body is lowered down into the grave, the neshama is encouraged to go upwards! so it is not a negative prayer in my view.... even though it is said at funerals.
Ik zocht Ana Bechoach in de Dasberg sidoer zodat ik het tijdens sjabbes kan lezen. Ik kon het niet vinden, maar gelukkig wees jij hierboven op het paginanummer.. Ik ben je daar zeer dankbaar voor. Nu maar hopen dat mijn kennis van het Hebreeuws zodanig gaat groeien dat ik ten volste ga begrijpen.
Wat leuk, Rudy, behatslacha! (succes gewenst.)

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.