In de nieuwsbrief stonden per abuis verkeerde data voor de lezingen van Bart Wallet. De informatie op de website in inmiddels gecorrigeerd. In het cursusoverzicht staan nu de juiste data:

inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

Columns

Weblogs disclaimer

Eva van Sonderen

Eva van Sonderen (1948) studeerde Engels aan het Nutsseminarium en sociologie/sociale geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast verdiepte ze zich in Jungiaanse psychologie en later in het werken aan dromen in droomgroepen (o.l.v.Robert Bosmak). Ze ging aan de slag als vertaalster en free-lance journaliste, publiceerde her en der verhalen en artikelen, o.a. in De Gids, De Groene Amsterdammer en Bres. Eva werkte mee aan het boek 'Israel: een blanco cheque?' (Amphora/Van Gennep 1983). Van 1985 tot 1988 maakte ze deel uit van de vrouwengroep De Nieuwe Wilden in de Poëzie, o.l.v.Elly de Waard. Vanaf 1990 was ze correspondente voor het NIW in Israël. Een aantal jaren heeft ze bijdragen geschreven voor Levend Joods Geloof en het Jonag Bulletin. In 2016 is ze opgehouden met haar werk als sociaal rapporteur in het kader van de WUV. Zo heeft ze nu volop tijd voor andere interesse gebieden, zoals theorie en praktijk van traumaverwerking in dromen; en energetische geneeswijzen, zoals Emotional Freedom Technique (‘Tapping’) en Johrei( Japans).

vrijdag 2 maart 2018

Het Poerimverhaal is een onwaarschijnlijk verhaal vol absurde wendingen, waarbij het onderste boven komt, boosaardige macht ten val komt en machtelozen zich plotseling kunnen verdedigen, in een wereld waaruit God zich ogenschijnlijk heeft teruggetrokken; in de Megillat Esther komt zijn naam tenminste niet voor.

Op mijn bureau liggen twee boeken: The Murmuring Deep van Aviva Zornberg, de modern-orthodoxe geleerde en schrijfster die Tora, Midrasj, psychoanalyse en literaire kennis met elkaar combineert in boeiende essays. Het tweede boek is een bijbel, in 1960 uitgegeven door het Nederlandsch Bijbelgenootschap met mooie pen-en-houtskooltekeningen van Mart Kempers, uit de erfenis van mijn moeder. De Esthervertaling beslaat zeven bladzijden. Daar waar staat dat koningin Vasjti weigerde het bevel van haar echtgenoot op te volgen om te verschijnen voor het waarschijnlijk dronken feestgezelschap van vorsten en volk, heeft mijn moeder enthousiast in de kantlijn geschreven: “een feministe”! Een tweede passage die ze onderstreepte, tegen het einde van het verhaal: “En de Joden richtten onder al hun vijanden met het zwaard een slachting aan en brachten dood en verderf teweeg.” Daar staat wel een rood veegje bij, als een weggewiste bloeddruppel. Mijn moeder hield niet van geweld.

Zornberg laat haar hoofdstuk over Esther voorafgaan door de regels van de Ierse dichter W.B. Yeats:
Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world.

(uit het gedicht: The Second Coming, geschreven in 1919, na afloop van de Eerste Wereldoorlog).

Zornberg wijst op het belangrijkst thema van het hele boek Esther: dat er tijdperken zijn waarin God zijn aangezicht verbergt (hester panim), tijden waarin mensen voelen dat ze alleen staan en zijn overgeleverd aan een ongekend kwaad, zoals tijdens de Sjoa. Hoe valt er in zo’n tijd dat “louter anarchie wordt losgelaten in de wereld”, te geloven in een hogere macht? Ze haalt het voorbeeld aan van Joodse gevangenen in het werkkamp Wolfsberg, waar in 1944 onder onmogelijke omstandigheden een Rosj Hasjana dienst werd gehouden, (de teksten geschreven op een afgescheurd stuk verpakking van een zak cement) en waar God in een hartbrekend gebed werd gesmeekt om zijn heerschappij over de wereld te herstellen.

Volgens de Megilla heerste koning Achasjverosj (Xerxes) over een machtig imperium van 127 staten, van India tot Ethiopië. Tegelijkertijd lijkt hij een leeghoofdig, onzeker persoon te zijn, melech hafachfach, grillig, ten prooi aan woede-uitbarstingen. Hij organiseert spectaculaire feestmaaltijden van liefst 180 dagen, vol pracht en praal, en wil ten slotte koningin Vasjti als laatste aanwinst tonen aan zijn vazal-koningen, zo van: ik heb de mooiste vrouw. Als hij een besluit neemt, gebeurt dat op basis van wie hij het laatst heeft aangehoord. (Aan welke machthebber in ons huidige tijdsgewricht doet Achasjverosj denken?)

Al komt Gods naam niet voor in de Megilla, er zijn wel vingerwijzingen (remazim, van remez) naar een bovennatuurlijke invloed, bijvoorbeeld als Achasjverosj een slapeloze nacht heeft, daardoor wordt voorgelezen uit oude kronieken en zodoende verneemt dat Mordechai ooit een aanslag tegen hem heeft verijdeld, waarop de koning besluit Mordechai alsnog eer te laten bewijzen – door Haman. Er wordt niet gebeden in het verhaal; wel zegt Esther aan Mordechai dat het Joodse volk drie dagen moet vasten, net als zij zal doen, voor ze ongevraagd voor koning Achasjverosj zal treden – een actie waarbij ze haar leven riskeert. Het hele verhaal smeekt als het ware om aanvullingen, en de geleerden hebben dat ook enthousiast gedaan in de vorm van midrasjim, spirituele fantasieën. Zo vertellen ze dat Esther de bescherming van de Sjechina opeens kwijt is als ze voor de koning staat, en in stilte bidt: Eli, Eli, lama azavtani, (Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten).

De rabbijnen plaatsten Achasjverosj’ heerschappij qua tijdstip ná de vernietiging van de Eerste Tempel, “toen er een einde kwam aan profetische inzichten.” Uit historische bronnen blijkt dat hij regeerde van 468 tot 465 voor de gebruikelijke jaartelling, toen de Tempel alweer was herbouwd. Aan het diepere thema van het verhaal, dat het tijdperk van openlijke wonderen zoals de Tien Plagen en het splijten van de Rietzee in die periode ten einde liep, doet dat verschil niet veel af. Met de figuur van Mordechai begint de wereld van chochma (wijsheid), schrijft Zornberg, de wereld van het rabbijnse Jodendom, van tekstanalyse, van Midrasj, op zoek naar verborgen aanwijzingen, naar ongerijmdheden in de tekst. Die houding vereist een ander soort bewustzijn: van kennis verbonden met het onderbewuste, het vermogen een vingerwijzing uit te bouwen tot een nieuwe interpretatie. (Toen ik voor het eerst kennis maakte met midrasjim dacht ik: ja, zo kan ik het ook, die rabbijnen fantaseren maar wat bij elkaar! Maar die rabbijnse ‘luchtkastelen’ zijn wel stevig gegrondvest op kennis van de Tora.)

Volgens de chassidische rabbijn Yehuda Aryeh Leib, beter bekend als de Sfat Emet (1847-1905) moet je de Megillat Esther van begin tot einde hebben aangehoord. Dat zou een soort bewustzijnsverandering bewerkstelligen, waardoor je het wonder van Poerim opeens echt begrijpt. Als u dit leest is de Poerimviering in sjoel al voorbij, en misschien heeft u door het oorverdovend geratel bijna niets kunnen verstaan. (Zo gaat het in Israël tenminste.) Maar de hele tekst van begin tot eind zelf lezen kan alsnog!

Delen |

Uw reactie:

vul de beveiligings-code in
mei 2020Sefirat haOmer – de dagen van de Omertelling
mei 2020Herdenken
mei 2020Minder coronavirus, meer machtsstrijd
apr 2020Dagboek in coronatijden
mrt 2020Verbondenheid in tijden van corona 2
mrt 2020Verbondenheid in tijden van corona
mrt 2020Verkiezingen maart 2020
jan 2020Politiek en het Vijfde Wereld Holocaust Forum
jan 2020Naar Nederland
dec 2019Zwerfkatten
nov 2019Aanklacht
nov 2019Raketten op het zuiden van Israël
okt 2019Acharé HaChagim
okt 2019Notities bij de Hoge Feestdagen
sep 2019Verkiezingen: vermoeidheid en besluiteloosheid
aug 2019Warm, warmer, heet – Israël over tachtig jaar
aug 2019Tisja beAv 2019 – “God on Trial”
aug 2019Ervaringen uit de diaspora
jun 2019Nechama Rivlin 1945-2019
mei 2019Bosbranden
mei 2019Songfestival
mei 2019Na de wapenstilstand
apr 2019Dovemansoren
mrt 2019Een ongewoon verhaal
mrt 2019Poerim in beeld
mrt 2019Stress hanteren en trauma’s kwijtraken
mrt 2019Lente in Amsterdam, winter in Jeruzalem
feb 2019Berichten uit de diaspora
jan 2019Overdenkingen na het overlijden van Amos Oz
dec 2018Een bezoek aan Tekoa
nov 2018Da'at Elyon
nov 2018Chaja Polak: ‘De man die geen hekel had aan Joden’
okt 2018Gesprek met Marceline Loridan-Ivens (2003)
sep 2018Ari Fuld z.l. – een sympathieke rechts-radicale settler
sep 2018Rosh Hasjana, goed en slecht nieuws
aug 2018Wel of niet (koosjer) vlees eten
jul 2018Tisja beAv – The joy of our heart has ceased, our dancing has turned into mourning
jul 2018In memoriam – Claude Lanzmann
jun 2018Pluralisme in Jeruzalem en Tel Aviv
mei 2018Pressurecooker Gaza ontploft
mei 2018Onnodige tragedie
apr 2018Israëls zeventigste verjaardag
apr 2018Lange, hete zomer
mrt 2018Een toevallig gevonden boek
mrt 2018Terugblik op Poerim
feb 2018Noodkreet
jan 2018Deportatie en verzet
jan 2018Doodstraf
dec 2017Rust en rumoer
nov 2017Meeliften op het dagboek van Anne Frank
okt 2017Noach, de zondvloed en (seksueel) geweld
okt 2017Vreugde van het water scheppen
okt 2017Een dinsdag in Jeruzalem
sep 2017New age, alt-right en antisemitisme
aug 2017De totale zonsverduistering
jul 2017De Kotel en de wet op bekering
jun 2017Geweld tegen Arabische vrouwen
mei 2017De zakenman en het fotomodel op bezoek in Jeruzalem
mei 2017Jom Hasjoa in Israël
apr 2017De maaltijd van de Moshiach
apr 2017Demonstreren in Jeruzalem
mrt 2017Weapons of the Spirit
mrt 2017Ana B’choach
feb 2017Emoties en de brit mila
jan 2017Een nieuwe koning in Egypte die Jozef niet had gekend
jan 2017Aanslag in Armon Hanatziv
jan 2017De rechtsstaat Israël
dec 2016Ellende en onheil
dec 2016Portefeuille
nov 2016Bosbranden
nov 2016Amerikaanse verkiezingen
okt 2016Sjana tova – van traditioneel tot vernieuwend
sep 2016Afscheid bij Crescas
sep 2016Prayer for the Soul and the Holy City
sep 2016Bariloche
aug 2016Gideon Levy
aug 2016Zomergasten en groene papegaaien
jul 2016Traditie en moderne ontwikkelingen
jun 2016In memoriam: Alegria
mei 2016Donkere wolken boven Zion?
mei 2016René Kahn – Tikoen Olam met behulp van psychofarmaca
apr 2016Overdenking bij de dood van Wim Brands
mrt 2016Denkflarden bij het samenstellen van sjlachmones
mrt 2016Stervensbegeleiding in Jeruzalem II – het French Hospice
mrt 2016Stervensbegeleiding in Jeruzalem
feb 2016Uitzichtloosheid in Gaza
feb 2016Separate but equal is not equal. Hebben vrouwen gewonnen, of de religieuze stromingen?
jan 2016Aanslagen op de Westoever
jan 2016Van Dis
dec 2015Het verschillende gebruik van messen
dec 2015Chanoeka 2015
nov 2015De oorlog van Gog en Magog
nov 2015Herdenking van de moord op Rabin
okt 2015Een bi-nationale staat voor twee volkeren
okt 2015De terreur van de lange messen
sep 2015Is er nog één Joods volk?
aug 2015Profetie
aug 2015Toch nog lichtpuntjes
jul 2015Tisja beAv 2015
jul 2015Een spook waart door Jeruzalem ...
jul 2015Tegengestelde verhalen - wat is waarheid
jun 2015Stedenband
jun 2015Licht en donker in Jeruzalem
mei 2015Catch the Jew! (Vang de Jood)
mei 2015Beth Mozes
apr 2015Tunnel of Hope
mrt 2015Angst en trauma hebben de verkiezingen gewonnen
mrt 2015Poeriem en Iran
feb 2015Nederlandse Joden, hier of daar
feb 2015Ibrahim Abu El-Hawa
jan 2015Verschillen in perceptie na de aanslagen in Parijs
jan 2015Journaal van te verwachten sneeuwstorm
jan 2015Het jaar 2014
dec 2014Chanoeka tussen Rechovot en Jeruzalem
dec 2014Welkom terug
nov 2014Door de Arabische sjoek
nov 2014Olijven plukken (2)
okt 2014Olijven plukken met Rabbis for Human Rights
okt 2014De goede oude tijd
okt 2014Onder de helm
sep 2014Rosj Hasjana 2014
sep 2014Berlijn en Jeruzalem
aug 2014Overwinning
aug 2014Staakt-het-vuren
jul 2014Oorlog en de as van de Rode Koe
jul 2014In Israël gebeurt in drie weken meer dan in Nederland in een jaar
jun 2014Hopen op het beste, het ergste vrezen - vervolg
jun 2014Hopen op het beste, het ergste vrezen
jun 2014Sjawoe’ot en de éénstaat oplossing
mei 2014Naar Tekoa
mei 2014Het Achterhuis voor tieners verklaard
mei 2014Anne Frank met luxe verwen-arrangement
apr 2014Jeruzalems begin en einde van Pesach
apr 2014Is er hoop na Kerry?
apr 2014De Holyland affaire
mrt 2014Nu al: pre-Pesachkoorts
mrt 2014Botsende klimaatzones en botsende belangen
feb 2014Diaspora-nieuws
feb 2014Ziekenfonds
jan 2014Landau over Sharon
jan 2014Afrikaanse asielzoekers in Tel Aviv
dec 2013Pre-Kersjt in Jeruzalem
dec 2013Een geurkaarsje voor Mandela
dec 2013Amos Oz, Chanoeka en Friedländer
nov 2013De Hollandsche Schouwburg. Theater, Deportatieplaats, Plek van Herinnering
nov 2013Filipijnen
nov 2013Bethlehem, de film
okt 2013Aviva Zornberg over de akeda
okt 2013De Kabbala van rabbijn Ashlag
sep 2013Wie verdient er nu de Nobelprijs?
aug 2013Scheermes en scheerkwast bij de hand houden
aug 2013Een relatief rustig eiland
aug 2013Gasmasker
jul 2013Tisja Be'Av
jul 2013Dertigste Jeruzalem Filmfestival
jul 2013Tel Aviv, stad van tegenstellingen
jun 2013Hitte
jun 2013Rosj Chodesj Tammoez
jun 2013'De vijand'
mei 2013Een echte seculiere sjabbatsfeer
mei 2013Onderduiken in de apenrots
apr 2013In dienst gaan
apr 2013Zon en zingeving in Israël
mrt 2013Kitniyot
mrt 2013Chamsin
mrt 2013Rabbi Menachem Froman, van Goesj Emoeniem tot Jerusalem Peacemaker
mrt 2013Conflict bereikt tuinhekje
feb 2013David Hartman - zichrono livracha
jan 2013The day after
jan 2013Ontregeld
jan 2013Lemaleh et hachalal
dec 2012Chanoeka in Nachlaot
nov 2012Oorlog met Gaza (2)
nov 2012Oorlog met Gaza
nov 2012New York
okt 2012Noach, de Zondvloed en zonne-energie
okt 2012Op de Machane Yehuda
sep 2012High Times – thuiskweek in Israël