Doodgewoon

Naud van der Ven

vrijdag 18 februari 2011

Al een tijdje geleden bleef ik haken aan een bijzin in een NRC-artikel van Guus Valk. Het ging over Afrikaanse migranten die met duizenden proberen illegaal naar Israël te komen. “Iedereen uit mijn streek wil naar Israël komen”, zegt de jonge boer Jonathan uit Eritrea en met hem zijn daar vorig jaar 11.000 migranten in geslaagd. Maar de risico’s daarvan zijn groot, vertelt Valk, want “de Egyptische grenspolitie schiet regelmatig migranten dood”.

Wat me trof was niet zozeer de inhoud van dat laatste zinnetje, want ik wist ook al langer dat dat gebeurt in de Sinaïwoestijn. Ik werd getroffen door het contrast tussen de volgehouden verontwaardigde toon over wat Israël doet – samengevat in de kop “Israël verschanst zich achter hekken en muren” – en de terloopsheid van die bijna achteloze bijzin. Het is kennelijk doodgewoon dat Egyptische soldaten migranten doodschieten. Maar het bouwen door Israël van een hek omdat er te veel migranten binnenkomen, verdient het kennelijk om breed te worden uitgemeten.

Vorige week hoorde ik op de radio nog zo’n ‘vanzelfsprekendheid’. Een Egyptedeskundige werd naar aanleiding van de omwenteling in Cairo geïnterviewd. Gevraagd naar de meest populaire hedendaagse Egyptische politicus en mogelijke nieuwe leider kwam de deskundige met de naam van een voormalige minister – ik weet zijn naam niet meer – die onder meer zo populair was vanwege een liedje van hem met het refrein “Weg met Israël”. Natuurlijk.

Daar word je allemaal niet vrolijk van. Je mag hopen dat Israël zichzelf wat beter gaat helpen. Want de kolonistenpolitiek en het ruwe optreden van minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman maken het voor Israëls sympathisanten niet gemakkelijker om de strijd tegen de beschreven ‘vanzelfsprekendheden’ te voeren.

8 + 2 = ?
je schrijft over:de kolonistenpolitiek en het ruwe optreden van minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman". Je begrijpt er weinig van. 1A:"de kolonistenpolitiek": als je de geshiedenis vanaf de Balfourdeclartion leert, weet je dat wij in het TEVEEL beloofde land wonen en dat van het historische Joodse land nu is afgesplits: 1a Heel (Trans)Jordanie, 1b een deel van het huidige Syrie, 1c een (zuidelijk) deel van het huidige Libanon 1d een deel van de Sinai; En dan zijn er die van het kleine stukje Israel nog een zogenaamde "Palestijnse" staat willen afsplitsen. 1B In een ECHTE vredes-situatie is er geen reden dat Joden en/of Israelische Joden niet in een Arabisch bestuurd gebied zouden wonen, evenals Joden in alle westerse landen tussen niet Joden kunnen wonen. 2. Lieberman. Heb je bedacht dat zijn recht voor zijn raap spreken verfrissend, verhelderend, verduidelijkend opgevat kan worden? In de internationale politiek is veelal onduidelijkheid in de diplomatie een scherm waarachter leugens, discriminatie, deligimatisatie, haat en xenophobie schuilgaan. Met diplomatieke schijnheiligheid bereik je geen realistische evaluatie van situaties en daarom ook geen realistische oplossingen. Joseef Vleeschhouwer email: [email protected]

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 2010

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.