Harry, 255 columns

Harry van den Bergh z”l

vrijdag 27 maart 2020

Met het overlijden van Harry van den Bergh, op 77-jarige leeftijd, verliest Joods Nederland één van zijn meest vooraanstaande leden.

Harry was politicus, een sociaaldemocraat in hart en nieren en zijn leven lang lid van de Partij van de Arbeid. Tussen 1977 en 1987 was hij Tweede Kamerlid, met Buitenlandse Zaken en Defensie in zijn portefeuille, en van 2010 tot 2018 gemeenteraadslid in zijn woonplaats Amstelveen. Hij zette zich in voor talloze Joodse en niet-Joodse organisaties. Zo was hij onder andere voorzitter van Joods Maatschappelijk Werk, voorzitter van Veilig verkeer Nederland, voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland en voorzitter van Humanity in Action.

Ook Crescas is hem veel dank verschuldigd. In de zomer van 2011 was Harry één van de eersten die columns ging schrijven voor de Crescas-website. In zijn eerste bijdrage, ‘Ter kennismaking’ , werd meteen duidelijk wat wij, en onze lezers, van hem mochten verwachten. Hij opende met: “Ik meen oprecht dat het een kowed is op deze site voor 3.500 potentiële lezers te mogen delibereren, te mopperen, te adviseren, te prijzen en te wanhopen over vele zaken die in de Joodse (en niet-Joodse) wereld en in Israël aan de orde zijn.” De toon was gezet. Een lange reeks columns volgde, vaak over de Israëlische politiek, waarbij hij – ondanks zijn liefde voor Israël – stevige kritiek niet schuwde.

Vrijdag 13 maart 2020 plaatsten wij zijn 255ste column. Het zou, zoals wij nu weten, zijn laatste bijdrage zijn.

In april 2018 overleed Marijke van den Bergh, Harry’s geliefde echtgenote. Haar verlies is hij eigenlijk nooit te boven gekomen. Zondag 22 maart 2020 is Harry naast zijn Marijke begraven.

Moge hun beider zielen zijn opgenomen in de bundel van het eeuwige leven.

Michel Waterman

Reageren op dit item is niet meer mogelijk.
Dank voor deze hesped voor jullie trouwe, markante columnist. Harry en Marijke van den Bergh - Zichronam livracha.
Door de jaren heen krijg je als lezer van de Crescas nieuwsbrieven een band met de uitstekende columnisten. We zullen Harry missen.
Als vriend van Harry werd ik als (fatsoenlijke ) goj toegelaten tot deze voortreffelijke website. Zijn columns waren een belangrijke bijdrage om het "gesprek" in Joods-Nederland gaande te houden. Gelukkig is Salomon Bouwman er nog . Ik suggereer dat jullie een compilatie van zijn inbreng als herinnering op een of andere manier publiceren.
Harry vd Berg was een van mijn eerste Joodse relaties ten hgij met Haboniem een over-sjabbat in Vogelenzang kampeerde, terwijl ik daar in het huis gedurende 14 dagen werkte. Ik herinner mij dat ik Moatse Sjabbat met Rabbijn Soetendorp en Haboniem bij een kampvuur zaten. Sindsdien ben ik "bij de club"gebleven, alhoewel niet dezelfde als Harry. Ik ben later dati geworden en woon nu in Israel sinds 8 jaren met echtgenoot, temidden van kinderen, klein- en- achterkleinkinderen. Pesach Sameach (maak er wat van!) Ruth Weijel
Harry we zullen je missen . iedere avond om 11uur is er een gebed en word hij meegenomen in de eeuwige memory. sjalom en dank voor alles. wij zullen elkaar zeer zeker weer ontmoeten. goede reis en ……. .

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011