Weer een schandaal aan de Klaagmuur

Harry van den Bergh z”l

vrijdag 1 mei 2015

Mij is altijd verteld dat de zogenaamde Klaagmuur, de Kotel, één van de belangrijkste plaatsen in het jodendom is. Hoewel ik er moeite mee heb stukken steen als iets heiligs te beschouwen, kan ik de betekenis van de plaats vanuit historisch oogpunt gezien heel goed begrijpen. Het gaat om wat over is van de Tweede Tempel, die al een paar duizend jaar geleden verwoest werd. Nu is de plaats niet alleen heilig, maar ook een hevig politiek twistpunt, omdat boven op de Tempelberg de heilige en prachtige El Aksa Moskee is gebouwd. Vrome Moslims en Joden hebben op deze plek nog een explosieve appel te schillen, hetgeen ik hoop nooit zal gebeuren.

De Kotel, de Tempelmuur, is ook een onderwerp van grote tegenstellingen in het religieuze jodendom. Beter gezegd: een groot twistpunt tussen orthodoxe en liberale joden, waarbij de baardmannen van de orthodoxie geheel volgens een (onaanvaardbaar) reglement bij de Muur de religieuze lakens mogen uitdelen. Zij hebben ook een monopolie op die vreselijke gewoonte van bedelen, om geld te vragen op het plein voor de Tempelmuur. Het moge duidelijk zijn dat mijn sympathie niet ligt bij die ‘vrome’ en ‘onverdraagzame’ activisten, de zogenaamde zendelingen van Hasjem.

Mijn afkeer van deze lieden kwam in de afgelopen dagen weer tot een hoogtepunt toen ik las over het zoveelste incident tussen de vromen en de vrijen aan de Muur. Liberale vrouwen, verenigd in het Israel Religious Action Centre (IRAC), strijden al jaren voor gelijke rechten op deze voor het jodendom zo belangrijke plaats, waar tot nu toe de wet van de orthodoxie geldt. Het idee alleen al is onverdraaglijk!

Het incident van de afgelopen dagen was prachtig. Ik houd van dit type knokpartij, omdat het iets zieligs en iets lachwekkends heeft. Dit in die zin dat zoiets vandaag de dag nog mogelijk is, ware het niet dat het om bloedige ernst gaat. Want aan de Kotel mag door vrouwen niet uit de Tora gelezen worden, hoewel dat prachtige geschrift toch het geschrift van alle Joden is. Zo hebben onze orthodoxe vrienden dat al heel lang geleden bepaald.

De vrouwen van het IRAC zijn veelal strijdbare en goed ontwikkelde vrouwen, die goed weten wat zij willen en waarmee zij bezig zijn. Ik heb hen een keer bezig gezien in Jeruzalem. Toch aardig, zo'n grote groep vrolijke en feestelijk geklede vrouwen tegenover die grote groep Schwarzen waar de levensblijheid nu niet direct vanaf straalt. De vrouwen van IRAC willen in het vrouwengedeelte van de Muur, schrik niet, de vreselijke wandaad begaan van het lezen uit de Tora. Kan het nog erger? Nu is het ook zo dat alle honderd Torarollen bij de Muur zich bevinden bij het mannengedeelte. Dit natuurlijk om ernstige besmetting van deze rollen bij het vrouwengedeelte te voorkomen. Geen enkele Torarol bevindt zich in dat gedeelte.

De dames van het IRAC hadden een prachtige truc bedacht om een Torarol naar het vrouwengedeelte te brengen en uit die rol te laajnen. Zij kwamen opdagen met 150 vrouwen en 50 mannen. Twee heren hadden de schone taak gekregen een Torarol (van de 100 aanwezige) te pakken te krijgen en deze in de menigte over te brengen naar het vrouwengedeelte. Dat moet een prachtig spektakel geweest zijn, waar men natuurlijk wel de humor van moet inzien, alsook het achterlijke feit dat zoiets in het moderne technologisch geavanceerde Israël nog nodig is. Immers: mijn vrienden de baardmannen zijn op religieus gebied nog steeds de onverdraagzame baas. De twee mannen die de Torarol moesten ‘ontvoeren’ zijn door de religieuze politie van het plein opgepakt en hebben in een politiecel gezeten. Een praktijk die doet denken aan de religieuze politie van Iran!

Shmuel Rabinovitch is de naam van het hoofd van de religieuze politie van de Muur. Hij draagt er zorg voor dat de twee mannen die de IRAC-vrouwen hielpen met het uitvoeren van een religieuze daad, in de bajes van de politie terecht kwamen. Ook onder ons bevindt zich de ‘Taliban’, of zo u wilt de ‘Iraanse godsdienstpolitie’.

Ik las nog een bericht dat de strikt orthodoxe burgemeester van Rehovot de bar mitswa van een geestelijk gehandicapt kind in een Conservative synagoge in zijn stad verboden had. Het moet niet gekker worden!

Als ik eerlijk ben, vrees ik dat de Schwarzen terug zullen keren in de regering van Netanjahoe. Wij kennen de politieke wensen van deze heren, want vrouwen spelen bij hen geen rol van betekenis. De knoet van de baardmannen gaat er weer over!

7 + 2 = ?

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.