inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

Columns

Weblogs disclaimer

Nathan Lopes Cardozo

Rabbijn Dr. Nathan Lopes Cardozo (1946) werd geboren in Amsterdam en woont sinds 1977 in Israël. Als kind van een Portugees-Joodse vader en een niet-Joodse moeder heeft hij een lange weg afgelegd. Op zijn 16e is hij ‘uitgekomen’ (Joods geworden) bij Chacham Salomon Rodrigues Pereira. Jaren later haalde hij zijn rabbijnentitel aan de orthodoxe Gateshead Yeshiva. In Jeruzalem richtte hij de David Cardozo Academy op en geeft lezingen in Israel en het buitenland voor Joden en niet Joden. Hij is de auteur van 15 boeken. De laatste twee: “Jewish Law as Rebellion. A Plea for Religious Authenticity and Halachic Courage” (Urim Publications, 2018) en “Cardozo on the Parasha, Bereshit” (Kasva Press, 2019),het eerste van 7 delen op de Tora en de feestdagen. Rabbijn Lopes Cardozo neemt in zijn geschriften geen blad voor de mond en zijn ideeën worden in de velerlei media fel bediscussieerd.

vrijdag 8 november 2013

Moed is het eerste woord dat opkomt als we denken aan de beslissing van de nieuwe opperrabbijn van Groot-Brittannië, Ephraim Mirvis, om naar Limmoed te komen. Limmoed, het grootste Joodse evenement ter wereld, dat eind dit jaar zal plaatsvinden in Engeland. Het getuigt van de bedroevende staat waarin het hedendaagse orthodoxe leiderschap zich bevindt, als een opperrabbijn als moedig wordt bestempeld omdat hij de uitnodiging accepteert om Torah te doceren op zo'n bijzonder Joods evenement. Zoiets zou toch vanzelfsprekend moeten zijn? Maar de waarheid is dat moed inderdaad is uitgegroeid tot een schaars goed in grote delen van de orthodoxie.

De brief, geschreven door de eerbiedwaardige Dayan Ehrentreu, voormalig Rosh Beit Din van de Britse United Synagoge - ondersteund door een aantal andere toonaangevende Britse dayanim en rabbijnen - die Joden oproept om vooral niet deel te nemen aan de komende Limmoed in Engeland, vanwege het feit dat woordvoerders van Reform en Conservative stromingen daar eveneens aanwezig zullen zijn, zegt genoeg. Deze brief heeft Britse Joden voor de zoveelste keer tot een gênante onderlinge confrontatie gebracht die onze gemeenschap negatief in de publiciteit brengt.

Religieuze veroordeling in de vorm van een verbod of een bevelschrift is de meest ondoordachte actie die deze gerespecteerde rabbijnen hadden kunnen nemen. Het getuigt van angst, fundamentalisme en kleingeestig dogmatisme. Een verbod als het onderhavige lijkt op de ban die de Christelijke kerkelijke autoriteiten in de zeventiende eeuw uitspraken over Galileo vanwege zijn stelling dat de aarde niet het middelpunt van het universum was. Dit soort verboden werd gebruikt tegen demonen, heksen en andere vormen van bijgeloof - geen activiteiten waar deze rabbijnen mee geassocieerd willen worden.

Het is een trieste zaak als rabbijnen geloven dat ze zich tegenwoordig nog kunnen verschuilen achter hoog-ommuurde bastions van exclusiviteit. Erger nog: het toont aan dat deze rabbijnen totaal los staan van de hedendaagse realiteit. Communicatie vindt tegenwoordig plaats via voorheen ongekende manieren en kanalen. Dit heeft de spelregels voor het voeren van een ideologische oorlog drastisch veranderd, net zoals de situatie van het Joodse volk in het algemeen is veranderd. Een middel dat ooit effect sorteerde, is nu verworden tot een farce. Een groot deel van de orthodoxe wereld is van mening dat er geen behoefte is aan verandering. De waarheid is, dat er niets misleidender en gevaarlijker is dan deze overtuiging. De scheuren in de wanden van de orthodoxe bastions zijn overal om ons heen zichtbaar – hoe hoger de muren, des te groter de scheuren - en geen enkel kunstmatig proces kan deze scheuren repareren. Het tegendeel geloven, is niets anders dan ijdele hoop.

Het feit dat orthodoxe rabbijnen wegblijven van een evenement als Limmoed, is ronduit beschamend voor ons als orthodoxe leraren. Te denken dat iedereen overtuigd zal worden van de waarheid van het orthodoxe geloof als haar autoriteiten wegblijven omdat leraren van andere bewegingen participeren, is zeer discutabel. Dergelijke ideeën vervagen in flikkerende sintels die alle betekenis verloren hebben. Het enige effect dat deze actie heeft, is dat mensen ervan overtuigd raken dat orthodoxe Joden bang zijn voor een confrontatie met andersdenkenden. Het maakt het orthodoxe jodendom belachelijk en vormt een bevestiging voor jonge moderne intelligente Joden dat de orthodoxie een achterhaalde vorm van jodendom is, die niets meer te bieden heeft en slechts gedreven wordt door angst.

Het is onverklaarbaar dat het niet bij deze rabbijnen opkomt dat zij, juist door weg te blijven, Limmoed op een zilveren presenteerblaadje aanbieden aan de niet-orthodoxen, waarbij zij die stromingen juist versterken. Je vraagt je af waarom zij niet zien wat voor ieder ander glashelder is. De enorme schade die wordt aangericht door het niet deelnemen van orthodoxe rabbijnen aan Limmoed, kan niet genoeg worden benadrukt. Wie van deze gewaardeerde dayanim en rabbijnen heeft het recht om deelnemers aan Limmoed de gelegenheid te ontzeggen om kennis te maken met het orthodoxe gezichtspunt? Hoe durven ze weg te blijven?

Het argument dat het een kwestie van principes is om niet deel te nemen, omdat wel deelnemen geloofwaardigheid zou verlenen aan niet-orthodoxe stromingen, is volledig ongegrond, aangezien Limmoed aan niemand geloofwaardigheid verleent en niets anders is dan een marktplaats waar verschillende mensen proberen hun waren te verkopen. Het besluit deze bijeenkomst niet bij te wonen is vergelijkbaar met het opzettelijk sluiten van je internetbedrijf en het failliet laten gaan, omdat concurrerende bedrijven de gotspe hebben om ook internet te gebruiken.

Is de angst voor Conservative en Reform niet de echte reden voor de weigering van deze rabbijnen om deel te nemen? Teveel orthodoxe rabbijnen hebben geen kennis van andere Joodse stromingen. Zij bestuderen hun redeneringen niet, lezen hun literatuur niet en spreken zelfs niet met degenen die deze ideeën aanhangen. Ze zijn bang voor deze bewegingen omdat ze niet weten hoe ze hun overtuigingen moeten weerleggen. Zodra hen door Limmoeddeelnemers wordt gevraagd waarom zij het oneens zijn met andere gezindten en waarom de orthodoxie de juiste weg is, komen ze niet uit hun woorden. Hun principe is vergelijkbaar met dat van iemand die een boek bespreekt, maar weigert dit boek eerst goed te lezen, omdat hij dan bevooroordeeld zou zijn. Argumenten die gebruikt worden tegen Reform en Conservative ideeën bestaan te vaak uit achterhaalde clichés. Veel rabbijnen zijn zich er niet eens van bewust dat er grote positieve veranderingen hebben plaatsgevonden binnen deze stromingen. Evenmin lijken zij te beseffen dat de orthodoxie haar beginselen eveneens voortdurend herformuleert, om invulling te geven aan levensvragen die dit moderne, digitale tijdperk bij zowel Joodse als niet-Joodse gemeenschappen oproept.

Is het niet mogelijk meer bescheidenheid te tonen en eindelijk eens te luisteren naar de argumenten van de ‘tegenstanders'? Het Reform en Conservative jodendom is in veel opzichten, maar niet uitsluitend, ontstaan als gevolg van het falen van de orthodoxie om de religieuze kaart correct te lezen. Er is veel bewijs ter ondersteuning van de bewering dat gevoelige religieuze zielen zochten naar een op Halacha gebaseerd niet-autoritair jodendom, maar dat het de orthodoxie niet lukte om dat te bieden. Zou enige bescheidenheid ons niet passen? Heeft de orthodoxie altijd gelijk en heeft ze het alleenrecht op de waarheid en niets dan de waarheid? Is absolute theologische zekerheid inderdaad het keurmerk van de orthodoxie? Een ieder die de voornaamste religieuze teksten van het jodendom bestudeert, weet wel beter. Het authentieke jodendom bestond voor een groot deel uit een veelheid aan ideeën die met elkaar wedijverden, waarbij onze Wijzen - met respect voor Halacha - met elkaar in debat gingen, zich realiserend dat zelfs Halacha op meerdere manieren kan worden verklaard.

Het enorme verlies aan prestige dat de orthodoxie in de afgelopen honderd jaar heeft geleden, vanwege haar onvermogen om te begrijpen in welke spirituele toestand ons volk verkeert, valt niet te beschrijven. De orthodoxie realiseert zich nog steeds niet dat het werkelijk een wonder is dat zo veel jonge, intelligente Joden orthodox zijn geworden of zelfs gebleven, ondanks dat wat de orthodoxie hen te bieden had. In veel gevallen was dit alleen mogelijk omdat sommige orthodoxe individuen, denkers en leiders een eigen weg insloegen en zich, net als de Baal Shem Tov, realiseerden dat de conventionele orthodoxie de plank mis sloeg. Het resultaat van de voortdurende strijd die de conventionele orthodoxie tegen deze nieuwe ideeën en nieuwe stromingen voerde, was voorspelbaar. Het capituleerde, veel slachtoffers achterlatend.

De echte orthodoxie heeft niets te vrezen. Het heeft alle essentiële ingrediënten die nodig zijn om deze strijd aan te gaan en zijn waarde te bewijzen. Het jodendom is de meest verbazingwekkende en moedige religie waarmee de wereld is gezegend. Het kent oneindig veel moed en toornt met kop en schouders boven de rest uit. Het gaat de uitdaging aan en gaat geen kritiek uit de weg. Het waardeert een goed gevecht, zodat het zichzelf kan verrijken. Het is een protestbeweging tegen vele 'ismen', maar bovenal tegen kleingeestigheid.

Ik doe een beroep op Dayan Ehrentreu, die niet alleen een groot geleerde, maar ook een uitstekend redenaar is, om naar Limmoed te komen. In plaats van kritiek te uiten op opperrabbijn Mirvis, zou hij hem moeten prijzen voor zijn moed. Hij zou emeritus opperrabbijn Lord Jonathan Sacks moeten vragen met hem mee te gaan en hij zou moeten afzien van zijn vroegere gewoonte om deze laatste ervan te weerhouden naar Limmoed te gaan. Ik moedig de dayan aan om in panels te gaan zitten, samen met Reform en Conservative rabbijnen en denkers, en aandachtig te luisteren naar wat zij te zeggen hebben, advies bij ze in te winnen en, zo nodig, hun ongelijk te bewijzen. Hij zou ze moeten uitnodigen om samen met hem te strijden en ervoor te zorgen dat jonge Joden verliefd worden op het jodendom en overtuigd raken van de schoonheid van de orthodoxie.

Het jodendom is in veel delen van de wereld in verval. Wij moeten er alles aan doen om dit tij te keren. Wat we nodig hebben, is creatief denken en moedige ideeën. Mensen afschrikken en ontmoedigen om deel te nemen aan Limmoed, is het laatste dat wij nodig hebben. Het is een teken van lafheid. Als de orthodoxie niet in staat is zijn aanhangers te leren om andere ideologieën te weerstaan, dan maakt het zich schuldig aan een educatief fiasco.

Geachte Dayan Ehrentreu, verspil uw energie niet aan openlijke veroordelingen en censuur. Toon ons dat de ware orthodoxie onverslaanbaar is. Dat is waar wij met z’n allen op wachten: orthodoxe moed.

Deze gastcolumn is een vertaling van de oorspronkelijke Engelstalige versie die vandaag,
8 november 2013, verschijnt in de Jerusalem Post.
Vertaling: Shanty Elena van de Sande.

   Deel dit bericht: Facebook  Facebook

Uw reactie:

vul de beveiligings-code in
jul 2020Faith and Defiance: The Journey of a Religious Rebel A Quest for Authentic Judaism, a Contemplative ...
jul 2020Faith and Defiance: The Spiritual Journey of a Religious Rebel A Contemplative Autobiography
jul 2020Faith and Defiance 2 - The Spiritual of Journey of a Religious Rebel - A Contemplative Autobiography
jul 2020Faith & Defiance: The Journey of a Religious Rebel A Contemplative Autobiography
jul 2020Faith and Defiance The Spiritual Journey of a Religious Rebel A Contemplative Autobiography Prologue, ...
jun 2020Faith and Defiance: The Spiritual Journey of a Religious Rebel A Contemplative Autobiography Prologue, ...
jun 2020The Death and Birth of the Halachic Expert One Should Listen to Bach, Mozart, or Beethoven Before Ruling ...
jun 2020There is no Mashiach Without a Song
jun 2020Some Preliminary Bold Halachic Ideas How to Observe Shabbat, Take the Tram and Go to a Restaurant! (1)
mei 2020Torah from Heaven? What Really Happened? What Does It Mean? Does It Matter?
mei 2020Shavuot Torah: The Confrontation with Ourselves
mei 2020Yom Yerushalayim The City and People of Eternity
mei 2020The Perfect Torah Versus The Evolving Torah, Essay 7 The Evolving Torah and Utopian Halacha
mei 2020The Perfect Torah Versus the Evolving Torah, Essay 6 Halacha, Morality and the Will of God
apr 2020The Perfect Torah Versus the Evolving Torah, Part 5 The Mei HaShiloah on the Relationship Between God ...
apr 2020Pesach: Coronavirus - Where is God?
mrt 2020The Eternal Torah Versus the Living Torah Rabbi Cardozo’s Thoughts on the Mei HaShiloah, Part 4 The ...
mrt 2020Coronavirus: Is It Good?
mrt 2020The Perfect Torah Versus the Evolving Torah Part 3
feb 2020The Ideal Torah Versus the Evolving Torah Thoughts on the Mei Hashiloah and the Halacha Part 2
feb 2020The Ideal Torah Versus the Evolving Torah Thoughts on the Mei Hashiloach and the Halacha Part 1
feb 2020Fundamentalism-Education and The Wisdom of the Gentile
feb 2020Praying, Soulmates, Army Service and the Halachic Chess Game
jan 2020Knowing How to Lose
jan 2020After 75 Years The Shoah Rembrandt and the Quest for Integrity
jan 2020The Talmudic Olympic Games
dec 2019Parashat Vayeshev God’s False Accusation And the Mystery of this World
dec 2019The Value of Religious Doubt
dec 2019Be prepared to be challenged, incensed, inspired Book Review Cardozo on the Parashah: The Book of Genesis
nov 2019Parashat Toledot Old Age, Facelift and the Loss Of Individuality
nov 2019Avraham and the Impossible God: The Challenge of Akeidat Yitzchak
nov 2019The Third Epoch of Jewish History
nov 2019Two More Podcasts
okt 2019Why the Cardozo Academy is in Financial Difficulties
okt 2019The Dangerous “Day After” Yom Kippur and the Joy of Succot
okt 2019Yom Kippur: Who is Able to Eat?
sep 2019The King*
sep 2019Three podcasts from the David Cardozo Academy
sep 2019Is the Torah from Heaven? Letter to a Friend
sep 2019An Introduction to Rosh Hashana Why the Shofar?
aug 2019Parashat Re'eh - The Purpose of Judaism is to Disturb
aug 2019When Times Change, Jewish Education Changes
aug 2019The Sweetening of the Divine Word
aug 2019A Command to Cancel the Commandments Tolerating Heresy
jul 2019Life: The Courage to Say 'Li'
jul 2019The Divine Insanity of Halachic Chess
jul 2019Limmud
jun 2019The Embarrassment and Honor of Being Called a Rabbi, and Third-Epoch Halacha
jun 2019The High Priest, the Pope and I
jun 2019My Struggle with Persuasion and the Truth Concerning other Religions
jun 2019Is the Torah Divine? Thoughts for Shavuot on Combustibility
mei 2019A Vote of Confidence
mei 2019To Madonna
mei 2019On Music Baths And Art As Religious Protest
mei 2019Yom Ha’atzmauth The Eternal Marriage
mei 2019My Chareidi and Modern Orthodox Struggles Question 9, Part Two
apr 2019Bread is an Arrogant Matza
apr 2019Question 9 My Chareidi and Modern Orthodox Struggles Part One
apr 2019The Israeli Elections Radical Otherness
mrt 2019Faith and Freedom The Passover Haggadah of Rabbi Dr. Eliezer Berkovits
mrt 2019Thoughts to Reject Purim
mrt 2019My Hardship with Honest Teaching And Its Privilege
mrt 2019My Controversy with the Mainstream Orthodox Community – Part 2
mrt 2019My Controversy with the Mainstream Orthodox Community – Part 1
feb 2019My Fascination with the Chaotic World of the Talmud Ten Questions for Rabbi Lopes Cardozo
feb 2019The Kotzker, Spinoza and I Ten Questions for Rabbi Cardozo
feb 2019The Sanctity of Shabbat Yes to the Ayalon Bridge, No to the Eurovision Song Contest
feb 2019My Search for and Momentary Loss of God
jan 2019Why I (Refuse to) Pray Ten Questions for Rabbi Cardozo
jan 2019Torah Reaches Beyond the Boundaries of Strict Halacha
dec 2018An interview with Rabbi Cardozo: Taking issue
dec 2018Parashat Miketz The Pain of Being a Tzaddik
nov 2018Parashat Vayeshev Divine Emanations, Chanuka and the Future of the State of Israel
nov 2018Parashat Vayishlach Amalek, Jewish Injustice, Converts and a Warning to the Chief Rabbinate
nov 2018Parashat Vayetze Be Fearful of Religion (1)
nov 2018Parashat Toldot Admitting A Mistake: Even God Does
nov 2018Pittsburgh - In Memory of Its Victims Faith, Death and Frontal Encounter (A Short Insight while on the ...
okt 2018The Curse of Religious Boredom
okt 2018Parashat Noach
okt 2018Introduction to Torah Torah: The Unavoidable and Disturbing Text
sep 2018Simchat Torah: The Unapproachable Text
sep 2018Simchat Torah Technology and the Outdated Torah Scroll
sep 2018Rosh HaShana: Fairy Tales and Humor
aug 2018Rosh HaShanah: What Really Counts
aug 2018The Joy of Saying: I am Sorry The Portuguese Spanish Selichot
aug 2018Parashat Shoftim Surround Yourself with Cleanliness
aug 2018Achieving Unity While Remaining Divided
jul 2018Tish'a B'Av – The Ninth of Av Who Needs the Temple?
jul 2018The Controversy Surrounding My Louis Jacobs Memorial Lecture
jun 2018Scandalous Halachic Decisions Ethiopians and Wine
jun 2018Parashat Chukat The Curse of Religious Coercion
jun 2018Conversion An Open Letter to Israel’s Chief Rabbis
jun 2018Parashat Behaalotecha Theocracy, Democracy, and Halacha *
mei 2018Why a Second Day Yom Tov? The Incomparable Greatness of the Land of Israel
mei 2018Atheism: Belief in the Unbelievable I have tried to be an atheist, but skepticism always got in the way
mei 2018Parshat Bechukotai To Have or to Be, That Is the Question
mei 2018Sefirat HaOmer The Secret to Human and Rabbinical Autonomy
apr 2018The Tragedy and the Challenge A Forgotten Mission
apr 2018Seventy Years of an Unyielding 3,330-Year Marriage Yom Ha'atzmaut
apr 2018Yom HaShoa – Jewish Life or Just Israeli Life? Rabbi Yochanan ben Zakkai or A.B. Yehoshua?
mrt 2018The Great Mystery: Why Karpas?
mrt 2018Plato’s Haggada in the “Dialogues”
mrt 2018An Open Letter to Defense Minister Avigdor Liberman and the Charedi Leadership
mrt 2018Collapsed Halacha and Moshe’s Mask
mrt 2018Megillat Esther and the Nervous-Syndrome Chess Game
feb 2018Conversion and the Birth of Amalek A Warning to the Chief Rabbinate
feb 2018Finding One's Neshome (1) Franz Rosenzweig and the Berliner Shtiebel
feb 2018The Enduring Preciousness of the Secular Jew *
feb 2018The Challenge of Yitro Would Yóu Convert?
jan 2018Parshat BeShalach Jewish Self Delusion
jan 2018Circumcision: Why Risk Your Child's Well-Being? A Call to All Israelis.
jan 2018Moses The Successful Failure
jan 2018Jesus, a Warning to Our Rabbis
dec 2017Halacha Means Full Liberty To Be Secular Would Be Hell: Everything Would Be Forbidden
dec 2017Soul Jews and Halachic Jews
dec 2017Codifying Jewish Law is Not Authentic
dec 2017Jewish Law (Halacha) as Rebellion
nov 2017Be Fearful of Religion Parashat VaYetze
nov 2017The Bet Midrash of Avraham Avinu
nov 2017The Bet Midrash of Avraham Avinu
nov 2017The Bet Midrash of Avraham Avinu Lectures and the Academy
okt 2017The Wonder of Judaism The Bet Midrash of Avraham Avinu
okt 2017Freud’s Subconscious Discovery of God
okt 2017Afterthoughts on Simchat Torah: The Unbending Sefer Torah
okt 2017Sukkot Is a State of Mind Nakedness and a Desert Full of Snakes
okt 2017Afterthoughts on Yom Kippur Ultimate Love and the Danger of Religious Exhaustion*
sep 2017An Open Letter to My Synagogue The Curse of Indifference
sep 2017Embryonic Judaism The Bet Midrash of Avraham Avinu
sep 2017The Bet Midrash of Avraham Avinu Tentative Thoughts Toward a Jewish Religious Renaissance
aug 2017The Turmoil in the USA
aug 2017Jewish Law (Halacha) as Rebellion (2)
aug 2017Jewish Law (Halacha) as Rebellion
jul 2017In Defense of Rabbi Dweck and Orthodox Judaism An Open Letter to Rabbi S. F. Zimmerman, Rav of Gateshead, ...
jun 2017The Waters of Strife The Devastation of Religious Coercion Parshat Chukat
jun 2017A Modern Day Inquisition Rabbi Joseph Dweck The Tragic Story of Rabbinical Small-mindedness
jun 2017Speaking Lashon Hara about the World
jun 2017The Holocaust: Divine Retribution?
mei 2017The Desert and the Wandering Divine Word
mei 2017The Ban on Circumcision Blatant Anti-Semitism and Ignorance
mei 2017Kohanim: The Challenge of Educational Dissent
mei 2017Are We Really Living at the Dawn of the Redemption? Afterthoughts on Yom Ha’atzmaut
apr 2017Boredom and the Immature Elderly
apr 2017Pesach: God’s Sporadic Presence and Overwhelming Absence in Human History
mrt 2017Parshat Vayikra The Trouble with Sacrifices Why Spinoza’s Ethics Were Not Given at Sinai
mrt 2017Johann Sebastian Bach and the Tent of Meeting
mrt 2017An open letter to Rabbi Cardozo in response to his article on Rav Soloveitchik Rabbi J.B. Soloveitchik ...
mrt 2017Purim and the Challenge of the Holocaust
mrt 2017Thoughts to reject For the Early Connoisseur Purim
feb 2017Sinai Now!
feb 2017Parashat Yitro Racism and the Wisdom of a Gentile
feb 2017The Genius and Limitations of Rabbi Joseph Ber Soloveitchik z”l
feb 2017The Chief Rabbinate and Its Disgrace Who Is an Exceptionally Great Sage?
jan 2017The Unknowable, Loving and Aggravating God “I am as I shall be” (*Shemot* 3:14)
jan 2017Rabbinical Tyranny and Freedom of Thought
jan 2017Calling for Religious Unity Only Leads to Division The Need for Personal Conscience
jan 2017Syria and the Scandal of our (Orthodox) Synagogues
dec 2016Divine Emanations, Cause and Effect, and Chanukah
dec 2016God is not a “what,” nor a “when”, and not even a “who” God and the Fires
dec 2016God and The Fires “Because of Our Sins, This Has Befallen Us?”
dec 2016The Purpose of Sefer Bereishit The Abuse of Halacha: Keeping Halacha under Control Part 2
nov 2016The Abuse of Halacha: Keeping Halacha Under Control Part 1
nov 2016Walking Mountains, Shabbat and the Buddha
nov 2016The Curse of Religious Boredom
nov 2016Torah: The Unavoidable and Disturbing Text
okt 2016Torah from Heaven The Deliberately Flawed Divine Torah The Theology of the Halachic Loophole
okt 2016Approaching Tragedy with Joy
okt 2016Yom Kippur: Who is Able to Eat?
sep 2016Do We Dare to Blow the Shofar?
sep 2016Against Indifference Prayer for the World
sep 2016God Does Not Exist So Let Us Serve Him! For Poets, Musicians, Artists and Deep Souls
sep 2016For Poets, Musicians, Artists and Deep Souls The Hopelessness of Dogma and the Beauty of faith
sep 2016Let Us Violate Shabbat So As To Sanctify It The Holy Day and the Tel Aviv Railway
aug 2016Wanted: Rabbis with Knives between Their Teeth The Need for a Genuine Upheaval
aug 2016A Slap in the Face to the Holy One Blessed Be He?
aug 2016Rabbinic Despair and Simple Courage
aug 2016The Chaos Theory of Halacha
jul 2016How the Mighty Have Fallen On Joy and Jealousy
jul 2016Faith is the Joy of Religious Doubt and Uncertainty
jun 2016The Kotel Have We Gone Mad? A Call to All Denominations and Other “Holy” Warriors
jun 2016Israel, the American Elections and the Turmoil in Our World A Parable
jun 2016Shavuot Would You Convert? Like Yitro?
jun 2016Orthodox Rabbi Teaching Halakha Beyond the Shulkhan Arukh, Judaism Beyond the Commandments
mei 2016Parshat Bechukotai The Miracle of Satisfaction
mei 2016Sefirat HaOmer: What Really Counts
mei 2016An Unyielding Marriage of 3500+ Years Yom Ha’atzmauth
mei 2016Yom Hashoa The Quest for Authenticity Rembrandt and the Holocaust
apr 2016Blessed Are Those Who Eat Chametz!
apr 2016Plato’s Advice: Do Not Read The Haggada!
apr 2016The True Art of Sport: Game or Torture?
apr 2016Are You Really Eating Kosher? On Camouflage, Hypocrisy and Hiding behind the Kashrut Laws
mrt 2016The Making of an Enemy The Birth of Amalek
mrt 2016Purim, God’s Hidden Face, and the Advantage of a Permanent Job
mrt 2016The Hazard of Fluency
mrt 2016Rabbinical Courage and the Frozen Text
feb 2016Have Some Pity on the Anti-Semite!
feb 2016Shut Down the Kotel!
feb 2016A Remorseless Judaism
feb 2016Milk and Meat: The Dangerous Mixture
jan 2016Halacha as the Art of Playing Chess Divine Insanity
jan 2016Am I Still Orthodox? Answer to a Jerusalem Rabbi
jan 2016The Desecration of Halacha
jan 2016The Threat of Freedom
dec 2015Amsterdam Spinoza Symposium It Is Time to Lift the Ban
dec 2015Arguing Against Oneself: Joseph’s Self-Revenge
dec 2015Needed: Redemptive Halakha How Halakha Must Transcend Itself
dec 2015Chanukah: Hypocrisy or Authenticity
nov 2015A Prophetic View: The Gentile Aliyah Epidemic
nov 2015Oh, that I Could Take Off My Kippah!
nov 2015Admitting A Mistake: Even God Does
nov 2015 How Old Would You Be If You Did Not Know How Old You Are?
okt 2015The Religious Scandal of Akeidat Yitzchak and the Tragic God
okt 2015Israel: The Blessing of Insecurity
okt 2015God, Where are You? An open letter
okt 2015Simchat Torah: Rush or Stagnation
sep 2015The Trouble with Kal Nidrei We Are All Marranos
sep 2015Rosh Hashana Is Judaism Your Supreme Passion? (1)
sep 2015Courage, Rabbis, Courage! The Need For Mass Conversion
aug 2015Conversion and Annie Fischer’s Interpretation of Schumann’s Klavierkonzert in A Minor
aug 2015Conversion Is Not About Halacha
aug 2015The Immortal Highway
aug 2015Marriage: The Courage to Say ‘Li’
jul 2015Torah: Hearing the Divine Voice at Sinai Now
jul 2015The Temple Is of Little Importance, It Is the Eye of the Needle That Counts
jul 2015The Supreme Court of the United States, Same-Sex Marriage and Other Prohibitions
jul 2015Faith Means Joyful Uncertainty
jun 2015Religion is Dangerous; Plato, Halacha and Dreams
jun 2015The Dangling Bridges of Halacha Making rules where rules should not exist
jun 2015Bold Ideas: Take the Bike or Tram, Get a Free Coffee, and Observe Shabbat! (1)
jun 2015Halacha: The Disturbing Search for God
mei 2015Make Anti-Semitism a Source of Jewish Pride
mei 2015Shavuot, The Wonder and Glow of God’s Word
jul 2014De paradox van ‘Wie is een Jood’
mei 2014Joden, Sisyphus en Sport – (Met enige ironie!)
mei 2014God is aan het verhuizen
apr 2014Seideravond: karpas en de veelkleurige mantel
feb 2014Groots denken omtrent het jodendom
dec 2013The Abuse of Halacha
nov 2013Limmoed en het orthodoxe fiasco