inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

Columns

Weblogs disclaimer

Harry van den Bergh

Harry Jacob van den Bergh studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In het verleden was hij onder andere lid van de Tweede Kamer, lid van de Raad van Europa, lid van de gemeenteraad van Amstelveen, voorzitter van de Raad van Toezicht van Joods Maatschappelijk Werk, bestuursvoorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland, lid van het Netherlands Committee van Human Rights Watch en voorzitter van Humanity in Action Nederland. Tegenwoordig is hij zelfstandig ondernemer en bestuurder. Hij is lid van de Raad van Toezicht van de Hebreeuwse Universiteit, van het Truman Institute en de International Board van het Feuerstein Institute, alle in Jeruzalem. Sinds 2013 tot 2018 is Harry opnieuw lid geweest van de gemeenteraad van Amstelveen. Verder is hij voorzitter van de Stichting Hersenonderzoek Sport en van de Stichting Educatief Programma ANNE. In 2018 is hij teruggekeerd in het Nederlandse Committee van Human Rights Watch.

vrijdag 16 oktober 2015

Nogal wat mensen die Israël bezoeken, vertellen dat hun bij aankomst een soort van thuisgevoel overvalt. Hoewel zij niet in het land geboren zijn of daar lang hebben verbleven! Ik ken dat gevoel en het overvalt mij elke keer wanneer ik in het land aankom. De laatste jaren bezoek ik Israël 4 tot 5 maal per jaar om verschillende redenen. Wegens de Hebreeuwse Universiteit, waaraan ik verbonden ben; om zakelijke redenen; wegens vakantie of een combinatie hiervan. Ik vertel dat om duidelijk te maken dat mijn banden met Israël diep zijn, maar ook van heel verschillende aard. Het geeft mij de gelegenheid om als niet permanente inwoner wat meer door te dringen in een samenleving die niet simpel in elkaar zit en waar het nog moeilijker is met het land vertrouwd te raken wanneer je de taal in heel beperkte mate verstaat.

Dat gevoel van thuiskomst is er zeker nog altijd. Maar het gevoel van vertrouwdheid en, voeg ik daar aan toe van gemeenschappelijkheid, begint aan slijtage onderhevig te raken. Zo heb ik aan mijzelf gemerkt dat mijn bereidheid om bijvoorbeeld over de politieke toekomst van Israël te spreken met mensen die ik niet goed ken, fors is afgenomen. Ik vermijd het risico van een te scherpe politieke discussie met mensen wier opvattingen met die van mij onoverbrugbaar zijn. Zoals met zionistische kolonisten of hun aanhang! Met de mensen die ik goed ken en wier politieke opvattingen met die van mijzelf kunnen verschillen, heb ik die moeite niet omdat de tegenstellingen binnen een zekere marge blijven. Een pittig verschil van mening is dan geen enkel probleem!

Sommigen zullen het een open deur noemen, maar de polarisatie in de Israëlische samenleving wordt met de dag scherper. De kans dat een gemeenschappelijke noemer in de Israëlische politiek wordt gevonden om het probleem met de Palestijnen op te lossen wordt steeds kleiner. De opvattingen van een belangrijk deel van de Israëlische publieke opinie over hoe te reageren op de eerste tekenen van een derde intifada, worden steeds harder en onverzoenlijker. Het beleid dat de regering nu ontwikkelt om een einde te maken aan (wederzijdse) terreurdaden, komt uitsluitend neer op meer politie en militairen en zo mogelijk de afsluiting van wat de Palestijnse gebieden zijn van het Israëlische grondgebied. Het lijkt op de laatste, wanhopige poging om een een einde te maken aan de moordaanslagen op gewone burgers in Israël door Palestijnen en in de bezette gebieden door Israeliërs. Gruwelijke daden zijn niet meer het voorrecht van een van de partijen. Dat tanende gevoel van vertrouwdheid en gemeenschappelijkheid ontstaat uitsluitend doordat de mateloze verharding van het Israëlische politieke klimaat maar één enkele conclusie toelaat, namelijk dat er geen reële kans is dat de regering van Israël inziet dat de situatie onhoudbaar blijft tenzij de oplossing voor het geweld ook en vooral wordt gezocht in de aanpak van de achterliggende oorzaken.

Er is bij dat gevoel van een zekere vervreemding, een element dat van grote betekenis is en misschien wel doorslaggevend. Dat is de kwestie van wat lijkt op een toenemende ver-religie-sering van het openbare leven en van de politiek. Dat is niet alleen al vele jaren aan de orde in de binnenlandse politiek, bijvoorbeekd op het gebied van de huwelijkswetgeving en de acceptatie door de staat van de diverse stromingen in het jodendom, maar in een steeds doorslaggevende mate in de politiek ten opzichte van het Palestijnse vraagstuk. De stichters van de staat Israël hebben zich een seculiere, liberale staat voorgesteld. Een columnist van Ha'aretz schreef onlangs dat Theodore Herzl zich in zijn graf zou hebben omgedraaid bij het zien van wat er nu gaande is: op grote schaal keppeldragers die 'dood aan de Arabieren' roepen en die op de Westbank streven naar een religieus-zionistisch bewind met voortgaande onderdrukking van de daar wonende Palestijnen. Onder de laatste groep zijn natuurlijk de terroristen wiens hoogste goed het doden van Joden is. Zij moeten met grote kracht worden aangepakt. Uit grote ervaring weet ik ook dat er veel Palestijnen zijn die niets liever willen dan samenleven en samenwerken met Israëli’s omdat zij de verdeling van het oorspronkelijke Palestina als de enige oplossing zien van het conflict. De toenemende ver-religie-sering van het openbare leven, van de invloed en macht ook op politiek gebied van de orthodoxe religieus-zionistische stromingen, kan slechts één resultaat hebben: permanente onderdrukking van de Palestijnen.

Met een te zwak progressief en liberaal Israël en een karakterloze draaikop als minister-president is er geen uitzicht op enig begrip voor de onderdrukte en bezette Palestijnen. De terreurdaden uit die kring vervullen mij met afkeer, maar een doorbraak in de Israëlisch-Palestijnse verhoudingen zou moeten komen van een Israëlische regering die tolerantie, de scheiding van kerk en staat en compromisbereidheid in haar vaandel schrijft en die vooral de religieuze radicalisering bestrijdt. Dat kan in de huidige situatie niet, want de huidige regering is ook de regering van de in mijn ogen verwerpelijke radicalen.

In de afgelopen dagen tijdens Soekot is mij in nogal wat gesprekken met Israëlische partners, meer dan ooit, het gevoel van hopeloosheid over de situatie in het land opgevallen.Het klinkt gek, maar met deze Israëli’s voel ik een grote verwantschap. Naast het gevoel van vertrouwdheid dat helaas aan slijtage onderhevig is.

Delen |

Reacties

zvi markuszower

vrijdag 16 oktober 2015
Harry, je hele stukje geeft de sfeer weer van een 50-80 jaar geleden.
Je begint zo langzamerhand op een don quichotte te lijken.
Je vecht een oorlog die je al jaren geleden hebt verloren.
Je spreekt en dat heb ik je vaker verteld met de verkeerde mensen. Ik zie hier geen hopeloosheid, integendeel een enorme kracht en veerkracht.
Jouw zionistisch seculiere paradijs kun je misschien op kronenburg vinden, maar niet hier in Israël.
Israël is niet meer wat Harry wil , Israël is wat haar inwoners willen en dat is , bad luck for you, niet wat jij wilt.
Vriendelijke groet, Zvi Markuszower.

Harvey van Straten

vrijdag 16 oktober 2015
Goed artikel van Harry van den Bergh.
Alle vormen van fundamentalisme zijn verwerpelijk. Het volkomen ontbreken van je kunnen verplaatsen in andermans situatie, niet kunnen relativeren, gebrek aan empathie.....zo kom je geen stap dichter bij vrede.......integendeel....

j.s.ellerbroek

vrijdag 16 oktober 2015
Moedig verhaal Harry.
Als ik de reaktie van die Zvi Markuszower lees: mijn wiskundeleraar zei vroeger "q.e.d ".
Oftewel, hetgeen te bewijzen viel.
Je stelt terecht dat met dit soort mensen niet meer te praten valt, vooral omdat ze dat niet meer willen.De kloof is te groot.
Sombere realiteit.

Salomon bouman

zaterdag 17 oktober 2015
Beste Harry,
Ik begrijp en voel je. Ik ben natuurlijk op een natuurlijker manier in de Isr maatschappij geïntegreerd dan jij. Ik merk de laatste dagen via de Isr tv op dat NU beelden worden uitgezonden van op de grond liggende gewonde of dode Palestijnse mesterroristen. Nooit eerder werd de grens van leven naar dood op het tv scherm gebracht, opdat je het weetl! Ik waardeer je artikel bijzonder. Gr Salomon Over ruim een week ben ik weer bij mijn kinderen in israel. Shalom Mony

Yaakov Almor

zaterdag 17 oktober 2015
I.t.t to Zvi hierboven, die allang zijn gekleurde bril niet meer afzetten, zou ik je voozichtig eillen bijvallen. Als een niet-praktizerende, gematigde, open-minded en kritische burger van dit magnifieke land, is het duidelijk dat ik tot een minderheid behoor. De polarisatie, let wel de polarisatie onder de Joods-Israelische bevolking, is in mijn optiek een resultaat van het verborgen besef dat de huidige politieke/staatkundige situatie niet langer houdbaar is. ik zasl proberen een vervolg op je rerlaas te schrijven en aan Crescas aan te bieden....

zvi markuszower

zondag 18 oktober 2015
Grappige man die Ellerbroek. Ik heb helemaal geen mening gegeven: ik heb iets feitelijke vermeld. Mony, salomon Bouwman ,vertelt hetzelfde in zijn crescas column van 3 juli 2015.
"Dat soort mensen" , Mr . E. Vind ik een vrij onaangename kwalificatie. Wat bedoelt u eigenlijk?
Mony, pas maar op want binnenkort wil Mr E ook niet meer met jouw soort spreken!
By the way, Mony, heb je op jouw tv ook dode en gewonde Israëlische messlachtoffers zien liggen?
Lijkt me reuze leuk nu eens een reactie te krijgen ook van Harry die wat inhoudelijker , en wat concreter is en die wat meer rekening houdt met de totale problematiek hier in het midden oosten.
Kom op heren, laat je eens van je intelligente kant zien!


Uw reactie:

vul de beveiligings-code in
feb 2020Kan Europa nu de vrede redden?
feb 2020Nogmaals denkend aan Auschwitz
jan 2020Wie begrijpt Iran nog?
jan 2020Principieel gevecht voor het Hooggerechtshof
dec 2019Zou ik op Corbyn stemmen?
nov 2019Democratische instituten bedreigd
nov 2019Weer geduvel over de BDS
nov 2019De rol van de moraliteit
nov 2019Dilemma's door ISIS
nov 2019Zijn de scheidslijnen van de Koude Oorlog verdwenen in het Midden-Oosten?
okt 2019Verandert Israëls positie dramatisch?
okt 2019De perspectieven van het nieuwe jaar
sep 2019Het eindspel wordt een spannende acte!
sep 2019Onzekerheid voert de boventoon
sep 2019Amsterdam en tikoen olam
sep 2019Terug bij de merknaam
apr 2019Er is een diepe kloof in Israëlische samenleving
apr 2019Worden de verkiezingen in Israël weer het oude liedje?
mrt 2019Wordt de chaos steeds groter?
mrt 2019Zit Benny Morris er nu echt naast?
mrt 2019De beschamende vertoning die de VN-Mensenrechtenraad is
mrt 2019Hoe paranoïde is Een Ander Joods Geluid?
feb 2019Het drama van de arbeiderspartij in Israël (opnieuw)
feb 2019Het drama van de arbeiderspartij in Israël
feb 2019Ongerustheid over Amerika in het Midden-Oosten
feb 2019Staat de democratie op het spel in Israël?
jan 2019De perikelen gaan huizenhoog in en om Heilige Land
jan 2019Amos Oz: zijn woorden moeten wij koesteren
dec 2018Debat over antisemitisme zwelt zeker aan
dec 2018De minister-president aangeklaagd: hoe erg is dit?
nov 2018De verkiezingsstrijd is al begonnen
nov 2018Opnieuw rampspoed uit Gaza!
nov 2018Wat te denken van deze VS-verkiezingen?
nov 2018Staat de Joodse wereld op ontploffen?
okt 2018Bezoek Angela Merkel aan Israël
okt 2018Klimt het Nederlandse Jodendom uit het dal?
sep 2018Wie begrijpt wat van Syrië?
sep 2018Laat Corbyn nu vooral ophoepelen!
aug 2018Ronald Lauder heeft groot gelijk
aug 2018Nieuwe wet: bron van grote verdeeldheid
aug 2018Macht en moraal in het Saoedische koninkrijk
jul 2018Wordt het verwijt van apartheid nu vaker gehoord?
jul 2018Er is inderdaad reden tot zorg
jun 2018Opzettelijke versimpeling van de kwestie Gaza
jun 2018De wonderlijke wegen van onze Russische vrienden!
mei 2018Het voorspelbare drama in Gaza
mei 2018De wirwar van meningen over Iran
mei 2018De lastige knoop van de Iran-deal
apr 2018Na het feest terug naar de werkelijkheid
apr 2018De warmte van het Joodse ritueel
mrt 2018Verontrustend schouwspel in Rotterdam
mrt 2018Neemt Amsterdam eindelijk de Joodse gemeenschap in bescherming?
mrt 2018Hoe Israël omgaat met zijn vluchtelingen
feb 2018Nogmaals Jeruzalem
feb 2018Iran nadert Israël tijgerend door de woestijn
feb 2018De Polen, Israël en de Sjoa
jan 2018Afgeknapt op Mohammed Abbas en/of de Palestijnen
jan 2018De noodzaak van out of the box denken
jan 2018Wie is er nu bang voor BDS?
jan 2018Op het schaakbord van de grote wereld
dec 2017Chanoeka is weer voorbij en wat nu?
dec 2017Ik had graag meegelopen
dec 2017Wie zijn er nu dom: de Amerikanen of de Israëli’s?
nov 2017Moet Israël in zee gaan met Saoedi-Arabië?
nov 2017Waarom al die drukte over een vage verklaring?
nov 2017Hoe gaat het verder met de Palestijnen?
okt 2017Hoe goed gaat het met Israëls democratie?
okt 2017Wat te verwachten van de Palestijnen?
okt 2017De eenheidsstaat en de twee staten: de grote verwarring
okt 2017Amerikaanse gangsters vierden Jom Kipoer
sep 2017Geen wereld om vrolijk van te worden
sep 2017Corruptie ondermijnt Israël tot op het bot
sep 2017De generaal over het nieuwe Midden-Oosten
aug 2017Moeten wij weer bang zijn voor de antisemieten?
aug 2017De zomer van een angstige wereld
jul 2017Staat de democratie op het spel in het Heilige Land?
jun 2017Komt de grote klap nu toch echt?
jun 2017Wie wil er een orthodoxe maaltijd?
jun 2017In dezelfde week vijftig jaar later
mei 2017Jacques Senior Coronel z.l.
mei 2017Is Trump nu al verdwaald?
mei 2017Weer feest met de ultra-orthodoxie in Israël
mei 2017Israël na 69 jaar: meer welvaart en meer verdeeldheid
apr 2017Het ontbreekt de VN aan wijsheid!
apr 2017Marwan Bargoeti: terrorist en/of vredesstichter. Moreel dilemma
mrt 2017Mensenrechten doen ook pijn
mrt 2017Vreemdelingen in eigen land?
mrt 2017Israel en de verkiezingen in Nederland
mrt 2017Israël te midden van een nieuwe wereldorde
feb 2017De Sjoa en wat de herinnering waard is
jan 2017Amerikaans jodendom staat op scheuren
jan 2017Wat kan democratie in Israël nog aan?
jan 2017John Kerry, indrukwekkend en te laat
dec 2016Een wereld in verwarring
dec 2016Ontroerende onzin: vreugde en verdriet
dec 2016Is er ook een andere Arabische wereld?
nov 2016Trump, de Israëli's, de Palestijnen
nov 2016Toch Trump!
nov 2016De strijd om de democratie: waar of niet waar?
okt 2016Is er reden voor optimisme en/of pessimisme?
sep 2016Shimon Peres
sep 2016Goodbye Barack Obama!
sep 2016Kraakt de staat?
sep 2016Was Bibi echt hier?
aug 2016Veel dank aan Michel Waterman!
aug 2016De Balfour-verklaring van Mahmoud Abbas
aug 2016Open brief aan mevrouw Sima Vaknin
aug 2016Toch nog een keer Abou Jahjah
jul 2016De wereld zonder Elie Wiesel
jun 2016De AOW-ers van de Westbank
jun 2016Terug naar Sykes-Picot?
jun 2016Wat is er aan de hand in het land Israël?
mei 2016Antizionisme en antisemitisme
mei 2016Welk hart voor het leger van Israël?
apr 2016Pesach en de Joodse identiteit
apr 2016Hoe kapitalistisch is Israël?
mrt 2016Leven met terreur
mrt 2016Ontkerkelijking in de Joodse wereld?
mrt 2016Vliegen met El Al en naast mij …
feb 2016Strategische verandering in en rond Syrië
feb 2016Het drama Olmert
feb 2016Overwinning van grote betekenis
jan 2016Geweld en de rechtsstaat
jan 2016Verkettering van links Israël
jan 2016Wat kan ons nog optimistisch maken in 2016?
dec 2015Efraim Halevy: “Israël is onvernietigbaar”
dec 2015Bij de dood van Jossi Sarid
dec 2015De militairen zijn verstandiger dan de politici
nov 2015Schwarze dwang in het moderne Israël
nov 2015Israël is alweer boos
nov 2015Ja of nee tegen Mohammed Abbas?
okt 2015Twee of één: that's the question
okt 2015Opnieuw de vluchtelingen
okt 2015Het wordt steeds erger
okt 2015Het gevecht om Syrië is begonnen
sep 2015Opnieuw over de vluchtelingen
aug 2015Vluchtelingen, de morele uitdaging van deze tijd
aug 2015Een Namenwand en een Sjoamuseum
aug 2015Woede en verdriet
jul 2015Voor of tegen de Iran-deal?
jul 2015Wordt Israël omsingeld?
jun 2015Amsterdam en Tel Aviv
jun 2015Het Israël van vandaag
mei 2015Op weg naar Jeruzalem
mei 2015Hoe herboren is Duitsland?
mei 2015Welke toekomst voor Israël?
mei 2015Weer een schandaal aan de Klaagmuur
apr 2015Opnieuw Iran
apr 2015Ja of neen tegen Iran
mrt 2015Na het weekend een koude douche
mrt 2015Wanneer het stof optrekt, dan ...?
feb 2015Deze keer had Bibi gelijk
feb 2015Het verschijnsel Bibi
jan 2015Wat nu met onze islam?
jan 2015De dag na Parijs
jan 2015Ja, een echt verschrikkelijke dreun
jan 2015Lang leve Lieberman?
dec 2014Verkiezingen in Israël: kan het tot iets leiden?
nov 2014Crisis rond nieuwe wet
nov 2014Bezorgdheid alom
okt 2014Wij missen Jitschak Rabin
okt 2014Al weer de emigratie
okt 2014Wie stopt de Joodse extremisten?
okt 2014Dubbelhartig gepraat
sep 2014Intern zielsdebat II
sep 2014Nederland en de Islamitische Staat
sep 2014Gaza en de politiek van Israël
aug 2014Nederland is nu een ander land
aug 2014Keuzes doen pijn
jul 2014Wat de Gaza-oorlog niet allemaal oproept!
jul 2014Wanhoop over vrede
jun 2014Omsingeling van Israël?
jun 2014Is het echte eenheid?
jun 2014Dramatische clash met VS
mei 2014De moord, het antisemitisme en Bibi
mei 2014Vijftig jaar PLO
mei 2014Het Joodse gevecht in Amerika
mei 2014Abbas de bedrieger
apr 2014Anne Frank
apr 2014Crisis en politieke cultuur
mrt 2014Diplomaten die staken
mrt 2014Erkenning van de (Joodse) staat?
mrt 2014Het gevecht van de zeer vromen
feb 2014Ook ruzie met Duitsland
feb 2014Nogmaals het monument van het Auschwitz Comité
jan 2014Nog een Auschwitzmonument?
jan 2014Ariel Sharon
jan 2014Nederlandse regering: treed op!
jan 2014Roulette in 2014?
dec 2013Nederland, Israël, Palestina
nov 2013De uitdaging van de Liberalen
nov 2013Ari Shavit´s Mijn Beloofde Land: een boek om niet te missen
nov 2013Verwarring alom?
nov 2013Wat is anti-Israël?
okt 2013Religie in Israël
okt 2013Heeft het Amerikaanse jodendom toekomst?
okt 2013Peres versus Netanjahoe
sep 2013Shimon Peres
sep 2013Bezinning
aug 2013Syrië, drama en dilemma
aug 2013De vrede: tactiek of doel?
jul 2013Vanwaar de boycott?
jul 2013Frans Timmermans
jun 2013Shimon Peres 90 jaar
jun 2013Er verandert iets ten goede!
mei 2013Yair Lapid: nu al gevallen
mei 2013Advies van de AIV-wijzen
mei 20134 Mei
apr 2013Het geluk in Israël
apr 2013Waarom is Israël zo gelukkig?
mrt 2013Is het antisemitisme terug?
mrt 2013De sprong in het onzekere diepe
mrt 2013De Partij van de Arbeid: vergeten partij?
feb 2013Zijn er tekenen van hoop?
feb 2013Weg met de geestelijke dictatuur!
feb 2013De Joodse gemeente van de toekomst
jan 2013De brief van Eric Yoffie
jan 2013Somber en/of optimistisch?
dec 2012De Arabische wereld kookt
nov 2012Amsterdamse Joden en Moslims
nov 2012 Wie heeft gewonnen?
nov 2012Toekomst van onzekerheid
nov 2012Israël en de Apartheid
okt 2012Israël en de Mensenrechten
okt 2012Joodse identiteit: waar hebben we het over?
aug 2012Het onopvallende Levy-rapport
jul 2012Het gevecht om de dienstplicht
jun 2012Terug in Amsterdam
mei 2012De politieke kleur van de Tora
mei 2012Het debat begint nu pas
mei 2012Die wonderlijke Israëlische politiek
apr 2012De mensenrechten en Israël
apr 2012Hoe betrekkelijk vrijheid is
mrt 2012De Holocaust en Iran
mrt 2012De kunst van Tsedaka
feb 2012De moraal en de Joodse moraal
feb 2012Het geloof in de aanval
feb 2012Welke orthodoxie is aan de winnende hand?
jan 2012Süskindfilm benadert werkelijkheid
dec 2011Het recht heeft gezegevierd
dec 2011Een paar dagen in Israël
nov 2011Een antwoord aan Iran
nov 2011Een reactie
okt 2011Gilad Shalit: recht en onrecht
sep 2011Gemeenschap kraakt in zijn voegen
sep 2011Zionisme opnieuw uitgevonden?
sep 2011Het ‘feest’ kan beginnen
jul 2011Ter kennismaking