De weg naar een vreedzaam Gaza

Gastcolumnist

vrijdag 28 mei 2021

Dan Cohen Dan Cohen (ָArnhem, 1954, getrouwd, vader van vier kinderen) studeerde geneeskunde en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.
Na de opleiding tot psychiater in Leiden was hij werkzaam in Amsterdam, Noordwijkerhout en sinds 2004 bij de GGZ-NHN in Heerhugowaard. Na zijn promotie op 'Diabetes mellitus bij schizofrenie’ (2006) werd hij hoofd van de Polikliniek Metabole Screening.
Dan Cohen was tien jaar (2002-2012) voorzitter van de Federatie Nederlandse Zionisten. Hij stelde vanaf 2000, uit eigen ervaring in Amsterdam-West, het antisemitisme van Marokkaanse zijde aan de kaak.
Dan Cohen is lid van de LJG Amsterdam, waar hij een tijd inval-chazzan was, en vaste bezoeker van de Joodse Gemeente Haarlem.

Terwijl demissionair premier Mark Rutte Hamas’ raketaanvallen op Israël “onacceptabel” noemt, vestigt het hoofdredactioneel commentaar van NRC (11 mei: ‘De escalaties in Jeruzalem hebben verdacht veel weg van de Tweede Intifada’) terecht de aandacht op de drievoudige oorlogsmisdaden die door Hamas worden begaan. Naast het opslaan van oorlogsmaterieel in – dichtbewoond – stedelijk gebied (eerste) en het daarvandaan lanceren van raketten, waarbij de eigen stedelijke bevolking als menselijk schild fungeert (tweede), worden lukraak burgerdoelen in Israëlische steden als Asjkelon, Asjdod, Tel Aviv en Jeruzalem en alles wat daar tussenin ligt, bestookt (derde).

Een veronachtzaamd aspect van Hamas is haar misbruik van internationale humanitaire hulpgoederen en fondsen. We zien een tot op de tanden gewapende terreurbeweging, met staande legers van 40.000 man (Hamas) en 9.000 man (Islamitische Jihad), wat diezelfde terroristen verrassenderwijs niet belet zich op het internationale toneel van de fondsenwerving te presenteren als verwaarloosde, onderdrukte en – jazeker – berooide (nazaten van) vluchtelingen, die nodig met miljarden moeten worden ondersteund.

Het wordt tijd dat Nederland zijn bijdrage aan de instandhouding van deze farce stopt. Daartoe kan Nederland enkele belangrijke stappen nemen. Ten eerste financieel. Naar bekend hebben de Verenigde Naties (VN, of in het Engels UN) twee vluchtelingenorganisaties: UN-RWA – voor Palestijnse vluchtelingen – en UN-HCR – voor alle andere vluchtelingen overal ter wereld. De UNRWA is nagenoeg de enige bron van inkomsten van Hamas. Nederland dient zijn twee bijdrages aan de UNRWA, de rechtstreekse bijdrage van ruim € 22 miljoen en zijn aandeel in de € 157 miljoen van de EU als (mede)financiering van Hamas en Islamitische Jihad, te staken.

Ten tweede juridisch: het juridische vervolg op Ruttes veroordeling van Hamas’ aanvallen op Israël als “onacceptabel”, zou moeten zijn dat Nederland de Gazaanse oorlogsmisdadigers aanklaagt bij het Internationaal Strafhof (vrijwel om de hoek van het Binnenhof) in Den Haag.

Met het oog op de toekomst doet Nederland er goed aan nog twee stappen te zetten.

Militair: Nederland maakt elke financiële en politieke steun aan UNRWA, de Palestijnse Autoriteit en aan alle andere Palestijnse (mantel)organisaties afhankelijk van een volledige demilitarisering van Gaza en van volledige ontwapening van Gaza’s inwoners.

Daar staat tegenover dat de twee Gazaanse vredesbewegingen – Weg met de terreur (van Hamas en Islamitische Jihad) en Vrede in Gaza nu – Nederlands volledige morele, politieke en financiële steun moeten krijgen. Alleen op deze wijze kan Gaza zich ontwikkelen tot een geweldloze samenleving, die vreedzaam samenwerkt met de twee buurlanden, Egypte en Israël.

8 + 2 = ?

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.