What Brought Down Biblical Israel?

Interview met Amotz Asa-El, gratis terug te kijken!

Gepubliceerd op: 29 september 2022

Op 10 oktober 2021 hield Crescas het openingsevenement van het studiejaar 2020-2021.
Esther Voet, hoofredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad, interviewde Amotz Asa-El, senior commentator bij The Jerusalem Post en schrijver van de bestseller The Jewish March of Folly. A Revolutionary History of the Jewish people’s Leadership from Antiquity to Modernity.

Eeuwenlang werd er verondersteld dat de oude koninkrijken van Israël hun einde vonden door invasies van respectievelijk Assyrië en Babylonië en uiteindelijk door Rome. Volgens Amotz Asa-El was de realiteit ingewikkelder.
De binnenlandse politiek in de koninkrijken was minstens zo belangrijk bij hun val en werd gekenmerkt door falend leiderschap en interne verdeeldheid. Hoe kon dat zo desastreus verlopen? Wat hield het politieke model van het koninkrijk Juda in? Waarin liep dit model vooruit op zijn tijd en waarom faalde het?

In de drie decennia waarin Asa-El de Israëlische politiek nu vanuit een journalistieke perspectief volgt, vroeg hij zich herhaaldelijk af of de zionistische onderneming een einde maakte aan de politieke fouten van het oude Israël of opnieuw de fout in ging.
Amotz Asa-El deelde met de luisteraars zijn inzichten in de huidige Israëlische politiek. Kijk dit evenement nu terug!

Speciaal voor dit evenement is toestemming verkregen om de introductie van de bestseller The Jewish March of Folly. A Revolutionary History of the Jewish people’s Leadership from Antiquity to Modernity in het Nederlands te vertalen.

De vertaling van Ruben Verhasselt is een primeur, want het boek is uitsluitend in het Ivriet verkrijgbaar.

Amotz Asa El Deel 1
Amotz Asa El Deel 2
Amotz AsaEl Deel 3
Amotz Asa El Deel 4
'What brought down Biblical Israel?' Interview met Nederlandse ondertiteling. Zie je de ondertiteling toch niet? Klik op de 'cc' knop onderaan de video en kies 'Nederlands'.
Item in samenwerking met Maror.

Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror) beheert de Maror-gelden van private partijen (banken, beurs, verzekeraars) die bestemd zijn voor collectieve doelen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland en verstrekt daaruit subsidies.meer informatie: maror.nl
Logo samenwerking 'Maror'

Cover foto: Romeinse belegering en verwoesting van Jeruzalem in 70 van de gangbare jaartelling. Schilderij door David Roberts (1850).