Laatste kans: Kunst in antieke synagoges

Een lezing over de verhalende vloermozaïeken in synagoges uit de eerste eeuwen van de huidige jaartelling

Gepubliceerd op: 3 november 2022

De talloze synagoges die in Israël door archeologen zijn opgegraven en onderzocht, bleken rijk versierd te zijn. Vooral over de prachtige, gedetailleerde vloermozaïeken is veel te vertellen. Ze tonen, niet verwonderlijk, typisch Joodse voorwerpen en Bijbelse verhalen en verbeeldingen van Bijbelverhalen, en daarnaast is ook de invloed van de Grieken en Romeinen in de mozaïeken overduidelijk aanwezig.

Kunsthistorica Diklah Zohar vertelt in haar lezing Kunst in antieke synagoges waarom juist Noach, Daniël en de ‘Akeda' (de binding van Izaäk) graag werden gekozen om de antieke synagoges mee te verfraaien. Aan de hand van afbeeldingen van deze opmerkelijke, kleurrijke mozaïeken laat Zohar zien dat ze ons ook iets kunnen zeggen over het jodendom in de periodes waarin ze werden gemaakt.

Item in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland.
Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar.

meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Logo samenwerking 'Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland'

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.