Mozaïek uit de Synagoge van Hokuk

Kunst in antieke synagoges

I.s.m. het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Loading...
Datum
zondag 6 november '22
Tijd
10:30 - 11:30
Lokatie
Amsterdam
Kosten
€ 7,50
Deze lezing wordt niet opgenomen.
Inschrijven voor deze editie is helaas niet meer / nog niet mogelijk.
Wachtlijst / belangstelling doorgeven

Al vanaf het begin van het archeologisch onderzoek in Israël was het aantal synagoges die er werden opgegraven overweldigend. Wat op de moderne beschouwer nog verrassender kan overkomen, zijn de uitbundige, gedurfde figuratieve voorstellingen die vooral op de vloermozaïeken zijn gevonden. Naast traditionele Joodse symboliek zoals de zevenarmige kandelaar, de ramshoorn en de Torakast, zien we voorstellingen die rechtstreeks uit de klassieke Grieks-Romeinse beeldtaal afkomstig zijn, zoals de zonnegod Helios en de dierenriem. Een derde element in de synagoges zijn Bijbelse figuren en voorstellingen. Met name deze worden tijdens de lezing besproken. Bijna alle synagoges uit de periode tussen de 4de en 6de eeuw werden met mozaïeken versierd. Naast het traditionele repertoire zoals het verhaal van Noach, Daniël en de ‘Akeda' (de binding van Izaäk), hebben recente opgravingen tot nieuwe ontdekkingen geleid met verhalen die niet eerder gezien werden in de Joodse kunst.

Kunsthistorica Diklah Zohar vertelt in deze lezing welke verhalen gekozen werden om de antieke synagoges mee te verfraaien. Aan de hand van afbeeldingen van prachtige, kleurrijke mozaïeken laat Zohar zien dat ze ons ook iets kunnen zeggen over het jodendom in de periodes waarin ze gemaakt werden.

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar.

meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Logo samenwerking 'Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland'

Wachtlijst / belangstelling opgeven

De inschrijving voor deze cursus is helaas gesloten vanwege het maximale aantal deelnemers. Wil je graag op de wachtlijst staan of je belangstelling doorgeven, vul dan onderstaand formulier in. Mocht er alsnog een plekje vrijkomen zullen wij je uiteraard op de hoogte stellen. Bij veel belangstelling zullen wij extra cursus-editie's overwegen!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.