Joodse filosofie: Franz Rosenzweig

De moderne tijd

Gepubliceerd op: 23 maart 2023

Filosoof Martijn Buijs gaat in deze cursus dieper in op de moderne Joodse filosofen. Op 24 mei staat hij stil bij het werk van Franz Rosenzweig.

De Duits-Joodse theoloog en filosoof Franz Rosenzweig werd in 1886 geboren in de Duitse stad Kassel. Zijn familie bestond uit geassimileerde Duitse Joden. Hij overleed in 1929 in Frankfurt am Main aan de spierziekte ALS.

Hij was bevriend met de Duitse filosoof Eugen Rosenstock-Huessy die hem uitdaagde zich te bekeren tot het christendom. In het Duitsland van zijn tijd was antisemitisme door de hele maatschappij aanwezig. Een bekering zou zijn academische leven aanzienlijk makkelijker maken. Toch maakte Rosenzweig een voorbehoud. Voordat hij het jodendom de rug zou toekeren, wilde hij het eerst leren kennen. Zo ontdekte hij de mogelijkheid een vorm van Joods leven te omarmen.

Beeld: By Effib, via Wikimedia Creative Commons CC BY-SA 3.0

De ster van de verlossing

Ondanks zijn betrekkelijk korte leven geldt Franz Rosenzweig als een invloedrijk denker binnen het jodendom. Zijn belangrijkste werk is Der Stern der Erlösung, in Nederlandse vertaling verschenen als De ster van de verlossing. Hierin brengt hij weer samen wat tijdens de Verlichting uit elkaar was gevallen: de driehoek God-mens-wereld en de eenheid schepping-openbaring-verlossing. Deze twee driehoeken vormen volgens hem samen de Davidster. Daarnaast benadrukte hij de verbondenheid tussen jodendom en christendom. Daarom is De ster van de verlossing volgens Rosenzweig geen Joods boek.

In 1925 vraagt de Duits-Joodse filosoof Martin Buber hem mee te werken aan een nieuwe vertaling van de Tenach, de Hebreeuwse Bijbel, in het Duits. Rosenzweig is dan al ziek. Toch kunnen ze diepgaand debatteren over de juiste vertaling van een bepaald woord. Na de dood van Rosenzweig maakt Buber de vertaling af.

Op 14 juni kun je je nog inschrijven voor de lezing van Martijn Buijs over Jacques Derrida).

Beeld: Dr. med. Mabuse, via Wikimedia Creative Commons CC-BY 3.0

Item in samenwerking met Maror.

Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror) beheert de Maror-gelden van private partijen (banken, beurs, verzekeraars) die bestemd zijn voor collectieve doelen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland en verstrekt daaruit subsidies.meer informatie: maror.nl
Logo samenwerking 'Maror'

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.