Jacques Derrida

Lezingenreeks Joodse filosofie: De Moderne tijd

Loading...
Datum
woensdag 14 juni '23
Tijd
20:00 - 21:00
Lokatie
Online
Kosten
€ 15,00

Jacques Derrida’s paradoxale Jodendom
Het denken van Derrida speelt een aanhoudend en complex spel met een veelheid aan ideeën van wat Jodendom is, en van wat het betekent om Jood te zijn, zonder dat het ooit in enige directe zin zijn eigen Joods-zijn omarmt of verwerpt. In plaats daarvan is Derrida een groot lezer van die gretig de vraag opneemt wat er op het spel staat als het om Jodendom gaat bij andere schrijvers en denkers – of het nu gaat om de verhalen van Kafka, de geschiedfilosofische bespiegelingen van Walter Benjamin, de poëzie van Paul Celan, of de ethiek van Emmanuel Levinas.

Aan de hand van een aantal exemplarische teksten van Derrida stellen we in deze lezing de vraag: wat zou het kunnen betekenen dat Derrida, die zich ironisch “de laatste der Joden” noemt, en zo het Jodendom op armlengte houdt, juist daarom meent Joods te zijn?

Deze cursus wordt opgenomen

Kortlopende cursussen en lezingen die via Zoom worden verzorgd, worden ook opgenomen. Als je voor een Zoom cursus of lezing hebt ingeschreven, kun je hem na inlog op je persoonlijk account tot het einde van het studiejaar terugkijken. Heb je je niet ingeschreven en wil je toch een cursus of een lezing zien? In enkele gevallen plaatsen wij reeksen en lezingen als een ‘altijd online’ cursus. Dat kan uitsluitend na toestemming docent en met behouden van de auteursrechten en AVG regels. Tegen betaling kun je een ‘altijd online' cursussen en lezingen op elk gewenste tijdstip kijken. Bekijk ons altijd online-aanbod. Staat jouw gewenste cursus of lezing er niet bij? Neem contact met ons op via info@crescas.nl

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Maror

Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror) beheert de Maror-gelden van private partijen (banken, beurs, verzekeraars) die bestemd zijn voor collectieve doelen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland en verstrekt daaruit subsidies.meer informatie: maror.nl
Logo samenwerking 'Maror'

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.