Messianisme in het traktaat Sanhedrin

Een Zoom-lezing in samenwerking met het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Gepubliceerd op: 6 januari 2022

Een lezing over het messianisme in het traktaat sanhedrin? Niet bij iedereen zal meteen helder zijn waar die dan precies over zal gaan. Wat ís messianisme?
Volgens de omschrijving van de The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe is messianisme "het geloof in een komend tijdperk van ultieme gerechtigheid en wereldvrede, ingeluid door een verlosser die de Joden zal bevrijden uit hun ballingschap, een beginsel van het Joodse geloof sinds de klassieke tijden. Het Joodse messianisme heeft gefloreerd in tijden van vrede en voorspoed, maar ook in tijden van extreme nood en rampspoed."
We citeren nog even door: "Rabbijnse tradities stipuleerden een goddelijke, vooraf bepaalde tijd voor de komst van de messias, zelfs als Joden niet voldoende verdienstelijk waren. Pogingen om de hand van God te forceren door een messiaans tijdperk in te luiden vóór de vooraf bepaalde tijd zouden resulteren in uitstel van de vastgestelde datum. Zo beschouwden middeleeuwse Joden het actief cultiveren van het messianisme paradoxaal genoeg als het uitstellen ervan, terwijl vurig maar passief afwachten gezien werd als het meest effectieve middel om de verlossing te bewerkstelligen."

In de lezing Messianisme in het traktaat Sanhedrin, die onze docent rabbinica Leo Mock op zondag 16 januari zal geven, komen vele van de uitspraken over messianisme, de Masjiach en de messiaanse tijd aan de orde die in dit belangrijke boek te vinden zijn. Tevens zal duidelijk worden waarom het messianisme in het jodendom een dogma is geworden.

Item in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland.

Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar.

meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Logo samenwerking 'Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland'

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.