Messianisme in het traktaat Sanhedrin

I.s.m. het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland.

Vooral vanaf de Middeleeuwen is het messianisme een dogma in het Jodendom. In de populaire versie van Maimonides' geloofspunten lezen we bij nummer 12 de volgende tekst:
'Ik geloof in volledig vertrouwen dat de Masjiach zeker zal komen en al kan hij ook dralen, toch verwacht ik iedere dag zijn komst.'

Maar op wie en wat wachten we dan? Traktaat Sanhedrien bevat de grootste verzameling uitspraken over messianisme, de Masjiach en de messiaanse tijd.
Samen met onze docent rabbinica bestudeer je enkele markante teksten uit dit belangrijke traktaat over de inrichting en samenstelling van de rechterlijke macht, het getuigenverhoor en de rechtspraak.

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar.

meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Logo samenwerking 'Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland'

Wachtlijst / belangstelling opgeven

De inschrijving voor deze cursus is helaas gesloten vanwege het maximale aantal deelnemers. Wilt u graag op de wachtlijst staan of uw belangstelling doorgeven, vul dan onderstaand formulier in. Mocht er alsnog een plekje vrijkomen zullen wij u uiteraard op de hoogte stellen. Bij veel belangstelling zullen wij extra cursus-editie's overwegen!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.