Talmoed in het moderne leven

Oude wijsheid voor de dag van vandaag

Gepubliceerd op: 9 december 2021

Over de Joodse wetten is in de loop van vele eeuwen onafgebroken gediscussieerd. De conclusies die de rabbijnen bereikten zijn vastgelegd in de Talmoed.
Wat de Talmoed extra bijzonder maakt, is dat die rabbijnse overwegingen over ethiek, leefgewoonten en geschiedenis in veel gevallen moeiteloos op ons dagelijkse leven toe te passen zijn.

Jacob de Leeuwe weet door jarenlange studie hoe de oeroude wijsheid van de Talmoed verbonden kan worden met een aantal relevante actuele onderwerpen: management, marketing, dierenwelzijn, klimaat en milieu, geneeskunde en rechtspraak.
Hoe leidend je de adviezen uit de Talmoed wilt laten zijn bepaal je zelf, maar je kunt er in elk geval over nadenken.

In januari 2021 gaat deze zesdelige serie fascinerende lezingen van start, en we gaan er meteen vol in: management is het thema op donderdag 13 januari, Jacob de Leeuwe focust op de de politieke leiders die verantwoordelijk zijn voor het beleid in Nederland. Terwijl we dit schrijven is er nog geen nieuw kabinet, maar hopelijk wél op de genoemde datum. Welke verbanden zal De Leeuwe leggen met de Talmoed?

De lezing vindt plaats via Zoom, en actieve deelname aan de discussie wordt van harte aangemoedigd!

Kijk voor de andere onderwerpen op de cursuspagina!

Bekijk hier ons gerelateerde cursus aanbod

Eric Ottenheijm Item in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar. meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Parabels

Ons woord parabel is afgeleid van het Griekse woord parabolè, dat ook een weergave is van het Hebreeuwse masjal. Het duidt zowel een spreuk (denk aan Misjle Sjlomo) als een gelijkenis of parabel,...

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.