Laatste kans: Joodse filosofie: De grenzen van de wijsheid

De Bijbelse teksten Misjlé (Spreuken) en Kohelet (Prediker)

Gepubliceerd op: 14 oktober 2022

"Ik had mij voorgenomen de kennis te onderzoeken en na te gaan of alles wat onder de hemel geschiedde, niet een slechte zaak was waarvoor individuen in opdracht van God werkten", lezen we in Koh. 1:13, en enkele verzen verder in Kohelet (1:17): "Ik ben dus op weg gegaan om te beseffen wat kennis werkelijk is, en om te beseffen wat waan en onwetendheid werkelijk zijn. Ik realiseerde me dat ook dit een luchtspiegeling is." Gevolgd door Koh. 1:18 "want: veel kennis, veel moeite; wie vaardigheid vermeerdert, vermeerdert smart." En in Spreuken 8:30: "Ik was Zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw."

Wie wezenlijke kennis wil verwerven, zal op zijn zoektocht vreugde ervaren, maar ook tegen zijn eigen grenzen aanlopen, lijken bovenstaande teksten uit de boeken Kohelet en Spreuken aan te geven.

In de lezing De grenzen van de wijsheid, de eerste uit onze serie lezingen over Joodse filosofie, onderzoek je met docent Arjen Bakker hoe de mens omgaat met zijn verlangen naar inzicht en wijsheid, ook als hij tegen zijn eigen beperkingen aan loopt.

Item in samenwerking met Maror.

Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror) beheert de Maror-gelden van private partijen (banken, beurs, verzekeraars) die bestemd zijn voor collectieve doelen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland en verstrekt daaruit subsidies.meer informatie: maror.nl
Logo samenwerking 'Maror'

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.