Het Joodse proletariaat van Amsterdam 1900-1940 in woord en beeld

Gepubliceerd op: 21 januari 2023

Het Joodse proletariaat van Amsterdam 1900-1940 in woord en beeld

Selma Leydesdorff

Amsterdam: Amphora Books, 2023
Aantal blz.: 250
ISBN: 9789064461729

In 1987 verscheen Wij hebben als mens geleefd, het proefschrift van hoogleraar Selma Leydesdorff van de Universiteit van Amsterdam. Hierin schetste zij aan de hand van vraaggesprekken een beeld van het vooroorlogse Joodse leven in Amsterdam. Wij hebben als mens geleefd is vertaald in het Engels en Duits en kon rekenen op veel internationale aandacht.

Het Joodse proletariaat van Amsterdam 1900–1940 in woord en beeld is de herziene editie van dit werk. De oorspronkelijke tekst is in deze uitgave rijk geïllustreerd met schilderijen van G.J. Staller. De Nederlandse kunstschilder Gerard Johan Staller (1880-1956) werkte bijna zijn hele leven in Amsterdam. Vanwege de steeds terugkerende thematiek in zijn werk, kreeg hij bekendheid als schilder van het Amsterdamse Joodse volksleven.

Zijn doeken geven de afgebeelde mensen – bedelaars, marktkooplieden en venters – een gezicht. Hij maakt de benauwdheid van de Jodenhoek met zijn donkere straten voelbaar, en de rauwe kreten van de venters met hun koopwaar bijna hoorbaar. 

De collectie schilderijen voor dit boek is verzameld en geselecteerd door kunstkenner Harry Mock.

Selma Leydesdorff is historicus en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van mondelinge geschiedenis. In 1987 promoveerde zij op haar onderzoek naar het Joodse proletariaat in Amsterdam. Dit proefschrift is verschenen onder de titel Wij hebben als mens geleefd. Die mondelinge geschiedenis gebruikte Selma ook als bron voor haar onderzoek naar slachtoffers en overlevenden van de watersnoodramp van 1953. Haar meest recente publicatie is De leegte achter ons laten. Hierin stelt zij de vrouwen van Srebrenica centraal. 

Bekijk hier ons gerelateerde cursus aanbod

Jessica Roitman Item in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar. meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Asjkenazische en Sefardische Joden in Amsterdam...

De Sefardische gemeente Amsterdam was in de 17e eeuw toonaangevend in de westelijke diaspora. Gedurende de 17e eeuw was het de moedergemeenschap voor de rest van de Sefardische nederzettingen in...

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.