Het Crescas Taleninstituut 2021-2022: Ivriet, Jiddisj en bijbels Hebreeuws

Alle taalcursussen mét toelichting overzichtelijk bij elkaar!

Gepubliceerd op: 19 augustus 2021

Ivriet kita Dalet

In deze cursus gaan we, net als in voorgaande cursussen, lezen, spreken, schrijven en luisteren en gaan we verder met de grammatica. 
Als je meedoet met deze cursus heb je alle regelmatige werkwoordstijden geleerd. Die gaan we herhalen en oefenen, en je leert onregelmatige werkwoordsvormen en de lijdende vorm.

Verder bekijken we af en toe YouTube fragmenten, kijken we naar het nieuws in de Israëlische media en leren we liedjes.
Spreken oefenen we in kleine groepjes met behulp van Breakout Rooms.

De cursus wordt gegeven volgens het systeem dat bij de oelpan (Ivrietschool voor buitenlanders) in Israël wordt gehanteerd. De nadruk ligt altijd op het gebruik van de taal in de praktijk, en dat doen wij ook in onze lessen!

Ivriet kita Zajin

In kita Zajin verdiepen we de grammaticale kennis van de taal en herhalen we stof die in voorgaande jaren is geleerd. Natuurlijk trainen we ook lezen, schrijven, spreken en luisteren, en leren we het gebruik van straattaal ('slang'). Daarnaast duiken we nog wat verder de grammatica in.


Verder bekijken en bespreken we YouTube filmpjes, lezen we teksten uit de krant en kijken af en toe naar het Israëlische nieuws.
Het spreken oefenen we in kleine groepjes met behulp van zogenaamde Breakout Rooms.

Ivriet tegenwoordige tijd

Deze cursus is geschikt voor wie al basiskennis heeft van lezen en schrijven in het Hebreeuws.
In de lessen lees, hoor en spreek je Ivriet in de tegenwoordige tijd aan de hand van het werkboek Ivrit Min Ha'Hatchala Ha'Chadash (Alef) vanaf pag. 100. 


Van het boek zijn ook audiofragmenten beschikbaar.
Het huiswerk voor deze cursus bestaat uit schrijfoefeningen.

In deze cursus leer je Ivriet vanuit allerlei leesteksten, van liedjes tot de krant, van hedendaagse literatuur tot de Bijbel en maak je kennis met de Israëlische cultuur.

Om de lessen met succes te volgen is het belangrijk dat je de lessen thuis voorbereidt (ongeveer vier uur per week).

Ivriet verleden tijd

In deze cursus verbreed je je kennis van de verleden tijd en leer je die te gebruiken in het lezen en spreken.
We gaan in deze cursus verder met het boek Ivrit Min Ha'Hatchala Ha'Chadash (Alef) vanaf pagina 338. 

Van het boek zijn ook audiofragmenten beschikbaar.

Je maakt kennis met de Israëlische cultuur en maatschappij in leesteksten, liedjes, krantenberichten, literatuur en zelfs de de bijbel: zo leer je Ivriet en nog veel meer!

Om deze cursus met succes te volgen is het belangrijk dat je de lessen thuis voorbereidt (ongeveer vier uur per week).

Ivriet toekomende tijd

Deze cursus is bedoeld voor wie basiskennis heeft van de verleden tijd en al iets weet van de toekomende tijd. We gaan verder met de grammatica in het werkboek Ivriet mi-bereishiet (Bet) vanaf pag. 148 en oefenen het gebruik van de toekomende tijd.

Elke les beginnen we met een positief verhaal uit het nieuws en we sluiten af met een tekst uit een leesboek in eenvoudig Hebreeuws.

Ivriet leren met leesteksten, liedjes, de krant, literatuur en zelfs de Bijbel: een boeiende en haalbare uitdaging!

Om maximaal profijt te hebben van de lessen is het belangrijk dat je de lessen thuis voorbereidt (ongeveer vier uur per week).

Ivriet voor gevorderden

Deze cursus is bedoeld voor wie een ruime basiskennis heeft van het Ivriet en deze wil opfrissen of uitbreiden naar een hoger niveau.
Elke les beginnen we met een gesprek over een actueel onderwerp uit het nieuws.

We werken verder met het grammaticaboek en eindigen met het lezen in het Hebreeuwse boek אהרון מגד – סיפורים (Verhalen, van Aharon Meged in Ivriet Kalah).

Stoomcursus: Jiddisj van alef tot tof

In twee avonden van elk drie uur word je ingevoerd in de geheimen van het Jiddisje alfabet en leer je lezen en schrijven. Deze stoomcursus is geschikt voor iedereen. Voorkennis is niet nodig, nieuwsgierigheid wel.
Na één avond kun je in elk geval je eigen naam schrijven!

En na twee avonden ben je klaargestoomd voor deelname aan de eerste les van de cursus Intensief Jiddisj. Dus: grijp je kans!

Luistergroep Jiddisj voor gevorderden

We beluisteren en lezen teksten uit de moderne Jiddisje literatuur, onder meer van Jehojesj (Jehojesj-Sjloime Blumgarten, 1871-1927), Avrom Reisen (1876-1953), Mendele Moicher Sforim (Sjolem Jankev Abramovitsj, 1835-1917) en Isaac Leib Peretz (1852-1915).

De verhalen worden door vier native speakers voorgelezen op de CD’s behorend bij het boek Mit groys fargenign. Hundert yor Yidishe literatur, Oxford Institute for Yiddish Studies, 2003. Editor Heather Valencia koos hiervoor 36 verhalen en zeven gedichten van in totaal 21 verschillende schrijvers. Alle verhalen op één na zijn opgenomen op acht cd's.

In de online lessen luisteren we naar de teksten, zowel op cd als voorgelezen door de docent, Ruben Verhasselt. Daarna krijg je de scan van de geschreven tekst en kun je die thuis lezen en voorbereiden voor de volgende keer.

Het is dus niet nodig zelf het boek en de cd's aan te schaffen!

Intensief: Jiddisj voor beginners

Dit is de beginnerscursus voor wie het Jiddisje alfabet al beheerst. Met die kennis gewapend kunnen we aan de slag met een bewerking van het boek *Intensive Yiddish* van Gennady Estraikh, Oxford, Oksforder Yidish Press, 1996. Daarnaast gebruiken we een beknopte Jiddisje grammatica. 

Met deze cursus ben je, voor je het weet, in staat literaire teksten te lezen!

Bijbels Hebreeuws voor beginners

In deze cursus wordt allereerst aandacht besteed aan het leren herkennen en uitspreken van de Hebreeuwse medeklinkers en klinkers. Vervolgens wordt een begin gemaakt met de basisgrammatica.

Kort daarna gaan we de eerste tekst vertalen, en dat is het boek Ruth. In het begin zal dat langzaam gaan, dat is onvermijdelijk. Als je de behandelde stof zelfstandig herhaalt zul je merken dat je het leren vertalen een stuk gemakkelijker onder de knie krijgt.

We werken met een basisgrammatica die aan de cursisten ter beschikking wordt gesteld. Tijdens de cursus bespreken we welk woordenboek we gaan gebruiken.

Bijbels Hebreeuws voor gevorderden

De lessen voor de meer gevorderden gaan komend cursusjaar in de eerste plaats over Misjlee (Spreuken) 31, bekend van de lof op de wel zeer vooruitstrevende huisvrouw, en we lezen ook de voorafgaande woorden van Lemuel.

Eerst bestuderen we de Tenach-tekst, waarbij de nadruk ligt op de syntaxis, en bekijken daarna ook een aantal traditionele verklaringen (Rasji, Ibn Ezra, mogelijk Metsudat David).

De docent levert de teksten van de commentatoren (meestal met vertaling).

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.