Joden van de islam

Met Bart Wallet

Gepubliceerd op: 14 oktober 2021

Ook dit jaar, verzorgt Bart Wallet een serie van vijf lezingen over historiografische boeken die Joodse studies hebben gevormd.

De eerste lezing dit jaar gaat over het boek The Jews of Islam van Bernard Lewis uit 2014.

In dit baanbrekende boek word de houding van moslims ten opzichte van Joden en het jodendom onderzocht met een focus op hun blik op religieuze minderheden in overwegend islamitische samenlevingen.
Met sympathie en humor vernietigt Bernard Lewis twee concurrerende stereotypen: het islamofobe beeld van de fanatieke moslimstrijder, het zwaard in de ene hand en de Koran in de andere, en de overdreven geromantiseerde afbeelding van moslimgemeenschappen als interreligieuze utopieën.
Het boek geeft een beknopt overzicht van de lange periode van relaties tussen Joden en moslims en plaatst deze tegen een levendige achtergrond van de Joodse en islamitische geschiedenis.

Bekijk hier ons gerelateerde cursus aanbod

Jessica Roitman Item in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar. meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Asjkenazische en Sefardische Joden in Amsterdam...

De Sefardische gemeente Amsterdam was in de 17e eeuw toonaangevend in de westelijke diaspora. Gedurende de 17e eeuw was het de moedergemeenschap voor de rest van de Sefardische nederzettingen in...

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.