Bijbelpersonages in Hebreeuwse dichtkunst - nu online terug te kijken!

Gepubliceerd op: 29 oktober 2020

Op 7 oktober 2020 verzorgde Wout van Bekkum bij Crescas de fascinerende lezing 'Bijbelpersonages in Hebreeuwse dichtkunst'. Hij vertelde in zijn lezing in het bijzonder over de 'pijoetiem' (Joodse liturgische liederen) uit de vroege Middeleeuwen waarin deze personages zijn vereeuwigd.

Wout liet zien dat de Bijbel wordt bevolkt door talloze personages in verhalen die altijd tot de verbeelding hebben gesproken. De belevenissen en emoties van figuren als Mozes, Jacob, Abraham en al die anderen die we gedurende het Joodse jaar volgen, zijn voor ontelbare beeldende en schrijvende kunstenaars een schier onuitputtelijke bron van inspiratie geweest.

Dichters hebben altijd gebruikgemaakt van hun artistieke vrijheid om aan de gekozen Bijbelse motieven een eigen interpretatie te geven, die daardoor nog meer betekenis krijgen. Je vindt zulke poëzie in de synagoge, maar ook in een niet-religieuze context, al of niet getoonzet, maar altijd fascinerend als je er iets nauwkeuriger naar kijkt en luistert.

Bekijk hier ons gerelateerde cursus aanbod

Eric Ottenheijm Item in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar. meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Parabels

Ons woord parabel is afgeleid van het Griekse woord parabolè, dat ook een weergave is van het Hebreeuwse masjal. Het duidt zowel een spreuk (denk aan Misjle Sjlomo) als een gelijkenis of parabel,...

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.