Bijbelpersonages in Hebreeuwse dichtkunst - nu online terug te kijken!

Gepubliceerd op: 29 oktober 2020

Op 7 oktober 2020 verzorgde Wout van Bekkum bij Crescas de fascinerende lezing 'Bijbelpersonages in Hebreeuwse dichtkunst'. Hij vertelde in zijn lezing in het bijzonder over de 'pijoetiem' (Joodse liturgische liederen) uit de vroege Middeleeuwen waarin deze personages zijn vereeuwigd.

Wout liet zien dat de Bijbel wordt bevolkt door talloze personages in verhalen die altijd tot de verbeelding hebben gesproken. De belevenissen en emoties van figuren als Mozes, Jacob, Abraham en al die anderen die we gedurende het Joodse jaar volgen, zijn voor ontelbare beeldende en schrijvende kunstenaars een schier onuitputtelijke bron van inspiratie geweest.

Dichters hebben altijd gebruikgemaakt van hun artistieke vrijheid om aan de gekozen Bijbelse motieven een eigen interpretatie te geven, die daardoor nog meer betekenis krijgen. Je vindt zulke poëzie in de synagoge, maar ook in een niet-religieuze context, al of niet getoonzet, maar altijd fascinerend als je er iets nauwkeuriger naar kijkt en luistert.