Impressie Nationaal Holocaustmuseum - Office Winhov en Opera Amsterdam

Over het ontstaan van het Nationaal Holocaustmuseum (NHM)

Loading...
Datum
zondag 10 december '23
Tijd
10:30 - 11:30
Lokatie
Amsterdam
Kosten
€ 7,50
Inschrijven voor deze editie is helaas niet meer / nog niet mogelijk.
Wachtlijst / belangstelling doorgeven

Binnenkort opent het NHM haar deuren. Het museum is een initiatief van het Joods Cultureel Kwartier.

Wat ging er allemaal vooraf aan de wording van deze plek? Wat kunnen we verwachten? En wat is de rol van het NHM voor de huidige Joodse gemeenschap? En vooral ook: voor het brede niet-Joodse publiek waarop dit zich primair richt.

Het museum hoopt via kennisdeling en educatie de gedachten aan de Holocaust levend te houden, ook en vooral met het oog op de huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen rondom inclusiviteit, vrijheid en gelijkheid.

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar.

meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Logo samenwerking 'Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland'

Wachtlijst / belangstelling opgeven

De inschrijving voor deze cursus is helaas gesloten vanwege het maximale aantal deelnemers. Wil je graag op de wachtlijst staan of je belangstelling doorgeven, vul dan onderstaand formulier in. Mocht er alsnog een plekje vrijkomen zullen wij je uiteraard op de hoogte stellen. Bij veel belangstelling zullen wij extra cursus-editie's overwegen!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.