Joodse erfelijke ziekten, hoe zit het eigenlijk?

Loading...
Datum
zondag 12 november '23
Tijd
10:30 - 11:30
Lokatie
Amsterdam
Kosten
€ 7,50
Inschrijven voor deze editie is helaas niet meer / nog niet mogelijk.
Wachtlijst / belangstelling doorgeven

‘Vaker BRCA-mutaties bij mensen van Joodse komaf’. Dit is de kop van een artikel dat klinisch geneticus Fred Menko en collega’s schreven in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde over erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker in de Joodse bevolkingsgroep.

Omdat de Asjkenazische Joden afstammen van een selecte groep voorouders, komen erfelijke mutaties vaker voor bij hun nakomelingen dan in de algemene bevolking. Dit is het zogenoemde ‘founder’- effect. Bij mensen van Joodse afkomst komen daarom enkele BRCA-mutaties (BRCA: BReast CAncer, borstkanker) vaker voor dan in de algemene bevolking. Borstkanker en eierstokkanker in de Asjkenazisch-Joodse bevolkingsgroep wordt relatief vaak veroorzaakt door één van deze mutaties.

Alle borstkanker (en eierstokkanker) patiënten met een Joodse afkomst en hun gezonde familieleden, komen daarom in aanmerking voor genetische diagnostiek. Maar wat zijn daarbij de afwegingen? En hoe zit het met andere genetische aandoeningen, wat weten we er al van en wat zouden we er nog over moeten/willen weten? Welke mogelijkheden zijn er voor diagnostiek en voor preventie van ziekte?

Wereldwijd zijn veel onderzoeken op dit terrein verricht. In zijn interactieve lezing zal Fred Menko een overzicht geven gericht op toepassing van de huidige wetenschappelijke inzichten. Er is daarbij ruime mogelijkheid voor vragen en discussie.

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland
Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar.

meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Logo samenwerking 'Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland'

Wachtlijst / belangstelling opgeven

De inschrijving voor deze cursus is helaas gesloten vanwege het maximale aantal deelnemers. Wil je graag op de wachtlijst staan of je belangstelling doorgeven, vul dan onderstaand formulier in. Mocht er alsnog een plekje vrijkomen zullen wij je uiteraard op de hoogte stellen. Bij veel belangstelling zullen wij extra cursus-editie's overwegen!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.