Boekpresentatie Talmoed Tractaat Sanhedrin

Deel drie, vier, vijf en zes

Loading...
Datum
zondag 26 november '23
Tijd
14:00 - 17:00
Lokatie
Amstelveen
Kosten
gratis
Gratis toegang, graag wel vooraf aanmelden
Inschrijven voor deze editie is helaas niet meer / nog niet mogelijk.
Wachtlijst / belangstelling doorgeven

Luister mijn zoon naar de vermaningen van uw vader
en verwerp niet de Leer van uw moeder! (Spreuken, Misjlé 1:8)

De meest sublieme kennis van de Tora kan men verkrijgen door de mondelinge uitleg die Mozes op de berg Sinaj ontving en die van geslacht op geslacht van vader op zoon is doorgegeven en uiteindelijk geboekstaafd werd en becommentarieerd uitmondend in de Talmoed.

De leidraad en de sleutel voor het leven is terug te vinden in de vertaling en verklaring van de hoofdstukken drie, vier, vijf en zes van Talmoed Traktaat Sanhedrin door Jacob de Leeuwe. Tevens zijn de commentaren van Rasji vertaald en zo nodig verklaard. Alles is gedrukt geheel conform de bladspiegel van de Talmoed.

Crescas vindt het een eer om samen met de stichting Talmoed Nederland de boekpresentatie te verzorgen van de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 geredigeerd en ontworpen en gedrukt in de originele Talmoedische bladspiegel.

Wachtlijst / belangstelling opgeven

De inschrijving voor deze cursus is helaas gesloten vanwege het maximale aantal deelnemers. Wil je graag op de wachtlijst staan of je belangstelling doorgeven, vul dan onderstaand formulier in. Mocht er alsnog een plekje vrijkomen zullen wij je uiteraard op de hoogte stellen. Bij veel belangstelling zullen wij extra cursus-editie's overwegen!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.