De Joodse levenscyclus

Loading...
Data
2x op woensdag:
6 maart '24
5 juni '24
Tijd
20:00 - 22:00
Lokatie
Amsterdam
Kosten
€ 32,50

Tradities en gebruiken in het Joodse leven

In een Joods leven horen tradities en gebruiken. Maar niet iedereen weet waar ze vandaan komen, laat staan hoe ze goed uitgevoerd moeten worden.

Gaby Schrijver neemt in deze cursus van twee avonden op boeiende wijze de basis van een Joods leven onder de loep. Voor jongetjes begint dat al meteen met de besnijdenis. Het waarom komt aan de orde, maar ook de discussie die erover de laatste jaren wordt gevoerd. En weet u dat er ook voor meisjes tegenwoordig een ritueel bestaat?
Op 12 en 13 jarige leeftijd worden Joodse kinderen respectievelijk Bat of Bar Mitswa, een groot feest met veel betekenis, maar ook eentje met ruime voorbereiding. Het volgende hoogtepunt vormt het Joodse huwelijk, de choppe, met al zijn tradities. En aan het eind van het leven volgt de Joodse begrafenis. Wat gebeurt er op zo'n lewaja, waar moet je rekening mee houden? Zowel de Orthodoxen als de Liberalen kennen zo hun eigen gebruiken.

Tijdens de cursus bestaat genoeg ruimte voor het stellen van vragen.

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Maror

Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror) beheert de Maror-gelden van private partijen (banken, beurs, verzekeraars) die bestemd zijn voor collectieve doelen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland en verstrekt daaruit subsidies.meer informatie: maror.nl
Logo samenwerking 'Maror'

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.