vrijdag 2 maart 2018

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online


Joods Educatief Centrum 'Crescas'

nieuwsbrief

Joods Educatief Centrum Crescas

vrijdag 2 maart 2018 jaargang 14, nummer 9
Onze columnisten deze week
 

Laatste kans op een avonuurlijke reis door de Indiase keuken!

Laatste kans op een avonuurlijke reis door de Indiase keuken!

Door omstandigheden zijn er twee plaatsen vrijgekomen voor de kookworkshop Authentiek Indiaas koken die zondag 4 maart van start gaat!

Mis deze kans niet om de geheimen ontsluierd te krijgen van al die spannende specerijen, bijzondere bereidingen en vooral de heerlijke smaken van de gerechten die u leert koken, en nog honderd procent koosjer bovendien!

Aanmelden kan per mail naar info@crescas.nl.

Ma'aleh-films kijken in Leiden

Ma\'aleh-films kijken in Leiden

Onze succesvolle cursus Halacha aan de hand van Ma'aleh-films komt dit seizoen ook naar Leiden. Het Joods Studiecentrum ontvangt zondag 18 maart Crescas-docent Leo Mock voor een middag films kijken en bespreken.
Voor deze studiemiddag maakte Leo een selectie uit de korte films van de eindexamenstudenten van de Ma'aleh School of Television, Film and the Arts, de orthodox-Joodse filmacademie in Jeruzalem.
In hun werk zijn de jonge filmmakers de uitdaging aangegaan om netelige kwesties aan de orde te stellen door ze in de vaak weerbarstige realiteit van de huidige maatschappij te plaatsen. Dat roept de vraag op in hoeverre de oeroude manier van denken van de halacha nog wel te rijmen valt met het moderne leven.

Ma'alehLeiden

Voor deze boeiende studiemiddag koos Leo Mock drie films.
In 'Bringing the Wind' besluit Eyal tijdens een reis door India religieus te gaan leven. Zijn seculiere ouders moeten een manier vinden om met deze enorme verandering om te gaan. 'Sweet Sins' is een openhartig portret van een vader en een dochter die elkaars religieuze identiteit ontdekken. In 'Good Guy' wordt een jesjiwa-student verliefd op de beeldschone Indiase vrouw die zijn grootvader verzorgt.

Samen met u gaat Leo op zoek naar antwoorden op de vragen die in de films worden opgeroepen. Hij maakt daarbij ook gebruik van teksten uit de rabbijnse literatuur die betrekking hebben op het besproken onderwerp.
Wie al eens heeft deelgenomen aan een Ma'aleh-bijeenkomst, weet dat het een onvergetelijke ervaring is.
Wilt u erbij zijn? Schrijf u in op de website van Crescas om zeker te zijn van een plekje!

Artis in bezettingstijd

Artis in bezettingstijd

De Amsterdamse dierentuin Artis viert dit jaar zijn 180-jarig bestaan, een mijlpaal, gevuld met talloze verhalen over vroeger.
Ook de recentere geschiedenis van de 20ste eeuw heeft, voor wie weet waar te zoeken, zijn sporen achtergelaten. En verder zijn er de verhalen, bijzondere en soms dramatische, maar ook mooie verhalen waarin hoop en vrees elkaar afwisselen.

In 1941, de foto laat het al zien, leek er nog niets aan de hand … Maar kijk goed: op de achtergrond zijn Duitse soldaten te zien. De groene oase léék veilig, maar was dat ook echt zo?

Daarover vertelt Raya Lichansky (inderdaad, ook uw nieuwsbriefredacteur) tot in detail tijdens de rondleiding Oorlog in Artis.
Omdat onze wandeling door het oorlogsverleden van Artis op zondag 15 april geheel is volgeboekt (er kan écht niemand meer bij!), hebben we een wachtlijst geopend.
U kunt zich aanmelden op onze website.

Hebt ú wel eens een herinnering opgevangen van iemand die tijdens de oorlog in Artis zat ondergedoken? We weten al zoveel, en alle bekende bronnen zijn ruimschoots uitgeplozen, maar er móet nog meer zijn. Kunt ú ons misschien helpen?

Nieuwe boeken in de Digibieb, én een oproep!

Nieuwe boeken in de Digibieb, én een oproep!

Er is onlangs weer een aantal boeken toegevoegd aan de Digitale Joodse bibliotheek.
De al aanzienlijke virtuele plank 'Jaap Meijer' heeft er met Zij lieten hun sporen na (1964) en Waar wij ballingen zijn (1968) twee banden bij, en Maäsiejoth, wondere verhalen van Joseph Gompers (1899-1945) heeft gezelschap gekregen van de poëziebundel Melodieën der stilte (1939). Onze collectie geschriften van Bernard Canter is uitgebreid met zes werken, waaronder enkele toneelstukken.

Een uitzonderlijke toevoeging aan de Digibieb is Raphaël (Ralph) Springer (1886-1942). Een buitenbeentje in ons gestaag groeiende gezelschap Joodse schrijvers, want deze geboren Joodse Amsterdammer is op zijn zachtst gezegd omstreden. De biografie benoemt precies wanneer zijn aanvankelijk vurige linkse hart een haakse bocht maakte naar het fascisme en de NSB. Onduidelijk is wat hij daarvan verwachtte, maar uiteindelijk werd zijn Joodse achtergrond hem in 1942 toch fataal.

V&V Springer

Een advertentie waarin 'Bonzen' van Ralph Springer wordt gepropageerd. Wellicht was de schrijver zelf op de Landdag in het boekenstalletje aanwezig?

De Digibieb heeft acht werken van Ralph Springer opgenomen, waaronder het stripverhaal Naar Rapadolië, maar we missen nog enkele titels in de collectie. Om het beeld van deze 'letterkundige' compleet te maken, zoeken we nog de sleutelroman Om de macht (1931) en Bonzen, een brochure uit 1933 over het 'bonzen'-verschijnsel in de arbeidersbeweging.

Deze twee belangrijkste werken mogen in Springers bibliografie niet ontbreken: de schrijver rekent af met zijn eigen socialistische verleden en breekt een lans voor ideeën die schrikbarend (en dat is mild uitgedrukt) rechts zijn.
Beide titels zijn antiquarisch te vinden, maar nogal kostbaar. Misschien heeft iemand van u ze in de boekenkast staan en bent u bereid ze aan ons uit te lenen zodat we ze kunnen laten digitaliseren?
Graag uw bericht naar info@crescas.nl, onder vermelding van 'Ralph Springer boeken'.

Boeiend om te lezen is de pagina over Ralph Springer op Het Geheugen van Oost, waar enkele recente reacties en herinneringen te vinden zijn.

Boekennieuws

Alle eerder besproken boeken vindt u in het Boekennieuws-archief op onze website.
Boekennieuws

Crescas attendeert u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.

Deze week
Edith Eva Eger deelt in De keuze. Leven in vrijheid haar eigen oorlogsherinneringen en de opmerkelijke verhalen van de mensen die zij als psychologe sindsdien heeft geholpen. "Vrijheid is óók een keuze", is haar visie.
In Heer en meester aan het ziekbed vertelt medisch historicus Arie Berghout over het leven en werk van internist Isidore Snapper (1889-1973), die in het interbellum hét gezicht was van de interne geneeskunde in Nederland, onder andere omdat hij nieuwe disciplines als biochemie en radiologie in de klinische praktijk introduceerde. En kersvers van de pers de biografie van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel (1924-2011). In De stille diplomaat laat Anet Bleich zien hoe deze bevlogen PvdA-politicus zich inzette om ideaal en werkelijkheid dichter bij elkaar te brengen.

Uitgelicht
Begin maart verschijnt En toch is alles wat we doen natuur, een bundel natuurgedichten van Leo Vroman (1915-2014).
Vroman deelt in zijn ‘natuurpoëzie’ zijn fascinatie voor het leven in en rondom ons, dat hij tot in de wonderbaarlijkste details observeerde en beschreef.
Een citaat uit een artikel in het Belgisch-Nederlands cultureel tijdschrift Ons Erfdeel (1994/37): "Geen dichter slaagt er zo goed in het idee te geven dat gedichten over de natuur met het onderwerp samenvallen. Verzen over beestjes en dieren lijken bij Vroman zelf wel pootjes te hebben, grillige uitstulpingen van taal, ontwikkeld met dezelfde spontaniteit als waarmee dat bij ‘lager’ georganiseerde wezens in de natuur kan gebeuren."

Draadworm, veenmol en konijn
horen misschien hoe lief en zacht
onze aarde nauwelijks wacht
tot wij uitgestorven zijn.

In het Engels
Tell Me How This Ends Well (2017) van de Amerikaanse schrijver David Samuel Levinson (1969) speelt zich af in het jaar 2022 in Los Angeles, waar Moses, Edith en Jacob, de volwassen kinderen van de behoorlijk ontspoorde Julian en Roz Jacobson, hun persoonlijke vetes en troebelen proberen te beheersen terwijl Amerika in een politieke crisis verkeert en het antisemitisme en de vijandigheid jegens Joden de maatschappij verziekt als nooit tevoren. En ondertussen doet iedereen er alles aan om Pesach op een normale manier te laten verlopen.
De recensie in New York Times noemt het "a frightening glimpse into a near future that has succumbed to hatred rings uncomfortably true with present-day circumstances in America, making it essential reading for our times."
Lees een gesprek met de schrijver op thisisarq.nl.

Nieuwsberichten uit boekenland
- Het thema van de Boekenweek 2018 heeft een regel van Vroman als motto: "… en toch is alles wat we doen natuur."
- Liefhebbers van Joseph Roth moeten nog even geduld hebben tot mei, want dan verschijnt bij uitgeverij Lubberhuizen Spoken in Moskou, Reportages en brieven uit Rusland.

Vers uit de ramsj geplukt
Bij het verschijnen, in maart 2014, van Peter Trawny's Heidegger en de mythe van de Joodse wereldsamenzwering, de eerste reeks van de door Heidegger zelf zo genoemde 'Zwarte Schriften', hebben zowel Salomon Bouman als Naud van der Ven er op onze website een column aan gewijd waar de verbijstering van af spat. Nu ligt het boek voor dertig procent van de oorspronkelijke prijs in de uitverkoop.
Historicus Timothy W. Ryback reconstrueert in Hitlers eerste slachtoffers tot in de kleinste dramatische details, plaatsen, tijdstippen, mensen en gebeurtenissen hoe de Sjoa begon en in 1933, door één man, de Münchener openbare aanklager Jozef Hartinger, bijna werd voorkomen.
De jodenauto van Franz Fühmann (1922-1984) is een verzameling verhalen die zowel een tijdsbeeld geven als een snapshot zijn van een persoonlijk en historisch keerpunt in het leven van de verteller, beginnend met het antisemitisme in zijn kindertijd en eindigend in de verwerping van de nazi-ideologie en de terugkeer naar het andere Duitsland – de DDR. De schrijver analyseert in zijn relaas het gedrag en de woorden van anderen en ontdekt wat er niet klopt. Daarmee is dit boek autobiografisch, maar het leest haast als fictie.

De toekomst van het orthodoxe Jodendom volgens Nathan Lopes Cardozo

De toekomst van het orthodoxe Jodendom volgens Nathan Lopes Cardozo

Rabbijn Nathan Lopes Cardozo hield op 5 november 2017 bij het 275-jarig jubileum van het Nederlands Israëlietisch Seminarium in de Uilenburger Synagoge te Amsterdam de keynote lezing.
In zijn lezing betoogt de rabbijn zijn stelling waarom het orthodoxe Jodendom in zijn ogen geen enkele toekomst heeft. Sterker nog: volgens Lopes Cardozo heeft er zelfs nooit een orthodox Jodendom bestaan, en datzelfde geldt ook voor het liberale, het conservatieve of het humanistische Jodendom. Een prikkelende visie, op zijn zachtst gezegd, maar zeker één die het lezen en overdenken waard is.

Daarom plaatsen wij, op veler verzoek, de tekst van de lezing integraal op onze website. Als u er de voorkeur aan geeft de overwegingen van de rabbijn niet online te lezen: u kunt de tekst ook downloaden.

Het NIW had onlangs een vraaggesprek met rabbijn Lopes Cardozo, dat op niw.nl te lezen is. De passages die niet mee gingen in de printversie van het NIW, zijn in rood aangegeven.

Uit de Joodse Canon
Menasseh ben Israel, een groot geleerde

De Canon van Joods Nederland is tot stand gekomen door een gezamenlijk initiatief van Crescas en JMW. Alle honderd vensters van de Joodse Canon zijn te vinden op de website joodsecanon.nl.
De canon is ook verschenen in een fraai uitgegeven boek dat u online kunt bestellen.
Uit de Joodse Canon

De naam Menasseh ben Israël kent u wellicht van het naar hem vernoemde Nederlands instituut voor Joodse Studies, dat zich onder de vleugels van het Joods Cultureel Kwartier en de Universiteit van Amsterdam bevindt. "Het Menasseh ben Israel Instituut richt zich inhoudelijk op de culturele diversiteit en interculturele dynamiek in de joodse diaspora in het algemeen en die van Nederland in het bijzonder zoals weerspiegeld in leven en werken van Menasseh ben Israel."

Maar wie was deze illustere naamgever, die Peregrinando quaerimus (Voortreizende zoeken wij) tot motto koos?
In 1604 werd hij als Manoel Dias Soeiro op Madeira geboren; hij groeide op in Amsterdam onder zijn Hebreeuwse naam Menasseh Ben Israel en overleed op 53-jarige leeftijd in Middelburg. In Amsterdam ontwikkelde hij zich tot Talmoedgeleerde en schrijver van didactische teksten voor Joden én niet-Joden. Daarnaast zette hij zich als "diplomaat avant la lettre", vanuit een even goed onderbouwde als idealistische visie, in voor de terugkeer van Joden naar Engeland, waar zij sinds 1290 niet meer welkom waren geweest. En alsof dat nog niet genoeg was, begon hij in 1626 een drukkerij, waar hij als een van de eerste boekdrukkers in Nederland boeken in het Hebreeuws produceerde.

Thesouro Canon

In 1645 publiceerde Menasseh ben Israel zijn in het Portugees geschreven Thesouro dos Dinim que o povo de Israel he obrigado saber e observar, in het Nederlands van die dagen vertaald als Schatkist der plegtigheden. Een belangrijk werk, waarin de wetten, regels en gebruiken voor Joods leven overzichtelijk en met uitleg bijeengebracht zijn. Het origineel van deze 'Thesaurus der wetten die het volk Israëls moet kennen en naleven' wordt bewaard in de Bibliotheca Rosentaliana.

In de Canon van 700 jaar Joods Nederland geeft het lemma Thesovro dos dinim (1645-1647) een beeld van de tijd waarin deze voor Joden in de 17de eeuw zo belangrijke man leefde en werkte.

Wie herinnert zich Monne de Miranda?

Wie herinnert zich Monne de Miranda?

In 2019 is het honderd jaar geleden dat Salomon 'Monne' Rodrigues de Miranda (1875-1942) aantrad als wethouder van Amsterdam. Bijzonder ook omdat hij de eerste Joodse wethouder was in de gemeenteraad.
Twintig jaar lang beheerde hij de portefeuilles Levensmiddelenvoorziening, Was- Bad- en Zweminrichtingen, Volkshuisvesting en Publieke Werken, precies die terreinen waarop de Amsterdamse arbeiders vanuit de overheid dringend steun nodig hadden. Gedreven door het gedachtegoed van de sociaaldemocratie zette Monne de Miranda zich, vrijwel onafgebroken en met tomeloze energie, in voor de verbetering van hun levensomstandigheden.

Saskia van den Heuvel, filmmaakster van onder meer de twee documentaires over Asterdorp, het vierde Joodse getto, is voor de Joodse redactie van de EO bezig met een documentaire over deze bijzondere man, van wie zonder overdrijving kan worden gezegd dat hij Amsterdam in feite de vorm gaf die de stad de rest van de 20ste eeuw had.
Aan zijn carrière kwam in januari 1939 een eind, na een lastercampagne van de Telegraaf. Drie jaar later stierf hij, als Joods dwangarbeider geïnterneerd in Kamp Amersfoort.

Saskia schrijft: "Voor deze film ben ik op zoek naar mensen die iets kunnen vertellen over Monne de Miranda. Werd er aan de keukentafel over hem gesproken bijvoorbeeld? In positieve zin? In negatieve zin? U hoeft hem zeker niet persoonlijk gekend te hebben, maar ik ben zeer benieuwd hoe er in de Amsterdamse huishoudens over hem werd gedacht. Komt u uit een socialistische gezin? Of uit een liberaal gezin? Een religieus Joods gezin of een socialistisch Joods gezin? Ik ben geïnteresseerd in alle verhalen. Geen enkel verhaal is te klein. In ieder geval niet voor deze fase van mijn onderzoek.
Wat zou het mooi zijn als ik samen met u het verhaal van deze bijzondere man kan vertellen!"

Uw reactie graag naar info@wildeharten.nl, onder vermelding van 'Monne de Miranda'.

Culturele agenda

Culturele agenda

Onze keus uit wat er de komende dagen te zien, te doen en te horen is.
Mist u een activiteit of evenement? Laat het ons tijdig weten. Een mailtje aan lichansky@crescas.nl is voldoende!

 • Amsterdam: De tentoonstelling 'Persoonsbewijzen & Vervalsingen' is nog tot en met zondag 4 maart te zien in het Nationaal Holocaust Museum i.o. Op de laatste dag van de tentoonstelling kunt u nog aansluiten bij een rondleiding met conservator Annemiek Gringold, die u meeneemt in de bijzondere verhalen van Jacob Lentz, de man die het persoonsbewijs bedacht en Alice Cohn, de Joodse vrouw die het vervalste. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
 • Amsterdam: Het Joods Korenfestival vindt dit jaar plaats op zondag 11 maart. Centraal in de optredens van de koren staat het 70-jarig bestaan van Israël. Uit Amerika komt het a cappella koor 'Pizmon', en voor het publiek staat een singalong op het programma.
 • Zutphen: Gewoon omdat het er zo prachtig is, de vaste collectie van Museum Henriette Polak. Wie in de buurt is, heeft nog twee dagen om de tentoonstelling 'Lifeforce – Dier in Beeld. Hetty Heyster & De Animalierkunst' te gaan bekijken.
 • Amsterdam: Nachoem M. Wijnberg is niet alleen dichter en nieuwste winnaar van de P.C. Hooftprijs. Hij is ook als hoogleraar Economie en Bedrijfskunde verbonden aan de Amsterdam Business School. Hij gaat woensdag 14 maart bij Spui25 in gesprek met Ellen Deckwitz.
 • Leeuwarden: In het Fries Verzetsmuseum wordt permanent het verhaal verteld hoe Friezen én niet-Friezen in de oorlogsjaren op het platteland in Friesland verzet en vervolging beleefden.
 • Amsterdam: Tijdens de Roze Filmdagen (8-18 maart) is op donderdag 14 maart en zondag 18 maart 'The Cakemaker' te zien, een Israëlisch-Duitse coproductie die wordt omschreven als "een aangrijpend verhaal van liefde, verdriet en rouw." Kijk voor het volledige programma op rozefilmdagen.nl.
 • Groningen: Om alvast in uw agenda te zetten: zondag 18 maart is het weer tijd voor de jaarlijkse korreltjes Joods, noord en cultuur tijdens Gein Cultuur Groningen.

Nieuws van heinde en verre

Nieuws van heinde en verre

Uw wekelijkse knipseldienst met recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • Eeuwenlang was een graftombe in de Iraanse stad Hamadan, waar volgens de overlevering koningin Esther en haar oom Mordechai begraven zouden liggen, een bedevaartplek voor Perzische Joden, schrijft My Jewish Learning.
 • Een verontrustend bericht in The Algemeiner, veroorzaakt door de nieuwe wet die verbiedt om te spreken van Poolse schuld aan de Sjoa. De bouw van het gewraakte 'Polocaust'-museum voor niet-Joodse Poolse slachtoffers van de nazi's is afgeblazen, weet JTA.
 • In Vrij Nederland een interview met cartoonist Ruben L. Oppenheimer, die zich met zijn tekeningen regelmatig heftige reacties op de hals haalt.
 • Het nieuws dat het Israëlische tech-bedrijf Cellebrite iedere smartphone, ongeacht het merk, kan kraken stond deze week niet alleen in Times of Israel, het haalde ook de Nederlandse media.
 • In Hollywood Reporter een gesprek met Rachel Weisz en Rachel McAdams over 'Disobedience', de verfilming van het gelijknamige boek van Naomi Alderman.
 • Het 'wiel van farao' is een typisch Italiaans-Joods pastagerecht. Joan Nathan zette het recept op Tablet Magazine.
 • Philologos onderzocht voor Mosaic Magazine de herkomst van een bekende uitdrukking die soms bij de jaartijd van een overledene wordt gebruikt.
 • Israel21C zocht de veertien coolste dingen die je kunt doen als je in Israël studeert (ook leuk voor gewone mensen).

Website van de week
Asaph Ben-Menahem

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op onze website.
Website van de week

Deze week laten we u weer eens kunst kijken, en sturen u daarvoor naar de in Israël geboren beeldend kunstenaar Asaph ben Menahem (1940, Ra'anana). In 2008 werd hij door het Israel Museum in Jeruzalem bekroond met de Jacob Pins prijs voor prentkunst.
Zijn werk is te vinden in tal van toonaangevende musea en privécollecties over de hele wereld.

De website van Asaph ben Menahem is een klein museum op zichzelf, verdeeld in Prints, met een aantal van de grote, haast ruige zwart-wit houtsnedes die zijn stijl kenmerken en Drawings met werken op papier, merendeels in kleur. Opmerkelijk is het gebruik van boekbladzijden, bladmuziek en ander bedrukt papier als ondergrond. Daarop leerde Asaph Ben Menahem als kind tekenen, omdat er niets anders was.
Ben Menahems werk is vele malen uitvoerig besproken en is in Nederland opgenomen in de collectie van het Singer Museum in Laren.
Bij een tentoonstelling in 2014 in Appingedam schreef de curator: "Asaph beschikt over het talent om diepe menselijke angsten onder ogen te zien en tot uitdrukking te brengen, te bezweren soms, lijkt het, soms ook met humor. Hij vindt zijn beelden behalve in literaire, filosofische en Bijbelse thema’s, ook in dromen en alledaagse observaties."

Op asaphbenmenahem.com is te zien dat Asaph ben Menahem zich niet beperkt tot beeldende kunst. Acht gedichten zijn onder de titel 'The Scent of Pink' in 2017 op muziek gezet door de Nederlandse componist René Samson.

Met Spinoza heeft Ben Menahem een bijzondere band, getuige een artikel uit 2013 op blog.despinoza.nl. In de tekst is meer informatie over de kunstenaar te lezen dan op diens eigen website.
Ook boeiend: een korte videoclip waarop de kunstenaar zelf vertelt wat hem beweegt.

In the Picture
Ralph Bakshi’s Best Jewish Moments

Alle eerder besproken video's vindt u in het ‘In the Picture’-archief op onze website.
In the Picture

De Amerikaanse, in 1938 in Haifa geboren en in New York opgegroeide cineast Ralph Bakshi was van meet af aan een beetje de 'stoute jongen' van de tekenfilm. Hij vestigde zijn naam en faam voorgoed met 'Fritz the Cat' (1972), de eerste scabreuze (X-rated, seksueel getinte) tekenfilm, die in 1972 in het preutse Amerika nogal wat opschudding veroorzaakte.

Na een lange periode waarin Bakshi nauwelijks meer van zich deed spreken, is hij in 2014 toch weer in het nieuws, nu met de animatiefilm 'Last Days of Coney Island'. Lees meer over Bakshi en zijn werk in The Forward.

In maart van dit jaar wordt Bakshi bekroond met de Outstanding Achievement in Animation Award tijdens het Las Cruces International Film Festival in New Mexico. Gedurende zijn lange carrière schuwde Bakshi de confrontatie met de mainstream meningen niet, zoals ook blijkt uit onze 'In the Picture' van deze week, een compilatie die The Forward maakte van Amerikaanse Joden door de ogen van Bakshi.

Bekijk de film hier

Radio en Televisie
2 - 9 maart

Print dit radio- en tv-overzicht om het altijd bij de hand te hebben.
Radio en Televisie

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel.
Weinig opzienbarends, afgezien van het tweede deel van Civilizations van en met Simon Schama, donderdag op BBC 2, en een documentaire op Arte, vrijdagochtend om 7.15.uur, over de vuilnisophaaldienst in Jeruzalem.


vrijdag 2 maart

 • Canvas, 21.15: A dangerous Method. Speelfilm uit 2011 over leven en werk van Siegmund Freud in de vorm van een geromantiseerde biopic.

zaterdag 3 maart

 • Arte tv, 16.40: ARTE Reportage. Afl.: Gaza: Überleben am Abgrund. De inwoners van Gaza hebben zwaar te lijden onder de broederstrijd tussen Hamas en Fatah.

zondag 4 maart

 • Arte tv, 5.05: Nie wieder Theresienstadt! Die Kinderoper Brundibár. In de Berlijnse theatergroep Die Zwiefachen spelen kansarme jongeren de kinderopera 'Brundibár' van Hans Krása, het propagandavehikel waarmee de nazi's de buitenwereld zand in de ogen strooiden over de leefomstandigheden in het concentratiekamp.
 • NPO Cultura, 21.55: Etz limon (Lemon Tree). Israëlische speelfilm uit 2008 van Eran Riklis over een Palestijnse weduwe die haar citroenboomgaard verliest als de Israëlische minister van Defensie haar buurman wordt.

maandag 5 maart

 • BBC 1, 23.45: Imagine… Afl.: Philip Pullman: Angels and Daemons. Portret van deze meesterschrijver, die met de trilogie His Dark Materials christelijke gelovigen tegen de haren in streek.

dinsdag 6 maart

 • NPO Cultura, 18.45: Etz limon (Lemon Tree). Israëlische speelfilm uit 2008 van Eran Riklis over een Palestijnse weduwe die haar citroenboomgaard verliest als de Israëlische minister van Defensie haar buurman wordt.
 • NPO Cultura, 21.25: Roman Polanski: Wanted and Desired. Documentaire uit 2008 over het turbulente leven van deze beroemde en beruchte filmregisseur.

woensdag 7 maart

 • NPO 1, 20.35: Tussen Kunst en Kitsch. Afl.: Stadhuis Middelburg. Onder meer aandacht voor een kostbare, door Isaak Tirion gedrukte atlas.

donderdag 8 maart

 • BBC 2, 22.00: Civilisations. 9-delige documentaire serie van historicus Simon Schama over de cruciale rol die kunst en creativiteit hebben gespeeld bij de ontwikkeling van de mensheid. Afl.: How do we look.

vrijdag 9 maart

 • Arte tv, 6.15: ARTE Reportage. Afl.: Gaza: Überleben am Abgrund. De inwoners van Gaza hebben zwaar te lijden onder de broederstrijd tussen Hamas en Fatah.

  Jerusgrauen

 • Arte tv, 7.15: 360° Geo Reportage. Afl.: Jerusalem im Morgengrauen. Een Israëlische en een Arabische vuilnisman hebben gezamenlijk de vuilnisophaaldienst in de heilige stad perfect georganiseerd.

 • ARD/das Erste, 1.20: Der Untergang. Historisch oorlogsdrama uit 2004 over de laatste dagen van Adolf Hitler.


(advertenties)


banner joodsamsterdam banner luna3 banner propra banner jonet banner israelactie banner amphoratwitter.com/Crescas facebook.com/Crescas Deze nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden?
© Joods Educatief Centrum Crescas, Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Vragen of opmerkingen naar redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich met één muisklik uitschrijven