vrijdag 9 februari 2018

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online


Joods Educatief Centrum 'Crescas'

nieuwsbrief

Joods Educatief Centrum Crescas

vrijdag 9 februari 2018 jaargang 14, nummer 6
Onze columnisten deze week
 

Meezingers en mooie verhalen

Meezingers en mooie verhalen

In het Nationaal Holocaust Museum i.o. wordt op zondag 11 maart de muziektheatervoorstelling 'Door de nacht klinkt een lied' gespeeld, een gezongen en gesproken tijdreis door de geschiedenis van het amusement tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Voorafgaand aan de voorstelling vertelt Jacques Klöters over de omstandigheden waaronder Jetty Paerl, Jetty Cantor en Conny Stuart, de drie hoofdfiguren in de voorstelling, ieder op eigen wijze aan de Duitsers wisten te ontkomen.

Het zijn indrukwekkende verhalen, die in 'Door de nacht klinkt een lied' op het podium muzikaal worden ingebed en tot leven worden gebracht.

Veel van de liedjes die Mirjam van Dam, Monique de Adelhart Toorop en Jetta Starreveld zingen, zullen u bekend in de oren klinken, zoals 'Een oogenblikje stilte', waarin het verlangen naar betere tijden doorkinkt, en het roemruchte verzetslied 'Da's niet waar, zegt Goebbels', dat Jetty Paerl zong voor Radio Oranje. En ook 'Het lied van de Watergeus' ontbreekt niet, het lijflied van het cabaretgezelschap De Watergeus dat in 1941 op Radio Oranje voor het broodnodige amusement zorgde. "'t Is oranje, 't blijft oranje" … dat is niet alleen de leus van de Watergeus, maar ook van 'Door de nacht klinkt een lied'.
Mis deze voorstelling niet en meld u aan op onze website!

Voor de voorstelling op 11 maart zijn Crescas en het Joods Cultureel Kwartier een nauwe samenwerking aangegaan, zodat iedereen die de voorstelling wil bezoeken, voor de prijs van € 15 óók toegang heeft tot de inleidende lezing van Jacques Klöters.

'Door de nacht klinkt een lied' is vernoemd naar het gelijknamige lied dat componist, tekstschrijver en orkestleider Jack Bulterman (1909-1977) in het begin van de oorlogsjaren schreef. Hoe dat toen klonk, is te horen op muziekweb.nl.

Van 'schoremstad' naar het vierde Judenviertel

Van \'schoremstad\' naar het vierde Judenviertel

De ommuurde wijk die in 1927 in Amsterdam-Noord werd gebouwd om straatarme, werkloze en onaangepaste huurders onder te brengen kreeg, vanwege de ligging in de Bloemenbuurt de naam Asterdorp. De nieuwe start die de eerste bewoners van deze "woonschool voor asociale gezinnen" vanuit hun verbeterde leefomgeving zouden maken, mislukte, wat Asterdorp de bijnaam 'schoremstad' opleverde. Wie kon, vertrok, om aan verdere stigmatisering te ontkomen.
Na het bombardement op Rotterdam, 10 mei 1940, moesten de overgebleven bewoners van Asterdorp plaatsmaken voor Rotterdammers die geen huis meer hadden. In 1942 confisqueerde de Duitse bezetter de woningen en dwong meer dan 300 Nederlandse Joden en statenloze Joodse vluchtelingen, daarheen te verhuizen. Ontsnappen was kansloos: begin juni 1943 werd Asterdorp ontruimd. Van de ruim 300 bewoners werden de meesten via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd en daar vermoord.

Asterdorp strip

Over de geschiedenis van het vierde Jodengetto heeft cineaste Saskia van den Heuvel in 2015 twee films gemaakt, 'Het Vergeten Getto' en 'Het Einde van de Wereld - Asterdwarsweg 10'. Zondag 18 februari vertelt ze in de jaarlijkse Jaap Sajetlezing hoe de films over Asterdorp tot stand kwamen, hoe ze voormalige bewoners heeft weten te vinden en wat haar onderzoek, behalve de erkenning van Asterdorp als getto, nog meer heeft opgeleverd.
Ook voor wie de documentaires al heeft gezien, is de lezing een buitenkans: nu hebt u de gelegenheid om met de maakster in gesprek te gaan!
Wacht niet te lang met met inschrijven op onze website: er zijn nog plaatsen beschikbaar.

De lezing, de tweede in de vorig seizoen gestarte reeks Jaap Sajetlezingen, vindt plaats in het kader van de samenwerking van Crescas met het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland.

Journalist Bernard van Lammeren maakte een tekening van Asterdorp die een inkijkje geeft wie waar woonde. Online te bekijken én te vergroten.

Op 1 augustus 2015 overleed ir. Jaap Sajet. Joods, wetenschapper en bij leven voorzitter van de Stichting Morasha voor de geschiedenis der Nederlandse Joden. Ieder jaar wordt er een spreker uitgenodigd een lezing te houden over een onderwerp dat betrekking heeft op de geschiedenis van de Joden in Nederland.

Kijk eens met andere ogen naar de halacha!

Kijk eens met andere ogen naar de halacha!

Onze populaire cursus Halacha aan de hand van Ma'aleh films gaat ook dit seizoen 'buitengaats': zondag 11 februari is Leo in Utrecht. Voor de LJG Utrecht heeft docent rabbinica Leo Mock een selectie gemaakt uit de korte films van de eindexamenstudenten van de Ma'aleh School of Television, Film and the Arts, de orthodox-Joodse filmacademie in Jeruzalem. In hun werk zijn de filmmakers de uitdaging aangegaan om halachische kwesties aan de orde te stellen en die te rijmen met wat gangbaar is in de maatschappij van nu.
Waar en waarom wringt en schuurt het soms tussen de traditie van vroeger en de realiteit van vandaag de dag?
Samen met Leo bekijkt u de films en gaat u over die vragen in discussie.

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Crescas had iets te vieren!

Crescas had iets te vieren!

Met het passeren van de statuten werd op 3 februari 1999 de Stichting Joods Educatief Centrum Crescas opgericht. Vanaf dat moment kon worden gewerkt aan het verwezenlijken van de doelstellingen van Crescas: "het doen oprichten en beheren van een Joods Educatief Centrum voor de overdracht van Joodse kennis en vaardigheden aan Joden, al dan niet behorend tot enig kerkgenootschap; het behoud en het verhogen van Joodse kennis en vaardigheden en het versterken van de Joodse identiteit binnen de Joodse gemeenschap in de meest ruime zin."
De allereerste activiteit van Crescas, een aantal openbare lessen bij de UvA, vond plaats op 10 oktober van dat jaar. Bij die gelegenheid verrichtte de toenmalige minister van Financiën drs. Gerrit Zalm de officiële opening.

Na de oprichting zijn Bloeme Evers-Emden z.l., Andreas Burnier z.l. en Joop Al z.l. aan de slag gegaan om de statuten inhoudelijk te realiseren. Binnen twee maanden was er al een gedegen uitgewerkt meerjarenplan en was er lesmateriaal beschikbaar. De basis voor het huidige Crescas was gelegd!

In zijn afscheidstoespraak op 25 september 2016 verwoordde onze oud-directeur Michel Waterman hoe Crescas van een organisatie met een bescheiden aanbod is uitgegroeid tot hét kenniscentrum voor iedereen die wil leren over het jodendom.

En nu óp naar ons twintigjarig bestaan!

Wie meer wil weten over de zakelijk-organisatorische aspecten van Crescas vindt daar alles over op de pagina ANBI op onze website.

Culturele agenda

Culturele agenda

Boeiende wetenschap, aanstekelijke muziek en belangwekkende toespraken: u hoeft zich niet te vervelen de komende tijd!

 • Amsterdam: Symposium & Memorial Concert, zaterdag 10 februari, in nagedachtenis van Saul Groen (1939-2016), oprichter en naamgever van Muziekhandel Saul B. Groen aan de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. Hij was van groot belang voor het behoud van Nederlandse bladmuziek van componisten uit de 17de en 18de eeuw.
 • Den Haag: In het kader van de tentoonstelling 'De kunst van lezen. Van William Kentridge tot Wikipedia' geven drie sprekers donderdag 15 februari hun visie op de kunst van lezen: hoe werkt lezen, wat is het verschil tussen lezen op papier en op scherm en: is het lezen zelf een vorm van kunst?
 • Amsterdam: Klezmer is terug van nooit weg geweest, dat kun u horen tijdens een concert door de Amerikaanse violist en componist Yale Strom op zaterdag 17 februari. Aan zijn zijde vindt hij zangeres Elizabeth Schwartz (alt), contrabassist Omer Govreen en zanger/toetsenist Gilad Nezer (bas), bij sommigen van u zeker bekend als de chazzan van de LJG Amsterdam en als lid van het Nederlands Kamerkoor.
 • Delft: 'Uit de vergetelheid: de herontdekte fotografie van Annemie en Helmuth Wolff' is de titel van de lezing door Tamara Becker en An Huitzing, woensdag 20 februari. Let op: exclusief voor Vrienden Vereniging Synagoge Delft (en iedereen die nu lid wordt). Aanmelden verplicht!
 • Rotterdam: In de opstelling 'De collectie als tijdmachine' is de nieuwe presentatie ‘Marie-Louise Von Motesiczky’ te zien. Von Motesiczky (1906-1996) groeide op in een welgestelde en kunstzinnige Joodse familie in Wenen, Vanaf 1928 studeerde ze enige tijd bij Max Beckmann aan de Städelschule in Frankfurt am Main (zijn ivloed is in haar werk duidelijk herkenbaar). In 1938 vluchtte zij naar Amsterdam. Te zien tot 30 april 2018.
 • Amsterdam: de eerste Banning Lezing, wordt donderdag 21 februari uitgesproken door Lodewijk Asscher. De avond begint met een kort debat tussen de vier genomineerden voor de Banning Prijs 2018, die met hun visie op 'De waarde(n) van links' meedongen. Hieraan aansluitend zal juryvoorzitter Jet Bussemaker de winnaar van de Banning Prijs 2018 bekendmaken. Lees hier meer over de Banning Prijs.
 • Amsterdam: In het kader van 'Stand van de Wetenschap' woensdag 21 februari aandacht voor Joodse Studies. De bestudering van het Joodse boek is aan een opmars bezig. Aan de UvA is een bijzondere leerstoel Geschiedenis van het Joodse boek ingesteld, en de, bij de Bijzondere Collecties ondergebrachte, Bibliotheca Rosenthaliana, wordt veelvuldig geraadpleegd. Tijd voor een spoedcursus Joodse Studies met Emile Schrijver en Rachel Cilia Werdmölder.
 • Antwerpen: 'Dossin. Wachtkamer van Auschwitz', een lezing door dr. Laurence Schram in samenwerking met Kazerne Dossin - Memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten, donderdag 22 februari. Locatie: Stadscampus, Annexegebouw, Lange Winkelstraat 9.
 • Amsterdam: Stichting Vriendenkring Mauthausen organiseert op 25 februari om 15.00 uur de herdenking van het Joods verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het Jiddisj lexicon, honderd procent digitaal

Het Jiddisj lexicon, honderd procent digitaal

Het Digitale woordenboek Jiddisch-Nederlands (JNW), het grootste Jiddische woordenboek ter wereld, is klaar voor gebruik. Het lexicon, waaraan wordt gewerkt sinds eind jaren ’80 van de vorige eeuw, heeft inmiddels een omvang bereikt van circa 80.000 trefwoorden. En digitaal betekent in dit geval écht digitaal: het JNW is uitsluitend via internet te raadplegen!
Donderdag 22 februari 2018 wordt dit digitale lexicon gepresenteerd en officieel gelanceerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Voorafgaand aan de openbare presentatie vindt een wetenschappelijk programma plaats. De voertaal is, uiteraard, Jiddisj. Voor hen die de Jiddisj taal machtig zijn, beslist een aanrader.

Voor meer informatie over het programma van beide evenementen en uw aanmelding: zie neerlandistiek.nl.

Op de website van de Stichting Jiddische Lexicografie Amsterdam kunt u het Jiddisj lexicon, zoals het woordenboek ook wel wordt genoemd, kostenloos doorzoeken.

Jiddisj is een levende taal die aan een enorme revival bezig is. De internetkrant The Forward heeft zelfs een Jiddisje versie, "Forverts, The Yiddish Daily Forward".
Crescas heeft sinds enige tijd de online cursus Jiddisj leren in het e-learning programma. Op een speelse manier kunt u door deze cursus Jiddisj leren lezen en schrijven. Bekijk eens een voorproefje op onze website!

Ook leuk: het artikel op Historiek.net over de top 50 van Jiddisje woorden in het Nederlands.

Boekennieuws

Alle eerder besproken boeken vindt u in het Boekennieuws-archief op onze website.
Boekennieuws

Crescas attendeert u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al dan niet met een Joods thema.

Deze week
Guus Luijters en Raymund Schütz hebben, samen met co-auteur Marten Jong, de archieven van het Nederlandse Rode Kruis doorzocht, met als resultaat het indrukwekkende boek De deportaties uit Nederland 1940-1945, een verzameling zeer gedetailleerde persoonlijke verhalen van individuele vervolgden. De verbintenis van tegenpolen van Alice Hoffman is een historische roman die zich afspeelt in de 19de eeuw op het Caribische eiland Saint Thomas en in Parijs, met beeldend kunstenaar Camille Pissarro als verbinding tussen de Joodse gemeenschap op het paradijselijke eiland en de kunstwereld in Europa. In Hoe heette de hoedenmaker? beschrijft de Vlaamse Loeki Zvonik (1935-2000) in romanvorm een episode uit haar eigen leven. Het boek werd in 1976 bekroond met de Prijs voor het beste literaire debuut.

Uitgelicht

Het koosjere bakboek bevat 109 recepten van bijna alle zoete en enkele hartige heerlijkheden die, tot de sluiting in september 2008, in het assortiment van de Joodse bakkerij Theeboom in Amsterdam te vinden waren.
Banketbakker Frans L. Buijs was de man die verantwoordelijk was voor de recepten en voor de productie. De recepten in Het koosjere bakboek zijn overzichtelijk geordend, zodat meteen duidelijk is wat met één bepaald type deeg kan worden gemaakt. Uiteraard komen ook de Joodse feestdagen aan de orde. Verspreid door het boek zijn cultuurhistorische weetjes en tips opgenomen, alles geïllustreerd met tekeningen van Jaron Beekes. Janny van der Heijden (Heel Holland Bakt) schreef een inleiding. De professionele recepten zijn, ook voor de amateur-banketbakker, heel goed uitvoerbaar.


In het Engels
Uprooted. How 3000 Years of Jewish Civilization in the Arab World Vanished Overnight van de Irakees-Britse journaliste Lyn Julius. De stichting van de staat Israël in 1948 markeerde het begin van de onvrijwillige massale leegloop van vaak oeroude Joodse gemeenschappen in de Arabische wereld. Waarom moesten bijna een miljoen mensen vluchten en hoe is het hen vergaan, in het bijzonder in het nieuwe thuisland?

Nieuws uit boekenland

 • Voor de jaarlijkse 4 mei-manifestatie Theater Na de Dam schrijft Arnon Grunberg een nieuwe toneeltekst, die op de avond van de Nationale Dodenherdenking door tientallen theatergezelschappen overal in Nederland gelijktijdig zal worden opgevoerd.
 • Op de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren is de geactualiseerde versie van Brieven van en aan Jacob Israël de Haan 1899-1908 van Leo Ross en Rob Delvigne online te lezen.
 • In januari hield Moment Magazine het symposium 'American Jewish Literature: Dead or Alive?', waarin een aantal Amerikaans-Joodse schrijvers en uitgevers hun visie gaven op de stand van zaken binnen hun vakgebied.

Vers uit de ramsj geplukt
In Pelgrimage documenteert de beroemde fotografe Anne Leibovitz haar zoektocht naar de geest van overledenen die haar in leven en werk altijd fascineerden en inspireerden. De vele malen verfilmde, lichtvoetige roman Wij wonderkinderen. Ondanks alles een vrolijke roman van ons leven van Hugo Hartung verscheen in 1957 en was meteen razend populair. Het boek kreeg ook felle kritiek, omdat de schrijver met zijn afstandelijke, ironische kijk op de wereld de Tweede Wereldoorlog zou bagatelliseren en de weinig heldhaftige houding van de zwijgende meerderheid (iets waar het Duitse lezerspubliek zich in herkende) leek te verdedigen. Béla Zsolt beschrijft in zijn roman Negen koffers, een van de vroegste en meest directe getuigenissen van de Sjoa, zijn huiveringwekkende ervaringen in het getto van Nagyvárad en in de Oekraïne, waar hij als dwangarbeider te werk was gesteld.

In de Digibieb
Een droomer ter haringvangst

In de Digibieb

In De Amsterdammer, weekblad voor Nederland verscheen op 4 november 1922 een paginagrote advertentie van uitgever Van Holkema & Warendorf, onder het kopje 'Feestgeschenken'. "De beste en onderhoudenste boeken voor op reis en thuis" in de 'Daalders-editie' worden aanbevolen omdat ze gebonden en in fraai geïllustreerd omslag worden gepresenteerd, en dat voor slechts ƒ 1,50.
Eén van de boeken in de lijst is Een droomer ter haringvangst, de tweede druk van het debuut als schrijver van Bernard Canter (1871-1957). Canter is in deze rubriek al vaker genoemd: een multikunstenaar die werkzaam was als "pastellist, kunstcriticus, dichter, ontwerper, aquarellist, tekenaar, auteur en schilder."
Een droomer ter haringvangst bevond zich in 1902 kennelijk op de leestafel van Onze Eeuw, maandschrift voor staatkunde, letteren, wetenschap en kunst, waarin het door redacteur George Frans Haspels welwillend werd besproken.

'Half reisverhaal van een journalist, die in de drukte van Berlijn gevaar liep zijn ziel te verliezen en die nu hoopt op een haringlogger op zee zijn ziel terug te vinden, èn half informatieboek voor de Hollandsche haringvisscherij heeft dit boek een zeer eigenaardige bekoorlijkheid", luidt de samenvatting aan het begin van de recensie, maar niet alles bevalt G.F.H.: hij signaleert een grammaticale fout ("Bij een tweeden druk is een zeer nauwkeurige correctie gewenscht!') en wordt zeeziek van Canters "woordgehutsel en versgeknutsel." Maar ook prijst hij Canter, die "zoo eenvoudigweg vertelt, wat hij die zes weken beleefde op den haringlogger Jeanette, waar hij de visschers zoo aardig weet te teekenen", en onder de indruk is hoe Canter de jonge Gerrit beschrijft "die altijd zeeziek en moederziek was en zoo'n afschuw had van de zee, over boord slaat en verdrinkt, en allen zoo bedrukt zijn nu 't wimpeltje van den mast zal moeten en de vlag halfstok, als zij zullen binnenloopen." En verder: "En bovenal fijn is het geschetst hoe de journalist zich onder dit alles deemoedig en klein gaat gevoelen tegenover die visschers." G.F.H. vergeeft de schrijver veel, en concludeert dat Een droomer ter haringvangst "toch wel een best boekje is, half reisverhaal en half informatieboek voor de herkomst van ons zeebanket, een boekje waar ouden en jongen schik van kunnen hebben."

Een droomer ter haringvangst (1894) is een nieuwe aanwinst in onze Joodse Bibliotheek. U kunt de belevenissen en gedachten van hoofdpersoon Herman "tussen die primitieven van geest, de sterken en geharden van lichaam, de eenvoudigen van ziel, over wie de stroom des tijds heengegolfd was, zonder ze te beroeren, de tevredenen met loop en lot" HIER lezen en/of downloaden naar uw eigen computer.

Nieuws van heinde en verre

Nieuws van heinde en verre

Uw wekelijkse knipseldienst met recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • Tien Israëlische atleten nemen deel aan de Olymische Winterspelen 2018. Israel21C stelt hen aan u voor. Kijk ook even op Wikipedia voor meer details.
 • In Israël overleed op 31 januari 2018 Haim Gouri, "de laatste van Israëls nationale dichters." Gouri documenteerde in zijn poëzie de beginjaren van de Joodse staat, met alle mooie en verschrikkelijke momenten van die geschiedenis. The New York Times heeft een prachtig In Memoriam gewijd aan Gouri.
 • Mikhl Baran is 95, overleefde de Sjoa en geeft geschiedenisles aan Joodse jongeren op zomerkamp. JTA doet verslag.
 • Tablet schrijft over het Viktor Ullmann Festival in Trieste in Italië, dat gewijd is aan de muziek van 'entartete' of in de Sjoa vermoorde componisten.
 • Het Louvre in Parijs stelt 31 kunstwerken ten toon waarvan bekend is dat ze tijdens de oorlog zijn geroofd. Maar wie zijn de rechtmatige eigenaars? Lees meer op The Washington Post.
 • Het zal wel even duren voor de verontwaardiging over de Poolse "concentratiekampen waren niet Pools"-wet zal luwen. JPost keek nog even verder.
 • The Forward bezocht zes mellahs (steden) in Marokko waar de Joodse cultuur nog volop bloeit.
 • De spannend verfilmde spionagethriller 'The Catcher Was a Spy: The Mysterious Life of Moe Berg' wordt besproken in Times of Israel.
 • My Jewish Learning laat een rabbijn vanuit de halacha naar Valentijnsdag kijken en hij ziet een lijntje naar Toe BeAv, de 15de dag in de maand Av, waarin in het verre verleden huwelijkskandidaten aan elkaar werden gekoppeld.

Website van de week
JMW-Joods Welzijn is opgefrist

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op onze website.
Website van de week

De website van Joods Maatschappelijk Werk, te vinden onder joodswelzijn.nl, is ingrijpend, zeg maar haast onherkenbaar, vernieuwd en daarmee wat betreft de navigatie flink verbeterd.

Alles wat JMW doet op maatschappelijk gebied in de volle breedte is overzichtelijk op de startpagina te vinden. Een klik op een categorie brengt u verder in de website, waar aan de linkerkant subcategorieën onder elkaar staan, en in het midden prominent een formulier waarop u uw hulpvraag kunt stellen.
Verder kunt u de Benjamin, het kwartaalblad van JMW online lezen, Tsavta, de informatie- en contactpagina voor Israëliërs in Nederland, bezoeken en zien welke activiteiten Lev-JMW, het ontmoetingscentrum voor alle 60-plussers met een Joodse achtergrond, ontplooit.
Wie enigszeins bedreven is op Internet kan nu een eigen online 'omgeving' maken, waar u uw eigen dossiers kunt beheren. 'Blended hulpverlening' wordt deze nieuwe optie genoemd.

Omdat ouderen en jongeren verschillende hulpvragen hebben, is onderaan de startpagina een verdeling gemaakt in Jonger dan 18, Ouder dan 18 en 50 en ouder.

Op Facebook is JMW op twee plekken te vinden: Joodse activiteiten en Benjamin Kwartaalblad.

In the Picture
Joodse bruiloft 1939 in Leeuwarden

Alle eerder besproken video's vindt u in het ‘In the Picture’-archief op onze website.
In the Picture

De eerste bewegende beelden van de Joodse gemeenschap van voor de oorlog in Friesland zijn te zien op een film van de choepa (huwelijksdag) van het 'echtpear' Barend Boers en Mimi Dwinger, die op 18 april 1939 trouwden in de synagoge van Leeuwarden.
Er is door het Fries Film Archief een beschrijving gemaakt van de film, waarop tot in de kleinste details wordt benoemd wie er te zien zijn, en waar de opnames zijn gemaakt. Van de herkende personen zijn levensbeschrijvingen toegevoegd.

Hoe de film in het Fries Film Archief terecht is gekomen, is te zien op omropfryslan.nl.

Bekijk de film hier

Radio en Televisie
9 - 16 februari

Print dit radio- en tv-overzicht om het altijd bij de hand te hebben.
Radio en Televisie

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel.

De Olympische Winterspelen 2018 zijn op vrijdag 9 februari van start gegaan, dus het was goed zoeken tussen de talloze sportuitzendingen. Opvallend: Argos tv met een reconstructie van wat er op 10 juni vorig jaar gebeurde op het Stationsplein in Amsterdam.


vrijdag 9 februari

 • BBC Radio 3, 18.00: In Tune. Afl. Onder de gasten van dit live programma ook de Israëlische pianist Shai Wosner (1976), die speelt met leden van het Aurora kamerorkest.

zaterdag 10 februari

 • Arte tv, 19.40: Re: Mussolini als Souvenir. Italiens faschistisches Erbe. In het kader van "een gewaarschuwd mens telt voor twee" …

zondag 11 februari

 • NPO 2, 15.30: De muur van Rubens. Documentaire over de veelzijdige Amstelveense beeldend kunstenaar Joop Rubens (75) die op zoek gaat naar zijn Joodse identiteit. De Klaagmuur in Jeruzalem speelt daarbij een ingrijpende rol.
 • NPO Cultura, 16.15: Het Vergeten Getto, documentaire uit 2016 van Saskia van den Heuvel over Asterdorp, het tot voor kort nagenoeg onbekende vierde getto van Amsterdam.
 • ARD/Das Erste, 2.00: Die letzte Nachricht (The Messenger). Debuut van de Israëlische regisseur Oren Moverman over twee militairen - de een een ervaren kapitein, de ander een onervaren sergeant - die de taak hebben nabestaanden het droevige nieuws te brengen dat hun geliefden zijn omgekomen in de oorlog.

maandag 12 februari

 • BBC Radio 3, 20.30: In Concert. Onder leiding van Lahav Shani speelt het Philharmonia Orchestra Mahlers 4de symfonie, de Israëlische sopraan Chen Reiss is de soliste.
 • TV 5 Monde, 23.05: Mobile Étoile. Drama uit 2016 over zangeres Hannah en pianist Daniel om hun in Joodse liturgische muziek uit de belle époque gespecialiseerde koor Les Cantiques gaande te houden. De komst van een nieuw koorlid maakt het er niet makkelijker op.

dinsdag 13 februari

 • NPO 2, 22.55: Argos tv - Medialogica. Afl.: Aanrijding of aanslag? Op 10 juni 2017 rijdt een man in een Peugeot 307 het Stationsplein in Amsterdam op. Hij raakt voetgangers, er vallen gewonden. In Medialogica een reconstructie. Wat doet angst voor terreur met ons?

woensdag 14 februari

 • NPO 2, 0.35: De muur van Rubens. Documentaire over de veelzijdige Amstelveense beeldend kunstenaar Joop Rubens (75) die op zoek gaat naar zijn Joodse identiteit. De Klaagmuur in Jeruzalem speelt daarbij een ingrijpende rol.

donderdag 15 februari

 • NDR Kultur, 20.00: NDR Radiophilharmonie. Live concert met de Litouwse violist Julian Rachlin in het vioolconcert in D van Igor Strawinsky. Op het programma verder muziek van Modest Moessorgski en Dmitri Sjostakovitsj.
 • NPO 2, 22.55: Het uur van de wolf. Afl.: De reis van Jean Michel Jarre. Portret van deze Franse pionier (en zoon van een Franse verzetsheldin die de Tweede Wereldoorlog overleefde) van de elektronische muziek.

vrijdag 16 februari

 • Canvas, 21.15: The Remains of the Day. Ingetogen drama uit 1993 dat zich afspeelt in het Engeland van de jaren dertig van de vorige eeuw. Butler James blijft tegen de klippen op loyaal aan zijn werkgever, die duidelijke nazi-sympathieën heeft.

(advertenties)


banner luna3 banner jonet banner israelactie banner joodsamsterdam banner amphora banner propratwitter.com/Crescas facebook.com/Crescas Deze nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden?
© Joods Educatief Centrum Crescas, Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Vragen of opmerkingen naar redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich met één muisklik uitschrijven