vrijdag 5 februari 2016

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online


Joods Educatief Centrum 'Crescas'

nieuwsbrief

Joods Educatief Centrum Crescas

vrijdag 5 februari 2016 jaargang 12, nummer 5
Onze columnisten deze week
 

Symposium 'De Casus Spinoza' nu online!

Symposium 'De Casus Spinoza' nu online!

Zondag 6 december 2015 was voor Crescas een gedenkwaardige dag. Op die datum vond in Amsterdam het symposium De Casus Spinoza plaats, met sprekers van naam als Jonathan Israel, Yosef Kaplan, Nathan Lopes Cardozo, Steven Nadler, Piet Steenbakkers en Pinchas Toledano. Irene Zwiep modereerde de dag.
De belangstelling voor 'De Zaak Spinoza' was overweldigend. Met 450 bezoekers was De Rode Hoed tot de nok toe gevuld. Wie het geluk had het symposium bij te wonen, had een onvergetelijke middag, waarover nog lang werd nagepraat.

Het originele handschrift met de Portugese tekst van de cherem (ban) op Spinoza was door het Stadsarchief Amsterdam voor enkele uren in bruikleen gegeven en was als stille getuige van de voordrachten in De Rode Hoed aanwezig. De tekst werd door Benjamin Moser uit het origineel voorgelezen. Emile Schrijver gaf hierbij een inleiding en las de Engelse vertaling van de ban voor.

Alle lezingen én de afsluitende paneldiscussie zijn op video vastgelegd en vanaf vrijdag 5 februari 2016 op onze website te bekijken.
Wie er op zondag 6 december 2015 niet bij kon zijn, kan nu met deze 10 video's alsnog het symposium meemaken.

De organisatoren van De Casus Spinoza, UvA/Hebreeuws en Joodse studies, Crescas en Ronit Palache, kijken terug op een zeer geslaagde samenwerking.

'Ik ben Joods omdat ik me Joods voel'

'Ik ben Joods omdat ik me Joods voel'

Zondag 14 februari besteden we in de derde aflevering van de Crescas Debatterij aandacht aan Joodse identiteit.

Eenmaal een Jood, altijd een Jood, maar wat als je je Joods voelt maar volgens de Joodse wet niet Joods bent? Immers: wie niet uit een Joodse moeder is geboren wordt niet als Joods beschouwd. Dat betekent, dat, naar de letter van de Halacha, mensen met een Joodse vader 'niet mee mogen doen'.

Tijdens het debat zullen de vonken er zeker vanaf vliegen als de vraag aan de orde komt of het niet de hoogste tijd is om ruimte te maken voor een postmoderne definitie van 'Wie is Jood'? En wanneer is iemand 'Joods genoeg'?
Wat zou het betekenen als we een nieuwe, radicale vorm van gastvrijheid zouden invoeren?

Het zijn vragen die zeker de nodige emoties zullen losmaken.
Uw aanwezigheid bij deze Debatterij is zeer gewenst, evenals uw bijdragen aan de discussie!

Het forum dat zich over deze kwestie zal buigen bestaat deze middag uit Wim van Dijk, orthodox rabbijn, Vinco David, auteur van het in 2011 verschenen essay Proactieve bekering tot het Jodendom, Riki Kooyman, werkte aan het Europees onderzoek Jewish Feelings, Jewish Practice. Children of Jewish intermarriage in the Netherlands, en Hanna Nathans, rabbijn van HaMakor, centum voor Joodse spiritualiteit. Het debat wordt geleid door journalist Karen de Jager.

Wanneer: zondag 14 februari om 15.00 uur (deuren open 14.30). Vanaf 17.00 uur kunt u napraten met een drankje.
Waar: Crea, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam.
Entree: € 2,50. Inschrijven - sterk aan te raden (vol = vol!) op onze website crescas.nl.

Strijd om gerechtigheid: een nieuwe worsteling

Strijd om gerechtigheid: een nieuwe worsteling

In de lezingenreeks Helden en schurken, waarin Crescas de aandacht vestigt op relatief minder bekende kwesties die in en na de Tweede Wereldoorlog de kop opstaken, komen nog twee bijzondere verhalen aan de orde.

Maandag 15 februari komt historica en NIOD-onderzoekster Regina Grüter spreken over de geschiedenis van de afwikkeling van Joodse verzekeringstegoeden uit de Tweede Wereldoorlog. De Joden die na WOII terugkeerden in Nederland, wachtte een nieuwe strijd: het herstel van hun rechten en de teruggave van hun eigendommen, waaronder de verzekeringstegoeden. Het zou tot november 1999 duren tot de laatste plooien in dit uiterst moeizame proces waren gladgestreken en er sluitende overeenkomsten waren gesloten tussen de Joodse organisaties, de verzekeraars, de overheid en banken.

Grüter werkte voor de Commissie Scholten, één van de vijf commissies die door de overheid in 1997 werden ingesteld om de roof en het rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog te onderzoeken. Ze richtte zich met name op de verzekeringstegoeden en verdiepte zich ook in de rol van de verzekeraars. Haar uitvoerige onderzoek resulteerde in het boek Strijd om gerechtigheid – Joodse verzekeringstegoeden en de Tweede Wereldoorlog, dat in oktober 2015 verscheen.

Er zijn nog plaatsen voor de lezing van Regina Grüter. Mis het niet: niet alleen hoort u uit de eerste hand het verslag van een bij tijd en wijle verbijsterende zoektocht, maar u krijgt ook ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen.
Meld u aan op crescas.nl!

De schaduw van het verleden en het voorrecht van fictie

De schaduw van het verleden en het voorrecht van fictie

Wanda Reisel, schrijfster van romans, filmscenario’s en theaterstukken, is de tweede in een korte serie persoonlijke gesprekken met naoorlogse Nederlands-Joodse schrijvers die bij Crescas in de schijnwerper worden gezet.

Reisel zag het levenslicht in 1955, als kind van twee Joodse ouders en kleindochter van opperchazzan Wolf Reisel (1881-1943). Haar grootouders en drie van hun kinderen werden in de oorlog vermoord.
Wanda's ouders besloten na de oorlog de nieuwe dreiging van de Koude Oorlog te ontvluchten en trokken naar Curaçao. Daarmee zijn er genoeg schaduwen uit het verleden die een plaats zoeken in het literaire werk van Reisel. Ze zijn er, maar telkens anders. Jeroen Vullings, recensent van Plattegrond van een jeugd in Vrij Nederland, omschrijft het als 'verhalen-met-autobioschuilkleur'.

Literatuurkenner Wil Parijs gaat donderdag 11 februari met Wanda Reisel in gesprek over Joodse identiteit, de weerslag van het verleden, en hoe zij 'Joods-zijn', expliciet of impliciet, in haar werk een plek geeft.
Komt u luisteren en meepraten? Meld u aan op crescas.nl!

Boeken van Wanda Reisel:
Jacobi's tocht (1986), Het blauwe uur (1988), Baby Storm (1998), Een man een man (2001), Witte liefde (2004), Plattegrond van een jeugd (2010), Nacht over Westwoud (2011) en Liefde tussen 5 en 7 (2015). Tien Stuks (2006) is een bundeling van Reisels toneelstukken.

Focus op dynamisch jodendom, vroeger en nu

Focus op dynamisch jodendom, vroeger en nu

Begin maart gaan twee cursussen van start waarin het jodendom centraal staat, vanuit verschillende hoeken belicht.

Mirjam van Emden, hoofd educatie van het Joods Cultureel Kwartier, gaat zich in Verklaarders verklaard samen met u verdiepen in de grote Joodse traditie van het 'verklaren': het lezen, becommentariëren, interpreteren en uitleggen van de oeroude teksten uit de Tora. Hoe kan het dat er zo veel visies zijn op wat toch als een 'in steen gehouwen' tekst wordt beschouwd? Het antwoord op deze vraag zal u zeker verrassen.
De eerste les is woensdag 2 maart. Kijk op onze website voor meer informatie.

In Stromingen in het jodendom onderwerpt docent Leo Mock de overeenkomsten en verschillen tussen de orthodoxie, het conservatief- en het liberaal-reform jodendom. Hoe wordt in die stromingen de Joodse identiteit getoetst en beleefd? En op welke punten loopt Israël uit de pas met de Diaspora, en hoe is dat te verklaren?
Leo vertelt en legt uit, en ú vraagt en zoekt, met hem, naar antwoorden, waarbij de actualiteit zeker ook betrokken zal worden.
De eerste les is donderdag 3 maart. Meer informatie op onze website.

Old meets new: een intergenerationele ontmoeting

Old meets new: een intergenerationele ontmoeting

Zondag 7 februari kunt u in het Auditorium van het Joods Historisch Museum een boeiende talkshow bijwonen tussen jonge, talentvolle professionals en hun oudere vakgenoten uit de creatieve sector.

Onder leiding van Andrea van Poll vertellen modeprofessionals, ontwerpers, cultureel bestuurders, modellen en homo-emancipatoren over de boeiende ontmoetingen die ze hadden met illustere vakgenoten van een andere generatie.

Onzichtbaar verbindende factor op de achtergrond zijn Benno Premsela en Max Heymans, aan wie de fraaie tentoonstelling Mannen met lef en stijl is gewijd. Zij beiden slaagden erin na de Tweede Wereldoorlog design en mode tot algemeen geaccepteerde en gewaardeerde cultuur te verheffen, en worden tot op de dag van vandaag gezien als boegbeelden van en wegbereiders voor de generaties kunstenaars die na hen op dezelfde gebieden werkzaam waren en zijn.

 • Zondag 7 februari, 14.30 uur, Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam. Gratis toegang met een geldig entreebewijs voor het museum. Aanmelden per e-mail is aan te raden.

Boekennieuws

Alle eerder besproken boeken vindt u in het Boekennieuws-archief op onze website.
Boekennieuws

Crescas attendeert u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.

Vandaag: in Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat beschrijft historicus Chris Quispel de lange geschiedenis van het West-Europese antisemitisme, Wolfgang Koeppen (1906-1996) publiceerde in 1954 De dood in Rome, door de uitgever betiteld als een uniek tijdsbeeld en een literair meesterwerk, woedend van schaamte, en historicus René van Heijningen vertelt in De muur van Mussert het verhaal van dit beladen monument in de bossen bij Lunteren.

Engelstalig: Killing a King: The Assassination of Yitzhak Rabin and the Remaking of Israel, waarin Dan Ephron twee jaren volgt in de levens van de Israëlische premier en Yigal Amir, die Rabin in 1995 vermoordde.

Vers uit de ramsj geplukt: Simon van Marianne Fredriksson, Henk van den Berg schreef de geschiedenis van de Nijmeegse Joden in Onse Joeden, en Joost Divendal en Henriëtte Lakmaker schreven met Emmy J. Belinfante 1875-1944. Tussen rook, alcohol en mannen, de biografie van één van de eerste Nederlandse vrouwelijke journalisten.

En verder:

Nieuws van heinde en verre

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • Het Stadsarchief van de gemeente Amsterdam zoekt foto's bij de namen van de ambtenaren die deelnamen aan de Februaristaking van 25 februari 1941.
 • Opmerkelijk nieuwtje in Times of Israel: de Israëlische Alex Kerten heeft een methode ontwikkeld om mensen met de ziekte van Parkinson weer een leven terug te geven.
 • Op Youtube een hilarische video over vier orthodoxe Joden die voor het eerst de musical Fiddler on the roof te zien krijgen. Twee van hen zijn Lubavitch, de andere twee van een strengere groep.
 • De Forward heeft foto's van Bogoslav, de shtetl waar Sholem Aleichem de inspiratie vond voor zijn 'Anatevka'.
 • Tribuna Portuguesa bericht over een onbekende geniza (documentenbewaarplaats) in een verlaten synagoge in Ponta Delgada op de Azoren.
 • De Indiase filmindustrie betrok veel van haar actrices uit de Joodse gemeenschap in Baghdad, schrijft TheNEWSMinute.
 • New York Post ontmoet de oudste kosjere slager van New York, de 95-jarige Ernie Fleischman.
 • De oudste pelgrimsweg naar Jeruzalem, daterend uit de Romeinse tijd, is gevonden, meldt MosaicMagazine.
 • Anat Hoffman en haar Women of the Wall hebben gewonnen: de Israëlische overheid heeft met een ruime meerderheid besloten dat ook vrouwen bij de Klaagmuur mogen bidden, zij het op een afgebakend terrein aan het zuidelijke gedeelte van de Muur. Alles hierover op womenofthewall.org.il.
 • Tablet Magazine stelt u voor aan Linda Zisquit, een onvervalste saloniste in Jeruzalem.

In de digibieb
Het kleine land en zijn groote schoonheid

In de digibieb

Dr. H. (Henri) Polak was én Joods én sociaaldemocraat, en beide met volle overtuiging. In 1894 richtte hij de Algemeen Nederlandse Diamantbewerkersbond op - het merendeel van de arbeiders in die industrie was Joods. Henri Polak, zoon van een diamantslijper en vanaf zijn 13e aan het werk als leerling-diamantsnijder, wist uit eigen ervaring dat de werkomstandigheden buitengewoon zwaar waren. Hij was intens begaan met het materiële en geestelijke welzijn van de arbeiders. Tot enkele jaren voor zijn dood in 1943 was hij actief in de linkse politiek.
Wellicht minder bekend is dat Henri Polak ook op het gebied van monumentenzorg, natuur- en milieubescherming zijn sporen heeft verdiend, en dat hij duizenden artikelen schreef voor kranten en periodieken, zoals Het Volk, het Algemeen Handelsblad, Het Jonge Leven en De Nieuwe Tijd en dat hij zich daarbij van een aantal intrigerende pseudoniemen bediende, zoals 'Cirsium Palustre' (paarse distel), Han van de Botermarkt, 'Quinbus Flestrin' (de bijnaam van Gulliver in Het land der Lilliputters), en Triboulet (de naam van de hofnar in Verdi's opera Rigoletto).

Het kleine land en zijn groote schoonheid dat de carrousel deze week presenteerde, schreef Henri Polak in 1929 onder eigen naam. Veel van de 87 afbeeldingen van 'steden, dorpen landschappen, wateren en de bijzondere schoonheid van Nederland kenmerkende plekken' werden door 'de gewone man' ingezonden.

Aan het eind van een lange inleiding, waarin Polak benoemt waarin Nederland, in vergelijking met andere landen, tekort schiet, rechtvaardigt hij zijn boek met de woorden: Voor hen, die na ons zullen komen, in woord en beeld vast te leggen hetgeen thans nog is, doch voor hen wellicht niets meer dan een herinnering zal wezen, hierin ligt de rechtvaardiging van dit boek — dat tevens misschien kan bijdragen tot het opwekken van belangstelling voor de schoonheid van het eigen land en van den wil om deel te nemen aan den strijd voor haar behoud, opdat ook komende geslachten zullen zien wat onze oogen nog mogen aanschouwen. Waarna hij bloemrijk de schoonheid bezingt van de groote steden — dit zijn: Amsterdam, Rotterdam en ’s-Gravenhage, verschillend van oorsprong, van ligging, van bouw en van karakter, en kleine steden … wier bevolkingen de honderd duizend overschreden hebben, of dit weldra zullen doen, bezitten wat schoonheid van aanleg en bouw betreft, in vele gevallen niet alleen posi­tief even veel als hare grootere zusters, doch relatief kunnen zij haar wel eens overtreffen. Het zelfde kan zeer zeker gezegd worden van de kleinere en inderdaad kleine steden, zulke als Delft, Leeuwarden, Dockum, Hattem, Zwolle, Breda, Alkmaar, de steden langs de Noord-Hollandsche Zuiderzeekust, Amersfoort, Middelburg, Zierikzee, Sluis, Zutphen en vele andere, alle in zekere, vele in groote, sommige in buitengewone mate bekoorlijk.

Op pagina 111 geeft Polak een lijstje met de voornaamste der te bestrij­den euvelen. Het geeft inzicht in hoe omvang­rijk de taak is van hen, die natuur-, stads-, dorps-, en landschapsschoon willen beschermen tegen bederf en ondergang. Hij constateert bijvoorbeeld dat men alom tusschen de mooie oude huizen en hoeven allerlei gedrochtelijke bouwsels aantreft, die werken als vuile vlekken op een staatsiekleed, en ziet met afschuw dat een van de voornaamste misdrijven, die sinds eenige jaren jegens de schoonheid des lands en vooral jegens hen, die haar willen genieten, gepleegd worden, de zoogenaamde lintbebouwing [is] — in andere woorden: het plaatsen van rijen huizen langs verkeers- en verbindingswegen.

Het kleine land en zijn groote schoonheid is te lezen als een reisgids door Nederland, met de foto's als getuigen van hoe het 85 jaar geleden was. Het boek maakt akelig duidelijk dat Polak zich terecht grote zorgen maakte.

Het was immers ook zijn bedoeling de oogen van alle landgenooten te openen voor de gevaren, die deze schoonheid bedreigen en hen tot medestanders te maken in den strijd, die gevoerd wordt voor haar behoud.

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan der 'Algemeene Cooperatieve Verbruiks- en Productievereeniging 'Samenwerking' U.A. te Amsterdam' werd het in 1941 herdrukt in de speciale jubileumuitgave die in de Digibieb te vinden is.

De Digitale Joodse Bibliotheek bezit vier boeken van de hand van Henri Polak, en een aanzienlijke hoeveelheid knipsels en artikelen óver hem, alle online te lezen en/of te downloaden.

Menahem Pressler en het Kelemen Kwartet

Menahem Pressler en het Kelemen Kwartet

De Amerikaanse pianist Menahem Pressler is 92, en 'still going strong'. Toen het Beaux Arts Trio, dat hij in 1955 oprichtte, in 2008 ophield te bestaan, besloot hij als solist zijn muzikale loopbaan voort te zetten.
Maar de kamermuziek zal altijd zijn grote liefde blijven en het jonge Hongaarse Kelemen Quartet mag zich gelukkig prijzen dat deze levende legende met hen wil samenspelen.

Dinsdag 9 februari 2016 spelen zij in de Kleine Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam muziek van Joseph Haydn, Béla Bartók en Antonin Dvorak.

Meer informatie op concertgebouw.nl.

De poëtische bouwwerf van Stephan Goldrajch

De poëtische bouwwerf van Stephan Goldrajch

Het Joods Museum van België is in het najaar van 2015 begonnen aan een ingrijpende renovatie van het gebouw aan de Minimenstraat. Over twee jaar, na de zomer van 2017, gaan de deuren van het 19e-eeuwse herenhuis weer open.

Tot die tijd zijn de Joodse rituele voorwerpen en kunstwerken, de fototheek met ongeveer 20.000 foto's, de meer dan 5.000 affiches en de muziekcollectie niet voor publiek te zien, en ook de bibliotheek met bijna 25.000 werken en het archief met meer dan 3 miljoen documenten over het Belgische jodendom sinds de 19de eeuw, is gesloten.

Maar het JMB verdwijnt niet geheel uit de aandacht: op de website staat, enigszins verstopt, de aankondiging van het Museum on the Move, oftewel: Het JMB gaat 'extra muros'.

Om de leemte op te vullen, heeft het museum de jonge Belgische beeldend kunstenaar Stephan Goldrajch gevraagd om met zijn creatieve ogen het verbouwingsproces vast te leggen. De eerste fase van deze 'poëtische werf' werd, onder de titel 'Tussen Vernietiging en Opbouw', uitgevoerd in het trappenhuis van de bovenste verdieping van het museum, op het moment dat het team van het museum orde begon te scheppen in de collecties met het oog op de verhuizing.

Een interessant project om te blijven volgen via de foto's en video's die van de voortgang worden gemaakt.

Lees meer op mjb-jmb.org. Op YouTube is een korte video te zien van Adam et Eve "Chantier poétique de Stephan Goldrajch".

Vechten voor een betere wereld?

Vechten voor een betere wereld?

Podium Mozaïek, het internationaal cultuurpodium in de voormalige Pniëlkerk aan de Bos en Lommerweg 191 in Amsterdam, presenteert dinsdag 12 februari de première van de Engelstalige voorstelling Five questions you always wanted to ask a terrorist.

Twee acteurs, de één Nederlands/Marokkaans, de ander Israëli, raken met elkaar in gesprek in fastfood-restaurant Burger King op het vliegveld van Istanbul. De een is net terug van een militaire missie, de ander staat op het punt zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Soufiane Moussouli en Raphael Rodan onderzoeken wat het effect is van radicalisering op hun persoonlijke leven. Ze worden muzikaal ondersteund door pianist Anastasis Sarakatsanos.

Lees meer op podiummozaiek.nl.

Uit de Joodse Canon
1661: Athiasbijbel

De Canon van Joods Nederland is tot stand gekomen door een gezamenlijk initiatief van Crescas en JMW. Alle honderd vensters van de Joodse Canon zijn te vinden op de website joodsecanon.nl.
De canon is ook verschenen in een fraai uitgegeven boek dat u online kunt bestellen.
Uit de Joodse Canon

De Athiasbijbel, voluit Bibla Hebraica Accuratissima, is vernoemd naar de 17e-eeuwse Joodse uitgever en boekdrukker Josef ben Abraham Athias.

Athias werd geboren in de Spaanse stad Cordoba en werd op jonge leeftijd al door zijn vader naar Hamburg gestuurd om daar een degelijke Joodse opvoeding te krijgen. Rond 1658 vestigde hij zich in Amsterdam, waar hij al snel zijn naam vestigde als drukker en uitgever van Joodse en Christelijke boeken. Op 31 maart 1661 werd Athias als eerste Joodse drukker toegelaten tot het gilde van uitgevers en boekdrukkers.
Voor de tweede editie van de Biblia Hebraica (Biblia Sacra Hebraea correcta, et collata cum antiquissimis exemplaribus manuscriptis et hactenus impressis), die niet alleen nog mooier was dan de eerste, maar ook ontdaan van tal van ernstige fouten, werd hem op 10 juni 1667 bij resolutie door de Staten-Generaal der Nederlanden zelfs een waardevolle gouden penning en kostbare ketting geschonken:
…Is aen Haer Ho: Mo: gepresenteert een exemplaer van seeckeren Hebreeuschen bijbel gedruckt uytgegeven bij Josephus Athias, sijnde volgens de attestation van de theologische faculteyt ende professoren van de Heebreeusce tale in de universiteyten tot Leyden, Utrecht, Franeker ende groninge de correcxte druck als noyt voor desen uytgecomen is.

Josef Athias verdiende aanvankelijk uitstekend aan zijn uitgeverij. Hij had de modernste apparatuur, de beste lettersnijders, kleurmengers en tekenaars tot zijn beschikking. In 1685 liet hij aan de Nieuwe Herengracht 103 een huis bouwen. Op 12 mei 1700 overlijdt hij, aanmerkelijk minder welvarend dan op het hoogtepunt van zijn roem. Maar zijn naam leeft voort in de 'Athiasbijbel', die in zijn tijd zowel in de Joodse als in de Christelijke religieuze wereld als toonaangevend werd beschouwd, en in grote lijnen nog altijd de basis vormt voor hedendaagse bijbeledities.

In de cursus Ets Haim, anno 1616 is de Athiasbijbel één van de topstukken waarover docente Heide Warncke zal vertellen en die u met eigen ogen van dichtbij kunt bekijken. Vanwege de beperkte ruimte - Heide geeft de cursus ín de bibliotheek - is het aantal plaatsen beperkt, maar er kunnen nog enkele deelnemers bij.
Schrijf u snel in op crescas.nl en laat deze unieke kans niet aan u voorbijgaan!

In de Canon van 700 jaar Joods Nederland gaat het lemma Athiasbijbel in op het belang van Amsterdam als centrum van de Joodse boekdrukkunst.

Website van de week
Green Prophet, revisited

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op onze website.
Website van de week

In maart 2012 was Green Prophet Website van de Week in onze nieuwsbrief. De website is ingrijpend gemoderniseerd, maar aan de doelstelling, het bevorderen van de duurzaamheid in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, zoals de pay-off sustainable news for the Middle East zegt, is niets veranderd. Het nieuwe logo van de site bevat een subtiele, maar niet onbelangrijke verwijzing.

'De mogelijkheden in deze enorme regio zijn onbegrensd, evenals de uitdagingen, maar in tijden waarin economische motieven het winnen van lastiger te verwezenlijken duurzaamheidsaspecten, is extra aandacht bittere noodzaak', schreven we toen, waarbij we verwezen naar het artikel What Modern Society Can Learn From a 2,800 Year Old Earthen Water Well ter illustratie van waar Green Prophet voor staat.

De startpagina van de nieuwe website leest als een plaatjesboek en is zo helder ontworpen dat je weg op de pagina vinden een groot genoegen is. Green Prophet is aanwezig op alle sociale media, geeft een nieuwsbrief uit én is, iets afgeslankt maar wel gericht, ook in het Arabisch beschikbaar.

In the Picture
Hebrew Disney mash-up

Alle eerder besproken video's vindt u in het ‘In the Picture’-archief op onze website.
In the Picture

Nick Bertke, in de muziek scene beter bekend als muziekproducent POGO, heeft een aantal favoriete liedjes uit geliefde Disney-films als Cinderella, The Lion King, Doornroosje en De kleine zeemeermin door de molen gehaald en er een EDM-versie (electronic dance music) van gemaakt.
Alle teksten zijn in het Ivriet, met daaronder stukjes uit de films gemonteerd.

Bekijk de film hier

Radio en Televisie
5 - 12 februari

Print dit radio- en tv-overzicht om het altijd bij de hand te hebben.
Radio en Televisie

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel.
Het boeiendst deze week belooft het programma Verborgen verleden, zaterdag 6 februari op NPO, te worden. De katholiek opgegroeide schaatser Mark Tuitert onderzoekt zijn familiegeschiedenis en met name de familie Koperberg. Wat klopt er van het verhaal van zijn moeder dat zij Joodse voorouders had?


vrijdag 5 februari

 • Arte tv, 23.30: Le Métis de Dieu (Der jüdischer Kardinal). Biopic uit 2012 over Aaron Jean-Marie Lustiger die tijdens de Duitse bezetting rooms-katholiek werd en als aartsbisschop van Parijs een van de belangrijkste raadgevers van Paus Johannes Paulus II werd.
 • BBC 2, 0.35: Leningrad & the Orchestra that Defied Hitler. Reportage over het bijzondere concert op 9 augustus 1942 tijdens het beleg van Leningrad, waar een groep uitgehongerde musici de 7e symfonie van Dmitri Sjostakovitsj uitvoerde.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 02.00: Woord. Vijf uren lang de mooiste radioverhalen uit de archieven van de publieke omroep. Laat u verrassen!

zaterdag 6 februari

 • NPO Radio 1 (KRO), 11.00: De Taalstaat.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 14.00: Argos. Onderzoeksjournalistiek. Achtergronden bij het nieuws of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met onthullende reportages en aandacht voor journalistieke boeken en kwesties in de (onderzoeks-)journalistiek uit binnen- en buitenland. Presentatie: Max van Weezel.
 • NPO 2 (NTR), 20.30: Verborgen verleden. Afl. 5: Mark Tuitert. De populaire oud-schaatser gaat op zoek naar de vermeende Joodse voorouders van zijn moeder.

zondag 7 februari

 • Arte tv, 9.20: Le Métis de Dieu (Der jüdischer Kardinal). Biopic uit 2012 over Aaron Jean-Marie Lustiger die tijdens de Duitse bezetting rooms-katholiek werd en als aartsbisschop van Parijs een van de belangrijkste raadgevers van Paus Johannes Paulus II werd.
 • NPO 1 (VPRO), 11.20: VPRO Boeken. Met onder meer Guus Luijters en Hein Aalders over hun brievenboek Bleib gesund.
 • Arte tv, 20.15: Amen. Oorlogsdrama uit 2002, gebaseerd op het drama Der Stellvertreter van Rolf Hochhut over een SS-luitenant die betrokken is bij de ontwikkeling van het gas Zyklon B, tot hij er achter komt waar de nazi's het gas voor willen gebruiken.
 • NPO Cultura (NTR), 20.20: Knetterende Letteren. Afl.: Letteren &cetera, met onder meer Elisabeth Lockhorn die ruim zeven jaar werkte aan haar biografie over schrijver en criminoloog Andreas Burnier (1931-2002).
 • NPO 2 (VPRO), 21.05: VPRO Tegenlicht. Afl.: Na de revolutie. Op de pleinen van Tunis, Tel Aviv en Barcelona kwamen de laatste jaren mensen massaal in protest om verandering te eisen. Maar hoe worden de eisen daarna omgesmeed tot echte verandering?

maandag 8 februari


dinsdag 9 februari

 • NPO Cultura (VPRO), 19.55: VPRO Vrije geluiden. Afl.: Iván Fischer and the Eclectic Mahler. Het programma reist naar Boedapest, de geboortestad van dirigent en componist Iván Fischer, die daar met zijn Boedapest Festival Orchestra werkt aan de registratie van de weerbarstige 7e symfonie van Gustav Mahler.
 • Canvas, 21.05: No Way Home. Documentaire uit 2015 over de miljoenen displaced persons die tussen 1945 en 1949 nergens meer thuis konden komen.

woensdag 10 februari

 • Arte, 20.15: Das Geständnis (L'Aveu). Politieke thriller uit 1970 over de Joods-Tsjechoslowaakse intellectueel Artur London (1915-1986) die zowel Mauthausen als de martelingen van de Stalinisten overleefde. Gebaseerd op de gelijknamige autobiografie.

donderdag 11 februari

 • Arte tv, 22.50: Hanna K.. Drama uit 1983. Na een mislukt huwelijk met een Fransman zoekt de Amerikaans-Joodse Hanna haar identiteit in Jeruzalem. Ze maakt er haar rechtenstudie af en neemt de verdediging op zich van een Palestijn. Ze wordt verliefd op hem, ondanks haar verhouding met een Israëlische procureur-generaal.
 • ZDF, 0.45: Berlinale 2016: Die Eröffnung. Hoogtepunten van het internationale filmfestival van Berlijn.

vrijdag 12 februari

 • Brava, 19.31: Mieczyslaw Weinberg - Pianokwintet op. 18, uitgevoerd door het Valerius Ensemble. Weinberg vertrok in 1939 te voet uit Warschau, op de vlucht voor Hitler. In 1940 kwam hij aan in Minsk, later zou hij zich vestigen in Moskou en met Sjostakovitsj een vriendschap voor het leven sluiten.
 • WDR 3, 23.05: WDR 3 Jazz & World. Programma over het label Tzadik van de Amerikaans-Joodse alleskunner John Zorn, dat 20 jaar geleden werd opgezet.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 02.00: Woord. Vijf uren lang de mooiste radioverhalen uit de archieven van de publieke omroep. Laat u verrassen!

(advertenties)


banner blankevoort banner joodsamsterdam banner sinaicentrum banner sivmo banner meldpunttaal banner propra banner israelactie banner yanshuf banner jonet banner givat banner venstra banner luna3 banner amphoratwitter.com/Crescas facebook.com/Crescas Deze nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden?
© Joods Educatief Centrum Crescas, Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Vragen of opmerkingen naar redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich met één muisklik uitschrijven