vrijdag 4 september 2015
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online.
 
crescas nieuwsbrief
crescas nieuwsbrief
   

Lernen op de vrijdagochtend

De cursus Focus op de parasja, die we in het voorbije seizoen introduceerden, wordt in het cursusjaar 2015-2016 voortgezet. De eerste les is op vrijdag 9 oktober.

In een uurtje, op de vrijdagochtend, behandelt docent Leo Mock de 'parasja van de week', het gedeelte uit de Tora dat in de synagoge wordt gelezen. Samen met Leo ontdekt u welke betekenis er in de bekende teksten te vinden is, voorbij het verhaal.
Door op deze manier te 'lernen' maakt u van heel nabij kennis met de oude en rijke traditie van Tora-lezen, van de vrij letterlijke Middeleeuwse commentaren tot de bloemrijke verhalen van de Midrasj (tekstverklaring).

De cursus bestaat uit 12 lessen van één uur, op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.
Als u niet naar de synagoge gaat, hebt u een mooie tekst gelezen en inzichten gekregen waar u nog eens over kunt nadenken en over kunt discussiëren. En als u wél naar sjoel gaat, bent u goed voorbereid.

Kennis van Hebreeuws is niet vereist, alle teksten worden in vertaling behandeld.

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Duits-Joodse denkers

In de cursus Duits-Joodse denkers geven vier wetenschappers inzicht in leven, werk en betekenis van Moses Mendelssohn (1729-1786), Leopold Zunz (1794-1886), Hannah Arendt (1906-1975) en Franz Kafka (1883-1924), vier Duits-Joodse denkers die een gedachtegoed hebben nagelaten dat ook vandaag-de-dag nog van grote waarde en zeggingskracht is.

Voor deze cursus hebben we vier wetenschappers van naam bereid gevonden hun visie te geven op dit illustere viertal. Reinier Munk houdt 12 oktober zijn lezing over Moses Mendelssohn, 19 oktober komt Irene Zwiep aan het woord over Leopold Zunz, 26 oktober gevolgd door David Wertheim over Hannah Arendt, en uit Antwerpen komt Vivian Liska voor een lezing over Franz Kafka.

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

U kunt ook voor elke les afzonderlijk inschrijven!

Geef eens een cursus cadeau!

Crescas is, zoals u ongetwijfeld weet, opgericht om zoveel mogelijk leden van onze Joodse gemeenschap in staat te stellen zich te verdiepen in Joodse onderwerpen en kennis op te doen over het jodendom. We proberen onze activiteiten voor een zo laag mogelijke prijs aan te bieden, zodat financiën geen belemmering zijn om deel te nemen. Toch zijn er ieder jaar weer geïnteresseerden die zich deelname aan een cursus niet kunnen veroorloven.

In 2013 hebben wij met donaties van nieuwsbrieflezers speciaal voor dit doel een potje kunnen vormen waarmee wij deelname aan de cursussen ook voor hen mogelijk konden maken. Ook in het cursusjaar 2014/2015 hebben we met dat geld een aantal cursisten voor een symbolisch bedrag kunnen laten meedoen.

Dit cursusjaar hopen wij weer een dergelijk potje te kunnen vormen, zodat wij niemand teleur hoeven te stellen. Met een bedrag van circa 2.000 euro gaat dat lukken!

Bent u bereid én financieel in staat om, met de Hoge Feestdagen in het nabije verschiet, deze mitsa te vervullen? Neem dan contact met ons op.
Bij voorbaat heel veel dank!

Ivriet Kita Alef

Ook dit seizoen kunt u bij Crescas Ivriet (modern Hebreeuws) leren. Dit jaar bieden we de lessen aan op vier niveaus. Alle vier kitot (klassen) worden gegeven in Amsterdam, maar de instapcursus Kita Alef kunt u dit jaar ook in Den Haag volgen.

Kita Alef bestaat uit 25 lessen waarin u de eerste stappen zet op het pad van de Hebreeuwse grammatica en een kleine woordenschat opbouwt waarmee u Ivriet leert lezen, spreken en schrijven. Aan het einde van de cursus kunt u een eenvoudig gesprek voeren en tekstjes lezen en schrijven.

We werken in alle Ivrietcursussen volgens de beproefde Israëlische 'oelpan'methode, die gebaseerd is op het principe dat praktische oefeningen met de nieuw verworven kennis het beste resultaat opleveren.

De cursus in Den Haag wordt gegeven door Shelly Bodenheimer en gaat van start op woensdag 21 oktober, 20.30 uur.
Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

In Amsterdam vindt u Shirley Ensel voor de klas, vanaf maandag 26 oktober, 20.45 uur.

Let op: alles begint natuurlijk met de kennis van het Hebreeuwse alfabet, het Alef-Beet. Daarvoor hebben we een lesmethode ontwikkeld die u vanachter uw eigen computer en in uw eigen tempo kunt volgen.
U leert zowel de drukletters als de schrijfletters. Deze cursus omvat ook schrijfoefeningen, zodat u beslagen ten ijs komt als u start met Kita Alef.
U vindt de cursus Alef-Beet op joods.net.

Boekennieuws

Wekelijks attendeert Crescas u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.

Het boekenseizoen is weer open, en dat is goed te merken. Deze week maar liefst drie boeken vers van de pers: Joodser dan dit krijg je het niet, waarin Tamarah Benima uiteenzet waarom ze liever spreekt over Joodse beschaving dan over jodendom. Van Nir Baram de kunstig verweven verhaallijnen die van de roman De wereldschaduw een uiterst contemporaine bijna-thriller maken, en van Guus Kuijer verscheen het vierde deel van de Bijbel voor ongelovigen, waarin hij onder meer Koning David, Koning Salomo en de scheuring van het rijk aan zijn unieke manier van beschouwing onderwerpt.

Engelstalig: The Pawnbroker’s Daughter: A Memoir, waarin de Amerikaanse Maxine Kumin (1925-2014) haar herinneringen opschreef aan haar jeugd in Philadelphia en hoe zij een succesvol schrijfster én vurig feministe werd.

En verder:
- Op 1 november verschijnt Krassen, de nieuwe dichtbundel van Chawwa Wijnberg. De presentatie vindt plaats in Amsterdam bij Boekhandel Van Rossum op woensdag 28 oktober.

- Saskia Goldschmidt komt donderdag 24 september naar de Amstelveense boekhandel Blankevoort, waar ze zal spreken over haar nieuwe boek De voddenkoningin. De schrijfster gaat flink 'de boer op' met haar boek: op uitgeverijcossee.nl is te vinden waar ze de komende maanden te horen en te zien zal zijn.

In de Digibieb: David Verdooner

David (Dave) Verdooner (1937-2008), die bij velen voor altijd in de herinnering zal blijven als 'de enige echte Amsterdamse boletjesbakker', werd al eens genoemd in onze nieuwsbrief. En met een goede reden: eindelijk wisten wij, dankzij Henny Pieper-Theeboom, wie de schrijver was van het alleraardigste boekje Ach wat een gein (Het Joodse kienspel) dat we in 2011 aan de Joodse Bibliotheek hadden toegevoegd. De korte levensbeschrijving van Dave Verdooner konden we, met dank aan Dave's weduwe Gerda, bovendien voorzien van een foto.

Ach wat een gein verklaart de codes die de 'oproeper' gebruikt voor de kiengetallen. Je moest als 'kiener' goed ingevoerd zijn om te begrijpen welk getal achter deze 'geheimtaal' schuilging. Dave Verdooner, zelf oproeper bij het kienen, verzamelde de verklaringen, grappen en anecdotes behorend bij de kiennummers. Vooroorlogse joodse folklore noemde hij het zelf.

Dave Verdooner was een Joodse brood- en banketbakker, verhalenverteller, genealoog en auteur. Hij was een zoon van Meijer Verdooner, een bekende bakker uit de Transvaalbuurt, en Henriëtte (Jetje) de Lara. Hij was gehuwd en had twee kinderen. In 2007 werd hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, weet Wikipedia daar aan toe te voegen. Maar over Ach wat een gein geen woord, en over de zestien korte verhalen uit zijn eigen leven evenmin.

Die verhalen - momentopnames van en herinneringen aan vroeger - zijn bewaard gebleven (maar nooit gebundeld) en te lezen op Het Geheugen van Oost .

Ach wat een gein (Het Joodse kienspel) kunt u online lezen maar ook downloaden in onze Digitale Joodse Bibliotheek.

Uit de Joodse Canon
Oprichting Nieuw Isaëlietisch Weekblad

Het Nieuw Israëlietisch Weekblad bestaat dit jaar 150 jaar, een memorabele mijlpaal in de geschiedenis van het oudste nog bestaande consumententijdschrift van Nederland. Het NIW is ook het enige Joodse weekblad van Nederland, en in oplage een van de kleinste, zo niet hét kleinste nog bestaande landelijke weekblad.
Gezien de roerige geschiedenis van het 'Joodse krantje' - de rand van de afgrond leek té vaak erg dichtbij - mag gerust gesproken worden van een verbluffende veerkracht.

Oprichter Meijer Marcus Roest - zijn gezicht staat op onze afbeelding bij dit artikel - betrad met de oprichting van het Nieuw Israëlietisch Weekblad op 4 augustus 1865 een lezersmarkt die ruim voorzien was van Joodse, veelal liberaalgezinde periodieken.
Roest voegde het woord 'Nieuw" bewust toe om zijn blad te onderscheiden van het Israëlietisch Weekblad (ook wel bekend als Weekblad voor Israëlieten), dat naar zijn mening onvoldoende aansloot bij de orthodox-Joodse gemeenschap.

In het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek lezen we dat Roests gematigd-conservatieve ideeën over het Jodendom niet bij iedereen in goede aarde vielen. Roest’s critiek werd gevreesd en hijzelf gehaat.
Na zijn aftreden in januari 1867 bleef hij wel als medewerker verbonden aan 'zijn' blad, tot hij in 1875 de Israëlietische Nieuwsbode oprichtte, een Joods weekblad dat hij tot zijn dood in 1921 zou redigeren.
Bevlogen onderwijzer en opvoeder in hart en nieren, verbond Roest aan het NIW van meet af aan de uitgave van de Joodsche letterkundige bijdragen, en ook de Israëlische Nieuwsbode ging vergezeld van kennisoverdracht in de vorm van De Israëlietische Letterbode, een driemaandelijks tijdschrift gewijd aan Joodsche Wetenschap, Geschiedenis en letteren.

In de Joodse Canon geeft het venster Oprichting Nieuw Isaëlietisch Weekblad niet alleen een beknopt inzicht in de geschiedenis van het NIW, maar ook van de Joodse pers en journalistiek.

De Canon van Joods Nederland is tot stand gekomen door een gezamenlijk initiatief van Crescas en JMW. Alle honderd vensters van de Joodse Canon zijn te vinden op de website joodsecanon.nl. De canon is ook verschenen in een fraai uitgegeven boek dat u op de website kunt bestellen.

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • De vorige week overleden neuroloog Oliver Sacks schreef met enige regelmaat in zijn Neurologists' Notebook, lezen we in The New Yorker.
 • Hergebruik voor koffiedik is bedacht in Israël, weet JSpace.
 • New York, zo schrijft de New York Times, beleeft in december 2015 de eerste volledige uitvoering na 70 jaar van de Jiddisje operette Die Goldene Kale.
 • In Mosaic vroeg linguist Philologos zich onlangs af of 'abrakadabra' wellicht een Joodse oorsprong heeft.
 • Jonet meldt dat de nieuwe Nederlandse kasjroetlijst is verschenen, en juicht: 'een AH-belevenis!'
 • In USA Today een artikel over de verborgen geschiedenis van de Joden in de Cariben.
 • Een op zijn zachtst gezegd 'ongelukkige' keuze van het Auschwitz-Birkenau Museum in Polen, schrijft JTA.

Vrij Nederland: Verzet en Vernieuwing

Het opinieweekblad Vrij Nederland bestaat 75 jaar, en dat wordt groots en inhoudelijk gevierd met een festival op 12 september 2015 in de Stadsschouwburg van Amsterdam.

Micha Wertheim presenteert een programma waarin hedendaagse vertellers de verhalen van ónze tijd presenteren, zoals VN dat in alle jaren van haar niet altijd even gemakkelijke bestaan heeft gedaan.

Aan het woord komen schrijvers, politici, journalisten, burgemeesters, fotografen, ontwerpers en cabaretiers die zich vanuit hun werk en positie verzetten tegen de onverschilligheid, de angst en de onmacht die onze samenleving in de greep houden.
Op 12 september gaat de vinger op de zere plek: Nederland heeft het nog nooit zo goed gehad, maar is verlamd en vreest de toekomst. Waar zijn de kritische blik en vernieuwende ideeën? Het is tijd voor de verbeelding aan de macht!
Het volledige programma van het festival is te vinden op www.vn.nl/75jaar.

Met een beetje mazzel kunt u er nog bij zijn - de schaarse resterende kaarten zijn te koop via de website van de Stadsschouwburg Amsterdam.

Neurenberg en het nazi-verleden

In samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) wordt woensdag 9 september in het universitair debatcentrum Spui 25 in Amsterdam een lezing gehouden door de Britse historicus Neil Gregor. Hij spreekt over Neurenberg en de restanten van het naziverleden van deze Duitse stad.
De lezing concentreert zich op het door Hitlers 'hofarchitect' Albert Speer ontworpen Reichsparteigelände in het zuidoosten van de stad. Het megalomane complex, dat jaarlijks enkele honderdduizenden bezoekers trekt, geniet de monumentenstatus maar is desondanks in verval geraakt.
De stad ziet zich geconfronteerd met de vraag of dit monument met zijn beladen reputatie een geldverslindende renovatie verdient of gecontroleerd verder mag instorten.

Neil Gregor zal in zijn (Engelstalige) lezing de voor en tegens van de verschillende oplossingen tegen het licht houden en gaat daarover in gesprek met collega-historicus Hanco Jürgens (DIA). Er zal ook ruimte zijn voor vragen uit het publiek.

Zie voor meer informatie spui25.nl. Toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht!

Joseph Semah 'On Friendship (Collateral Damage)'

In de grote zalen van galerie Nouvelles Images in Den Haag zijn enkele werken van de Israëlische kunstenaar Joseph Semah (Bagdad, 1948) te zien.

In het werk van Semah gaan de begrippen 'taal' en 'beeld' een relatie met elkaar aan die de beschouwer dwingt tot nadenken en navoelen: de objecten geven hun betekenis niet onmiddellijk prijs.
Niet verwonderlijk, Semah zelf is ook voortdurend zoekende: Elk kunstwerk van mij is niets anders dan een voetnoot bij mijn onderzoek en mijn verlangen om te begrijpen wat de hedendaagse kunst eigenlijk betekent.

Kijk naar de houten planken op schragen met daarop 22 eieren en 5.000 meter wit garen en probeer te ontdekken hoe Semah's woorden te herleiden zijn tot zijn unieke kunstvorm, ergens op het kruispunt tussen conceptuele kunst, minimal art en dichterlijke expressie in de vorm van geschreven teksten.

De tentoongestelde twee- en driedimensionale werken maken deel uit van Semah's project Being touched by an Angel just before birth.

Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling op nouvellesimages.nl.

Over het intrigerende werk van deze bijzondere kunstenaar is meer te vinden op Facebook en op josephsemah.nl.

Lorrèn op tournee door Nederland!

Ze is pas 23 jaar, maar nu al een begrip, de talentvolle Nederlands-Israëlische singer-songwriter Lorrèn. Haar hitsingle Game of love bezorgde haar in het voorjaar van 2015 de benoeming tot NPO Radio 2 Talent.
Maar wie herinnert zich nog dat Lorrèn in 2004 tijdens het Junior Songfestival al indruk maakte? In ieder geval is ze nu al niet meer weg te denken van de Nederlandse muziekscene.

In de stem en stijl van Lorrèn is de invloed te horen van Adèle en Amy Winehouse, bepaald niet de minsten als je net aan je carrière begint. Maar ze heeft ook een eigen klank, een heel klein beetje hees, maar toch ook helder, en haar muzikale stijl is een prettige mix van soul, jazz en pop.

Luister eerst naar Game of Love en spoed u daarna naar één van haar optredens! Op lorrenmusic.com vindt u de plaatsen en data.

Website van de Week
Jewlicious

'100% Kosjer' vermeldt het logo van deze website, die in 2004 begon als een blog voor en door Joodse jongeren met belangstelling voor jodendom en Israël. Wat de website wil zijn is te vinden onder About.

De startpagina is een bonte verzameling items, terwijl de tab Categories via een drop-down menu toegang geeft tot de verschillende secties op de website.
Wie een beetje op de hoogte is van actuele situaties waarbij Joden, Joodse visies en Joodse maatschappelijke kwesties en gebeurtenissen meespelen, kan hier zijn hart ophalen. De reuring om de Joodse rapper Matisyahu echoot nog wat na bijvoorbeeld.

Een bijzondere pagina is ShivaWatch - hier worden recent overleden bekende personen op waardige wijze herdacht.

Wie schuil gaat achter de naam Froylein is niet duidelijk, maar zij (of hij?) levert veel bijdragen, waaronder ook culinaire.

Jewlicious is op Facebook en Twitter (meer dan 18.000 volgers!) te vinden, en verzamelt videos op YouTube.

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op crescas.nl

In the Picture
The Idan Raichel Project

Op 13 oktober 2014 nam Idan Raichel zijn extended Idan Raichel Project mee naar het FAB28 Summer Event in Kiriat Gat, en trakteerde zijn gehoor op ruim 50 minuten muziek in zijn bekende, eclectische mix van stijlen.

Raichel heeft op deze video zijn befaamde dreadlocks afgeschoren, maar inmiddels tooit hij zijn hoofd weer met zijn handelsmerk, een zwarte doek. Maar daaronder is hij nog altijd glad geschoren, zoals foto's op zijn pagina op Facebook laten zien.

De muziek begint op 2.30 minuten.

Bekijk de film hier

Televisie en radio 4 - 11 september

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel. De digitale themakanalen NPO Doc (voorheen hollanddoc 24) en NPO Cultura (voorheen cultura 24) zijn zowel via de kabel als op internet te bekijken.

Deze week in De kunst van het luisteren onder meer: psychologe en politicologe dr. Froukje Demant. Hoewel Joden en niet-Joden in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland eeuwenlang harmonieus met elkaar omgingen, veranderde dat ingrijpend in de jaren dertig van de vorige eeuw. In een wereld die steeds abnormaler werd, was het blijkbaar niet meer gewoon elkaar als gelijke te beschouwen. Demant onderzocht in haar proefschrift wat er zoal veranderde. Ze sprak Joden en niet-Joden rond die grens, bestudeerde brieven en dagboeken, en registreerde wat er vóór, in en na de oorlog gebeurde met beide groepen.
Verder: programmamaker Deborah van der Starre over haar documentaire 102.000 namen, een bittere Amsterdamse affaire, die 13 september door de Joodse Omroep wordt uitgezonden, en een vervolgaflevering van de rubriek Geluiden uit de kille: de gevoelstemperatuur van Joods Nederland. Presentatie: Alfred Edelstein en Paul Damen.


vrijdag 4 september

 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • NPO Doc (VPRO), 21.30: Regisseur aan de Keukentafel Internationaal. Afl.: Alan Berliner over zijn documentaire First Cousin Once Removed.
 • NPO 3, BBC 2: Milk. Drama uit 2008 over het leven van Harvey Milk, Joods en homo, in het San Francisco van de jaren '70.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 2.00: Woord. Verrassend programma met vijf uur lang documentaires, verhalen, hoorspelen, reportages en interviews uit de radioarchieven van de Publieke Omroep.

zaterdag 5 september

 • NPO Radio 1 (KRO), 11.00: De Taalstaat. Programma waarin de Nederlandse taal het middelpunt vormt en wekelijks een radio-cartoon van Ruben L. Oppenheimer te horen is. Presentatie: Frits Spits.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 14.00: Argos. Onderzoeksjournalistiek. Achtergronden bij het nieuws of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met onthullende reportages en aandacht voor journalistieke boeken en kwesties in de (onderzoeks)journalistiek uit binnen- en buitenland. Presentatie: Max van Weezel.
 • NatGeo, 18.00: Final Days of Anne Frank. Een programma dat nu eens niet over de tijd in het Achterhuis gaat, maar over de periode van haar arrestatie op 4 augustus 1944 tot haar dood in Bergen Belsen in maart 1945.
 • ARD, 20.15: Chuzpe – Klops braucht der Mensch!. Komisch drama uit 2015 over de 80-jarige Holocaust-overlevende Edek Rotwachs die na 60 jaar uit Australië teruggaat naar Berlijn.
 • Arte tv, 21.10: Der Streitwagen des Pharao. Documentaire waarin de functionaliteit van de strijdwagens van de Egyptische farao's (dezelfde waarmee de Joden werden achtervolgd in Exodus) wordt onderzocht, aan de hand van getrouwe replica's.

zondag 6 september

 • NPO Radio 4 (AVROTROS), 14.00: Zondagmiddagconcert. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt Azrael, de 2e symfonie van Josef Suk (1874-1935).
 • NPO Radio 5 (JO), 18.00: De kunst van het luisteren.
 • Net 5, 20.30: Extremely Loud and Incredibly Close. Drama uit 2011 naar de gelijknamige roman van Jonathan Safran Foer over de negenjarige autistische Oskar Schell, die net als veel anderen zijn vader verloren heeft bij de aanslag op de Twin Towers en een zoektocht begint door New York, op zoek naar de oplossing van een raadsel.

maandag 7 september


dinsdag 8 september


woensdag 9 september

 • NPO Radio 5, (HUMAN), 19.00: OBA live. Met hoofdgast Saskia van Goelst Meijer over geweldloosheid in de visie van onder meer psycholoog Haim Omer.
 • NDR Kultur, 20.00: ARD Radiofestival 2015. Concert door het Israëlisch Philharmonisch Orkest tijdens het Beethovenfest Bonn 2015.
 • NPO 2 (VARA), 20.25: Zembla. Afl.: Gevangen in Gaza. Een jaar na de militaire operatie van het Israëlische leger in Gaza, reist Zembla naar het Palestijnse gebied en onderzoekt wat het effect is van de inmiddels acht jaar durende blokkade plus drie oorlogen op de bewoners van Gaza.
 • Arte tv, 21.40: Der grausame Gott? Gewalt, Religion und Kunst. Reportage uit 2015 over de uitzonderlijke tentoonstelling in het Joods Museum in Berlijn, die gewijd is aan de raadselachtige bijbelgeschiedenis over Abraham en Isaak.

donderdag 10 september

 • TV5 Monde, 20.59: Victor Young Perez. Drama uit 2013 over de Tunesisch-Joodse wereldkampioen vlieggewicht boksen Victor 'Young' Perez, die in 1943 in Frankrijk werd opgepakt en in Auschwitz, om de bewakers te vermaken, tegen Duitse boksers moest vechten.
 • NPO 2 (AVROTROS), 23.00: Close up. Afl.: Steve Schapiro - An eye on American icons. Dustin Hoffman interviewt deze fotograaf van talloze beroemdheden.

vrijdag 11 september

 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • NPO 3 (VPRO), 21.30: Blue Jasmine. Tragikomedie uit 2013 van Woody Allen over miljonairsvrouw Jasmine die in zwaar weer belandt en bij haar zus Ginger in San Francisco gaat wonen.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 2.00: Woord. Verrassend programma met vijf uur lang documentaires, verhalen, hoorspelen, reportages en interviews uit de radioarchieven van de Publieke Omroep.
   
jaargang 11, nummer 33
vrijdag 4 september 2015
 

In deze nieuwsbrief

Lernen op de vrijdagochtend
Duits-Joodse denkers
Geef eens een cursus cadeau!
Ivriet Kita Alef
Boekennieuws
In de Digibieb: David Verdooner
Uit de Joodse Canon
Nieuws van heinde en verre
Vrij Nederland: Verzet en Vernieuwing
Neurenberg en het nazi-verleden
Joseph Semah 'On Friendship (Collateral Damage)'
Lorrèn op tournee door Nederland!
Website van de week
In the Picture
Televisie en radio 4 - 11 september


Onze columnisten
Webcolumn Leo Mock
“Ik wil een middelvinger de lucht in voor politie, justitie, SBS 6 en RTL Boulevard,” schijnt rapper Lil’ Kleine (wie is dat?) gezegd te hebben ...
lees verder
Webcolumn Salomon Bouman
Is muziek een kunstvorm die vijanden tot elkaar kan brengen? Zijn het verstokte idealisten die dat geloven? Is de Israëlisch ...
lees verder
Webcolumn Nathan Lopes Cardozo
Renowned British Philosopher Sir Isaiah Berlin, a proud secular Jew, warns us that our need for ideal solutions is often beyond our ...
lees verder


(advertenties)

banner meldpunttaal

banner luna3

banner amphora

banner limmoed2015_2

banner yanshuf

banner givat

banner blankevoort

banner israelactie

banner propra

banner jonet

banner joodsamsterdam

banner sinaicentrum

banner venstra

banner sivmo

twitter.com/Crescas facebook.com/Crescas
Vragen of opmerkingen? info@crescas.nl
Nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden.
© Joods Educatief Centrum Crescas, Buitenplein 65, 1181 ZE Amstelveen
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik hier