vrijdag 15 mei 2015
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online.
 
crescas nieuwsbrief
crescas nieuwsbrief
   

Het verhaal van Schifrah & Sifra

In het Rotterdamse Verhalenhuis Belvédère is onlangs de expositie Het verhaal van Schifrah & Sifra geopend. Het verhaal van deze twee Joodse meisjes die de oorlog dankzij hun onderduikouders wisten te overleven, wordt verteld in de vorm van een tentoonstelling met persoonlijke foto’s, voorwerpen en documenten.

Clara Schifrah van Thijn was nog geen twee jaar toen zij door kunstschilder Dolf Henkes werd opgehaald bij Loods 24, de verzamelplaats aan de Rotterdamse Spoorweghaven, waar vandaan de Rotterdamse Joden op transport gingen naar Westerbork. Dolf Henkes bracht het kleine meisje in veiligheid en leverde haar af op haar onderduikadres.
Sifra Dasberg was acht toen zij door de familie Henkes naar een veilige plaats werd gebracht.

U kunt de tentoonstelling nog bezoeken tot 24 mei. Maar let op: Belvédère is niet altijd open, bekijk eerst de openingstijden op de Belvédère-website.

Modigliani, schilder en Jood

Binnenkort organiseert Jonet-partner Joods Maatschappelijk Werk (JMW) in samenwerking met Jonet een middag rond de Italiaans-Joodse kunstenaar Amedeo Clemente Modigliani (Livorno, 12 juli 1884 – Parijs, 24 januari 1920). Op die dag treden Sandra Geller – de weduwe van componist Micha Geller – en kleinkunstenares Anouk Dorfmann samen op in het Korzo Theater in Den Haag. Geller zal vertellen over Modigliani en Dorfmann zal liederen zingen in het Frans, Jiddisj en Nederlands. Ze treedt op met drie musici.

Modigliani werd in Italië geboren en vestigde zich in 1906 in Parijs, dat toen het brandpunt van de avant-garde was en waar hij een voorbeeld werd van een tragische artiest. Hij vestigde zich in Le Bateau-Lavoir, een commune voor armoedige artiesten in Montmartre en begon al snel met schilderen. Modigliani ontwikkelde een geheel eigen stijl. Degenen, die voor hem poseerden, zeiden dat het was alsof Modigliani ‘je ziel blootlegde’. Er waren voortdurend schandalen rondom Modigliani. Het hoofd van de politie van Parijs vond de schilderijen van zijn 'naakten' echte pornografie, waarop zijn tentoonstelling, enkele uren na de opening, gesloten moest worden. Zijn grote rivaal was Pablo Picasso. Met hun genialiteit, arrogantie en passie bouwden ze een hoog spanningsveld op van wederzijdse pure jaloezie.

“Amedeo Modigliani was een zeer knappe man, die een sterke aantrekkingskracht had op vrouwen,” zegt Sandra Geller. Vrouwen kwamen en gingen, totdat de kunststudente Jeanne Habuterne zijn leven binnenkwam, een mooie katholieke vrouw. “In 1914 ontmoette zij een glimlachende man aan het tafeltje naast haar in het café, waarbij hij zichzelf voorstelde met: Modigliani, schilder en Jood. Zij bleef twee jaar bij hem en werd onder andere geschilderd als Madame Pompadour. Ze leed echter erg onder zijn drankzucht en drugsgebruik maar als hij nuchter was, dan was hij wel erg charmant, citeerde hij Dante Alighieri en gedichten van Lautreamont.”

Verteerd door religieuze onverdraagzaamheid stuurde Habuternes vader hun pasgeboren dochter naar een klooster. Inmiddels ging het slecht met de gezondheid van Modigliani en op 35-jarige leeftijd overleed hij. De hele kunstenaarsgemeenschap uit Montmartre en Montparnasse woonde de begrafenis bij. Geller: “De dag na zijn dood werd hij beroemd en zijn schilderijen werden voor recordprijzen verkocht en dat terwijl hij juist zelf de laatste schilderijen die hij maakte voor zijn dood had verbrand, uit wanhoop! Alles, behalve één schilderij.”

Wie meer wil weten over deze bijzondere Joodse kunstenaar, moet zondag 31 mei naar het Korzo Theater in Den Haag komen (Prinsestraat). Na afloop van de lezing met concert wordt de film Modigliani uit 2005 getoond. Hierin speelt Andy Garcia de charmante en geestdriftige schilder met veel passie en hartstocht. Regisseur Mick Davis kreeg voor deze film een Oscarnominatie. Het Modigliani-event van JMW en Jonet begint om 13.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Op de website van JMW vindt u een flyer met meer informatie.

Zeyde. Kroniek van een onvervulde liefde

Na een succesvolle crowdfundingsactie komt theatergroep Terra Incognita met de voorstelling Zeyde. Kroniek van een onvervulde liefde. Zeyde is gebaseerd op de roman ‘De vier maaltijden’ van de Israëlische schrijver Meir Shalev. Deze voorstelling gaat over de vraag hoe om te gaan met de onvervuldheid van het leven. Het verlangen naar vervulling is als het wachten op een bruid om te verschijnen op de bruiloft. We zien een kok, een violiste en een ceremoniemeester die bezig zijn met de voorbereidingen van een (Joodse) bruiloft. Intussen vertellen zij het verhaal (de kroniek) van het jongetje ‘Zejde’ (Jiddisj voor Opaatje), waarom hij één moeder heeft en drie vaders en waarom hij onsterfelijk is.

Een aaneenschakeling van verhalen volgt waarin we de worsteling van alle personages meemaken met de onvervuldheid van hun liefde en leven. Ieder probeert het leven op zijn eigen manier te beïnvloeden. En Zeyde? Hij kan niet dood, maar hoe moet hij dan leven?

Het publiek waant zich na verloop van tijd daadwerkelijk gast op de bruiloft en gaat aan tafel om met elkaar te eten en te spreken over het verklaren van de liefde. Het zou geen theater zijn als in de tweede helft van de voorstelling niet alles anders blijkt te zijn dan gedacht. Misschien is uiteindelijk ‘de liefde verklaren’ het enige antwoord dat wij kunnen geven op de onvervuldheid van het leven.

Terra Incognita brengt met deze locatievoorstelling een unieke fusie van vertellen/acteren, muziek en kookkunst en literatuur. Alle zintuigen komen aan bod. Vervuld van liefde en verwarring, met fantastische beelden en klanken, vol vragen en … met heerlijke gerechten in je geheugen, keer je terug in de dagelijkse realiteit.

Zeyde wordt opgevoerd in theaters door het hele land. Zie de agenda van Kunstenisraël voor een overzicht en de speeldata.

Boekennieuws

Crescas attendeert u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.
Deze week: Alle collega’s dood, een komische coming of age-roman van Nachoem Wijnberg, Jan van der Putten schreef met Operatie menora een politieke thriller over de aanslag op het belangrijkste Joodse centrum in Buenos Aires in 1994, en in De Israëlische trilogie zijn drie meedogenloze schelmenromans van de Poolse schrijver Marek Hlaslo (1934-1969) bijeengebracht.

Engelstalig:
In de serie Jewish Lives verscheen onlangs Mark Rothko: Toward the Light in the Chapel, de indrukwekkende biografie van beeldend kunstenaar Mark Rothko, geschreven door Annie Cohen-Solal.

In de Digibieb: Hijman Overst

De schrijver die we deze week aan u voorstellen is Hijman Overst.
Oppervlakkig zoeken naar biografische informatie levert op dat hij 5 januari 1883 ter wereld kwam in de Amsterdamse Jodenhoek, bakker was en gedichten schreef, en op 15 maart 1927 in de Transvaalstraat overleed. Met wat dieper graven komt heel wat meer boven water.

Overst moet een behoorlijk linkse rakker zijn geweest: hij was een aantal jaren secretaris van de Amsterdamse afdeling van de Bond van Transportarbeiders en vanaf 1923 tot zijn dood gemeenteraadslid in Amsterdam namens de SDAP.

Overst was een vurig socialist die zijn talenten op allerlei manieren in dienst stelde van de goede zaak. Hij schreef voor meerdere vakbondsperiodieken; de rubriek Brieven van Jans in De Proletarische Vrouw, het vrouwenorgaan van de SDAP was ook van zijn hand. Als voorzitter van de 1 Mei-Commissie weet hij vele geestverwanten achter zich te verzamelen.

Dagblad Het Volk plaatste daags na Oversts overlijden een In Memoriam waarin de rouwstoet voor de overleden makker wordt genoemd. Op de website Het Geheugen van Oost is een korte genealogie van Hijman Overst te vinden.

Tintelingen, het enige boek van Hijman Overst en in de Joodse Bibliotheek aanwezig, verscheen in 1911, met als ondertitel Een bundel gedichten. Voor 50 cent kreeg men 'proletarische poëzie, poëzie die de proletariërs begrijpen, het echte dichtersvuur dat de proletariërs die zingen van vreugde en geestdrift'. Laat je kameraad eens lezen Schoonzicht! of Bakker, of De donkere Stad, of Armoekind, of Het Socialisme komt*, schreef de enthousiaste recensent in oktober 1911 in De Arbeid. En Het Volk prijst Overst om zijn 'allergeestigste versjes' en 'fijnen humor'.

En dat strookt dan weer helemaal met wat Hijman Overst in zijn 'Voorrede' zegt:

Geestdrift, spot, verontwaardiging,
Bezorgde mij een “tinteling”.
Goê-menschen, ik moest mij toch uiten? -
En ging mij aan versjes te buiten …

Tintelingen kunt u in de Digitale Joodse Bibliotheek van Crescas online lezen of als PDF naar uw eigen computer downloaden.

Esther Zilversmit in JHM

Van sommige kunstenaars moeten we veel te vroeg afscheid nemen. Fotografe Esther Zilversmit (1973-2003) is zo iemand. Maar haar werk, en het werk dat ze samen met Appie Bood (1965) maakte, is gebleven en is nu tot eind juni te zien in het Kunstkabinet en het Mikwe van het Joods Historisch Museum.

Van 1999 tot haar overlijden in 2003 werkte Esther nauw samen met haar partner Appie Bood. Ze filmden en fotografeerden hun leven en legden daarmee een zoektocht vast naar de verhouding tot elkaar en tot anderen.

Naast deze beeldverhalen is er het video-kunstwerk Voor Omi. De hele garderobe van Esthers grootmoeder is vastgelegd, van tassen, riemen, tot jurken en handschoenen. Om zo dicht mogelijk bij haar grootmoeder te komen, trok Esther alle kledingstukken eerst aan. Esthers grootmoeder vluchtte uit Duitsland en overleefde de oorlog in onderduik in Parijs. Terug in Amsterdam vierde ze haar overwinning door zich zo mooi mogelijk te kleden.

Het Stedelijk in de oorlog

In het kader van 70 jaar bevrijding organiseren Het Stedelijk Museum Amsterdam en het Genootschap Nederland-Duitsland twee lezingen in aansluiting op de speciale tentoonstelling Het stedelijk in de oorlog. De presentatie bestaat uit werken uit de eigen collectie, uniek beeldmateriaal dat nog niet eerder te zien was, en de resultaten van het herkomstonderzoek.

Donderdag 21 mei spreekt Margriet Schavemaker. Zij geeft een toelichting op de verschillende verhaallijnen in de tentoonstelling en reflecteert op een toekomst waarin ruimte is voor een historische benadering van moderne en hedendaagse kunst.

Diezelfde dag (21 mei) kunt u luisteren naar Gregor Langfeld. Het Stedelijk Museum maakte in de jaren dertig en veertig een flinke inhaalslag op het gebied van de collectie en de tentoonstellingen. Welke rol vervulden Duitse vluchtelingen, kunstenaars, verzamelaars en handelaren daarbij?

Beide lezingen vinden plaats op donderdag 21 mei in het Stedelijk Museum, Museumplein 10, Amsterdam, aanvang 17.00 uur. Voertaal: Nederlands. Toegang is gratis, aanmelden bij het Genootschap Nederland-Duitsland gewenst, per email of telefonisch op 020-6191832.

Menashe Kadishman overleden

Vrijdag 9 mei overleed de Israëlische schilder en beeldhouwer Menashe Kadishman, één van Israëls grote kunstenaars, in zijn geboortestad Tel Aviv. Hij werd 82 jaar. Kadishman studeerde in Israël, Parijs en Londen.
Hij verwierf grote bekendheid met zijn kleurige schilderijen van schapen. De inspiratie voor deze werken haalde hij uit zijn tijd als schaapherder in Noord-Israël, begin jaren vijftig.

Kadishman maakte ook beelden en installaties. Zijn kunst is te zien in galerieën en openbare ruimtes over de hele wereld. Een ‘must see’ is één van zijn laatste werken, Shalechet (Fallen Leaves) in het Joods Museum in Berlijn. In een grote nis liggen meer dan 10.000 cirkelvormige metalen schijven met wanhopig schreeuwende gezichten. Om het kunstwerk te bekijken loopt de bezoeker over de metalen schijven, ongemakkelijk door de ongelijke bodem en de schreeuwende gezichten onder zijn voeten.
Kadishman is zondag 10 mei begraven op de Kiryat Shaul begraafplaats.

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • New York Times brengt het nieuws dat door Amerikanen uit Duitsland meegenomen oorlogsbuit zal worden teruggegeven.
 • Israël is niet blij met de erkenning van Palestina door het Vaticaan, bericht Religion News Service.
 • De Britse actrice Helen Mirren ontvangt de World Jewish Congress recognition award weet The Times of Israel. Mirren ontvangt deze onderscheiding voor haar rol in de film 'Woman in Gold'.
 • The Jewish Week wijdt een artikel aan de diversiteit van Charediem in Amerika.
 • Spanje maakt het Sefardische Joden die een beroep doen op hun recht om een paspoort aan te vragen, een stuk moeilijker dan Portugal, aldus Fox News.
 • Brisbane Times bericht over een nieuw fotoboek van de Israëlische fotograaf Nathan Miller met prachtige foto's die een andere kant laten zien van Arabisch-Joodse betrekkingen.
 • General Motors zorgt voor het voortbestaan van de op zijn terrein gelegen Joodse begraafplaats 'Beth Olem', schrijft ABC News.

Website van de Week
Löwenhart Foundation

Soms heb je mazzel. Soms heeft iemand het werk al voor je gedaan terwijl je van niets wist. Het ligt voor het oprapen – alleen: wáár? Zoals iedereen heb ik 32 oudouders, 16 van moeders- en 16 van vaderszijde. Oudouders liggen vijf generaties terug in de tijd, het zijn de ouders van de betovergrootouders. Van geen van hen heb ik meer dan de basisgegevens. Tot voor kort.

Dit is de openingstekst die John Löwenhardt schreef voor de website loewenhardtfoundation.org. Het doel van de website: in woord en beeld het verleden van vier Joodse families voor het nageslacht bewaren. Hoe het allemaal zo is gekomen, zet hij zelf uiteen onder Stichting.

John gaat niet over één nacht ijs: zijn website zit vól machtig interessant materiaal, en er komen nog altijd aanvullingen bij.
De families zijn vereeuwigd in beeldende kunst, die in de afgelopen jaren ook is tentoongesteld, in gedrukte publicaties van John Löwenhardt zelf, en in vele foto's. De oudste daarvan dateert van september 1872!

Dit is een website die niet voorbij gaat aan de tragische kanten van het verleden, maar zeker ook de simches belicht. John Löwenhardt bedacht, speciaal voor zíjn website, een nieuw emoticon: ~ö~, waarin het nuttige - de correcte schrijfwijze van de familienaam - wordt gecombineerd met het aangename - lachrimpeltjes, voor wie ze er in wil zien!

Uiteraard maakt de Löwenhardt Foundation ook gebruik van Facebook, daar vindt u de actualiteiten rondom de stichting.

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op crescas.nl

In the Picture
Labor of thy Hands

Labor of Thy Hands is bijna 15 minuten propaganda om de band tussen de Verenigde Staten en Israël te versterken, terwijl de Arabieren en Egyptenaren 'were barking at the gates.'

De mensen over wie deze documentaire gaat, zijn vrijwel allen overlevenden van de concentratiekampen die zich, na de geleden verschrikkingen, nog geen voorstelling konden maken van hun toekomst.
De film laat zien hoe zij een begin maken met het opnieuw opbouwen van hun leven. Nergens worden ze als zielig of meelijwekkend afgeschilderd: alles is erop gericht om te laten zien dat er in het nieuwe thuisland hoop is, zelfs voor de meest getraumatiseerden.

De vrijheid om te werken op het land, te weven en te spinnen, kennis op te doen: dat was, in de jaren '50 van de vorige eeuw, het doel van de Zionistische Vrouwenbeweging Hadassa. Een zeer Amerikaans beeld van vrijheid, dat voorbij ging aan omstandigheden die die vrijheid wellicht in de weg zouden kunnen staan. Over Palestina en de Palestijnen geen woord - het is alsof ze nooit hebben bestaan.

Met de kennis van nu over de zes turbulente decennia die Israël ten tijde van deze film nog te wachten stonden, is Labor of thy Hands én mooi én wrang. Ook de Koude Oorlogsretoriek ('vrede', 'democratie') echoot door de beelden.

Bekijk de film hier

Televisie en radio 15 - 22 mei

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel. De digitale themakanalen NPO Doc en NPO Cultura zijn zowel via de kabel als op internet te bekijken.

De Kunst van het luisteren is een informatief radioprogramma van de Joodse Omroep over, in of om de Joodse wereld, met welsprekende gasten, reportages en harmonieuze muziek. Deze week in De kunst van het luisteren:
Historicus Jaap Cohen, die binnenkort promoveert op een dik boek over het drie eeuwen oude Portugees-Joodse geslacht Jessurun d’Oliveira en professor Ulli d'Oliveira, een van de laatste nazaten. Rob Snijders beheerder van de websites joodsamsterdam.nl en joodserfgoedrotterdam.nl. Deze sites worden door de Koninklijke Bibliotheek gearchiveerd ten behoeve van toekomstig onderzoek. De websites worden daarmee opgenomen in het internationaal erkend digitaal erfgoed. En een vervolgaflevering van de rubriek Geluiden uit de kille: de gevoelstemperatuur van Joods Nederland.
Presentatie: Alfred Edelstein en Paul Damen.


vrijdag 15 mei

 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Zanger-pianist Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • NPO 2 (VPRO/NTR), 21.05: De IJzeren eeuw. 13-Delige televisieserie over de 19e eeuw. Afl. 7: Amsterdam. Centraal staat Samuel Sarphati, de visionair met grootse plannen om de stad te ontpauperen.
 • NPO2 (VPRO), 23.00: Unsere Mütter, unsere Väter. Spraakmakende Duitse fictiereeks over het leven van vijf jonge Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. De serie volgt hun lotgevallen in nazi-Duitsland en Oost-Europa tussen 1941 en 1946.

zaterdag 16 mei

 • NPO 1 (KR0) 11.00: De taalstaat. Programma waarin de Nederlandse taal het middelpunt vormt en wekelijks een radio-cartoon van Ruben L. Oppenheimer te horen is. Presentatie: Frits Spits.
 • Canvas, 20.10: Vranckx, Thomas van de Putte wil ons een Auschwitz laten zien dat wij nog niet kennen. Afl: living in Auschwitz.
 • BBC2, 20.50: Britain’s Greatest Generation, documentaireserie over de laatste nog in leven zijnde mensen van de generatie die tijdens WOII heft gevochten. Afl: their finest hour.
 • ZDF, 3.05: Im Morgengrauen brach die Hölle los (Raid on Rommel). WOII-drama van Henry Hathaway waarin een Brits geheim agent infiltreert in een Duits krijgsgevangenenkonvooi, waar hij ontdekt dat de goedgetrainde commando’s waarmee hij dacht te gaan samenwerken, op een enkeling na allemaal gesneuveld zijn. Toch geeft hij niet op.
 • HBO, 9.50: Oorlogsgeheimen. Verfilming van de jeugdroman van Jacques Vriens, over de vriendschap van twee jongens in een Limburgs dorp, die in bezettingstijd onder druk komt te staan.

zondag 17 mei

 • NPO 1 (VPRO), 10.30: VPRO Vrije geluiden. Een hoorspel uit de muziekbibliotheek van het MCO met gitarist Nir Felder, aanstormend talent uit New York, die de link legt tussen jazz, hiphop en Indie-rock en naam maakt in de hippe jazzclubs van Brooklyn.
 • NPO 2 (Joodse Omroep) 13.00: De langste nacht voor de Joodse Raad. Documentaire van Hans Knoop over de door nazi’s ingestelde Joodse Raad en de rol daarin van de beide voorzitters, Asscher en Cohen.
 • NPO Doc (NTR) 21.00: De IJzeren Eeuw, 13-delige serie over de negentiende eeuw in Nederland. Afl 7: Amsterdam, een kolerestad. Sarphati was in de 19-de eeuw arts en wilde van Amsterdam weer een stad met grandeur en stijl maken. Hij kwam onder andere met een plan voor een echt hotel, het Amstel Hotel.
 • NPO Doc (Joodse Omroep) 21.45: Schatten van de Snoge. Lex Bolle volgde de restauratie van de Portugees-Israëlietische Synagoge in Amsterdam.
 • NPO Cultura (NTR) 21.00: Leonard Cohen - Live in Dublin. Concertregistratie uit 2014.
 • BBC4 21.00: Fighting for King and empire: Britain’s Carribean Heroes. Documentaire over de rol van de Caribische eilanden in WOII.
 • NPO Radio 5 (Joodse Omroep), 18.00: De Kunst van het luisteren. Programma over alle facetten van het Joodse leven. Presentatie: Paul Damen en Alfred Edelstein.

maandag 18 mei

 • NPO 2 (Max) 17.35: Land Girls. Vijfdelige Britse dramaserie over het leven van een aantal vrouwen die tijdens WOII lid zijn van de Woman’s Land Army. Afl 1: Childhood’s end.
 • NPO Cultura (AVRO), 22.30: Paul Huf. Portret uit 2000. Paul Huf wordt gevolgd tijdens fotosessies met bekende mensen en heeft gesprekken over fotografie met diverse Nederlandse fotografen.
 • RTL7, 23.00: Band of Brothers. Tiendelige serie over de belevenissen van de Amerikaanse Easy Company tijdens WOII. Afl 9: Why we fight.
 • BBC2, 00.20: The Boy in the Striped Pyjamas. Oorlogsdrama naar het boek van John Boyne.
 • NPO Radio 6 (NTR), 19.00: Winfrieds woonkamer. Winfried Baijens krijgt bezoek van Benjamin Herman.
 • WDR, 23.05: The last words of Dutch Schultz is gebaseerd op het leven van de Amerikaans-Joodse gangster Dutch Schultz.

dinsdag 19 mei

 • NPO Doc (Vara), 20.25: Rebelse stad, Provo in Amsterdam. Tweedelige documentaire van Willy Lindwer over de Provobeweging. Afl. 2 (slot).
 • NPO Cultura (AVROTROS) 20.55: Close Up: Afl. Op zoek naar Vivian Maier, fotografe. Vivian Maier werkte in de jaren vijftig en zestig als kindermeisje voor rijke families in Chicago. Haar echte belangstelling ging echter uit naar fotografie. Ze maakte honderdduizend foto’s van het straatleven in Amerika.
 • NPO 2 (Max)17.35: Land Girls. Vijfdelige Britse dramaserie over het leven van een aantal vrouwen die tijdens WOII lid zijn van de Woman’s Land Army. Afl 2: Secrets.
 • Canvas, 21.35: The Honourable Woman. Achtdelige Amerikaans-Britse dramaserie over zakenvrouw Nessa Stein, dochter van een zionistische wapenhandelaar. Afl. 8 (slot): The Paring Knife.

woensdag 20 mei

 • NPO 2 (Max) 17.35: Land Girls. Vijfdelige Britse dramaserie over het leven van een aantal vrouwen die tijdens WOII lid zijn van de Woman’s Land Army. Afl. 3: Codes of Honour.
 • NPO Cultura (AVROTROS) 20.55: Close Up: Afl. Op zoek naar Vivian Maier, fotografe. Vivian Maier werkte in de jaren vijftig en zestig als kindermeisje voor rijke families in Chicago. Haar echte belangstelling ging echter uit naar fotografie. Ze maakte honderdduizend foto’s van het straatleven in Amerika (herhaling).

donderdag 21 mei

 • NPO2 (AVROTROS) 23.00: Close Up. Afl. Philip Glass - On the Road. Componist van hedendaagse muziek Philip Glass is inmiddels achtenzeventig jaar oud, maar lijkt niet te stoppen. Hij is altijd aan het werk én altijd op reis en heeft het succes na vele jaren nog steeds aan zijn zijde. In de grote internationale muziektempels trekt Glass uitverkochte zalen. Die zalen vullen zich niet alleen met Glass-liefhebbers van het eerste uur, maar ook met vele nieuwe en jonge fans.
 • NPO 2 (Max)17.35: Land Girls. Vijfdelige Britse dramaserie over het leven van een aantal vrouwen die tijdens WOII lid zijn van de Woman’s Land Army. Afl. 4: Trekkers.

vrijdag 22 mei

 • NPO 2 (Max) 17.35: Land Girls. Vijfdelige Britse dramaserie over het leven van een aantal vrouwen die tijdens WOII lid zijn van de Woman’s Land Army. Afl. 5 (slot): Destinies.
 • NPO Radio 5 (Human) 19.00: OBA live. Geëngageerde talkshow over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Hoofdgast Gawie Keyser over raddraaier Woody Allen en Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geest.
   
jaargang 11, nummer 19
vrijdag 15 mei 2015
 

In deze nieuwsbrief

Het verhaal van Schifrah & Sifra
Modigliani, schilder en Jood
Zeyde. Kroniek van een onvervulde liefde
Boekennieuws
In de Digibieb: Hijman Overst
Esther Zilversmit in JHM
Het Stedelijk in de oorlog
Menashe Kadishman overleden
Nieuws van heinde en verre
Website van de week
In the Picture
Televisie en radio 15 - 22 mei


Onze columnisten
Webcolumn Leo Mock
Toen ik in de Jesjiwa-wereld verkeerde, was de evolutietheorie nog een heet hangijzer. Dat was een onderwerp waar menig uurtje ...
lees verder
Webcolumn Naud van der Ven
Een rare vermenging van sferen was het wel, de Open Joodse Huizen-dag op 3 mei in Bergen op Zoom. Van elk van de beide ...
lees verder
Webcolumn Simon Soesan
Onze oudste ging haar oudste ophalen van de kleuterschool. Normaal gesproken niet echt een ingewikkelde of veelomvattende ...
lees verder
Webcolumn Harry van den Bergh
Na de oorlog woonde ik in een zijstraat van de Churchilllaan in Amsterdam. Die laan werd in het algemeen als chique ...
lees verder


(advertenties)

banner sinaicentrum

banner luna3

banner sivmo

banner propra

banner jonet_jingles

banner kunstenisrael

banner joodsamsterdam

banner israelactie

banner jonet

banner givat

banner yanshuf

banner amphora

banner meldpunttaal

banner blankevoort

banner venstra

twitter.com/Crescas facebook.com/Crescas
Vragen of opmerkingen? info@crescas.nl
Nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden.
© Joods Educatief Centrum Crescas, Buitenplein 65, 1181 ZE Amstelveen
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik hier