vrijdag 13 februari 2015
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online.
 
crescas nieuwsbrief
crescas nieuwsbrief
   

Er was eens ... een Joodse parabel

Er was eens een man die kwaad sprak over de dorpsrabbijn, maar toen hij berouw kreeg vroeg hij de rabbijn om vergiffenis. De rabbijn antwoordde: "Neem een veren kussen, snijd het open en verstrooi de veren op de wind." De man vond het een wonderlijke opdracht maar deed zoals hem was gezegd, en vertelde de rabbijn dat hij gedaan had wat hem was opgedragen. Waarop de rabbijn antwoordde: "Nu moet je alle veren verzamelen. Dat zal je net zo min lukken als de schade herstellen die jouw woorden hebben berokkend."

Ziehier een voorbeeld van een parabel, volgens de definitie 'een vorm van beeldspraak waarbij een (allegorisch) verhaal verteld wordt om een meer abstracte waarheid duidelijk te maken.'
Parabels worden veelal geassocieerd met het Nieuwe Testament, maar dergelijke vergelijkingsverhalen of gelijkenissen komen wel degelijk ook in het jodendom voor. Vaak zit het venijn, als je het zo mag noemen, 'in de staart': de afloop van de miniverhaaltjes is vaak verrassend en zet de toehoorder op het verkeerde been.

De tweedelige cursus Joodse parabels die woensdag 11 maart begint, gaat dieper in op de oorsprong van deze stichtelijke vertelcultuur.
De cursus wordt gegeven door Eric Ottenheijm. Hij is niet alleen universitair docent Jodendom en Bijbelwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht, waar hij zich vooral bezig houdt met vroeg-Rabbijns Jodendom en de Joodse context van het Nieuwe Testament en waar hij onderzoek doet naar de historische context van Christelijke en Joodse parabels, Eric is ook een meeslepend verteller, die u moeiteloos zal weten te pakken met zijn inzichtelijke verhalen over dit weinig belichte onderwerp.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij!

Ga naar onze website voor meer informatie, of ga direct naar het inschrijfformulier.

Laatste plaatsen: Topstukken van Ets Haim!

Bij hoge uitzondering stelt Bibliotheek Ets Haim / Livraria Montezinos u in de gelegenheid enkele van haar absolute topstukken van dichtbij te bekijken. Dat gebeurt tijdens de driedelige cursus die bibliothecaris Heide Warncke voor Crescas in elkaar heeft gezet en die zondag 22 februari begint.

Heide koos onder meer het befaamde handschrift van de Mishneh Torah van Moses Maimonides uit 1282, het oudste boek in Ets Haim, en Providencia de Dios con Ysrael uit 1660. Aan de hand daarvan laat ze zien dat dergelijke zeer oude boeken op allerlei manieren het verhaal vertellen van de Joodse gemeenschap in Amsterdam vanaf de 17e eeuw.

Voor deze cursus zijn, vanwege de beperkte ruimte in de eeuwenoude bibliotheek, nog slechts drie plaatsen beschikbaar!

Ga naar onze website voor meer informatie, of ga direct naar het inschrijfformulier.

Crescas was bij George en Eran

Wie woensdag 11 februari de voorstelling 'George & Eran lossen wereldvrede op, deel I' aan zich voorbij heeft laten gaan, had ongelijk! Wie er wél was zal kunnen bevestigen dat de combinatie van Joodse zelfspot en Syrische bevlogenheid zorgde voor een avond vermaak met heel veel inhoud om over na te praten en te denken.

Voorafgaand aan de voorstelling was er, speciaal voor Crescas, een voorbespreking waarbij de twee acteurs vertelden over het ontstaan van hun productie. NPO Radio 1 was erbij en maakte voor De Ochtend een korte reportage, waarin ook Crescasdirecteur Michel Waterman aan het woord kwam. Het item over George en Eran start op 39'40".

De beide acteurs noemen hun voorstelling 'een muzikale conflictkomedie': ondanks het buitengewoon lastige onderwerp, de steeds verder uitwaaierende conflicten in het Midden-Oosten, waar de Syrische Hollander George Elias Tobal en de Israëlische Nederlander Eran Ben-Michaël hun tanden in zetten, viel er ook veel te lachen. En geloof het of niet: Eran en George komen met een oplossing. Welke? Dat moet u zelf gaan zien. De speellijst voor de komende maanden is, na enig scrollen, te vinden op rast.nl.

Hermann Cohen, een denker met moderne ideeën

De laatste cursus van het seizoen 2014/2015 is gewijd aan de man die wel gezien wordt als de belangrijkste Joodse filosoof van de 19e eeuw.

Hermann Cohen (1842-1918) was voorstander van kritisch denken, over algemeen geldende waarden en specifieke waarden uit de Joodse tradities, en over de geldigheid van die waarden. Wie kritisch nadenkt en de wereld beschouwt, zal een universele ethica ontdekken die de individuele mens verplicht tot ethisch handelen.
Bepalend voor Cohens denken was de filosofie van Immanuel Kant: wat het verstand meent te weten, komt wel degelijk overeen met de werkelijkheid, maar dat is verklaren uit het feit dat het menselijk verstand zélf die werkelijkheid structureert.
Dat alles klinkt ingewikkeld, maar met enige toelichting zal blijken dat deze redenatie in feite niet alleen begrijpelijk is, maar ook toepasbaar in het dagelijks leven.

Veel zal u duidelijk worden in de driedelige cursus Hermann Cohen, een groot denker die Reinier Munk voor Crescas zal geven. De cursus begint maandag 1 juni.

Reinier Munk is hoogleraar moderne filosofie en moderne Joodse filosofie aan de Vrije Universiteit. Naar aanleiding van zijn aanvaarding van de Goudeket-leerstoel verscheen in dagblad Trouw in februari 2000 een artikel en vraaggesprek met professor Munk.

Ga naar onze website voor meer informatie, of ga direct naar het inschrijfformulier.

Boekennieuws

Crescas attendeert u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.
Deze week: Ballade van de aardse Jood en andere gedichten 1933–1944, poëzie waarin psychiater Hans Keilson (1909-2011) niet alleen zijn romantische maar ook zijn nuchtere, soms zelfs cynische kant laat zien. In De erfenis van meneer Isakowitz vormt de oorlogsgeschiedenis van Herman, de grootvader van de Zweedse auteur en journalist Danny Wattin (1973), de rode draad. De Britse journalist en historicus Max Hastings (1945) belicht in En de hel brak los ook minder bekende episodes uit de wereld in oorlog in de jaren 1939-1945.

Engelstalig: The Lion Seeker, het debuut van Kenneth Bonert, speelt in Zuid-Afrika terwijl Hitler in Europa de toon zet. Isaac, jongste zoon uit een voor de Holocaust uit Litouwen gevlucht gezin, probeert wanhopig een nieuw leven voor zichzelf op te bouwen. Deze coming-of-age roman is één van de genomineerden voor de Sami Rohr Prize 2015.

En verder:

 • De voltallige jury van de Israel Prize in Literature 2015 is opgestapt omdat het kabinet van Netanjahoe twee van de leden te 'antizionistisch' vindt. Lees meer in Times of Israel.
 • In De Boekenkrant een interview met Renate Dorrestein over haar nieuwste boek Weerwater.
 • Het e-book zit behoorlijk in de lift, meldt CB (Centraal Boekhuis).
 • De Jewish Book Council heeft de nominaties voor de prestigieuze Sami Rohr Prize for Jewish Literature 2015 bekendgemaakt. De schrijver van het winnende boek wordt beloond met $100.000. De Sami Rohrprijs wordt afwisselend toegekend aan fictie en non-fictie. In 2015 wordt de keuze gemaakt uit fictie. Tablet Magazine bespreekt de kandidaten en hun werk.

In de Digibieb: Bernard Canter

Klein, nietig mannetje lijkt hij, als je hem daar ziet zitten in z’n eenvoudige, maar prettige kamer, waar een bloemetje op tafel, een geplooide papieren kap om de petroleumlamp op het kastje, de vriendelijke schikking van kleine snuisterijtjes op een etagère, van portretten op een hoekkastje, aanwijzingen zijn voor de aanweezigheid eener vrouw, die alles doet om haar man een behaaglijke omgeving te scheppen. Klein en nietig deed hij ons aan, toen we hen daar opzochten in die omgeving en wie hem niet kende, zou nooit in dat kleine mannetje Bernard Canter hebben vermoed, den krachtigen strijder voor het recht van den Nederlandschen dichter en schrijver die o.a. door zijn (-) moedig optreden in den Stadsschouwburg te Amsterdam, den eersten stoot heeft gegeven aan een beweging, die niet anders dan ons nationaal toneel ten goede komen kan.

De achtergrond van deze tekst, te vinden op het Geheugen van Nederland, is Canters spectaculaire protest tegen de opvoering van een buitenlands toneelstuk ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan van De Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Toneel. Binnen de Bond van Nederlandse Toneelschrijvers beijverde Canter zich voor de opvoering van toneelstukken van eigentijdse, Nederlandse schrijvers.

Bernard Alexander Canter (1870-1956) was een sociaal bewogen schrijver die werkte in dezelfde sfeer als Herman Heijermans. Hij publiceerde onder andere de reportage Een droomer ter haringvangst (1894), de realistische roman Kalverstraat (1904), een 'fotoreportage met woorden' à la Emile Zola over Joods leven in Amsterdam, en enkele toneelstukken. Om stof op te doen voor zijn reportage Twee weken bedelaar (1900), eerder verschenen als feuilleton in De Telegraaf, trok hij zelf rond als bedelaar. Vanaf 1903 hield hij zich ook bezig met beeldende kunst in een stijl die hijzelf Rhytmisch Pointilisme noemde. Daarnaast ontwierp Canter kinderspeelgoed en huishoudelijke artikelen …

In de Digitale Joodse Bibliotheek van Crescas vindt u zes boeken van Bernard Canter, waaronder voornoemd feuilleton.
U kunt de werken online lezen of gratis downloaden.

Wat ontbreekt is Op water en brood, een verslag van de celstraf die Canter uitzat nadat hij op principiële gronden geweigerd had een boete te betalen. Wellicht kent u iemand die dit werk in bezit heeft en het ons zou willen uitlenen zodat wij er een digitale kopie van kunnen maken?
Met uw hulp kunnen we de Digitale Joodse Bibliotheek van Crescas steeds completer maken!

Ballade van de aardse Jood

De Duits-Nederlandse schrijver, arts en psychiater Hans Alex Keilson (1909-2011) week in 1936 met zijn ouders uit naar Nederland. Na de Duitse inval in 1940 dook hij onder en overleefde de Tweede Wereldoolog; zijn ouders werden in Auschwitz vermoord. Na de bevrijding concentreerde zijn werk als medicus zich op kinderen en volwassenen met oorlogstrauma's.

Uitgeverij Van Gennep heeft sinds 2009 zeven boeken van Keilson in Nederlandse vertaling uitgegeven, twee ervan postuum: Dagboek 1944 (in september 2014) en de dichtbundel Ballade van de aardse Jood en andere gedichten 1933–1944, dat begin februari verscheen.

Ter gelegenheid hiervan presenteert de uitgeverij donderdag 5 maart het programma Ballade van de aardse Jood, waar de weduwe van de schrijver, Marita Keilson-Lauritz, en vertaler/dichter Jos Versteegen de indrukwekkendste fragmenten uit het oorlogsdagboek en een keuze uit de gedichten zullen lezen en van commentaar voorzien. Marita Keilson zal in een interview over de achtergronden van de werken vertellen.

 • donderdag 5 maart: Ballade van de aardse Jood, in Torpedo Theater, Sint Pieterspoortsteeg 33, Amsterdam. Aanvang: 20.30 uur. Voor kaartverkoop: torpedotheater.nl.

Bij het verschijnen van de heruitgave van In de ban van de tegenstander in 2010 schreef Leo Frijda voor Crescas een literaire column.

Leven met Ischa Meijer (1943-1995)

Mirjam Meijer schreef ruim een jaar na de dood van Ischa Meijer, Mijn broer Ischa, een biografische schets over haar ouders Jaap Meijer en Liesje Voet en de drie kinderen Ischa, Mirjam en Job. Mirjam gaat de problematische relaties binnen het gezin niet uit de weg, maar focust daarbij, zoals de titel al zegt, op broer Ischa en de druk van de ballast uit zijn jeugd, waarin sprake was van felle rivaliteit tussen vader en zoon. In de eerste uitgave van Mijn broer Ischa schrijft Mirjam: "Als ik iets van hem las of als ik hem wel eens bezig zag of hoorde op televisie of radio, dan was het altijd alsof ik mijn vader voor me zag. Datzelfde agressieve gedrag, dat voortdurend een ander in de rede vallen. Die kleine, driftige, corpulente gestalte. Zelfs die scherpe, kortaangebonden stem."

Morgen, 14 februari, is de 20e sterfdag van Ischa (Israël Chaim) Meijer, reden voor Uitgeverij Amphora Books om Mirjam Meijers debuut uit 1996 in een volledig herziene editie opnieuw uit te geven. De schrijfster voelde zelf de noodzaak om, zoveel jaar na dato, een genuanceerder beeld te geven van het gezin waarin ze opgroeide. "Deze editie is een als het ware door de tijd gelouterd verslag van mijn - van onze jeugd. Ik hoop en denk dat ik er mijn broer Ischa en mijn ouders meer recht mee doe."

Meer informatie over deze uitgave is te vinden op www.amphorabooks.nl.

Katja Petrowskaja: Misschien Esther

In het Literair Café van het Goethe-Institut in Amsterdam is de Oekraïens-Duitse schrijfster Katja Petrowskaja te gast om te spreken over haar debuut Vielleicht Esther. Donderdag 12 februari verscheen het boek bij De Bezige Bij in Nederlandse vertaling.

In haar boek voltooit Katja Petrowskaja het onafgemaakte verhaal van haar familie, een verhaal dat voldoende stof biedt voor een roman: een oudoom die de doodstraf kreeg na een mislukte aanslag op een medewerker van de Duitse ambassade in 1932, diens broer, een revolutionair uit Odessa, die zijn naam veranderde in Petrowski en ondergronds ging, en een van haar overgrootvaders die in Warschau een tehuis stichtte voor doofstomme Joodse kinderen. Petrowskaja reisde langs de plaatsen waar haar familiegeschiedenis zich heeft afgespeeld en geeft de familieleden die er niet meer zijn een gezicht: slechts enkelen van hen hebben de twee ergste rampen van de twintigste eeuw overleefd, het stalinisme en het nazisme.

Katja Petrowskaja won in 2014 de ZDF aspekte-Literaturpreis, de jaarlijkse prijs voor het beste Duitstalige proza-debuut.

 • maandag 23 februari 2015: Katja Petrowskaja: Misschien Esther. Goethe-Institut, Herengracht 470 te Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur. Zie voor meer informatie: goethe.de.

Emile Schrijver aan het woord in Spui25

Emile Schrijver heeft het druk. Hij is conservator van de Bibliotheca Rosenthaliana, sinds 2013 bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van het joodse boek, daarnaast beheerder van de Braginsky Collection in Zürich, de belangrijkste privéverzameling handgeschreven Joodse boeken ter wereld, hij vervult een gasthoogleraarschap aan de universiteiten van Zürich en Basel, én is bestuursvoorzitter van Joods Educatief Centrum 'Crescas'.

In zijn overvolle agenda heeft Emile ruimte gemaakt voor een bijzondere lezing in het academisch-cultureel centrum Spui25 in Amsterdam. Donderdag 19 februari om 17.15 uur zal hij spreken over de meest recente ontwikkelingen in de markt voor Joodse boeken, waar grote veilinghuizen, een handvol grote handelaren en een klein groepje vermogende privéverzamelaars de toon zetten. Hebben bibliotheken daar nog iets te zoeken, en wat maakt die verhandelde boeken zo begerenswaardig (en kostbaar)?

Meer informatie op de website van Spui25. Gratis toegang, aanmelden verplicht!

Vilde Katshke ontmoet de Golem

Zondag 22 februari speelt het trio Vilde Katshke (Wilde Eend) in de Synagoge Delft een try-out van een nieuwe muziek-film-vertel-theater-voorstelling, De Golem.
De filmklassieker Der Golem, wie er in die Welt kam, in 1920 gemaakt door de Duitse acteur/regisseur Paul Wegener, wordt in een nieuwe montage gebruikt als decor voor een bijzondere muzikale vertelling.

Aan de Joodse legende over de Golem zijn veel boeken, toneelstukken en films gewijd, en dat is niet verwonderlijk: het is een oerverhaal over angst, geweld en verzet, waarin een reus van klei door rabbijn Jehuda Leib tot leven wordt gewekt om Joden in het getto van Praag te beschermen tegen hun vijanden. Maar is het monster te temmen?

Trio Wilde Eend, bestaande uit Gottfrid van Eck, klarinetten en vertelling, Michiel Ockeloen, accordeon en percussie en Tessa Zoutendijk, viool en trompetviool, speelt in deze voorstelling bijpassende eigen composities, werken van John Zorn en Ernest Bloch en traditionele klezmer- en gipsymuziek in eigen arrangementen, al dan niet in spannende improvisaties.

Zie voor meer informatie de website van Synagoge Delft.

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • In San Francisco overleed eind januari Carl Djerassi, de chemicus die 63 jaar geleden de anticonceptiepil uitvond. New York Times herdenkt hem.
 • JSpace herdenkt de grote Joodse komiek Isaac Sidney "Sid" Caesar die een jaar geleden overleed in Beverley Hills.
 • Tablet magazine herdenkt Moishe Cohen, de man die in 1937 de wereldberoemd geworden snoepwinkel Economy Candy aan Rivington Street in New York City’s Lower East Side opende. De zaak wordt voorgezet door Cohens kleinzoon Mitchell.
 • We doen weer eens een lijstje van Shalom Life. Dit keer de top 20 van toonaangevende Joden onder de 40. Van hen zullen we zeker meer horen!
 • Het Joods Historisch Museum is één van de 66 culturele instellingen die een bedrag ontvingen uit de opbrengsten van de BankGiro Loterij.
 • In Mosaic weer een bijdrage van Philologos. Dit keer onderzoekt hij de herkomst van het begrip 'kus des doods'.
 • In Ashdod zal op termijn een soort Disneyland in Space verrijzen, weet Startup Israel.
 • Parce que j'étais peintre (Because I Was a Painter) is een nieuwe documentaire over getekende ooggetuigenverslagen van de Holocaust. Lees meer op Jewniverse.
 • ABC News besteedt aandacht aan de documentaire Sacred Sperm over de wijze waarop binnen de ultra-orthodoxie wordt omgegaan met seksuele voorlichting.

Website van de Week
U. Nahon Museum of Italian Jewish Art

Midden in Jeruzalem, niet ver van King George Street, ligt het U. Nahon Museum of Italian Jewish Art (waarbij U. staat voor Umberto), op de plek waar zich vroeger het German Catholic Institution Near the Jaffa Gate bevond.

Het museum huisvest een schat aan Italiaans-Joods erfgoed, met als absolute topper het interieur van de synagoge uit Conegliano Veneto, een wonder van vroeg 17e-eeuwse houtsnijkunst. Het museum bezit ook de oudst bekende parochet.

De website van het museum is even sober als verrassend, bijna alsof je een gebouw betreedt zonder te zijn voorbereid op het vele fraais dat er te zien is.
Begin met een simpele mouse-over bij de drie hoofdcategorieën links op de startpagina.
Onder Museum gaan vijf subgroepen schuil, waarbij The Synagogue, terecht als eerste genoemd, vijf opties biedt om meer te weten te komen over de synagoge.
Collection toont een selectie uit de kostbaarheden die het museum herbergt: metaalwerk, textiel, houtsnijwerk, manuscripten en prenten. Alles is aanklikbaar en met een muisklik nog extra te vergroten.
Onder Highlights zijn items gesorteerd volgens levenscyclus (geboorte en huwelijk) en jaarcyclus (de feestdagen). Het museum houdt zich ook bezig met de restauratie van houtwerk en textiel.

Het museum organiseert tal van culturele en educatieve evenementen voor volwassenen en kinderen, en praktische informatie is te vinden onder Info.
Onder Links zit een lijst met websites van Joodse musea, waarbij met name de Joodse musea in Italië interessant zijn (al zijn die websites vrijwel allemaal in het Italiaans).
Er wordt op gezette tijden een nieuwsbrief verzonden.

De Facebookpagina van het U. Nahon Museum of Italian Jewish Art is geheel in het Ivriet.

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op crescas.nl

In the Picture
Bij het overlijden van Ron Klipstein

Afgelopen woensdag overleed op 69-jarige leeftijd Ron Klipstein. Samen met Simon Hammelburg vormde hij het duo Klipstein & Hammelburg. Hun grootste furore maakten zij in de 70-er jaren van de vorige eeuw, vooral met de nummers Luister nog even en Israël. Dit laatste nummer zongen zij ook tijdens een optreden in het Hadassah Ziekenhuis in Jeruzalem in 1973.

Bekijk de film hier

Televisie en radio 13 - 20 februari

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel. De digitale themakanalen NPO Doc (voorheen hollanddoc 24) en NPO Cultura (voorheen cultura 24) zijn zowel via de kabel als op internet te bekijken.

Deze week in De kunst van het luisteren: vertaalster Beverley Jackson en advocaat Roi Banet hebben beiden banden met het Verenigd Koninkrijk. Zij vertellen over de huidige situatie van de Engelse Joden. Er zijn opmerkelijk veel exposities van Israëlische kunstenaars in Nederland. Ken Gould van Kunst en Israël legt uit waarom. Verder een reportage over het nut van de interreligieuze dialoog, en een vervolgaflevering van de rubriek Geluiden uit de kille: de gevoelstemperatuur van Joods Nederland. Presentatie: Daphne Meijer en Paul Damen.


vrijdag 13 februari

 • NPO 2 (JO), 13.00: De koosjere hamvraag. Afl.: Etrog 2. Jigal Krant laat zijn kritische blik los op deze peperdure citrusvrucht.
 • NPO Doc (JO), 13.15: Een rest keert weer. Documentaire over de ervaringen van een groep jonge Joodse Nederlanders die na de Tweede Wereldoorlog illegaal en met grote hindernissen naar Palestina reisden.
 • Nostalgienet, 21.05: Op hoop van zegen (Herman Heijermans). Deel 1 van Nederlandse miniserie op basis van de speelfilm uit 1986 met onder anderen Kitty Courbois, Danny de Munk, Renée Soutendijk, Huub Stapel, Rijk de Gooyer en Willeke van Ammelrooy.
 • NPO Radio 1 (AVROTROS), 0.00: Hoorspelhalfuur. Afl. 23 van De hormoonfabriek. Hoorspel naar de gelijknamige bestseller van Saskia Goldschmidt, over de succesvolle ondernemer Mordechai - Motke - de Paauw die zich op zijn sterfbed realiseert dat het hem niet is gelukt om fatsoenlijk te leven.

zaterdag 14 februari

 • NPO Doc (VPRO), 19.00: Craigslist Joe. Documentaire uit 2012 waarin Joe Garner een maand door Amerika reist en probeert te overleven via advertentie-site Craigslist. Herh.: 16/2, 0.20, 19/2, 20.30.
 • NPO Radio 6 (VPRO), 20.00: VPRO Vrije Geluiden. Rond 20.30 uur opnamen van trompettist Avishai Cohen die avant-garde jazz laat versmelten met klezmer, rock en wereldmuziek.
 • NPO Doc (VPRO), 20.25: Web Junkie. Israëlisch-Amerikaanse documentaire uit 2013 van Shosh Shlam en Hilla Medalia over Chinese afkickklinieken voor internetverslaafden. Herh.: 18/2, 21.20.

zondag 15 februari

 • NPO 1 (VPRO), 10.30: VPRO Vrije Geluiden. Geheel gewijd aan de toonaangevende trompettist Avishai Cohen (niet te verwarren met zijn even toonaangevende bas spelende naamgenoot). Cohen en zijn trio uit New York zijn op 19 februari live te horen in het BIMhuis in Amsterdam.
 • NPO Radio 5 (JO), 18.00: de kunst van het luisteren, informatief programma over, in of om de Joodse wereld, met welsprekende gasten, reportages en harmonieuze muziek.
 • BBC 2, 1.35: The Night of the Generals. Misdaadfilm uit 1967 die zich afspeelt in het door de nazi's bezette Polen.
 • NPO Radio 6 (VPRO), 20.00: VPRO Vrije Geluiden. Met om 21.30 opnames van het indrukwekkende concert van het Zwitserse pianotrio Vein en de Amerikaanse saxofonist Dave Liebman. Daarnaast live opnamen van onder meer trompettist Avishai Cohen.
 • NPO Doc (VPRO), 21.00: Doc Talks. Afl.: Benjamin Barber. Gesprek met politicoloog en schrijver Benjamin Barber, die in 1995 wereldfaam verwierf door zijn boek Jihad vs McWorld. Barber is ook oprichter van de transnationale *Interdependence Movement.

maandag 16 februari

 • BBC Radio 3, 0.00: Jazz on 3. Concertregistratie van de Amerikaanse pianovirtuozen Robert Glasper en Jason Moran op het 2014 London Jazz Festival.

dinsdag 17 februari

 • BBC 2, 14.50: The World at War. Herhaling van deze befaamde 27-delige historische programmaserie uit 1973. Afl. 1: A new Germany.
 • Canvas, 20.40: Inside Nazi Germany. Documentaire uit 2012 over nazi-Duitsland in 1937, op basis van het authentieke filmmateriaal van de Amerikaanse documentairemaker Julien Bryan.

woensdag 18 februari

 • ARD, 20.15: Meine Tochter Anne Frank. Docudrama uit 2014 met niet eerder vertoond archiefmateriaal. In de film ligt de focus mede op de relatie tussen Anne en haar vader Otto.
 • RTL 8, 20.30: The Social Network. Biografisch drama uit 2010 over Mark Zuckerberg, de bedenker van Facebook.

donderdag 19 februari

 • Arte tv, 22.05: The Unforgettables / Paradise Cruise. Drama van Matan Guggenheim uit 2013 over de relatie tussen de Franse fotografe Dora en de Israëlische ex-soldaat Yossi. Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Met Duitse en Franse ondertiteling.

vrijdag 20 februari

 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Zanger-pianist Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • NPO Radio 1 (AVROTROS), 0.00: Hoorspelhalfuur. Afl. 24 van De hormoonfabriek. Hoorspel naar de gelijknamige bestseller van Saskia Goldschmidt, over de succesvolle ondernemer Mordechai - Motke - de Paauw die zich op zijn sterfbed realiseert dat het hem niet is gelukt om fatsoenlijk te leven.
   
jaargang 11, nummer 7
vrijdag 13 februari 2015
 

In deze nieuwsbrief

Er was eens ... een Joodse parabel
Laatste plaatsen: Topstukken van Ets Haim!
Crescas was bij George en Eran
Hermann Cohen, een denker met moderne ideeën
Boekennieuws
In de Digibieb: Bernard Canter
Ballade van de aardse Jood
Leven met Ischa Meijer (1943-1995)
Katja Petrowskaja: Misschien Esther
Emile Schrijver aan het woord in Spui25
Vilde Katshke ontmoet de Golem
Nieuws van heinde en verre
Website van de week
In the Picture
Televisie en radio 13 - 20 februari


Onze columnisten
Webcolumn Leo Mock
Nu op Toe Bisjwat het jonge boompje geplant is, is het afwachten hoe het stekje zal uitgroeien tot een echte volwassen boom op ...
lees verder
Webcolumn Naud van der Ven
Wat hebben de filosofen Levinas en Nussbaum met elkaar gemeen, behalve dat ze Joods zijn? Wat mij opvalt, en in hoeverre dat Joods ...
lees verder
Webcolumn Simon Soesan
Herinnert u zich de affaire rond SodaStream nog? SodaStream was een bijzonder succesvol bedrijf, gevestigd in Ariel op de ...
lees verder
Webcolumn Salomon Bouman
Het is een emotionele Israëlische geloofsbelijdenis dat de hele wereld tegen ons is: kol haolam nekdeinoe. Ik weet niet of premier Benjamin ...
lees verder
Webcolumn Harry van den Bergh
Wanneer ik minister-president Netanjahoe typeer als een verschijnsel, moet ik zelf enigszins lachen om die typering. Bedoel ik ...
lees verder


(advertenties)

banner israelactie

banner luna3

banner propra

banner limmoed2015

banner sinaicentrum

banner jonet

banner jonet_jingles

banner joodsamsterdam

banner blankevoort

banner meldpunttaal

banner amphora

banner venstra

banner sivmo

banner givat

banner yanshuf

banner kunstenisrael

twitter.com/Crescas facebook.com/Crescas
Vragen of opmerkingen? info@crescas.nl
Nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden.
© Joods Educatief Centrum Crescas, Buitenplein 65, 1181 ZE Amstelveen
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik hier