vrijdag 25 juli 2014
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online.
 
crescas nieuwsbrief
crescas nieuwsbrief
   

Van de redactie

De gebeurtenissen in Israël en Gaza houden ook ons voortdurend bezig. En natuurlijk zijn ook wij diep geschokt door de vliegramp boven Oekraïne die op 17 juli plaatsvond.

Desondanks hebben wij gemeend er goed aan te doen deze week wel een nieuwsbrief samen te stellen; we hebben voldoende te melden.

Wij spreken de hoop uit dat er spoedig betere tijden aanbreken en dat Israël een ware vrede mag beleven.

Leer modern Hebreeuws met Crescas!

Ook komend seizoen kunt u bij Crescas Ivriet (modern Hebreeuws) leren. Dit jaar bieden wij de lessen aan op vijf niveaus.
De lessen worden gegeven volgens de 'oelpan'-methode die overal in Israël gebruikt wordt. Dat betekent vooral veel praktische oefeningen in lezen, schrijven en spreken, en een geleidelijke opbouw van uw grammaticale kennis.

 • Kita Alef behandelt de basisgrammatica en werkwoorden in de tegenwoordige tijd en u leert Ivriet lezen, schrijven en ook spreken. Daarnaast ligt de nadruk in dit eerste cursusjaar op het leren van werkwoorden in de tegenwoordige tijd. Na afloop van dit eerste lesjaar bent u in staat om héél eenvoudige conversaties te voeren en kleine teksten te schrijven en te lezen. We maken gebruik van het lesboek Ivriet Meberesjiet, deel 1. Het boek is bij de cursusprijs inbegrepen.
  NB: Voor deze cursus is beheersing van het Hebreeuwse alfabet noodzakelijk.

 • Kita Beet traint u in het lezen, spreken, schrijven en luisteren en bouwt verder aan uw kennis van de grammatica, waaronder de tegenwoordige tijd. Er wordt een begin gemaakt met de verleden tijd, en u maakt kennis met de binjaniem – de voor het Ivriet zo typerende werkwoordvormen. We maken gebruik van de lesboeken Ivriet Meberesjiet, deel 1 en +2000 Sichot sjel Jom Jom.
  Aan deze cursus kunt u deelnemen als u met succes de lessen van kita Alef hebt gevolgd, of als u elders minimaal 25 lessen Ivriet hebt gehad.

 • Kita Gimmel legt de nadruk op het actief en zelfstandig gebruik van het Ivriet. Lezen, schrijven, spreken en luisteren vormen een belangrijk deel van het programma. Daarnaast gaat u verder met de werkwoordsvormen. We maken gebruik van de lesboeken Ivriet Meberesjiet, deel 1* en +2000 Sichot sjel Jom Jom.
  Aan deze cursus kunt u deelnemen als u met succes de lessen van kita Beet hebt gevolgd, of als u elders minimaal 50 lessen Ivriet hebt gehad.

 • Kita Dalet richt zich ook weer op lezen, spreken, schrijven en luisteren. Uit de grammatica worden onder andere de onregelmatige werkwoordsvormen en de lijdende vorm behandeld. We maken gebruik van de lesboeken Ivriet Meberesjiet deel 1+2 en +2000 Sichot sjel Jom Jom.
  Aan deze cursus kunt u deelnemen als u met succes de lessen van kita Gimmel hebt gevolgd, of als u elders les hebt gehad en alle binjaniem beheerst.

 • Kita Hee bouwt verder aan uw kennis van de grammatica en het lezen en schrijven. In deze cursus ligt de nadruk echter vooral op het spreken. Dit doen we volgens de lesmethode die bepaalt dat, hoe beter het spreken wordt, hoe beter uw andere vaardigheden - verstaan, lezen en schrijven - worden. Voor de conversaties richten we ons op onderwerpen als gezondheid, het geven van complimenten, je mening geven, reizen, etc. We maken gebruik van de lesboeken* Ivriet Meberesjiet, deel 2 en *Diboerim Diboerim.

De genoemde lesboeken zijn bij de cursusprijs inbegrepen.

Alle cursussen Ivriet beginnen in de laatste week van september.

Inschrijven kan vanaf 15 augustus, de datum waarop het volledige cursusprogramma online staat op de website van Crescas.
Houd voor meer informatie ook onze nieuwsbrief in de gaten!

Focus op de parasja

Wekelijks wordt in de synagoge een stuk uit de Tora gelezen, de 'parasja van de week'.
De meeste verhalen kennen we in grote lijnen wel, maar wat staat nu écht in de tekst?
Daar gaat u, onder leiding van Crescas-docent Leo Mock, naar op zoek. Zo maakt u kennis met de oude en rijke traditie van Tora-lezen met de rabbijnen, van vrij letterlijke Middeleeuwse commentaren tot de bloemrijke verhalen van de Midrasj (tekstverklaring).

Iedere les van deze cursus duurt één uur en vindt plaats op vrijdagochtend, zodat u op sjabbat goed voorbereid de parasja kunt volgen.
En als u niet naar sjoel gaat, dan hebt u een mooie tekst waar u nog eens over kunt nadenken of met anderen over kunt discussiëren.
Kennis van Hebreeuws is niet vereist, alle teksten worden in vertaling behandeld.

Vanaf 15 augustus, de datum waarop het volledige cursusprogramma 2014-2015 online staat op onze website, kunt u zich inschrijven.
Houd voor meer informatie ook onze nieuwsbrief in de gaten!

Joodse religieuze culturen in Nederland

Sinds de zestiende eeuw kent Nederland Joodse gemeenschappen, die vaak als spreekwoordelijke minderheid de lakmoestest vormden voor de tolerantie van de dominante cultuur.
Sefardische en Asjkenazische Joden ontwikkelden, binnen de parameters van de politieke mogelijkheden, ieder hun eigen religieuze cultuur. Daarbij is er van de 16e tot in de 21e eeuw voortdurend sprake van interactie met bredere culturele ontwikkelingen en transnationale Joodse netwerken.

Over dit onderwerp geeft dr. Bart Wallet, al sinds jaar en dag docent bij Crescas, in het najaar van 2014 een aantal colleges aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dankzij een nauwe samenwerking met zowel Bart Wallet als de Vrije Universiteit staan deze colleges ook open voor Crescas-cursisten.

De colleges bieden een overzicht van de vroegmoderne en moderne Nederlands-Joodse geschiedenis, met bijzondere aandacht voor religieuze culturen, intellectuele ontwikkelingen en sociale bewegingen.

De exacte data van de colleges zijn nog niet bekend, wel dat ze zullen plaatsvinden in september en oktober 2014 (week 36 t/m week 42). De colleges worden overdag gegeven.

Meer informatie en het inschrijfformulier zijn vanaf 15 augustus, de dag waarop het volledige cursusprogramma 2014-2015 online staat, op de website van Crescas te vinden.
Houd voor meer informatie ook onze nieuwsbrief in de gaten!

Het Amsterdam van fotograaf Ed van der Elsken

In de nalatenschap van Ed van der Elsken (1925-1990) bevinden zich talloze zwart-wit foto's die hij maakte in de periode 1947-1970. Van der Elsken woonde in de Koningsstraat en werkte veel in de omgeving van de Nieuwmarkt, de Zeedijk, het Waterlooplein en de oude Jodenbuurt.
In het Stadsarchief is met deze foto's de tentoonstelling Amsterdam! Ed van der Elsken, oude foto’s 1947-1970 ingericht, naar aanleiding van de heruitgave van het gelijknamige fotoboek dat Van der Elsken en collega Anthon Beeke in 1979 samenstelden.
Meer informatie op stadsarchief.amsterdam.nl.

Het JHM, dat sinds enige jaren actief kunstwerken en foto's met betrekking tot de oude Jodenbuurt in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog verzamelt, heeft zeven foto's van Ed van der Elsken aangekocht. Ze maken deel uit van Van der Elskens reportage over de Amsterdamse Waterloopleinbuurt, een aantal jaren voordat deze ingrijpend veranderde. De foto's zijn tot 1 september in de Wisselvitrine te zien.

Boekennieuws

Wekelijks attendeert Crescas u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.
Deze week: Esther de Boer-van Rijk. Hollands populairste actrice, de door Joosje Lakmaker geschreven biografie, van Judith Herzberg de verzameling ultrakorte gedichten 111 Hopla's, en De Drieslag. Hoe opmerkelijke eigenschappen het succes van bevolkingsgroepen verklaren, waarin Amy Chua (Strijdlied van de tijgermoeder) en haar echtgenoot en crime writer Jed Rubenfeld proberen uit te leggen waarom sommige bevolkingsgroepen succesvoller zijn dan andere.

Engelstalig: De Amerikaanse Emily Adelsohn Corngold schreef Planetary Science, een novelle over de meteoriet die 15 februari 2013 ontplofte boven de Russische stad Tsjeljabinsk. Het verhaal, als longread gepubliceerd in Tablet Magazine, is ook als PDF te downloaden.

En verder:

 • Hilde Pach was 17 juli te gast in het VPRO-radioprogramma Nooit meer slapen. Ze sprak er over haar onderzoek Arranging Reality. The Editing Mechanisms of the World’s First Yiddish Newspaper, the Kurant (Amsterdam, 1686-1687) waarop zij 27 juni 2014 promoveerde. Haar bijdrage is online terug te luisteren.
 • In de Forward het artikel The Jewish Life and Times of Nadine Gordimer, een necrologie van de op 13 juli overleden winnares van de Nobelprijs voor Literatuur 1991.
 • Woensdag 23 juli werd op veilingwebsite Catawiki een aantal parafernalia uit het bezit van Arnon Grunberg geveild. In de 55 kavels ondermeer: schoenen maat 40, tientallen verzamelaars-objecten en Grunbergs Wonderzalf.

Eli Heimans, natuurvorser (1861-1914)

Het is 22 juli precies een eeuw geleden dat de Joods-Nederlandse onderwijzer Eli Heimans overleed tijdens een geologische excursie in het Duitse Gerolstein. Heimans leverde een belangrijke bijdrage aan de popularisering van de natuurstudie en was, samen met Jac. P. Thijsse, grondlegger van de natuurbescherming in Nederland.

In 1911 publiceerde Heimans Uit ons Krijtland, een boekje over het Limburgse heuvelland en de omgeving van het plaatsje Epen in het bijzonder.

Ter gelegenheid van de 100e sterfdag van Heimans heeft het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) tussen 19 en 27 juli de 'Heimansherdenkingsweek' georganiseerd, met wandelingen, tentoonstellingen, excursies, fietstochten, lezingen en clinics rondom Eli Heimans en zijn werk.
Het eerder genoemde Uit ons Krijtland werd bewerkt tot Uit ons Krijtland, Eli Heimans toen en nu. Verder heeft het IVN negen wandelingen door het Zuidelijke Geuldal gebundeld in het boekje In de voetsporen van Eli Heimans.
De Heimansweek heeft ook geleid tot het inrichten van een website, waar ook het programma voor de komende dagen te vinden is. Vrijdag 25 juli kunt u mee met de dagexcursie 'Naar de Steenkoolgrot' en 's avonds deelnemen aan een excursie 'vleermuizen spotten'. Zaterdag 26 juli is er onder meer een 'Heimans fietstocht, en zondag 27 juli staat onder andere een excursie naar de Heimansgroeve op het programma.

Het VARA-zondagochtendprogramma Vroege Vogels besteedde op 20 juli aandacht aan Eli Heimans, (hier terug te luisteren).

Op heimansenthijssestichting.nl is een biografie van Eli Heimans te lezen.

Het JHM vraagt uw steun!

Januari 2015 opent in het Joods Historisch Museum in Amsterdam de tentoonstelling Joden in de Nieuwe Wereld . Eén van de bijzondere objecten die daar te zien zullen zijn, is het vaandel van toneelvereniging Thalia uit Paramaribo. De oudste nog bestaande toneelvereniging van de Caraïben, waarvan ook veel Joden lid zijn geweest, heeft het vaandel in bruikleen ter beschikking gesteld. Maar voor het vaandel kan worden geëxposeerd, moet het dringend worden gerestaureerd.

In samenwerking met het Surinaams Museum in Paramaribo is het JHM bezig de benodigde fondsen voor deze kostbare restauratie bijeen te brengen via het crowdfundingproject 'Restauratie vaandel Toneelvereniging Thalia Paramaribo'. Een toelichting op het project is te vinden op Voordekunst.nl, compleet met video waarop het vaandel te zien is. Op die website vindt u ook aanwijzingen hoe u kunt meehelpen dit unieke Surinaamse erfgoed te restaureren.

Nieuws van heinde en verre

Onze selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • Temidden van alle opinies, meningen, visies en media bias met betrekking tot de situatie in Israël doet zangeres Noa (Achinoam Nini) op haar blog een niet mis te verstane, indrukwekkende duit in het zakje.
 • In het online tijdschrift voor kunst en journalistiek hard//hoofd een opinieartikel van de hand van de Israëlische schrijver Etgar Keret (1967) over de escalerende situatie in Israël.
 • Vrij Nederland heeft een artikel over de Franse filosoof Henri Bergson (1859-1941).
 • Talloze kinderen kwamen in hun eentje aan op Ellis Island. Mother Jones dook in de geschiedenis.
 • Op Vox een kennismaking met Ina Garten, aka 'the barefoot contessa'.
 • Waarom hingen zoveel Joden in het grijze verleden de landbouwwerktuigen aan de wilgen? Tablet formuleert een verklaring.
 • In NRC Reader van 19 juli een belangwekkend artikel van David Suurland over jodenhaat en islam.
 • Het overlijden, op 3 juli, van visionair, revolutionair en spiritueel vernieuwer binnen het jodendom Reb Zalman Schachter-Shalomi, haalde ook de niet-Joodse pers, waaronder Huffington Post. Dat medium plaatste een uitvoerige necrologie.
 • Kookboekenschrijfster Joan Nathan introduceert in Tablet Magazine de Italiaans-Joodse keuken.

World Cinema Amsterdam

Tijdens het World Cinema Amsterdam, dat van 14 tot en met 24 augustus plaatsvindt, kunnen filmliefhebbers hun hart ophalen aan de beste films die op dit moment in Latijns-Amerika, Azië en Afrika worden gemaakt.
Het festival, dat dit jaar zijn eerste lustrum beleeft, wordt geopend met het Israëlische rechtbankdrama Gett, the Divorce Trial of Viviane Amsalem van het Israëlische regisseursduo (en broer en zus) Shlomi en Ronit Elkabetz.
Het toonaangevende Amerikaanse filmblad Variety noemde de film 'Expertly written, brilliantly acted'.

Gett is het derde deel van een trilogie over de huwelijksperikelen van Viviane Amsalem. In deel 1, To Take a Wife, raakt Viviane steeds meer vervreemd van haar afstandelijke man, maar ze verlaat hem niet. In deel 2, Seven Days (openingsfilm van Cannes 2008), leeft Viviane, tegen alle problemen met familie in, apart van haar man. Echtscheiding lijkt de enige uitweg, maar in Gett wordt duidelijk dat dit een uiterst moeizaam proces is.

Meer informatie op worldcinemaamsterdam.nl.

Website van de week
Erga Netz en Izzy Abrahami

Op 1 april 2013 overleed op 83-jarige leeftijd acteur, theater- en tv-regisseur, journalist en schrijver Izzy (Isidore) Abrahami.
In 1988, het jaar waarin hij zich definitief in Amsterdam vestigde, vormde hij met producente Erga Netz een creatief en zeer productief duo dat samen een groot aantal belangwekkende documentaires produceerde.

Na het overlijden van Izzy heeft Erga Netz de website ANTV opgezet met als doel het levend houden van de bruisende creativiteit van haar zakelijk partner.

Vanzelfsprekend is een hele pagina gewijd aan Izzy, met een biografisch videoportret van bijna 30 minuten. Ook drie boeken van de hand van Izzy, Mrs. Gulliver's Secrets, My Life as a Whale en Euni - The Book of Enemies, hebben elk een eigen pagina op de site.

Toch kan een cineast niet mooier worden herdacht dan door het vertonen van zijn filmische werk. Op antv.nl zijn ALLE speelfilms en documentaires die het duo maakte, te bekijken.

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op crescas.nl

In The Picture
The Jewish Americans

In januari 2008 werd in de Verenigde Staten op het station PBS een bijzondere, driedelige televisieserie uitgezonden, geschreven en geregisseerd door David Grubin.

De drie documentaires beslaan 350 jaar geschiedenis van de Joden in Amerika, hoe zij bijdroegen en bijdragen aan, en deel zijn geworden van, de Amerikaanse cultuur, en toch hun eigen identiteit hebben behouden.

Op YouTube zijn alle drie de delen van elk 1 uur integraal te bekijken. De delen 1 en 2, They Came to Stay & A World of Their Own zijn samengevoegd, deel 3, The Best of Times, the Worst of Times, is hier te vinden.

Een interview met Rubin is te lezen op readthespirit.com.

Bekijk de film hier

Televisie en radio 25 juli - 1 augustus

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel. De digitale themakanalen NPO Doc en NPO Cultura zijn zowel via de kabel als op internet te bekijken.
OBA Live is te zien via kabeltv in de regio Amsterdam van dinsdag t/m zaterdag van 16.00-17.00 uur via SALTO1 en via het on-demand portal Spirit24.nl.

Bij ons vindt u ook de inhoud van het wekelijkse Radio-5 programma van de Joodse Omroep. Tijdens de zomermaanden is dat het zomermuziekprogramma MOZES, oftewel Muziek Op Zondag En Sjabbes, dat van 18.00 tot 19.30 uur op Radio 5 te beluisteren is. In anderhalf uur worden, aan de hand van favoriete muziekfragmenten van de gast van die avond, zijn of haar leven, interesses en ambities doorgenomen. Deze week te gast in MOZES: Eli Content.
Het werk van kunstenaar Eli Content is doordrongen van het jodendom: in zijn Hof van Eden bestaat de mens uit letters van het Hebreeuwse alfabet. Bij zijn oom, een voddenboer, werd zijn liefde voor kunst en literatuur geboren toen hij er als kind speelde tussen oud papier en afgedankte boeken. Nu is Content gefascineerd door bijbelverhalen, dichters en Joodse mystiek. En niet te vergeten: de jazz. In zijn werk verweeft hij deze invloeden tot een poëtische taal.

Deze week begint de Joodse Omroep met de herhaling van Simon Schama's prachtserie 'The Story of the Jews'. Te zien op Ned. 2 en NPO Doc.

Verder deze week: het vervolg van de nieuwe serie Am Abend vorgelesen, waarin tot en met 8 september op werkdagen tussen 22.30 en 23.05 uur Joseph Roths roman Radetzkymarsch wordt voorgelezen. Wordt gelijktijdig uitgezonden op WDR 3 Radio.


vrijdag 25 juli

 • NPO Doc (VPRO), 18.40: Gezichten van vrijheid. Uniek landelijk project met video-opnamen van gesprekken tussen pubers van nu en pubers van toen: ouderen die rond 1940-1945 in de pubertijd zaten. Afl. 5: Het illegale Parool.
 • NPO Doc (VPRO), 18.50: Gezichten van vrijheid. Uniek landelijk project met video-opnamen van gesprekken tussen pubers van nu en pubers van toen: ouderen die rond 1940-1945 in de pubertijd zaten. Afl. 4: Radio Oranje.
 • NDR Kultur, 22.30: ARD Radiofestival 2014 - Die Lesung. Nieuwe serie: Radetzkymarsch, roman van Philip Roth.
 • BBC Radio 3, 23.45: The Essay. Sound of Cinema: Praising Powell & Pressburger. Afl. 4: Black Narcissus.

zaterdag 26 juli

 • NPO Doc (VPRO) 15.57: VPRO Import. Afl.: Golda. Portret uit 2003 van Golda Meir, de eerste en vooralsnog enige vrouw die premier van Israël was. Zij regeerde van 1969 tot 1973 en leidde het land met ijzeren hand. Herh.: 29/7, 20.57, 1/8, 23.34.
 • NPO Doc (VPRO), 16.55: Die Macht der Bilder - Leni Riefenstahl, prijswinnende, tweedelige documentaire uit 1993 schetst de carrière van de meest invloedrijke filmregisseur van het Derde Rijk, aan de hand van archiefbeelden en interviews met de hoogbejaarde Riefenstahl. Herh.: 27/7, 22.25, 28/7, 22.05, 30/7, 16.48.
 • NPO Cultura (VPRO), 19.04: Boeken op reis. Wim Brands ontmoet Lionel Shriver en spreekt met haar over haar werkwijze en leefomgeving.

zondag 27 juli

 • WDR 3, 08.30: Lebenszeichen. Afl.: Jüdisches Leben und Sterben im Ersten Weltkrieg. Honderd jaar geleden trokken in Duitsland circa 100.000 Joden ten strijde en vochten, leden, en stierven zij aan zij met hun Christelijke landgenoten.
 • Radio 5 (JO), 18.00: De kunst van het luisteren.
 • Ned. 2 (JO), 18.30: Zoek de verschillen. Vijf Joodse jongeren worden zonder te weten waar ze belanden, naar vijf verschillende bijzondere en exotische Joodse gemeenschappen gestuurd, in onder andere Oeganda, Argentinië en India. Daar draaien ze mee in een gezin met heel andere culturele en religieuze gewoontes. Passen zij zich aan? Of liggen ze dwars? Waar trekken ze de grens?
 • NPO Doc (EO), 18.30: Jeruzalem: het ontstaan van de Heilige Stad, driedelige documentaireserie waarin historicus Simon Sebag Montefiore inzicht geeft in de bewogen geschiedenis van de heilige stad. Afl. 3: De Dag des Oordeels. Hoe verging het de stad na de kruistochten, en hoe werd Jeruzalem uiteindelijk het decor voor een van de meest onoplosbare conflicten ter wereld?
 • Ned. 2 (JO), 19.10: The story of the Jews. In deze vijfdelige documentairereeks, die is geproduceerd door de BBC, belicht de prominente Britse historicus Simon Schama de geschiedenis van het jodendom, van de oorsprong tot de 21e eeuw. Zijn reis voert van New York tot Odessa en van Berlijn tot Jeruzalem. Gaandeweg wordt de invloed van het jodendom op de omringende samenleving steeds duidelijker. Afl. 1: Hoe het geloof in een onzichtbare God en de introductie van de Bijbel de wereld veranderden.
 • Canvas, 22.10: Roman Polanski, a film memoir. Lange documentaire uit 2011 over leven en werk van deze filmregisseur.
 • BBC 4, 22.45: In Darkness. WOII-drama uit 2011 van Agnieszka Holland. Lvov, 1943. Rioolarbeider Leopold Socha, latente antisemiet, vindt een groep ondergedoken Joden in het riool. Tegen betaling is hij bereid de groep verborgen te houden. Hij raakt echter steeds meer begaan met de Joden en hij riskeert zijn eigen leven.

maandag 28 juli

 • NPO Doc (JO), 17.15: The story of the Jews. In deze vijfdelige documentairereeks, die is geproduceerd door de BBC, belicht de prominente Britse historicus Simon Schama de geschiedenis van het jodendom, van de oorsprong tot de 21e eeuw. Zijn reis voert van New York tot Odessa en van Berlijn tot Jeruzalem. Gaandeweg wordt de invloed van het jodendom op de omringende samenleving steeds duidelijker. Afl. 1: Hoe het geloof in een onzichtbare God en de introductie van de Bijbel de wereld veranderden. Herh.: 1/8, 22.06.
 • Radio 5 (HUMAN), 19.00: De zomer van OBA live. Gesprek met de spraakmakende cellist en dirigent Lucas Vis (1947).
 • Mezzo, 22.00: Gitariste Liat Cohen en het Prazak Kwartet in de Spaanse synagoge in Praag.
 • Fox, 22.00: A History of Violence. Subtiele thriller uit 2005 van David Cronenberg over de ongewenste gevolgen van een heldhaftige daad.

dinsdag 29 juli

 • TV5 Monde, 18.40: Une nuit. Speelfilm uit 2012 over de belevenissen van zedenbrigaderechercheur Simon Weis in Parijs na zonsondergang.
 • NPO Doc (VPRO), 23.35: Hitchcock, Selznick and the End of Hollywood. Documentaire uit 1999 van Michael Epstein over de machtsstrijd tussen Alfred Hitchcock en producent David Selznick.

woensdag 30 juli

 • Radio 5 (HUMAN), 19.00: De zomer van OBA live. Gesprek over cultuur en het Derde Rijk met Frits Boterman, emeritus hoogleraar Moderne Duitse geschiedenis na 1750.
 • Mezzo, 22.00: Hommage à Olivier Greif. Programma met muziek van deze Franse componist van Pools-Joodse komaf, in wiens werk het Holocaustverleden van zijn ouders diepe sporen heeft nagelaten.

donderdag 31 juli

 • NPO Cultura (NTR), 19.30: Art of Germany. Duitsland heeft enkele van de grootste kunstenaars aller tijden voortgebracht en de artistieke invloed van Duitsland op de wereld is vergelijkbaar met die van Italië of Frankrijk. In deze driedelige BBC-serie onderzoekt Andrew Graham-Dixon de grote thema's in de Duitse kunst: landschappen, folklore en nationale identiteit. De drie delen van deze BBC-documentaire worden achter elkaar uitgezonden. Deel 1, A Divided Land, ook op 28/7 om 19.30 en 29/7 om 19.30, deel 2, Dream and Machine, ook op 29/7 om 19.30 en 23.25.
 • Ned. 2 (VPRO), 23.45: 2Doc. Afl.: Web Junkie. Israëlisch-Amerikaanse documentaire van Shosh Shlam en Hilla Mediala over Chinese afkickklinieken voor internetverslaafden.

vrijdag 1 augustus

 • Radio 5 (HUMAN), 19.00: De zomer van OBA live. Afl.: Garrelt Verhoeven, hoofdconservator Bijzondere Collecties van de UvA. Ook de Bibliotheca Rosenthaliana valt onder zijn beheer.
 • NPO Doc (VPRO), 20.26: 2Doc. Afl.: Web Junkie. Israëlisch-Amerikaanse documentaire van Shosh Shlam en Hilla Mediala over Chinese afkickklinieken voor internetverslaafden. Internetverslaving is door de Chinese overheid geklassificeerd als klinische aandoening.
 • NPO Cultura (VARA), 21.20: Randy Newman - Live in Ahoy, 1979. Concert van deze Amerikaanse componist en singer-songwriter avant la lettre, waarbij hij wordt begeleid door het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
   
jaargang 10, nummer 28
vrijdag 25 juli 2014
 

In deze nieuwsbrief

Van de redactie
Leer modern Hebreeuws met Crescas!
Focus op de parasja
Joodse religieuze culturen in Nederland
Het Amsterdam van fotograaf Ed van der Elsken
Boekennieuws
Eli Heimans, natuurvorser (1861-1914)
Het JHM vraagt uw steun!
Nieuws van heinde en verre
World Cinema Amsterdam
Website van de week
The Jewish Americans
Televisie en radio 25 juli - 1 augustus


Onze columnisten
Webcolumn Leo Mock
Het is haast geen doen om de afgelopen twee weken samen te vatten in één column. Laat ik beginnen met dat we eigenlijk al ...
lees verder
Webcolumn Leo Frijda
‘Hoe is het toch mogelijk dat de gehele rechterlijke macht heeft gezwegen toen de Joodse leden daarvan in het eerste jaar van de ...
lees verder
Webcolumn Naud van der Ven
Er is een aantal dingen rondom Israël dat ik niet begrijp. Daar hoort overigens niet de huidige militaire actie bij om de raketaanvallen ...
lees verder
Webcolumn Simon Soesan
Toen verleden jaar de separatisten in Oekraïne de zaak begonnen te versjteren, werd Europa gewaarschuwd: dat zooitje ...
lees verder
Webcolumn Salomon Bouman
De explosie van geweld tussen Israël en Hamas heeft ook geleid tot een ontploffing van haat binnen en buiten Israël. In mijn laatste ...
lees verder
Webcolumn Harry van den Bergh
Sinds het begin van het wapengekletter in Gaza, spelen er allerlei gedachten door mijn hoofd. Het lukt me lang niet altijd om ...
lees verder
Webcolumn Eva van Sonderen
Het is moeilijk voor me nu nog iets te schrijven over de ontwikkelingen hier in Israël. Het is allemaal zo razendsnel geëscaleerd, sinds de ...
lees verder
Webcolumn Eldad Kisch
Ik begrijp de relatieve rust van mijn medemensen niet. Iemand, van ver weg, probeert mij te vermoorden. Het lukt niet zo erg, tot nu toe ...
lees verder
Webcolumn Nathan Lopes Cardozo
Wat maakt iemand Joods? Geboorte uit een Joodse moeder? Bekering tot het jodendom? Niet echt. Het is het leven vanuit de spirituele orde...
lees verder


(advertenties)

banner amphora

banner israelactie

banner luna3

banner blankevoort

banner joodsamsterdam

banner sivmo

banner jonet

banner meldpunttaal

banner venstra

banner sinaicentrum

banner yanshuf

banner propra

banner givat

twitter.com/Crescas facebook.com/Crescas
Vragen of opmerkingen? info@crescas.nl
Nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden.
© Joods Educatief Centrum Crescas, Buitenplein 65, 1181 ZE Amstelveen
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik hier