Laatste kans: Bijbels Hebreeuws licht gevorderden

Met de verworven basiskennis lees je al een echte Bijbelse tekst!

Gepubliceerd op: 14 oktober 2022

Bijbels Hebreeuws, de taal die pakweg 3000 jaar geleden werd gesproken in Erets Jisraeel vormt de basis voor het Ivriet, de taal die sinds het einde van de negentiende eeuw in het latere Israël wordt gesproken. Bijbels Hebreeuws werd in de loop der tijd steeds minder als spreektaal gebruikt en werd geleidelijk een dode taal, die alleen nog voor Bijbelstudie, literatuur en liturgie werd gebruikt. Het Aramees was eeuwenlang in het hele Midden-Oosten de 'lingua franca'.

Het Ivriet en Bijbels Hebreeuws zijn zeer nauw aan elkaar verwant, maar er zijn wel degelijk verschillen in zinsbouw, uitspraak, grammatica en syntaxis. En ook al zul je het Bijbels Hebreeuws niet spreken, je kunt deze dode taal voor jezelf toch tot leven wekken!

Als je de cursus Bijbels Hebreeuws Beginners hebt afgerond kun je verder met Bijbels Hebreeuws Lichtgevorderden. Met alles wat je nu al weet ga je verder met het boek Ruth waarmee je in Bijbels Hebreeuws voor Beginners was begonnen en leert docent Hannah Neudecker je steeds meer over de taal.

Bekijk hier ons gerelateerde cursus aanbod

Eric Ottenheijm Item in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar. meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Parabels

Ons woord parabel is afgeleid van het Griekse woord parabolè, dat ook een weergave is van het Hebreeuwse masjal. Het duidt zowel een spreuk (denk aan Misjle Sjlomo) als een gelijkenis of parabel,...

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.