Op zoek naar het raadsel van de Hebreeuwse Bijbel - Nu online terug te kijken!

Gepubliceerd op: 24 september 2020

Heb je de openingsevenement van het studiejaar op 9 september 2020, het webinar 'Op zoek naar het raadsel van de Hebreeuwse Bijbel', gemist? We hebben dit boeiende gesprek tussen Bart Wallet en Emanuel Tov opgenomen, zodat je het alsnog kunt zien en horen. Het enige wat je mist is de mogelijkheid om live vragen te stellen. Misschien worden ze, ook zonder dat je ze zelf hebt gesteld, toch beantwoord!

Tanach, de Hebreeuwse Bijbel, is Joodse literatuur bij uitstek, en een lezing over dit boek past dan ook perfect in ons jaarthema 'De levensboom van de Joodse literatuur'.

Maar Tanach is veel meer dan één boek: Tanach is een indrukwekkende verzameling van maar liefst 39 boeken, verdeeld over drie onderdelen.

Emanuel Tov, emeritus hoogleraar Bijbelwetenschappen aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en de Nederlandse historicus en hebraïcus Bart Wallet buigen zich over allerlei vragen die tot op de dag van vandaag onbeantwoord zijn gebleven. Om er maar enkele te noemen: wie schreef (of schreven) al die teksten, en wanneer? Hoe ontwikkelden de teksten zich in de loop der tijd, in hoeverre zijn ze inhoudelijk onwrikbaar en hoe kijkt de wetenschappelijke Bijbelkritiek naar Tanach?

Voldoende om je nieuwsgierigheid te prikkelen. Je kunt de video van het webinar hier kijken.

Item in samenwerking met Maror.

Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror) beheert de Maror-gelden van private partijen (banken, beurs, verzekeraars) die bestemd zijn voor collectieve doelen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland en verstrekt daaruit subsidies.meer informatie: maror.nl
Logo samenwerking 'Maror'

Bekijk hier ons gerelateerde cursus aanbod

Eric Ottenheijm Item in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar. meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Parabels

Ons woord parabel is afgeleid van het Griekse woord parabolè, dat ook een weergave is van het Hebreeuwse masjal. Het duidt zowel een spreuk (denk aan Misjle Sjlomo) als een gelijkenis of parabel,...

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.