Wat is Joodse filosofie

Lezing met Yoram Stein

Gepubliceerd op: 1 juni 2023

Filosoof Yoram Stein geeft op maandag 26 juni voor Crescas een online lezing over Joodse filosofie.

Athene en Jeruzalem gelden als de twee belangrijkste bronnen van de westerse beschaving. Die twee bronnen komen samen in de geschiedenis van de Joodse filosofie. Joden gingen zich vanaf de tiende eeuw systematisch bezighouden met het bestuderen van de Griekse wijsbegeerte. De grote vraag daarbij was hoe deze manier van denken en leven zich verhield tot de Joodse traditie. Kunnen jodendom en filosofie samengaan, en zo ja, hoe dan?

In de moderne Joodse filosofie verschuift dit vraagstuk. Nu wordt het probleem dat vele Joodse denkers bezig gaat houden: hoe verhoudt het jodendom zich tot de moderne tijd? Hebben het Joodse wereldbeeld en de Joodse manier van leven met de intrede van moderne wetenschap en universele mensenrechten niet afgedaan?

Yoram Stein geeft sinds 2016 cursussen voor het kenniscentrum van de LJG Amsterdam over Maimonides, Spinoza en Leo Strauss, en sinds 2018 is hij docent moderne Joodse filosofie aan het Levisson Instituut.

In 2019 promoveerde hij op de dissertatie 'Spinoza's Theory of Religion: The Importance of Religion in Spinoza's Thought and Its Implications for State and Society'. In dit proefschrift keert hij zich tegen het beeld van Spinoza als atheïst, secularist en liberaal, zoals dat naar voren komt in het werk van Jonathan Israel en anderen.

Voor deze online lezing over Joodse filosofie kun je je nog inschrijven. Deelname kost 15 euro. Enkele dagen van te voren ontvangt u een mail met de Zoom-link en het wachtwoord. Deze lezing wordt opgenomen en is later terug te kijken.

Item in samenwerking met Maror.

Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror) beheert de Maror-gelden van private partijen (banken, beurs, verzekeraars) die bestemd zijn voor collectieve doelen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland en verstrekt daaruit subsidies.meer informatie: maror.nl
Logo samenwerking 'Maror'

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.