Boek: Canon van 700 Jaar Joods Nederland

Gepubliceerd op: 23 maart 2023

Canon van 700 Jaar Joods Nederland

Tirtsah Levie Bernfeld en Bart Wallet

Utrecht: Walburg Pers, 2023
Aantal blz.: 224
ISBN: 9789462499966

De Canon van 700 Jaar Joods Nederland geeft antwoorden op veelgestelde vragen. In honderd korte hoofdstukken gaan de auteurs in op de geschiedenis van de Joden in Nederland.

Veel mensen weten wel iets over de geschiedenis van de Joden in Nederland, maar veelal zijn dat fragmenten. De Portugese Joden van Amsterdam, het Joodse socialisme en de fatale oorlogsjaren. Maar wat was nu de doorgaande lijn? Hoe is het Joden in Nederland vergaan vanaf het eerste moment dat ze zich hier blijvend vestigden? 

Kort en bondig presenteert de Canon van 700 Jaar Joods Nederland de centrale punten van die geschiedenis. De honderd hoofdstukken, zogenoemde vensters, geven een samenhangend, evenwichtig en representatief beeld. Elk venster heeft betrekking op een centrale gebeurtenis, een plaats, een persoon of een voorwerp. Aan de hand hiervan beschrijven de auteurs een belangrijk aspect van de geschiedenis van de Joden in Nederland. Iedere tekst is gekoppeld aan sprekende, iconische afbeeldingen. De vensters zijn per eeuw gegroepeerd rond een samenbindend thema, waardoor ze samen een lopend verhaal vormen.

Tegelijkertijd met de Nederlandse editie verschijnt de Engelse vertaling van dit boek bij Amsterdam University Press, onder de titel Jews in the Netherlands. A Short History.

De Nederlandstalige en de Engelstalige canon verschijnen in een gebonden editie met illustraties.
Prijs voor beide uitgaven: 24,99 euro

Ook leuk om te weten: Samen met JMW verzorgde Crescas de eerste versie van deze canon. Die is nog steeds toegankelijk op de website Joodse Canon.

Tirtsah Levie Bernfeld is onafhankelijk onderzoeker op het gebied van sociale en culturele geschiedenis van Portugese Joden in de Sefardische diaspora.

Bart Wallet is hoogleraar vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.