Zorg voor de aarde, herstel van de wereld

Levensbeschouwelijke responsies op de ecologische crisis

Gepubliceerd op: 4 maart 2021

Zorg voor de aarde, herstel van de wereld
Levensbeschouwelijke responsies op de ecologische crisisLevensbeschouwelijke responsies op de ecologische crisis

Marcus van Loopik, Henk Manschot, Frans Verkleij, Abdelilah Ljamai

Amsterdam: Amphora Books, 2021
Aantal blz.: 192
ISBN: 9789064461392

Dit boek speelt in op existentiële vragen die mensen stellen in deze tijd van klimaatverandering, vermindering van biodiversiteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Hoe ontwikkelen mensen liefde en zorg voor natuur en milieu midden in een ecologische crisis? En hoe vinden mensen veerkracht en engagement om samen een andere manier van leven en samenleven te ontwikkelen? In de tradities van jodendom, islam, christendom en humanisme is en wordt er grondig nagedacht over de basale relaties tussen mens, leefomgeving en geschiedenis.

De vier onderscheiden tradities die in dit boek aan het woord komen, willen ons aan de ene kant bewust maken van onze afhankelijkheid van de schepping, en aan de andere kant een appel doen om op basis van beschikbare kennis, kunde en ervaring er alles aan te doen om de wereld en de aarde leefbaar en bewoonbaar te maken.

De manier waarop bronteksten uit de drie religieuze tradities spreken over Schepper, schepsel en leefomgeving kan ook bij de niet-religieuze mens bewondering losmaken voor het mysterie van het bestaan. Andersom kunnen filosofische en artistieke bronnen in het humanisme de religieuze mens tot bezinning brengen en aansporen tot anders, vrijmoedig handelen.

Elk van de vier auteurs gaat in zijn essay in gesprek met belangrijke denkers in hun traditie. Van Loopik met geleerden als Maimonides en Nachmanides; Manschot met filosoof en natuurkenner Friedrich Nietszsche; Verkleij met de encycliek 'Laudato si’ van paus Franciscus en Ljamai met belangrijke schrijvers en denkers in de islam als Al-Ghazali, Ibn-Rusd en Ibn-Sina.

Stichting PaRDeS die het initiatief nam voor Zorg voor de aarde, herstel van de wereld spreekt de hoop uit dat dit boek uitnodigt tot en ruimte schept voor een intensieve dialoog tussen vertegenwoordigers van de vier betrokken tradities. 

Dr. Marcus van Loopik is judaïcus en beeldend kunstenaar. Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het thema messianisme en tijdsbeleving binnen de Joodse liturgie. Hij verzorgde vele publicaties op het gebied van jodendom, waaronder recentelijk een boek over psychologische inzichten in de Joodse mystiek. Van Loopik is mede-auteur van het tijdschrift Tenachon, uitgegeven door Stichting Pardes te Amsterdam. Hij is verbonden aan de Liberaal Joodse Gemeente in Rotterdam.

Dr. Henk Manschot is emeritus-hoogleraar Ethiek en voormalig rector van de Universiteit voor Humanistiek. Hij studeerde theologie in Nederland en filosofie en politieke wetenschappen aan de Sorbonne in Parijs waar hij de ‘culturele revolutie’ van de jaren zestig intensief heeft meebeleefd. Als docent was hij jarenlang actief op het gebied van de ethiek van de zorg. De humanistische traditie is zijn gebied.

Dr. Frans Verkleij is bioloog, theoloog en pastor. Zijn bijdrage komt vanuit de katholieke traditie.

Dr. Abdelilah Ljamai is islamoloog en docent Humanisme en Sociale Weerbaarheid aan de UvH, en denkt mee vanuit de islamitische traditie.

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.