Perils of Wisdom

The Scriptural Solomon in Jewish Tradition

Gepubliceerd op: 8 december 2021

Perils of Wisdom
The Scriptural Solomon in Jewish Tradition

Sheila Keiter

Piscatawny, NJ: Gorgias Press, 2021
Aantal blz.: 404
ISBN: 9781463243784

Perils of Wisdom behandelt het Bijbelse personage Salomo zoals dat voorkomt in Melachiem (Koningen). 

Salomo's verhaal onderzoekt het probleem hoe de wijste van alle mannen tot wie God sprak, ertoe kon komen andere goden te aanbidden. In de loop van de geschiedenis heeft de Joodse literatuur geworsteld met die gemengde nalatenschap van Salomo. Dat gebeurde door de moeilijke aspecten van zijn verhaal te negeren, dan wel door zich te verontschuldigen voor Salomo's gedrag, of door hem te bekritiseren om zijn fouten. Zelfs binnen Tenach zijn verschillende antwoorden te vinden op het probleem van Salomo zoals dat in Koningen wordt gepresenteerd.
Kronieken (Divree Hajamiem) portretteert Salomo allereerst in zijn rol als tempelbouwer. Prediker (Kohelet) en Hooglied (Sjier Hasjiriem), teksten die beide aan Salomo worden toegeschreven, spelen een grote rol in de evolutie van Salomo's karakter in het Joodse denken. Het is aannemelijk dat ze zijn geschreven als kritiek op Salomo, op zijn arrogante vertrouwen in zijn eigen wijsheid en zijn falen om het geloof in God te behouden. Maar ten tijde van de rabbijnen in de late oudheid kantelde dat beeld. De rabbijnen benoemen deze werken, waarvan zij veronderstellen dat ze door Salomo geschreven zijn, als goddelijk geïnspireerd. Uiteindelijk schept dit de basis voor de verlossing van Salomo, waarbij de rabbijnen zijn werken interpreteren als uitingen van boetedoening.
Salomo's profetische status wordt versterkt door de Aramese vertalingen van die werken. De populariteit van de Targoem  (Aramese vertaling) van het Hooglied - de beroemde middeleeuwse Bijbelcommentator Rasji maakte er gebruik van - bevorderden een zeer lovende visie van Salomo in de Middeleeuwen. De positieve portrettering van Salomo in het christendom en de islam zullen de Joodse perceptie zeker ook hebben beïnvloed. Al met al werd het voor middeleeuwse Joodse exegeten steeds moeilijker om Salomo te veroordelen. Zo ontstond in de Middeleeuwen een apologetisch beeld van Salomo dat sindsdien de Joodse kijk op de roemruchte koning heeft gekleurd.

Keiter komt tot de fascinerende conclusie dat de Joodse exegese zowel inspeelt op de eigen theologische behoefte als op exegetische invloeden van buitenaf.

Sheila Keiter (1978) is gepromoveerd in Joodse Studies aan de UCLA, afdeling Talen en Culturen van het Nabije Oosten, behaalde haar Mastertitel aan Harvard Law School en een BA in geschiedenis aan de UCLA. Haar onderzoek omvat rabbijnse literatuur en Joodse Bijbelexegese (parsjanoet). Zij is momenteel lid van de faculteit Joodse Studies aan de Shalhevet High School in Los Angeles.

Bekijk hier ons gerelateerde cursus aanbod

Eric Ottenheijm Item in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar. meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Parabels

Ons woord parabel is afgeleid van het Griekse woord parabolè, dat ook een weergave is van het Hebreeuwse masjal. Het duidt zowel een spreuk (denk aan Misjle Sjlomo) als een gelijkenis of parabel,...

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.