Kritiek op boek ‘Hitlers Diamanten’ om Joods-protestants vrijmetselarij-complot

Gepubliceerd op: 1 september 2020

CIDI wil dat de uitgever dit boek geen podium geeft en staat in contact met Bol.com om de verkoop ervan aan banden te leggen, wat al lijkt te zijn gebeurd. Het CIDI adviseert de koopjessite over producten met een antisemitisch karakter die het uit zijn handel moet halen. Uitgeverij Aspekt spreekt over ‘enkele ongelukkige fragmenten’ die het eruit wil halen. Aspekt is tevens huisuitgever van het CIDI.

‘Enigmacollectief’
In ‘Hitlers diamanten‘ schrijft het Eindhovense oud-gemeenteraadslid Theo Beenen onder meer dat Hitlers moeder een heks geweest zou zijn en dat zijn vader vier kinderen zou hebben geofferd voor de voor de Joods-protestantse Satan. Ook zou de gewezen dictator de atoombom hebben gehad en vloeiend Nederlands hebben gesproken. Het boek focust uiteindelijk op een graftombe in een Oostenrijks dorpje waar Hitler, zijn partner Eva Braun en hun schatten begraven zouden liggen. Al deze zaken kloppen niet, maar Beenen zou die middels een eigen ‘Enigmacollectief’ ontdekt hebben. Er zou een code voor gekraakt zijn.

Joodse wereldoverheersing
Het overgrote deel van het boek spitst zich echter toe op antisemitische samenzweringstheorieën. Het is ‘vooral een poging de wereld te overtuigen van het bestaan van een groot Joods-protestants vrijmetselarij-complot gericht op de wereldoverheersing, compleet met een paginalang betoog dat de Protocollen van de Wijzen van Zion wel degelijk authentiek zijn. En dit alles gedrenkt in numerologisch en quasi-taalkundig gereutel’, aldus TPO. Het boekwerk bevat 522 pagina’s waarvan vrijwel de eerste driehonderd gaan over het complot van Joden, protestanten, vrijmetselaars en Satanisten.

De Protocollen
Het CIDI laat aan TPO weten niet blij te zijn met ‘Hitlers diamanten’. Volgens onderzoeker Aaron Vrieler staat het vol antisemitische complottheorieën. ‘Het cliché van een vermeend complot van Joden en vrijmetselaars om de wereld te overheersen, wordt niet eens subtiel of en passant naar voren gebracht, maar is de expliciete leidraad van het verhaal. Alsof dat niet genoeg is, worden de De Protocollen der Wijzen van Zion, de bekendste antisemitische hoax uit de geschiedenis, als waarheid gepresenteerd. Zulk werk heeft in de verste verte niets met historisch onderzoek te maken’.

Geen chocolade
Verschillende antisemitische passages komen bovenop de ‘methode’ waarop de schrijvers hun bevindingen zeggen te baseren, aldus Vrieler tegen TPO. ‘De Jodenhaat in het boek komt dus op het conto van de schrijvers zelf. Zelfs als men de methode leest, blijkt deze zo arbitrair en onnavolgbaar te zijn, dat er met ook maar licht kritische blik geen chocolade van te maken is. Het lezerspubliek kan zijn tijd op veel betere manieren besteden’. Het CIDI is zich ervan bewust dat Uitgeverij Aspekt ook haar boeken uitgeeft. ‘Wij hebben de uitgever dan ook uitvoerig op de hoogte gebracht van ons standpunt dat dit boek geen podium geboden zou moeten worden’.

‘Antisemitisme niet gezien’
Inmiddels heeft Aspekt aan het CIDI laten weten de antisemitische passages aan te willen passen. Het is echter de vraag of er dan nog iets van ‘Hitlers diamanten’ overblijft, aangezien het gaat om ongeveer driehonderd van de 522 bladzijden. Ook stelt de uitgever, Perry Pierik, dat de antisemitische delen in het manuscript in vooralsnog nooit waren gezien. Vrieler tegen TPO: ‘Wij hebben op onze beurt laten weten dat het wat ons betreft om meer dan een paar bezwaarlijke passages gaat’. Verder heeft het CIDI contact gehad met Bol.com, dat het boek inmiddels van zijn website heeft gehaald.

De reactie van uitgeverij Aspekt aan CIDI en aan The Post Online lees je op jonet.nl.

Item in samenwerking met Jonet.

meer informatie: jonet.nl
Logo samenwerking 'Jonet'

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.