The Jewish Book of Horror

Gepubliceerd op: 27 oktober 2022

The Jewish Book of Horror

Josh Schlossberg, ed.

Denver, CO: Denver Horror Collective, 2021
Aantal blz.: 358
ISBN: 9781734191776

Ook als e-book verkrijgbaar

Van piratenrabbijnen tot demonen dodende Bijbelse koninginnen, van concentratiekampvampiers tot onverschrokken grootvaders, de tweeëntwintig duistere verhalen in Jewish Book of Horror wortelen diep in de cultuur, geschiedenis en folklore van het Joodse volk.

Rabbijn John Carrier begint het overzicht met 'An Orchard of Terror: Scary Stories and the Jewish Tradition', een historische en literaire achtergrond van het verband tussen horror en de Jewish experience. De schrijver verdiept zich, gesteund door de wetenschap, in de Joodse psyche. "Als je de verhalen in dit boek ontleedt, word je geraakt door de thema's, de rijkdom aan woorden en begrippen of het gevoel voor humor dat ze onderscheidt van horror die niet expliciet Joods is. Wij Joden hebben een eigen demonologie en een andere opvatting over het einde der tijden. Wat wij vrezen (en wat niet) verschilt op basis van onze unieke historische ervaring. Uiteindelijk is Joodse horror, volgens mij, vooral dat een Jood het gemaakt heeft."
En toch hebben de bronnen van deze legenden en hun invloed een lange traditie: ze werden onthouden, verteld en telkens weer doorverteld, onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Daarbij zijn de Joodse tradities en cultuur bewaard gebleven, waardoor deze verhalenbundel voor Joden en niet-Joden verrassende griezellectuur is.

The Jewish Book of Horror blinkt uit in het verbeelden van verschillende vormen van horror. Maar de echte waarde van de verhalen ligt in de verkenning van de Joodse identiteit en de veranderende traditie. Horror is in dit verband iets heel anders: de erosie van de Joodse cultuur die wordt geconfronteerd met enorme veranderingen en verschrikkingen, variërend van tovenarij tot opstand.

Josh Schlossberg is een bekroond onderzoeksjournalist met speciale belangstelling voor milieu, energie en sociale kwesties.

The Jewish Book of Horror (trailer)

Bekijk hier ons gerelateerde cursus aanbod

Eric Ottenheijm Item in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar. meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Parabels

Ons woord parabel is afgeleid van het Griekse woord parabolè, dat ook een weergave is van het Hebreeuwse masjal. Het duidt zowel een spreuk (denk aan Misjle Sjlomo) als een gelijkenis of parabel,...

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.