Van het getto naar de moderne wereld

Gepubliceerd op: 29 oktober 2020

De eerste lezing uit de serie Klassiekers van de Joodse studies die historicus Bart Wallet via Zoom zal geven, gaat over de ingrijpende veranderingen die de Joodse wereld van de achttiende en negentiende eeuw onderging.

Tot het einde van de achttiende eeuw leefden Joden geïsoleerd in getto's aan de rand van de maatschappij. De ontsnapping uit het getto is een algemeen erkend keerpunt in de Joodse geschiedenis, maar niet alleen voor de Joden: ook aan de maatschappij waarbinnen zij zich een plaats verwierven ging deze beweging niet ongemerkt voorbij. Joden speelden een actieve rol op het gebied van cultuur, kunst en maatschappij, met als keerzijde de vijandigheid waarvan zij het doelwit werden.

Aanmelden voor de lezing Van het getto naar de moderne wereld, dinsdag 24 november om 20.00 uur op onze website.

Uitgangspunt voor de lezingen in de serie Klassiekers van de Joodse Studies zijn toonaangevende werken uit de Joodse geschiedwetenschap.

Voor de lezing Van het getto naar de moderne wereld koos Bart Out of the Ghetto, the Social Background of Jewish Emancipation, 1770-1870, waarin de Israëlische historicus Jacob Katz (1904-1998) de ingrijpende veranderingen schetst in de Joodse wereld van de achttiende en negentiende eeuw.
Meer informatie over dit boek vind je hieronder.

Out of the Ghetto
The Social Background of Jewish Emancipation, 1770-1870

Jacob Katz

Syracuse, NY: Syracuse University Press , 1998
Aantal blz.: 284
ISBN: 9780815605324

Jacob Katz laat zien hoe de wederzijdse relatie tussen Joden en hun niet-Joodse omgeving zich ontwikkelde, en kiest daarvoor standpunten van beide kanten.
Hoewel het emancipatieproces van de Joden van land tot land verschilt, waren de krachten die daar invloed op uitoefenden identiek, van de gevolgen van de Franse Revolutie tot de losser wordende banden tussen kerk en staat en de humanistische ideeën van de Verlichting. Katz betoogt dat het, juist daardoor, Joden onmogelijk werd gemaakt vanuit het getto de stap te maken naar de maatschappij daarbuiten, terwijl Joodse intellectuelen zich sterk aangetrokken voelden door ‘seculiere’ kennis zoals taal, wiskunde, filosofie, om nog maar te zwijgen van de wereld voorbij de grenzen van hun eigen oeroude kennis.

De Israëlische geschiedkundige Jacob Katz (1904-1998) werd geboren in Magyargencs in Hongarije. Hij studeerde aan verschillende jesjiwot (Torascholen) en studeerde in 1934 af aan de Universiteit van Frankfurt op een proefschrift over Duits-Joodse assimilatie. In 1936 emigreerde Katz naar Israël, waar hij tot zijn pensionering in 1973 op verschillende wetenschappelijke instituten les gaf en onderzoek deed. Hij bleef tot kort voor zijn overlijden actief, in Israël en daarbuiten. Schrijven deed Katz zijn hele leven lang - hij bedacht zelf zijn grafschrift: 'Boeken zijn het mooiste epitaaf van de mens’.

Out of the Ghetto, the Social Background of Jewish Emancipation, 1770-1870 is verkrijgbaar via Syracuse University Press of bij de grote online boekwinkels (Amazon.com, Bol.com).

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.