Individuals and Small Groups in Jewish Resistance to the Holocaust

A Case Study of a Young Couple and their Friends

Gepubliceerd op: 19 mei 2022

Individuals and Small Groups in Jewish Resistance to the Holocaust
A Case Study of a Young Couple and their Friends

Ben Braber

Londen: Anthem Press, 2022
Aantal blz.: 162
ISBN: 9781839983580

Ook als e-book verkrijgbaar

In zijn nieuwste boek, Individuals an small groups in Jewish Resistance to the Holocaust, stelt Braber de vraag centraal: hadden Joden die andere Joden hebben gered specifieke karaktertrekken en persoonlijkheden, of deelden zij een bepaalde identiteit respectievelijk visie op de wereld. De vraag is ontleend aan de inleiding van J. Tydor Baumel-Schwartz, in All our Brothers and Sisters, Jews saving Jews during the Holocaust (Bern 2021).

Braber behandelt die vraag aan de hand van de lotgevallen van Nol Bueno de Mesquita en Ter Kolthoff en (sommigen van) hun vrienden. Eerder publiceerde hij over beiden Waren mijn ogen een bron van tranen, een Joods echtpaar in het verzet (Amsterdam, AUP 2015).

Het boek beoogt onze kennis te vergroten en het begrip te verdiepen van het Joodse verzet tegen de Sjoa door de persoonlijke omstandigheden en kenmerken van Joodse verzetsleden en de vorming van kleine Joodse verzetsgroepen te onderzoeken.
Het is een zorgvuldig uitgevoerde case study, waarin primaire en secundaire bronnen worden onderzocht, met inbegrip van bewijsmateriaal uit interviews met verzetsleden en documentair bewijsmateriaal dat voorheen niet in het Engels beschikbaar was. Een kwalitatieve analyse van individuele en kleine groepsuitingen van Joods verzet tijdens de Duitse bezetting van Nederland tussen 1940 en 1945 maakt deel uit van het onderzoek.
Deze studie is een goed toegankelijk, belangrijk wetenschappelijk werk dat een bijdrage levert aan de geschiedschrijving, maar de gekozen focus maakt een andere interpretatie en een nieuwe kijk op de geschiedenis mogelijk. 


Manja Pach besprak het boek voor de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie. Haar tekst is te lezen op de website van de Kring, in de gedrukte versie van het laatste nummer van het verenigingsblad Misjpoge én als PDF.

Dr. Ben Braber is historicus en Honorary Research Fellow aan de Universiteit van Glasgow. Hij is een erkend deskundige op het gebied van het Joodse verzet, een onderwerp waarover hij uitvoerig heeft gepubliceerd.

Nljewgen.org Veertig jaar studie naar Joods verzet

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.