Vacature twee bestuursleden Maror

Gepubliceerd op: 2 maart 2023

De Benoemingscommissie Bestuursleden COM (BBC) is op zoek naar twee nieuwe Maror (COM) bestuursleden (NIK en LJG).

COM houdt zich bezig met het beheer en de verdeling van het private deel van de Joodse oorlogstegoeden bestemd voor collectieve doelen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland en verstrekt subsidies uit die tegoeden. COM is hierdoor een vitaal onderdeel van de Nederlands-Joodse infrastructuur in de breedste zin van het woord.

Draagt u de toekomst van Joods Nederland een warm hart toe, dan is dit uw kans om daaraan een bijdrage te leveren. Het bestuur van COM bestaat uit zeven leden en houdt zich voornamelijk bezig met:

• beoordelen van subsidieaanvragen (150-200 per jaar). Het bestuur oordeelt of een subsidieaanvraag voor een uitkering voldoet aan de criteria in het Uitkeringsreglement en het Beleidsplan en stelt de hoogte van een eventuele toekenning vast
• beheren van COM-vermogen (per 1-1-2023 circa 20 miljoen euro)
• samenwerking met Bureau Maror-gelden (2,3 fte: directeur, uitvoerend secretaris, subsidieadviseur)
• monitoring en optimalisatie van aanvraag-, toekennings- en vaststellingsprocessen
• periodiek bestuursoverleg (twaalf keer per jaar, ’s avonds, in Amsterdam of via zoom)
• regie over reglementen en beleid.

Ten aanzien van het beleid legt COM verantwoording af aan zijn Gemeenschapsraad en aan het Centraal Joods Overleg (CJO).

De BBC is een commissie van drie leden bestaande uit een onafhankelijke voorzitter plus één door COM en één door het CJO benoemd lid. De BBC beoordeelt de ontvangen sollicitaties, voert gesprekken met de meest geschikte kandidaten en toetst referenties om uiteindelijk tot een voor CJO en COM bindende voordracht te komen.

Het profiel van de gezochte bestuursleden is als volgt:
• u behoort tot de Joodse gemeenschap in Nederland
• u bent verbonden aan een Joodse gemeente die valt onder het NIK of het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom
• u beschikt over financiële en/of juridische kennis
• u beschikt over aantoonbare inzet voor en kennis van de Nederlands-Joodse gemeenschap en de Nederlands-Joodse infrastructuur
• u hebt voldoende tijd om u in te zetten voor het bestuur
• u bent gewend in teams te functioneren en bent bereid en in staat tot collegiale samenwerking binnen het bestuur, waarbij meningen van anderen worden gerespecteerd
• u hebt kennis van bestuurlijke processen en bent in staat beleid en uitvoering te scheiden
• u kunt de bestuurstaak onafhankelijk en integer vervullen, zonder last en ruggenspraak
• u verricht geen gesalarieerd werk binnen de Nederlands-Joodse infrastructuur
• u hebt een goede beheersing van het Nederlands in woord en geschrift.

Een bestuursfunctie bij een Joodse organisatie conflicteert in principe niet met een COM-bestuursfunctie. Binnen het bestuur wordt een evenwichtige inbreng nagestreefd van financiële, juridische, organisatorische en maatschappelijke deskundigheid; ook wordt gelet op diversiteit in gender, leeftijd en herkomst (Amsterdam of mediene).

COM-bestuurders zijn onbezoldigd. Voor onkosten en reiskosten kan een beperkte vergoeding worden ontvangen.

Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt uiteraard gegarandeerd.

Belangstellenden kunnen tot 17 april a.s. een brief inclusief curriculum vitae sturen aan de voorzitter van de BBC, Ido Shikma, via [email protected]
Ook voor nadere informatie kunt u zich richten tot dit e-mailadres. Zie www.maror.nl voor algemene informatie over COM.

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.