Gezichten van Joods verzet

Veertig schetsen van Joden in verzet

Gepubliceerd op: 4 november 2020

Gezichten van Joods verzet
Veertig schetsen van Joden in verzet

Ben Braber (voorwoord) et al.

Den Haag: Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie NKvJG, 2020
Aantal blz.: 388
ISBN: 9789082275810

Uit het voorwoord van Ben Braber:

Er is een beeld dat af en toe weer opduikt. een beeld van de Holocaust-Joden melden zich aan voor deportatie om als makke schapen naar de vernietigingskampen te worden afgevoerd. Die voorstelling bestaat in de verbeelding van sommige mensen, maar nog niet zo lang geleden was het in Nederland wijdverbreid.

De werkelijkheid was echter anders dan dit beeld suggereert. Tijdens de bezetting in de jaren 1940-1945 hebben Joden in Nederland juist vaak en op verschillende manieren geprobeerd de vervolging tegen te werken.

Uit de veertig bijdragen in dit boek blijkt dat Joden getuigden van hun geloof of cultuur. Ze lieten zich niet terroriseren. Ze vochten terug. Ze protesteerden. Ze schreven voor illegale bladen en hielpen die te verspreiden, vaak met groot risico voor eigen veiligheid. Ze onttrokken zich aan de deportatie. Bijna 30.000 Joden doken onder, ondanks de Duitse overmacht, de collaboratie van overheidsinstanties, algemene organisaties en individuen, en de onverschilligheid of het gebrek aan betrokkenheid die bij niet-Joodse landgenoten overheersten. Ze vormden organisaties om elkaar bij te staan. Ze hielpen opgepakte Joden ontsnappen uit deportatietreinen en concentratiekampen. Ze probeerden de deportaties te ontregelen met brandbommen en aanslagen. Ze vormden of sloten zich aan bij niet-Joodse verzetsgroepen - een relatief groot aantal deed dat, in vergelijking met niet-Joden. Joden behoorden ook tot de voortrekkers van gewapend verzet.

Gezichten van Joods verzet laat zien dat deze reacties voorkwamen in alle lagen van de Joodse bevolking verspreid over het hele land. Bovendien indiceert het boek de veelvormigheid van Joods verzet in Nederland.


Leden van de NKvJG hebben het boek inmiddels ontvangen. Niet-leden kunnen Gezichten van Joods verzet bestellen op nljewgen.org/gezichten-van-joods-verzet.

De Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie (NKvJG) vroeg een jaar geleden aan zijn leden om in hun eigen bewoordingen het verzetsverhaal van hun vader, moeder, opa, oma of andere familieleden op te schrijven. Veertig leden van 'de Kring' gaven aan de oproep gehoor en leverden schetsen over Joodse verzetsstrijders. Samen geven ze uitdrukking aan die donkere bezettingsperiode die diep heeft ingegrepen in de eigen familiegeschiedenis en in de persoonlijke genealogie.

Ben je nieuwsgierig naar je eigen Joodse roots? Met de Basiscursus Joodse genealogie die je bij Crescas online kunt volgen, kun je een begin maken met je eigen familiestamboom!

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.