Numeri

Het boek van de woestijnjaren

Gepubliceerd op: 26 mei 2022

Numeri
Boek van de woestijnjaren

Jonathan Sacks

Middelburg: Uitgeverij Skandalon, 2022
Aantal blz.: 400
ISBN: 9789492183941
Vertaald door: Karl van Klaveren
Oorsponkelijke titel: Numbers: The Wilderness Years

Wat is vrijheid en hoe bereik je die? In Numeri draait het om lessen in vrijheid en politiek leiderschap, en daarmee is Numeri ook vandaag nog een sleuteltekst. Individuele vrijheid is een groot goed in de Tora; hoe kan die bestaan naast samenleven en landsbelang?

Het volk is op weg naar de vrijheid van het beloofde land. Numeri laat zien dat de reis langer duurt dan gedacht: het volk moet nog oefenen in vertrouwen hebben én betrouwbaar zijn.
Numeri hecht veel waarde aan leiderschap, ook al is iedereen gelijk. Welk soort leider is nodig? Hoe om te gaan met geklaag, interne conflicten, en lieden die ontevredenheid opstoken om zelf de macht te kunnen grijpen? Sacks laat zien waarom Mozes de ideale leider is voor de uittocht, maar ongeschikt voor de intocht. De nieuwe situatie vraagt ander leiderschap. Welke eisen stelt de Tora aan Mozes' opvolger?
De reis naar het beloofde land is psychologisch, moreel en spiritueel. Ze duurt zo lang als de tijd die de mens nodig heeft om te veranderen.


Dit is deel vier van rabbijn Jonathan Sacks' vijfdelige standaardwerk bij de vijf boeken van de Tora. Hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven. Elk essay is afzonderlijk te lezen over de lange reis naar vrijheid. Er is interne verdeeldheid. De reis is vooral psychologisch, moreel en spiritueel.

De Britse rabbijn en filosoof Jonathan Sacks (1948-2020) was een van de meest toonaangevende religieuze leiders en schreef meer dan 25 boeken. Zowel in de Joodse als de niet-Joodse wereld werd hij zeer bewonderd. Hoewel zijn geschriften niet in de gehele orthodoxe gemeenschap opgeld deden, oogstte Sacks veel lof en werd hij algemeen erkend als een van de meest briljante geesten van zijn generatie. Hij werd in het bijzonder geprezen voor zijn vermogen om de Joodse filosofie aan aan een breed publiek uit te leggen.

Bekijk hier ons gerelateerde cursus aanbod

Eric Ottenheijm Item in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar. meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Parabels

Ons woord parabel is afgeleid van het Griekse woord parabolè, dat ook een weergave is van het Hebreeuwse masjal. Het duidt zowel een spreuk (denk aan Misjle Sjlomo) als een gelijkenis of parabel,...

Marjo Korpel Item in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar. meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Tatoeages en Tanach

Tatoeages lijken de nieuwe sieraden van nu te worden. Toch roepen ze ook verzet op. Zo kunnen bedrijven bezwaar maken tegen medewerkers met tatoeages. Ook de Bijbel is negatief ten aanzien van...

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.