Spinoza, de Ethica en de Tora

Filosofie, lezing

De postuum (1677) gepubliceerde Ethica van Spinoza wordt, mede door haar geometrische vorm, vooral als tijdloze en bijzonder abstracte filosofie gezien. Dit staat in schril contrast met zijn (anoniem gepubliceerd) Theologisch-Politiek Traktaat (1670, hierna TPT), dat vaak als de radicale grondlegger van wetenschappelijke Bijbelstudie wordt gelezen. Het TPT behandelt de Tora als een historisch document en tussen de regels door is het duidelijk dat Spinoza denkt dat de tekst van de Tora vooral het politieke werk van Ezra de Hogepriester is, om - na ballingschap - het volk Israël opnieuw op te richten. 
Gek genoeg noemt Spinoza de Tora meerdere keren in de Ethica. In dit referaat gaan we in op de betreffende passages en zal betoogd worden dat Spinoza in die passages een nieuwe theologische interpretatie van de Tora geeft.
Professor Schliesser zet uiteen dat deze interpretatie begrepen moet worden als een vervanging van, of toevoeging op, de Joodse commentaren op de Tora (zoals die van Rasji en RaMBaM) die we vaak in een choemasj (gedrukte Tora) vinden.

cursusnummer
8035
docent
Eric Schliesser
plaats
Amsterdam
datum
1x op dinsdag
5 november 2019
tijd
20.00-22.00 uur
kosten
€ 17,50