Joodse muziek

Van Awinoe Malkeinoe tot West Side Story

Wat is eigenlijk Joodse muziek? Dat is de vraag die in deze cursus centraal staat. Hoe komt het dat wij sommige muziek als Joods ervaren? Is muziek altijd Joods als de componist Joods is? Of, andersom: als een niet-Joodse componist een Joods gebed op muziek zet (denk aan het Kol Nidré van Max Bruch), is dát Joodse muziek? De cursus bestaat uit negen video’s: een inleiding en acht filmpjes over componisten en specifieke werken. Na afloop van deze cursus zult u meer van Joodse muziek kunnen genieten en met meer kennis van zaken een oordeel kunnen vormen of muziek al dan niet ‘Joods’ is.

Jules van Hessen

Jules van Hessen (1959) is de vaste dirigent van het Nederlands Theaterorkest en het Philips Symfonieorkest en als gastdirigent actief bij een groot aantal symfonieorkesten. Hij studeerde...
Meer informatie

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.