sluiten
×
Mogen wij u om een kleine bijdrage vragen om het werk van Crescas blijvend mogelijk te maken? Alle content op deze website is vrij toegankelijk: de wekelijkse columns, video’s, geluidsbestanden, artikelen, etc. Dat willen wij graag zo houden. U kunt ons daarbij helpen met een kleine, vrijwillige bijdrage. Ieder bedrag is welkom. Met de groene knop hiernaast is dat zó geregeld. Dankuwel.
inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

Boekennieuws

'Rapenburgerstraat 1940-1945 ', door Guus Luijters

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog was de Rapenburgerstraat een even gewone als uitzonderlijke straat in het hart van de Amsterdamse Jodenbuurt. Gewoon omdat er gewone mensen woonden, uitzonderlijk door het Nederlands Israëlitisch Seminarium dat er zat, het Nederlands-Israëlitisch Meisjesweeshuis, de sjoel, het Leerhuis en bovenal de Snoge, de Portugees-Israëlitische Synagoge. Het leven ging er zijn gang, meestal in armoede. En toen kwam de oorlog en de Grote Catastrofe, die de geschiedenis zou ingaan als de Shoah. In een jaar tijd werden vrijwel alle bewoners van de straat uit hun huizen gehaald en vermoord. De huizen werden gesloopt of door anderen betrokken. De buurt zou nooit meer dezelfde zijn.

Met zijn veelgeprezen boeken 'In Memoriam' en 'Kinderkroniek' wist Guus Luijters een gezicht te geven aan de Nederlandse kinderen die werden vermoord tijdens de Shoah. In 'Rapenburgerstraat 1940-1945' toont Luijters ons de bewoners van deze straat uit de Amsterdamse Jodenbuurt. Rapenburgerstraat 1940-1945 vertelt de geschiedenis van de huizen en hun bewoners, in talloze verhalen - allemaal even aangrijpend.

Guus Luijters: Rapenburgerstraat 1940-1945
Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2018
Aantal blz.: 240

23 februari 2018

'Het land achter de heuvels', door Jacques Wallage

Dag ma, je spreekt met de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,' zei Jacques Wallage vlak na zijn beëdiging over de telefoon. In plaats van hem te feliciteren, waarschuwde zijn moeder hem voor antisemitische reacties. Het typeert de wereld waarin Wallage opgroeide, in een door de oorlog getekend Joods ondernemersgezin.

Via de mulo, hbs en een studie sociologie beklom Wallage de maatschappelijke ladder, was actief bij de Studentenvakbond en in de gemeentepolitiek. Met Joop den Uyl deelde hij een zielsverwantschap. Tijdens een van zijn eerste debatten als Kamerlid siste Den Uyl hem in zijn oor dat hij de minister achter het spreekgestoelte keihard aan moest pakken.
In de Kamer en als staatssecretaris streed hij voor meer gelijke kansen in het onderwijs. Over asielbeleid en de snelheid van de Europese integratie botste Wallage veelvuldig met VVD-leider Frits Bolkestein. Plooien die met een espressootje in een Haags restaurant wel weer werden gladgestreken, ook al bleven zij het over deze zaken
fundamenteel oneens. In plaats van minister te worden in het tweede kabinet-Kok, keerde Wallage terug naar 'huis' en werd burgemeester van Groningen.
In Het land achter de heuvels blikt Jacques Wallage kritisch terug op de keuzes die tijdens zijn carrière zijn gemaakt - houden die stand in een razendsnel veranderende wereld? Hoe om te gaan met populisme en vreemdelingenhaat? Zijn gedachten over het politieke ambacht zijn zelfkritisch en persoonlijk, onderzoekend en met een blik vooruit op het land achter de heuvels, een land dat zich richt op de menselijke maat.

Jacques Wallage: Het land achter de heuvels. Politiek als ambacht 1968-2018
Amsterdam: Cossee, 2018
Aantal blz.: 320

23 februari 2018

'De stille diplomaat', door Anet Bleich

Max van der Stoel was een diplomaat met een afkeer van diners, cocktailparty's en smalltalk. Hij was ook een internationale grootheid: als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl vocht hij voor het herstel van de democratie in Griekenland, Oost-Europa, Portugal en Chili. Na de ondergang van het Sovjetcommunisme bemiddelde hij in tal van nationalistische conflicten. Altijd achter de schermen, vaak met succes.
Even discreet ging hij te werk bij zijn geslaagde poging om de 'foute' vader van Máxima te overreden weg te blijven bij haar huwelijk. Máxima bedankte hem daar later voor en verontschuldigde zich voor de vergoten tranen.
Max van der Stoel was niet onomstreden. Linkse critici uit zijn eigen PvdA zetten hem weg als 'visieloze rechtse bal', Baltische nationalisten maakten hem uit voor 'agent van het Kremlin'. Maar hij hield vast aan zijn streven ideaal en werkelijkheid dichter bij elkaar te brengen.
Anet Bleich schetst in deze biografie het leven van een legendarische Nederlandse diplomaat die de confrontatie aandurfde met de Henry Kissingers en Saddam Hoesseins van deze wereld.

Anet Bleich: De stille diplomaat. Max van der Stoel, 1924-2011
Amsterdam: Balans, 2018
Aantal blz.: 440

23 februari 2018

'De eerste boze burger', door Arnon Grunberg

Als tegenspoed hem treft is Job, de eerste boze burger, woedend op God. De hedendaagse boze burger vervloekt de overheid, Gods plaatsvervanger, die het land met een migrantenplaag zou hebben opgezadeld.

In zijn veel besproken essay ‘Het multiculturele drama’, dat in 2000 in NRC Handelsblad werd gepubliceerd, stelde Paul Scheffer: ‘Nodig is een afscheid van de kosmopolitische illusie waarin velen zich wentelen.’ Aan de hand van dit essay laat Grunberg via Freud, Du Perron, Kierkegaard en het oudtestamentische verhaal van Job zien wat de wezenlijke strijd is tussen nieuwkomer en oorspronkelijke bewoner. Een scherpzinnig pamflet over onverdiende rampspoed, het vooruitgangsgeloof, het juk van de cultuur en ieders jacht op het paradijs.

Arnon Grunberg: de eerste boze burger. Over de jacht op het paradijs en andere illusies
Amsterdam: Nigh & Van Ditmar, 2017
Aantal blz.: 48

23 februari 2018

'Maria Austria, fotografe', door Marien Frijns

De Weens-Amsterdamse fotografe Maria Austria (1915-1975) leidde een bewogen leven. Ze werkte onvoorstelbaar hard. Ze wist wat ze wilde, was onafhankelijk, fotografeerde uit aandrift. Altijd zonder franje. In dit boek brengt auteur Martien Frijns ruim zevenhonderd foto's chronologisch bijeen die hij selecteerde ze uit bronnenmateriaal van onder andere het Maria Austria Instituut.

Austria was een kind van haar tijd en een fotojournalist pur sang. Haar werk was haar leven. Vanuit dat inzicht kwam de auteur tot iets ongebruikelijks: een biografie in pakkende foto's, vooral uit de periode 1945-1975. Het Achterhuis en Otto Frank, de Watersnoodramp, de balletwereld, de beeldende kunst, het Holland Festival, het Mickery Theater, Josephine Baker, de Zesdaagse Oorlog, Austria was overal bij en legde het vast met de Rolleiflex en Leica. In haar eigen onnavolgbare beeldtaal.
Ruim drie jaar werkte Martien Frijns aan dit boek. Hij sprak met familie, vrienden en collega's en putte uit brieven en archiefmateriaal. De foto's en de tekst in 'Maria Austria, fotografe' geven ons een fascinerend beeld van het leven en werk van deze briljante fotografe.

Martien Frijns: Maria Austria, fotografe
Amsterdam: AFDH, 2018
Aantal blz.: 768

16 februari 2018

'De verbintenis van tegenpolen', door Alice Hoffman

Op het tropische eiland Saint Thomas in het begin van de 19e eeuw droomt de Creoolse Rachel van een leven in het verre Parijs. Rachels moeder, een toonaangevende vrouw binnen de Joodse gemeenschap die is ontsnapt aan de Inquisitie, huwelijkt haar dochter echter uit aan een oudere weduwnaar met drie kinderen. Als haar echtgenoot plotseling overlijdt en zijn jongere neef Frédérick uit Frankrijk overkomt om de nalatenschap te regelen, neemt Rachel haar leven in eigen hand en begint een hartstochtelijke verhouding.
Dat leidt tot een schandaal dat haar hele familie treft, ook haar lievelingszoon, die een van de grootste kunstenaars van Frankrijk zal worden - grondlegger van het impressionisme, vriend van Manet en mentor van Cézanne: Camille Pissarro.
De verbintenis van tegenpolen is een indringende roman over persoonlijke verlangens en sociale restricties, over raciale vooroordelen en je eigen weg volgen.

Alice Hoffman: De verbintenis van tegenpolen
Amsterdam: Orlando, 2018
Vert.: Saskia Peterzon-Kotte
Aantal blz.: 352

9 februari 2018

'Hoe heette de hoedenmaker?', door Loeki Zvonik

De jonge Belg Didier en Hermine, een Belgisch meisje van Tjechische komaf, beleven aan de universiteit van Gent een kortstondige affaire. Twaalf jaar later zorgt het toeval ervoor dat zij voor een congres samen naar Wenen reizen. Onderweg stoppen ze in Salzburg stoppen en praten over de Judengasse en de verlaten Joodse huizen en een hoedenmaker die daar ooit woonde. Later, in Wenen, domineren schrijvers als Franz Kafka, en Georg Trakl en Rainer Maria Rilke hun gesprekken.
Op oud ijs vriest het licht: hun vroegere verliefdheid groeit uit tot een intense vriendschap, waarin Hermine tegen wil en dank de muze van Didier wordt. Didier is een klassieke romanticus, voor wie de zelfkant van het leven een grote aantrekkingskracht heeft. Maar ook zij kan hem niet redden.
In deze adembenemend vertelde kroniek van een aangekondigde dood reconstrueert Hermine de laatste weken van zijn leven. In een serene, elegante en rustige stijl probeert zij zijn motieven te achterhalen en antwoord te vinden op de vraag in hoeverre je van iemand kunt houden en tegelijkertijd afstand kunt nemen.

Loeki Zvonik: Hoe heette de hoedenmaker?
Amsterdam: Cossee, 2018
Aantal blz.: 224

Met een essay van Jeroen Brouwers.

9 februari 2018

'De deportaties uit Nederland 1940-1945', door Guus Luijters, Raymund Schütz, Marten Jongman

Op 15 juli 2017 was het 75 jaar geleden dat het eerste transport van ruim duizend Joden vanuit Westerbork naar Auschwitz vertrok. Er zouden meer dan honderd transporten volgen. De gegevens over de transporten bevinden zich in het oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis, dat dit jaar deze documenten digitaal openbaar toegankelijk zal maken. In De deportaties uit Nederland 1940-1945 wordt aan de hand van foto's van documenten getoond welke verhalen zich in dat archief bevinden. Zo wordt verteld over de razzia's in februari 1941, de ontruiming van het Apeldoornse Bos, het kindertransport uit Vught, een overlevende van Sobibor, de laatste maanden van het leven van Anne Frank.
Het boek geeft in een aantal persoonlijke, van veel documentair beeldmateriaal voorziene portretten een indringend beeld van de transporten uit Nederland naar de kampen, waar ruim 100.000 Joden, Sinti en Roma werden vermoord.

Luijters, Raymund Schütz, Marten Jongman (co-auteur):De deportaties uit Nederland 1940-1945. Portretten uit de archieven
Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2018
Aantal blz.: 224

9 februari 2018

'Het koosjere bakboek', door Frans L. Buijs

Een Nederlands bakboek dat de lezer toegang geeft tot de vrijwel verdwenen wereld van de koosjere bakkerij - dit is een bijzondere uitgave. In 2008 sloot - na honderd jaren - de koosjere bakkerij Theeboom zijn deuren. De winkel, die in 1908 werd opgericht door Mozes Theeboom, begon aan de Weesperstraat in Amsterdam en breidde zich allengs uit. Er waren Theeboom-filialen aan de sjiekeApollolaan en in de Maasstraat. Bakkerij Theeboom zat ook nog enige tijd aan de Jodenbreestraat totdat dit pand werd gesloopt vanwege de stadsvernieuwing rond het Waterlooplein. In 2008 was het dan echt voorbij en sloot de Amsterdamse firma Theeboom voorgoed zijn deuren.
In Nederland zijn er nog maar een beperkt aantal bakkerijen die onder rabbinaal toezicht brood en banket verkopen. Daarnaast zijn er de boeken waarin de Joodse keuken centraal staat, die dan vrijwel allemaal in de USA of Engeland werden geschreven en uitgegeven.
Dat is ook de reden waarom uitgeverij Amphora Books aan Frans Buijs vroeg een koosjer bakboek samen te stellen voor de Nederlandse kook & bak-enthousiasten. Frans Buijs verzamelde 109 recepten die behoren tot het assortiment van de koosjere bakkerij. In dit boek treft de lezer ook diverse cultuurhistorische weetjes en feiten aan, over de bolus, de Joodse makroon, de matze, enzovoort.

Frans L. Buijs: Het koosjere bakboek
Amsterdam: Amphora Books, 2018
Aantal blz.: 120

9 februari 2018

'Tijden van duisternis', door Tony Schumacher

Londen 1946. De nazi's hebben de oorlog gewonnen en bezetten ook Groot-Brittannië. John Rossett, een gedecoreerde Britse Tweede Wereldoorlog-held, werkt nu voor de SS bij het Bureau voor Joodse Zaken. Johns vrouw en zoon zijn omgekomen door een bom van het Britse verzet en sindsdien leidt hij een verbitterd leven, totdat een oude vriend hem vraagt zijn kleinzoon te beschermen. Deze jongen, Jacob, is Joods en houdt zich schuil in een verlaten gebouw. Rossett staat voor een belangrijke keuze: als hij doet wat hem wordt opgedragen, moet hij Jacob laten deporteren, maar iets in de jongen weerhoudt hem ervan zijn instructies uit te voeren. Hij kiest ervoor Jacob te helpen met ontsnappen - en al gauw raken ze samen verstrikt in een bloedstollende klopjacht.

Tony Schumacher: Tijden van duisternis
Amsterdam: Boekerij, 2017
Vert.: Gerard G. Suurmeijer
Aantal blz.: 400

2 februari 2018
In de Crescas-nieuwsbrief attenderen wij u wekelijks op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema. Op deze pagina vindt u een korte bespreking van al deze boeken.

februari 2018

'Rapenburgerstraat 1940-1945 ', door Guus Luijters
'Het land achter de heuvels', door Jacques Wallage
'De stille diplomaat', door Anet Bleich
'De eerste boze burger', door Arnon Grunberg
'Maria Austria, fotografe', door Marien Frijns
'De verbintenis van tegenpolen', door Alice Hoffman
'Hoe heette de hoedenmaker?', door Loeki Zvonik
'De deportaties uit Nederland 1940-1945', door Guus Luijters, Raymund Schütz, Marten Jongman
'Het koosjere bakboek', door Frans L. Buijs
'Tijden van duisternis', door Tony Schumacher
'Ben Ali Libi', door Ben Hummel
'De 102.000 namen', door Herinneringscentrum Kamp Westerbork
'Het kasteel', door Franz Kafka

januari 2018

'Veel mooie woorden', door Ria van den Brandt en Peter Nissen (red.)
'De Van Liers uit Leer', door Tom Verwaijen, Hans van Lier, Thecla Coesel
'Teruggevonden scherven', door Ida Smit
'Eerste Nederlandse getuigenissen van de Holocaust, 1945-1946', door Bettine Siertsema
'Focus', door Arthur Miller
'Wat het hart verwoest', door John Boyne
'De brieven van Mia', door Astrid Sy
'Broer van God', door Ivan Wolffers
'De terugkeer van Florence', door Sana Krasikov
'De deur', door Magda Szabó
'Of heb ik dat verzonnen?', door Wanda Reisel & Herman Koch
'Rivier van het bewustzijn', door Oliver Sacks
'De ontdekkingsreis van Bob Pinedo', door René Steenhorst
'Wij waren de gelukkigen', door Georgia Hunter

december 2017

'Het geheime leven van Henri Pick', door David Foenkinos
'Pereira verklaart', door Antonio Tabucchi
'De Weense sigarenboer', door Robert Seethaler
'De vrouwen van Lingenfels', door Jessica Shattuck
'De geschiedenis van de Joden', door Simon Schama
'Voor jou, van jou', door Nachoem Wijnberg
'Waarom we poëzie haten', door Ben Lerner
'Alles klaar? En pompen maar!', door Samoeïl Marsjak
'Trefpunt Riga', door Jan Paul Hinrichs
'Het dienstmeisje van Degrelle', door Simone Korkus
'BJ en Beer', door Nechama Mayer-Hirsch
'Halszaak', door Boris O. Dittrich
'De dagen van Leopold Mangelmann ', door Arnon Grunberg
'De bedrieger', door Javier Cercas
'Beste fanatici', door Amos Oz

november 2017

'Rolien en Ralien', door Josepha Mendels
'Alle dieren drijven', door Gideon Samson
'Overlevenden van de Holocaust', door Zane Whittingham, Ryan Jones
'Wat ik moest verzwijgen', door Ariëlla Kornmehl
'Hoe ik Hitlers getuige werd', door Peter Keglevic
'Exodus uit de vuurtoren', door Dina-Perla
'Sweet', door Yotam Ottolenghi, Helen Goh
'De verloren familie', door Jenna Blum
'En wat heeft dat met mij te maken', door Sacha Batthyany
'De eerste wereldtaal ', door Holger Gzella
'De sigarenfabriek van Isay Rottenberg', door Sandra Rottenberg, Hella Rottenberg
'Mij krijgen ze niet levend ', door Lucas Ligtenberg
'Kwesties van leven en dood ', door Regina Grüter

oktober 2017

'De regels gelden niet', door Ariel Levy
'Warme melk', door Deborah Levy
'Vrijhaven Shanghai', door Joan Veldkamp
'München 1938', door Robert Harris
'Donker woud', door Nicole Krauss
'Hipsters, baarden, martelaren', door Anna Krijger
'Leven? Of theater?', door Charlotte Salomon
'Charlotte', door David Foenkinos
'Charlotte Salomon ', door Katja Reichenfeld
'Sabel', door Suzanna Wouda
'De laatste van ons', door AdélaÏde de Clermont-Tonnerre
'Stad van de honden', door Leon de Winter
'Het buitengewone beesten boek', door Yuval Zommer
'Wat is moderne kunst? ', door Jackie Klein & Suzy Klein
'Alles over Anne ', door Menno Metselaar

september 2017

'Pussy', door Howard Jacobson
'Vandaag leven we nog', door Emanuelle Pirotte
'Het meisje dat bleef leven', door Luca Crippa, Maurizio Onnis
'Ik spreek je aan ', door Primo Levi
'Laatste dagen op Ellis Island', door Gaëlle Josse
'Het huis aan het meer ', door Thomas Harding
'Het dameskoor van Chilbury', door Jennifer Ryan
'De abrikozenboom', door Beate Teresa Hanika
'De vlucht van de familie Simon', door Rafael Cardoso
'1947', door Elizabeth Asbrink
'Schaaknovelle', door Stefan Zweig
'Jodendom ', door Lou Evers & Jansje Stodel

augustus 2017

'De truc', door Emanuel Bergmann
'Rena's belofte', door Heather Dune Dune Macadam, Rena Komreich Gelisse
'Een muur vol herinneringen', door Anthony Doerr
'Het knagende weten', door Floris Cohen
'De thuiswacht', door Dola de Jong
'Trilogie van een beginnend schrijverschap', door Patrick Modiano
'De grote kans van Edsel Bronfman', door Daniel Wallace
'Op de foto in oorlogstijd', door An Huitzing, Tamara Becker
'Andersen', door Charles Lewinsky

juli 2017

'En de akker is de wereld ', door Dola de Jong
'Totalitarisme', door Hannah Arendt

juni 2017

'De jagers', door James Salter
'Verder en verder', door Lev Rubinstein
'Seringenmeisjes', door Martha Hall Kelly
'Archivaris van de wereld', door Lia Tilon
'De Judajaagster', door Janneke Heimweg
'Slecht Zicht', door Herman M. van Praag
'Terug op de plaats ik nooit heb verlaten', door Tobias Schiff
'Overvloed en onbehagen', door Simon Schama
'Alles voor het moederland', door Michel Krielaars
'Mist in augustus', door Robert Domes
'De oorlog bestond niet ', door Sophia van Heeks
'De wereld waar ik buiten sta', door Hanny Michaelis

mei 2017

'De nazi-leerling', door Mischa Cohen
'De geschiedenis van de joden in Nederland', door Hetty Berg, Hans Blom, Bart Wallet, David Wertheim
'J.B.W.P. ', door Koen Hilberdink
'Enigma', door Robert Harris
'Hel en paradijs', door Bettina Baltschev
'80plus Joden', door Ido Abram
'Het museum van oorlog', door Claudio Magris
'De grote boekenroof ', door Anders Rydell
'Zussen ', door Hinke Piersma
'Zwarte doos', door Amos Oz
'In de voorste linie', door Michael Grant
'Mazzel tov ', door Margot Vanderstraeten

april 2017

'Irena's kinderen', door Tilar Mazzeo
'Ik overleefde de Holocaust', door Nanette König-Blitz
'Het verboden boek ', door Ewout Kieft
'Het tweede bestand', door Arnon Grunberg
'Leven in bezet Nederland - 1942', door Erik Schumacher
'Waterlooplein ', door Wally de Lang
'Ackermanns dilemma', door Peter Manasse
'Joodse Huizen 3', door Frits Rijksbaron, onder red. van Esther Shaya en Gert Jan de Vries
'Atlas van een bezette stad', door Bianca Stigter
'Matzes en mie ', door Marijke Barend-van Haeften en Frits Barend
'Thuis bij de vijand ', door Natascha van Weezel
'Ons Jodendom', door Dick Houwaart
'Seder Moadiem Lesimcha', door Bram Lagendijk, ed.

maart 2017

'Liedteksten 2002-2012', door Bob Dylan
'Audrey & Anne', door Jolien Janzing
'Handen', door Darian Leader
'De apotheker van Auschwitz', door Dieter Schlesak
'De Amarna-papyrus ', door Rachel Reedijk
'Een simpel verhaal', door S.Y Agnon
'De jacht', door Hans Galesloot
'Tamar', door Monique Hoolt
'Maangloed', door Michael Chabon
'Levi's eerste kerstfeest', door Ewout Sanders
'Leo Vroman Tekenaar', door Leo Vroman
'Joods Amsterdam', door Jan Stoutenbeek & Paul Vigeveno
'Het uur van de ster', door Clarice Lispector
'Homo Deus', door Yuval Noah Harari
'Compassie', door Karen Armstrong

februari 2017

'Je ziet mij nooit meer terug', door Sonja Barend
'Krachtenspel', door Jonathan Levi
'4 3 2 1', door Paul Auster
'De figurante', door Abraham Yehoshua
'Broos rood', door Josua Ossendrijver
'Spinoza en de vreugde van het inzicht', door Kees Schuyt
'De dood van Europa', door Leon de Winter
'Lea Dasberg, historica en pedagoog', door Marion E.P. de Ras
'Het voorgesprek', door Simon Hammelburg
'Nazi's in Amerika', door Eric Lichtblau
'Het uur van het violet', door Katie Roiphe
'Sara, het meisje dat op transport ging', door Lody van de Kamp

januari 2017

'Archivaris van de wereld', door Lia Tilon
'De Gestapo ', door Frank McDonough
'Amsterdam in de wereld', door Marielle Hageman
'Het geheim van Audrey H.', door Miriam Guensberg
'Eden', door Marcel Möring
'Het gezicht van een wereldrijk', door Simon Schama
'Het misverstand', door Peter Hein
'De knikkers en de kroon', door Marga Vogel
'Jeruzalem ', door Simon Sebag Montefiore
'Dit is Londen ', door Ben Judah
'Oorlog in het Westen', door James Holland
'De schuilplaats ', door Christophe Boltanski
'Gustav & Anton', door Rose Tremain
'De stalkster', door Mirjam Rotenstreich

december 2016

'Het beste en het slechtste in de mens', door Robert M. Sapolsky
'Woorden zonder muziek', door Philip Glass
'Berlijn 1936', door Oliver Hilmes
'Een onmogelijke liefde', door Christine Angot
'De haas met de amberkleurige ogen', door Edmund de Waal
'Ze doen ons niets', door Carry van Lakerveld, Victor Levie
'Amerika of de verdwenen jongen', door Franz Kafka
'Zonder ben ik niet heel', door Naomi Duveen
'Sam Goudsmit', door Martijn van Calmthout
'Het raadsel Joop van Tijn', door Hans Vervoort
'Lenteloos voorjaar', door Hanny Michaelis
'Antisemitisme', door Klaas A.D. Smelik
'In de donkere kamer', door Susan Faludi
'Aan nederlagen geen gebrek', door Arnon Grunberg
'Gewone helden ', door Megan Koreman
'De bewakers van Westerbork', door Frank van Riet

november 2016

'De toga van mijn vader', door Yehudi Moszkowicz
'De fikser', door Bernard Malamud
'Ontroerende onzin', door Ronit Palache
'De zaak Menten, het complete verhaal', door Hans Knoop
'Zijn eigen land', door Robbert Ammerlaan
'Uitzicht op Zee', door Freek van Beetz
'Ontsnapt uit Treblinka ', door Richard Glazar
'Buster Kafka', door Martin Schouten
'Israël tussen hoop en vrees ', door Salomon Bouman
'Mischling', door Affinity Konar
'Het duel', door David Grossman
''s Nachts droom ik van vrede ', door Carry Ulreich
'De Joodse brigade 3', door Marvano

oktober 2016

'De schuilplaats', door Christophe Boltanski
'Amor fati & Tweestromenland', door Abel J. Herzberg
'Grensleven', door Dorit Rabinyan
'Kille mist', door Raymond Schütz
'Meideles', door Leela Corman
'De dame in goud', door Anne-Marie O'Connor
'Vergeten slachtoffers', door Marco Gietema
'Eilanddagen', door Gideon Samson
'Selma', door Carolijn Visser

september 2016

'Uit onbetrouwbare bron ', door Daniel Levitin
'Betty', door Esther Göbel en Henk Meulembeld
'Joden op drift', door Joseph Roth
'Open hart', door Elie Wiesel
'Sonnetten Voor Hanna', door Hans Keilson
'Biecht van een moordenaar', door Joseph Roth
'Het innerlijke toneel', door Marcel Cohen
'Wachten jullie op mij?', door Klaas A.D. Smelik, Ria van den Brandt (ed.)
'Hier ben ik', door Jonathan Safran Foer
'Judasloon', door Anna Seghers
'Een land zonder grenzen ', door Nir Baram
'Hoe God zichzelf overtrof', door Chaim van Unen
'Eigenlijk heet ik Tsiwja', door Carla van Dokkum
'De lijst ', door Yuval Abramovitz
'De therapeut', door Irving D. Yalom
'Trauma en herstel', door Judith Lewis Herman

augustus 2016

'De zwaluwman', door Gavriel Savit
'Een panter in de kelder', door Amos Oz
'Een antropoloog op Mars ', door Oliver Sachs
'De stem van Tamar', door David Grossman
'Delftse student in oorlogstijd', door Peyronne Solis Valeton
'Telefoon voor de heer Mulisch', door Stijn Aerden
'Zomer van de vriendschap', door Volker Weidermann
'De radicale verliezer', door Hans Magnus Enzensberger
'Ik, Vondel', door Hans Croiset
'Leven en schrijven in tijden van oorlog', door David Grossman
'Kind van alle landen', door Irmgard Keun
'De brief van mijn vader en Onderduiken doe je zo ', door Ben Stranders & Fred Stranders

juli 2016

'Zonder rampspoed valt er niets te melden', door Frans Pointl
'Hoe genees je een fanaticus', door Amos Oz
'De Misdaad En Het Zwijgen', door Anna Bikont
'De Joden', door Nachoem M. Wijnberg
'Het innerlijke toneel', door Marcel Cohen
'De juridische schimmigheden van een huwelijk ', door Olga Grjasnowa

juni 2016

'God in de oorlog', door Jan Bank
'Geschiedenis van het Ministerie van Justitie 1940-1945', door Marcel Verburg
'De Romanovs ', door Simon Sebag Montefiore
'Morgenland', door Stephan Abarbanell
'De Derde Rijk-dagboeken ', door Albert Speer
'Zo zag de waarheid er op donderdag uit ', door Viktor Klemperer
'Nieuw', door Nieuw
'Justus Swavings wondere bestaan ', door Salvador Bloemgarten
'Kinderen met een ster', door Martine Letterie
'Vloed en bodem', door Per Leo
'Ochenebbisj', door Maurits Verhoeff en Thijs Wierema (red.)
'Oude wereld Nieuwe wereld', door Adjiedj Bakas en Vinco David
'Apoetaah!', door Simon Soesan

mei 2016

'Mijn Duitse broer', door Chico Buarque
'Clarice Lispector', door Benjamin Moser
'De waarheidszoekster ', door Pauline Micheels
'Spinoza', door Maarten van Buuren
'Philips-meisje van kamp Vught ', door Sanne van Heijst
'Dagboek van de duivel', door Robert Wittman & David Kinney
'1936', door Auke Kok
'De Bijbel voor ongelovigen 5', door Guus Kuijer
'Gids van joods Nederland', door Jan Stoutenbeek & Paul Vigeveno
'Tegen de stroom', door Ernst Hirsch Ballin
'Een meisje uit Berlijn', door Miriam Merzbacher-Blumenthal
'Moedervlekken', door Arnon Grunberg

april 2016

' Geborgen bladzijden', door Alexandra Zapruder, red.
'Klein Berlijn', door Sabry Amroussi
'Het vrijheidsboek', door Esther Captain, Maarten Dallinga
'Mijn naam is Shylock ', door Howard Jacobson
'Ver van de boom', door Andrew Solomon
'Joodse huizen 2 ', door Esther Shaya, Gert Jan de Vries en Frits Rijksbaron, red.
'Een jeugd', door Patrick Modiano
'Rijpstra's ondergang ', door Arend Hulshof
'Je wist het toch', door Josepha Mendels
'De thuiskomst van Jossel Wassermann', door Edgar Hilsenrath
'Pijn', door Zeruya Shalev
'Slag om Oekraïne', door Laura Starink

maart 2016

'Alles doet mee aan de werkelijkheid', door Paul Scheffer
'Gute Nacht, Freunde ', door Christoph Buchwald
'De Zandstraatbuurt en haar Joodse inwoners', door Hans Schippers, Chris Buitendijk, Rob Snijders en Albert Ringer
'De Duitse oorlog ', door Nicholas Stargardt
'Publieke werken', door Thomas Rosenboom
'Weer opstaan op een christelijk tijdstip ', door Joshua Ferris
'De wereld verklaard', door Steven Weinberg
'Thomas Mann en de zijnen', door Marcel Reich-Ranicki
'Voor het Kind', door Peter Manasse
'Duitse bruiloft ', door Pieter Waterdrinker
'Adieu Parijs', door Léon Werth
'Haring aan de Seine', door Marjoleine Oppenheim-Spangenberg

februari 2016

' Gevangenissen in oorlogstijd 1940-1945', door Ralf Futselaar
'Beth Haim in Ouderkerk 1614-1691', door Dirk de Groot
'Vogeljongen', door Guus Bauer
'Karl en Anna', door Leonhard Frank
'Gangsterland', door Tod Goldberg
'Levins Molen ', door Johannes Bobrowski
'Mau en Gerty ', door Erik Schumacher
'Het voorgevoel', door Emmanuel Bove
'Kind, beloof me dat je de kogel kiest', door Florian Huber
'De dood in Rome', door Wolfgang Koeppen
'De Muur van Mussert', door René van Heijningen
'Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat', door Chris Quispel

januari 2016

'Ontmoeting en misverstand', door Salomon Bouman
'Leef gelukkig! ', door Arjeh Kalmann
'Verloren taal', door Bronja Prazdny
'28 Dagen', door David Safier
'Plotseling, liefde', door Aharon Appelfeld
'De laatste oorlog ', door Daan Heerma van Voss
' W.O.L.F.', door Boris O. Dittrich
'En je kwam niet terug', door Marceline Loridan-Ivens
'Zo was het in Dachau', door Ludo van Eck
'Waarom leven we nog? ', door Idan Ben-Barak
'Onrust', door Jan Fontijn

december 2015

'Ida, Hilvarenbeek -Rotterdam - Westerbork- Auschwitz', door Frank de Jong
'Zwarte aarde ', door Timothy Snyder
'Het soloconcert', door Leo Samama
'In het universum van de technische beelden', door Vilém Flusser
'Lederwarenfabriek Modern', door Fred Bornstein
'Duitse daders', door Frits Boterman
'Strohalmen voor de lezer', door Joseph Brodsky
'Het verborgen stadspaleis ', door Elisabeth de Waal
'Dankbaarheid', door Oliver Sacks
'De wolven namen alles mee', door Simon Goodman
'Bloed en rozen', door Jacqueline Bel
'De witte weg', door Edmund de Waal
'Kunnen we het niet over iets leukers hebben?', door Roz Chast

november 2015

'Om niet te verdwalen', door Patrick Modiano
'Nachtronde', door Patrick Modiano
'De ontdekking van Moskou ', door Harry Mulisch
'Spinoza's achtbaan', door Erik Bindervoet en Saskia Pfaeltzer
'Bloemen', door Stephen Buchmann
'Kaaskoppen', door Robert Vuijsje
'Na de sterren', door Marga Minco
'Hallelujah', door Henk Hofstede
'Hier woonden wij', door Wim Willems & Hanneke Verbeek
'Onder tafel', door Mia Davidson
'Drie minuten in Polen', door Glenn Kurtz
'Judas', door Amos Oz
'Strijd om gerechtigheid', door Regina Grüter
'Als water in de woestijn', door Ida Simons
'Een doek over de spiegel', door Lisette Lewin
'Brief aan mijn moeder', door Ischa Meijer

oktober 2015

'Krassen', door Chawwa Wijnberg
'Spionnen van de paus', door Mark Riebling
''Ze doen ons niets'', door Carry van Lakerveld, Victor Levie
'Het wordt winter', door Garry Kasparov
'De baby's van Mauthausen', door Wendy Holden
'De jongen op de berg', door John Boyne
'Van groot belang', door Nachoem Wijnberg
'Luceberts zoekend oog ', door Hans Ulrich Jessurun d'Oliveira
'Eén nacht, Markovitsj ', door Ayelet Gundar-Goshen
'Dansen om te overleven', door Steven Rosenfeld
'De zonneprinses', door David Grossman
'Oscar en oma rozerood, meneer Ibrahim en de bloemen van de Koran, Milarepa', door Eric-Emmanuel Schmitt

september 2015

'Prikkeldraad', door Dick Wittenberg
'Jodendom in de praktijk', door Lou Evers & Jansje Stodel
'Vijftig jaar zwijgen', door Miranda Richmond Mouillot
'Een humaan koloniaal', door Gerard Termorshuizen
'Strepen aan de hemel en andere verhalen ', door Gerhard L. Durlacher
'Wat kan ons gebeuren', door Gerrit Hoogstraaten
'Freud ', door Adam Phillips
'De wereldschaduw ', door Nir Baram
'De Bijbel voor ongelovigen 4', door Guus Kuijer
'Joodser dan dit krijgt u het niet', door Tamarah Maionah Benima

augustus 2015

'Lynx en andere verhalen', door Rebecca Lee
'In de spiegel ', door Guus Luijters
'Ravensbrück', door Sarah Helm
'Ondergedoken', door Marie Jalowicz Simon
'Irene, mijn grootmoeder', door Paul Hellmann
'De voddenkoningin ', door Saskia Goldschmidt
'De verraders', door David Bezmozgis
'1945', door Ian Buruma
'J', door Howard Jacobson
'Einstein', door Walter Isaacson
'Toen het licht uitging in Parijs', door Ronald Rosbottom
'Soundtrack van de bevrijding', door Frank Mehring

juli 2015

'Romeinse een', door Szilárd Rubin
'Tulpen en terpentijn', door Nina Siegal
'Maar je krijgt er zoveel voor terug', door Jennifer Senior
'Sapiens', door Yuval Noah Harari
'Het boek van Aron', door Jim Shepard
'Alles waan', door Jan Konst
'De keisnijder van Fichtenwald', door Louis Ferron
'Het blauw tussen hemel en zee', door Susan Abulhawa
'Jacobi's tocht, Witte liefde, Die zomer', door Wanda Reisel
'Ethica', door Spinoza
'Een gegeven leven', door Hanneloes Pen
' Brieven van de Wehrmacht ', door Marie Moutier

juni 2015

'De Plantage', door Ko van Geemert
'Joodse buren', door Maria Boonzaaijer
'Hausfrau', door Jill Alexander Essbaum
'Manja', door Anna Gmeyner
'De vrouwen van Lazarus', door Marina Stepnova
'De plunderaars', door Anders Rydell
'Verborgen boeken', door Willem van Toorn, Arjen Fortuin, Hugo van Doornum
'Geronimo', door Leon de Winter
'Irene, mijn grootmoeder', door Paul Hellmann
'Ooit', door Miriam Guensberg

mei 2015

'Het boek der kampen', door Ludo Van Eck & Sis Van Eeckhout
'Getuiges van de tijd', door Jakob Lothe (red.)
'Kinderjaren in Berlijn rond 1900', door Walter Benjamin
'De blonde engel en andere portretten', door Joseph Roth
'Goed fout', door Alston W. Purvis
'De ontdekking van het langzame leven', door Sten Nadolny
'Alle collega’s dood', door Nachoem Wijnberg
'Operatie Menora', door Jan van der Putten
'De Israëlische trilogie', door Marek Hlasko
'Twintig minuten', door Chaja Polak
' De Mulisch Mythe ', door Sander Bax
'Meisjes in de oorlog', door Pieter Eckhardt en Marscha Holman
'Manja ', door Anna Gmeyner
'De kinderen van Spiegelgrund', door Steve Sem-Sandberg
'Liefde tussen 5 en 7', door Wanda Reisel
'Na veertig jaar eindelijk de bevrijding', door Sarine Bouman
'Ik blijf zitten totdat ik geboren ben', door Bloeme Evers-Emden
' Joodse huizen ', door Saskia Goldschmidt, Denise Citroen, Maarten Frankenhuis e.a.

april 2015

'De redding van de familie Van Cleeff', door Auke Kok en Dido Michielsen
'Verlies niet de moed', door Hella de Jonge
'Nu de angst is verdwenen', door Monika Held
'Zolang er nog tranen zijn', door Hannelore Grünberg-Klein
'De verloren jaren', door Matthijs de Ridder
'KL', door Nikolaus Wachsmann
'De bezitlozen', door Szilárd Borbély
'Komt een paard de kroeg binnen', door David Grossman
'Die vleugels II', door Leo Vroman
'Zipper en zijn vader', door Joseph Roth
'De jonge leeuwen', door Irwin Shaw
'Noem het slaap', door Henry Roth
'Reis naar het verleden', door Stefan Zweig

maart 2015

'De belevenissen van Ruben Jablonski', door Edgar Hilsenrath
'Drancy-Auschwitz 1942 - 1944 ', door Herman Van Goethem
'Kleine Maurits', door Bertje Leuw-Klein
'Storm in juni', door Irène Némirovsky
' De kinderbarak ', door Valentine Goby
'In zee gaat niets verloren', door L.H. Wiener
'De kaneelwinkels en Sanatorium Clepsydra', door Bruno Schulz
'Vergeet niet dat je arts bent. Joodse artsen in Nederland 1940-1945', door Hannah van den Ende
'In memoriam Mizzi', door Ida Simons
'Afscheid van Odessa', door Vladimir Zjabotinski
'NIET AF!!! Hitlers strijder ', door Danny S. Parker
'Ich will doch nur, dass ihr mich liebt', door Arnon Grunberg
'Ontbijten met Lucian', door Geordie Greig
'Op het balkon van de elektrische tram', door Leo Frijda

februari 2015

'Moedige mensen. Helden in oorlogstijd', door Jaap Cohen, Hinke Piersma
'Waarom liefde pijn doet', door Eva Illouz
'Meneer Mac en ik', door Esther Freud
'Dagboek 1944', door Hans Keilson
'Misschien Esther', door Katja Petrowskaja
'De tuin in Biak. Verhalen', door Ad ten Bosch
'Ballade van de aardse Jood en andere gedichten 1933–1944', door Hans Keilson
'De erfenis van meneer Isakowitz', door Danny Wattin
'En de hel brak los', door Max Hastings
'Kapelmeester in Auschwitz', door Szymon Laks
'Een schitterend vergeten leven', door Toni Boumans
'Na middernacht', door Irmgard Keun

januari 2015

'De man die naar Auschwitz wilde ', door Denis Avey & Rob Broomby
'Een klein leven', door Vasili Grossman
'Het interessegebied', door Martin Amis
'Davidsster', door Kristina Ohlsson
'Amon', door Jennifer Teege
'Rivka', door Femmetje de Wind
'Hanns en Rudolf', door Thomas Harding
'Als ik morgen niet op transport ga...', door Eva Moraal
'Kristallnacht', door Martin Gilbert
'Reis door Armenië ', door Vasili Grossman
'Het hele leven is hier een wereld op zichzelf', door Marieke Meeuwenoord
'Geconsumeerd', door David Cronenberg
'Een geschiedenis van God', door Karen Armstrong
'Mijn vader de soldaat', door Bozena van Mierlo-Dulinska
'Een verzonnen leven', door Karine Tuil
'Ze bouwen daarginds een concentratiekamp. Over morele dilemma’s, moed, angst en onmacht van gewone burgers, die plotseling', door Bert Oomen
'De Rode ruiterij', door Isaak Babel

december 2014

'Erich Salomon & het ideale parlement', door Andreas Biefang, Marij Leenders
'De kokkin van Himmler', door Franz-Olivier Giesbert
'Welkom in het paradijs', door Tineke Bennema
'Jozef en zijn broers', door Thomas Mann
'Lege stad ', door Guus Luijters
'Een verzonnen leven', door Karine Tuil
'Dat onverwoestbare in mij', door Etty Hillesum
'Alleen de wolken', door Philipp Blom
' In vrede en vriendschap. Shaloum vereinchous, een kleine kroniek van de vooroorlogse joodse gemeenschap in 's Hertogenbosch', door Max Cahen

november 2014

'Het antisemitisme uitgelegd aan jongeren', door Michel Wieviorka
'De oorlog verzameld: het ontstaan van de collectie van het NIOD', door Annemieke van Bockxmeer
'Het beloofde land', door Sylvain De Bleeckere, Dennis Baert en David Dessin
'Haatspraak. Antisemitisme - een 21e eeuwse geschiedenis', door Remco Ensel
'Jodenhaat', door Ron van der Wieken
'Van binnen is alles stuk. Herinneringen van vernielde generaties', door Simon Hammelburg
'Josef en zijn broers', door Thomas Mann
'Orgelman. Felix Nussbaum: een schildersleven', door Mark Schaevers
'Een geweer, een koe, een boom en een vrouw', door Meir Shalev
'De verloren brief of de droom van Bruno Schulz ', door Maxim Biller

oktober 2014

'Israël verdeeld. De Joodse wereld aan het begin van onze jaartelling', door Jona Lendering
'De Joodse bruid. Het verdwenen verleden van Irak', door Judit Neurink
'Het heilige in het alledaagse. Het Joodse spirituele pad van Mussar', door Alan Morinis
'Topsport in de genen', door David Epstein
'Een vervangend leven', door Boris Fishman
'Mark Rothko', door Annie Cohen-Solal
'De Velser Affaire. Een omstreden oorlogsgeschiedenis', door Bas von Benda-Beckmann
'Kleine mislukking', door Gary Shteyngart
' Honey & Co. Ons eten uit het Midden-Oosten', door Sarit Packer en Itamar Srulovich
'Weg van de harp. Biografie over harpiste Rosa Spier', door Regina Ederveen
'Wie het paradijs verdragen kan', door Pam Emmerik
'Flexibel geloven. Zingeving voorbij de grenzen van religies', door Manuela Kalsky en Frieda Pruim
'Plenty More, nóg meer groente om heel lekker te koken', door Yotam Ottolenghi
'De hartslag van Moskou', door Jiri Weil
'Familiearchief', door Boris Chersonski
'Een lekkere Suster en andere heerlijkheden. Een kookboek met recepten van vijf generaties uit één familie, 1774-19', door Marianka Spanjaard

september 2014

'Auschwitz-de Judenrampe', door Hans Citroen
'Mijn jaar met Salinger', door Joanne Rakoff
'Sapiens. Een kleine geschiedenis van de mensheid', door Yuval Noah Harari
'Elke nesjomme is een parel. Het levensverhaal van Rabbijn Jakob Friedrich', door Joanne Nihom
'De Jodenauto ', door Franz Fühmann
'Zeeburg. Geschiedenis van een joodse begraafplaats 1714-2014', door Bart Wallet
'Wij geluksvogels', door Amy Bloom
'Oorlogsmist. Veldslagen en proaganda in de oudheid', door Jona Lendering
'Voetnoot - Tweede verzameling', door Arnon Grunberg
'Verteld om niet te vergeten : herinneringen aan de Joodse bewoners van Amsterdam Oost / transvaalbuurt 1925-1945', door Frits Slicht
'Cultuur als macht. Cultuurgeschiedenis van Duitsland 1800-heden', door Frits Boterman

augustus 2014

'Het geheim van Hitlers Volkswagen, het geesteskind van de Joodse ontwerper Josef Ganz', door Paul Schilperoort
'Samuel Pallache. Koopman, kaper en diplomaat tussen Marrakesh en Amsterdam', door Gerard Wiegers, Mercedes Garcia-Arenal
'Drie vriendinnen', door Miri Rozovski
'Job', door Joseph Roth
'De Golem en de Djinn', door Helene Wecker
'De nederzetting', door Assaf Gavron
'Dezelfde zee', door Amos Oz
'Broers', door Bernice Rubens
'De haas met amberkleurige ogen', door Edmund de Waal
'Landschappen van de metropool van de dood. Auschwitz - herinnering en verbeelding', door Otto Dov Kulka
'Een Weense romance', door David Vogel
'De Samaritanen. Geschiedenis en godsdienst van een vergeten groepering', door Pieter W. van der Horst

juli 2014

'De Drieslag. Hoe opmerkelijke eigenschappen het succes van bevolkingsgroepen verklaren', door Amy Chua, Jed Rubenfeld
'111 Hopla's', door Judith Herzberg
'Esther de Boer-van Rijk. Hollands populairste actrice', door Joosje Lakmaker
'Het blikken paardje', door Janice Steinberg
'Salinger', door David Shields, Shane Salerno
'De voorlezer', door Bernhard Schlink

juni 2014

'De zin van muziek', door Leo Samama
'Dat het goed komt', door Tobias Hill
'Wat nooit is verteld', door Elliot Perlman
'Het verhaal van het menselijk lichaam. Evolutie, gezondheid en ziekte', door Daniel E. Lieberman
'Joden en woorden', door Amos Oz en Fania Oz-Salzberger
'Wie was Hans Boslowits? Gerard Reves debuut ontrafeld', door Igor Cornelissen
'Samuel Pallache. Koopman, kaper en diplomaat tussen Marrakesh en Amsterdam', door Mercedes Garcia-Arenal, Gerard Wiegers
'Surinaamse Rug, Joodse Buik. Emoties over de Surinaamse Slavernij en de Sjoa', door Wim Egger
'Het web van Spinoza', door Goce Smilevski
'Het paspoort', door Bruno Frank
'Economie', door Arnold Heertje
'De geplaagde mens', door Roel Coutinho

mei 2014

'Dagboek 1942. Leven op de grens van wankelende waarden', door Carla Simon
'Een dwaze maagd ', door Ida Simons
'Op de hielen', door Mischa Hiller
'De onbekenden', door Gabriel Roth
'Het bezoek', door Hila Blum
'Anne. De theatertekst', door Jessica Durlacher en Leon de Winter
'Het beloofde feest', door Ilay den Boer
'De dissidenten ', door Jonathan Lethem
'De kunst van het herinneren. Een reis langs de verbeelding van verdriet en schoonheid', door Wim de Wagt
'De vlammenwerpers', door Rachel Kushner
'Andrews hersenen', door E.L. Doctorow
'Loe de Jong 1914-2005 Historicus met een missie', door Boudewijn Smits
'Wees blij dat je ze nog hebt', door Yvonne Kroonenberg
'De jongen op het houten kistje ', door Leon Leyson
'Kunstenaars van de Kultuurkamer', door Claartje Wesselink

april 2014

'Lichtjaren', door James Salter
'De jongen die tien concentratiekampen overleefde. Naar het waargebeurde verhaal van Jack Gruener', door Alan Gratz
'Ik waarschuw de politie', door Irving D. Yalom en Robert L. Berger
'Screw everyone ', door Ophira Eisenberg
'De Joodse slaaf', door Lody van de Kamp
'Uri, mijn leven ', door Uri Coronel
'De bezetenen. Avonturen in de Russische literatuur ', door Elif Batuman
'Hotelmens. Reportages en brieven', door Joseph Roth
'Een zusje in de oorlog ', door Jacco Sandstra

maart 2014

'Het huis in de Rothschildstraat', door Stefanie Zweig
'De Kapucijner crypte', door Joseph Roth
'In therapie. Beschouwingen van psychiater en patient', door Irvin D. Yalom en Ginny Elkin
'Roth. Een schrijver en zijn boeken', door Claudia Roth Pierpont
'Juliana's vergeten oorlog - voorpublicatie', door Jolande Withuis
'De complete weduwnaar', door Klaas ten Holt
'Oefening in overleven ', door Jorge Semprun
'Zeven vette jaren', door Etgar Keret
'Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland', door Henri Krop
'Na de bevrijding', door Ad van Liempt
'Een Rus is iemand die van berken houdt', door Olga Grjasnowa
'Het verstand te boven. Beproevingen van een verstandig mens', door Herman M. van Praag

februari 2014

'De pianiste van Theresienstadt', door Alice Herz-Sommer, Caroline Stoessinger
'Amerikaanse pastorale', door Philip Roth
'De rampzalige lengte van Philip Asjkenazi ', door Nol de Jong
'De vraag', door Sam Lipsyte
'Ik heb de tijd. Autobiografie van een eigenzinnige advocaat', door Oscar Hammerstein
'De jongens in de boot', door Daniel James Brown
'Het bittere kruid', door Marga Minco
'Vandaag. Een oorlogsnovelle', door Pauline Micheels
'Compartimenten van vernietiging. Over genocidale regimes en hundaders', door Abram de Swaan
'Het woeste continent. Europa en de nasleep van de Tweede Wereldoorlog ', door Keith Lowe
'Oorlogskinderen', door Jacob Gelt Dekker
'De Nederlandse sportliteratuur in 80 en enige verhalen', door Frits Barend & Manon Colson

januari 2014

'De drogist', door Ad van Liempt
'De onderduikers', door Peter Hein
'En iedereen doet me aan iemand anders denken. Gedichten', door Frank Diamand
'Ik zou lang willen leven', door Janny van der Molen en Klaas Smelik
'Alle duivels zijn hier', door Pere Antoni Pons
'Verzwegen Levens. Vrouwen uit een fout gezin', door Zonneke Matthée
'Morgen zullen er abrikozen zijn', door Jessica Soffer
'Een kort oponthoud op de weg van Auschwitz', door Göran Rosenberg
'Altijd Etty. Etty Hillesum, blijvende inspiratiebron voor een rijk innerlijk leven', door Ton Jorna, Julika Marijn
'De twee Hotel Francforts', door David Leavitt
'Kaddish voor een buurt. Het oorlogsdecor van Amsterdam-Zuid', door Heere Heeresma
'Het jodendom laat je niet los. Over schrijvers en hun Jodendom', door Leo Frijda
'Landschap en herinnering', door Simon Schama
'De Architectuurgids Zuid: Plan Zuid, Tuinstad Buitenveldert, de Zuidas', door ARCAM
'Mijn beloofde land', door Ari Shavit
'Deze beslissing verandert je leven - de psychologie van het kiezen', door Noreena Hertz

december 2013

'Landgenoten', door Bo Lidegaard
'Het Kraus-project', door Jonathan Franzen
'Apocalyps', door Arnon Grunberg
'Harvard Square', door André Aciman
'De jacht op Adèle', door Ned Beauman
'De geschiedenis van de Joden Deel 1: De woorden vinden. 1000 v.C. tot 1492', door Simon Schama
'De wanhoopsdaad. Hoe een 17-jarige jongen de Kristallnacht ontketende', door Sydney Smeets
'Met andere ogen. Manieren om meer waar te nemen', door Alexandra Horowitz
'De interessanten', door Meg Wolitzer
'Een kleine stad bij Auschwitz. Gewone nazi's en de Holocaust', door Mary Fulbrook
'Een ruimte voor de ziel', door Maarten van Buuren

november 2013

'Terug naar huis', door Deborah Levy
'Emmy Andriesse: Hidden Lens', door Louise Baring
'Ons muzikale brein - Wat muziek met ons doet', door Daniel Levitin
'De bibliothecaresse van Auschwitz', door Antonio Iturbe
'Verzameld werk', door Anne Frank
'De onvervangbare', door Simone Lenaerts
'De boekendief', door Markus Zusak
'Tien-en-een-nacht', door Charles Lewinsky
'De onafscheidelijken', door Alessandro Piperno
'De Amandelboom', door Michelle Cohen Corasanti
'Eén Rembrandt voor vijfentwintig levens. Het overlevingsverhaal van David Cohen', door Robert J. Lemm
'De naakte perenboom. Op reis met Spinoza', door Rudi Rotthier
'De sleutel tot het familiegeheim', door Luize Valente
'Tranzyt Antwerpia. In het spoor van de Red Star Line', door Pascal Verbeken, Herman Selleslaghs
'Nog een grap', door Nachoem M. Wijnberg
'Hotel Savoy', door Joseph Roth

oktober 2013

'In het puin van het getto', door Pauline Broekema en Helma Coolman
'De verdwenen zoon', door Dror Mishani
'Big brother', door Lionel Shriver
'Margie', door Jillian Cantor
'Verloren mensen', door Mirjam Rotenstreich
'Daar is hij weer', door Timur Vermes
'Over zij en ik', door Marjoleine Oppenheim-Spangenberg
'Homeland - Carries vlucht', door Andrew Kaplan
'De Portugese Synagoge in Amsterdam', door Pieter Vlaardingerbroek, red.
'De foto', door Salo Muller
'Kinderkroniek 1940-1945', door Guus Luijters
'Bericht vanuit het innerlijk', door Paul Auster

september 2013

'M', door Shira Keller
'Verrassing', door Etgar Keret
'De Europese koerier. De woede van de burger en de vrede van Europa', door Robert Menasse
'Poolse tranen', door Miriam Guensberg
'Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog van geroofd Joods onroerend goed', door Maarten-Jan Vos, Serge ter Braake
'Ver weg', door Alon Hilu
'Reflecties op het Joodse vraagstuk', door Jean-Paul Sartre
'Uit de hemel gevallen', door Paul Siegel

augustus 2013

'Mitswa en christenplicht ', door Max Léons & Anton Douwes
'MetaMaus', door Art Spiegelman
'Mary van Roden', door Kaddiesj
'Alle verhalen', door Leon de Winter
'Onder de klok - Georganiseerde hulp aan Joodse kinderen', door Bert Jan Flim
'De laatste kamer', door Frans Pointl
'Lilien tekent twaalf geloofshelden', door Klaas de Jong
'Oscar en oma Rozerood', door Eric-Emmanuel Schmitt
'De beslissing', door Britta Böhler

juli 2013

'De kat van de rabbijn', door Joann Sfar
'Herinneringen aan Sonia Gaskell', door Rudi van Dantzig
'Het straatjongensboek', door Philip Mechanicus
'Rachel of het mysterie van de liefde', door Geert Kimpen
'Een pleidooi voor echt koken', door Michael Pollan
'Henri gaat naar Parijs', door Leonore Klein & Saul Bass
'Eichmann in Argentinië. Het onbezorgde leven van een oorlogsmisdadiger', door Bettina Stangneth
'Minima Moralia. Reflecties uit het beschadigde leven', door Theodor W. Adorno
'De liefde van Piere Neuhart', door Emmanuel Bove

juni 2013

'Zwijgen over de Euterpestraat', door J. Hopman
'Het verhaal van Chirbet Chiz’a', door S. Yizhar
' De schok van de val', door Nathan Filer
'Een schrijver in oorlog', door Vasili Grossman
'Mij een zorg! De toekomst van de sociale zekerheid in Nederland', door Sjifra Herschberg, samenst.
'World War Z', door Max Brooks
'Erika en Klaus Mann. Leven langs de Bühne', door Margreet den Buurman
'Daarheen en weer terug', door David Smalhout
'Verhalen', door Isaak Babel
'Naakt onder wolven', door Bruno Apitz
'De Finklerkwestie', door Howard Jacobson
'De glazen brug', door Marga Minco

mei 2013

'Albert Speer, de ruïnebouwer', door Bernlef
'Superlijm', door Etgar Keret
'Dietrich & Riefenstahl. Twee vrouwenlevens in Hollywood en Berlijn', door Karin Wieland
'Gertrude van Tijn en het lot van de Nederlandse Joden', door Bernard Wasserstein
'De poppenspeler van Warschau', door Eva Weaver
'Breaking the silence. Getuigenissen van Israëlische soldaten uit de bezette gebieden, 2000-2010', door Oded Na'aman, red.
'Bach onder de palmen', door Lisette Lewin
'Hotel Linda', door Arjan Visser
'De vertrouwelinge', door David R. Gillham
'De verdwenen menora', door Jan Terlouw en Sanne Terlouw
'Overleven in de dierentuin. De oorlogsjaren van Artis en andere parken', door Maarten Th. Frankenhuis
'De wereld tot gisteren. Wat we kunnen leren van traditionele samenlevingen', door Jared Diamond
'Een duif en een jongen', door Meir Shalev
'Naderhand/Nachher ', door Felix Oestreicher
'Leven met de vijand – Amsterdam onder Duitse bezetting 1940-1945', door Barbara Beuys

april 2013

'Nummers die een ziel hebben', door E.P. 'Mom' Wellenstein
'Het begon met een ster', door Helga Weiss
'Lore', door Rachel Seiffert
'Avond Malen', door Tuvit Shlomi
'Mijn God, waarom hebt gij ons niet verlaten? Humor in de internationale Holocaustliteratuur', door Channa Kalmann
'Fatsoenlijk land – Porgel en Porulan in het verzet', door Loes Gompes
'Jij bent mijn mes', door David Grossman
'Mevrouw, is dit uw zoon?', door David de Levita
'Slagboom tussen dood en leven', door Alphons Katan
'Gek op natuurkunde', door Walter Lewin
'Erich Salomon & het ideale parlement. Fotograaf in Berlijn en Den Haag, 1928-1940', door Andreas Biefang en Marij Leenders, red.
'De man van Tsinegolde', door Alexandra Terlouw-van Hulst

maart 2013

'Zeg maar mamma. Hoe een Nederlandse jongen de Tweede Wereldoorlog overleefde', door Fred van Zuiden
'De geschiedenis van een paard', door Isaak Babel
'Stille chic', door Wim Boevink
'De Jacht op het verzet ', door Ad van Liempt
'Het juiste moment', door Grimbert Rost van Tonningen
'Lente in Praag', door Hans Croiset
'Violist in het Verzet', door Mauroce Ferares
'De nieuwe religieuze intolerantie. Een uitweg uit de politiek van angst', door Martha Nussbaum
'De joden van Lemberg', door Heleen Zorgdrager, Michiel Driebergen, Diderik Prak
'Waar het me slecht gaat is mijn vaderland. Joseph Roth in Nederland en België', door Els Snick
'Jeruzalem', door Yotam Ottolenghi en Sami Tamimi
'Zolang niet alles is verteld. Een kleine kroniek van mijn vader', door Marre van Dantzig
'Joods Gouda. Een Joodse geschiedenis vanaf 1737 tot omstreeks 1850', door Tom Verwaijen
'Pornografie in de Nederlandse literatuur', door Arnon Grunberg e.a.
'Brieven aan Jeanne Lampl-de Groot 1921-1939', door Sigmund Freud
'De stad van de kleine mensen', door Sjolem Aleichem

februari 2013

'De bakkersdochter', door Sarah McCoy
'Sangrita en tequila', door F.G. Haghenbeck
'Liefde kent veertig regels. Een roman over het vinden van liefde en inspiratie', door Elif Shafak
'I’m Your Man. Het leven van Leonard Cohen', door Sylvie Simmons
'Ravensbrück', door Steve Sem-Sandberg
'Zomerreis langs de Zwarte Zee', door Olaf Tempelman
'Een korte geschiedenis van de eeuwige liefde', door Szilárd Rubin
'Samuel Sarphati - Van Portugese armenarts tot Amsterdamse ondernemer.', door Lydia Hagoort
'De smaken van Spanje', door Claudia Roden
'Stiller', door Max Frisch
'Radetzkymars', door Joseph Roth
'De werkplaats van de duivel', door Jáchym Topol
'Het eeuwige volk kent geen angst', door Shani Boianjiu

januari 2013

'Hitlers pianist', door Peter Conradi
'Het boek van leugenaars', door Naomi N. Alderman
'Boekenmanie. De geboorte van Johan Polak als uitgever', door Koen Hilberdink
'Aan de vooravond. De Europese Joden voor de Tweede Wereldoorlog', door Bernard Wasserstein
'Ter dood veroordeeld; Liefde en dood in de Surinaams-joodse geschiedenis ', door John H. de Bye
'De oorlogsbruid', door Nancy Richler
'Hitler als kunstenaar', door Lambert Giebels

december 2012

'Het geheim van Bram Moszkowicz', door Marian Lusken en Harry Lensink
'Het hart van de familie', door Zeruya Shalev
'Solal', door Albert Cohen
'Jodenjacht. De onthutsende rol van de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog', door Ad van Liempt en Jan Kompagnie (red.)
'Het werk', door Etty Hillesum (red. K.A.D. Smelik)
'Ik waarschuw de politie', door Irvin D. Yalom en Robert L. Berger
'Transit', door Anna Seghers
'Dit zijn de namen', door Tommy Wieringa
'Keurkinderen. Hitlers elitescholen in Nederland', door Paul van der Steen
'De Bijbel voor ongelovigen. Het begin. Genesis', door Guus Kuijer

november 2012

'Auschwitz', door Laurence Rees
'Margot', door Sophie Zijlstra
'Op de hielen', door Mischa Hiller
'Terugkeer ongewenst', door Charles Lewinsky
'Ik ben verboden', door Anouk Markovits
'Bijna zijn wij aan de beurt', door Elisabeth Åsbrink
'Howl, Kaddisj en andere gedichten', door Allen Ginsberg
'Jeruzalem', door Gonçalo M. Tavares
'De hormoonfabriek', door Saskia Goldschmidt
'De oorsprong van geweld', door Francis Humbert
'Schuld. De eerste 5000 jaar', door David Graeber
'De arme verkwister', door Ernst Weiss
'Het charisma van Adolf Hitler', door Laurence Rees
'Het boek van mijn moeder', door Albert Cohen
'Een fabelachtige leugenaar', door Susann Pásztor

oktober 2012

''Gedenkt mij bij de tijden van weleer'', door A.G. van der Steur
'De duivenhoudsters', door Alice Hoffman
'Land zonder liefde', door Gilles Rozier
'Ontheemden', door Ghita Schwarz
'7 dagen 7 nachten', door Jonathan Tropper
'Moord op een onderduiker. De Deurnse moordzaak en andere oorlogsgeheimen', door Henny Brandhorst
'Profetenmond. Het levensverhaal van Eliëzer ben Jehoeda', door Robert St. John
'De rode sjaal. Twee vriendinnetjes in het door de nazi's bezette Parijs', door Ariane Bois
'Hanna's reis', door Martine Letterie
'Wij waren de toekomst', door Yael Ne'eman
'Hitlers Jodenhaat, cliché en werkelijkheid', door Ralf Georg Reuth
'Het zat zo', door Meir Shalev

september 2012

'Annie. Een Joodse weduwe en haar zoon in de greep van bezetting en vervolging', door Daniël Otten
'Het meisje dat uit de lucht kwam vallen', door Simon Mawer
'Sterrenlied ', door Guus Luijters
'De legende van de heilige drinker', door Joseph Roth
'Op zoek naar een toekomst', door Arthur Miller
'Hotel Linda', door Arjan Visser

augustus 2012

'Het fenomeen Anne Frank', door David Barnouw
'Nacht in de middag', door Arthur Koestler
'Ira's bekentenis', door Shoshi Breiner
'Praag fataal', door Philip Kerr
'Praagse winter', door Madeleine Albright
'Insight. Micha Mar-Ams Israel', door Gisela Kayser, Stef Wertheimer, Alexandra Nocke

juli 2012

'Uit de tijd vallen', door David Grossman
'De voorlezer', door Bernhard Schlink
'Het zout der aarde', door Robert Dijkstra
'Je beste vriendin Anne', door Jacqueline van Maarsen
'Er is hier niemand behalve wij allemaal', door Ramona Ausubel
'Succes', door Lion Feuchtwanger

juni 2012

'De kleine stad', door Hans Adler
'Ethica', door Baruch Spinoza
'De Tweede Wereldoorlog', door Anthony Beevor
'Dagboek van een vredestichterje', door Eldad Kisch
'De drinker', door Hans Fallada
'Op de hielen', door Mischa Hiller
'Waar we het over hebben wanneer we het over Anne Frank hebben', door Nathan Enlander
'Scherptediepte', door Rosan Hollak
'De zwenking. Hoe de wereld modern werd', door Stephen Greenblatt
'Psalmen, een Joodse geschiedenis op een Vlaamse zolderkamer', door Hirsch Grunstein
'Blues van de derde zoen', door Ronny Someck
'Dovenrepubliek', door Ilya Kaminsky
'Dure spitsen scoren niet, en andere raadsels van het voetbal verklaard', door Simon Kuper & Stefan Szymanski
'Morgenster', door André Schwarz-Bart
'De man zonder ziekte', door Arnon Grunberg
'Huwelijkse voorwaarden. Handleiding voor een gelukkiger relatie', door Harriet Lerner

mei 2012

'Parnassia', door Josha Zwaan
'Mogelijkheden scheppen', door Martha Nussbaum
'Bloedlanden. Europa tussen Hitler en Stalin', door Timothy Snyder
'Vlucht naar het oosten', door Bronia Davidson
'Rug aan rug', door Julia Franck
'De derde engel', door Alice Hoffman
'Als een pluisje in de wind', door Bloeme Evers-Emden
'Tweede persoon enkelvoud ', door Sayed Kashua
'Tederheid en storm. De persoonlijkheid van Jacob Israël de Haan', door Jan Fontijn

april 2012

'De derde engel', door Alice Hoffman
''Wij weten niets van hun lot'. Gewone Nederlanders en de Holocaust', door Bart van der Boom
'Door het oog van de naald - Joodse onderduik in Friesland', door Meike Jongejan & Eddy van der Noord
'Droomonderduik', door Maarten Th. Frankenhuis
'De Nederlandse Holocaust, een blijvende herinnering', door Ben Nijhuis
'Winterlogboek', door Paul Auster
'Leonora', door Elena Poniatowska
'De trein naar het oosten ', door Caroline Moorehead
' Liever Holland dan heimwee. Gedachten en herinneringen ', door Hans Keilson
'Door het vlees stroomt het verlangen.  Gedichten, een bloemlezing ', door Chava Pinchas-Cohen
'De trommel van Else Berg', door Betty van Garrel
'Een bruidsjurk uit Warschau', door Lot Vekemans
'De fatale weg. Verzamelde geschriften', door Evelien van Leeuwen-van Straaten

maart 2012

' Dit mooie leven', door Helen Schulman
'Op weg naar een toekomst', door Arthur Miller
'Boom’s Blues: Muziek, journalistiek en vriendschap in oorlogstijd', door Wim Verbei
'Nachtvlinders door het kattenluik', door Chawwa Wijnberg
'De zus van Freud', door Goce Smilevski
'Dagboek van een verdoofd rabbijn. Persoonlijke notities bij een politieke aardverschuiving', door Lody van de Kamp
'Mendelssohn op het dak', door Jiří Weil
'Alleen in Berlijn', door Hans Fallada
'Totaliteit en oneindigheid', door Emmanuel Lévinas
'De belofte en het land', door Simone Korkus
'Bericht uit Berlijn', door Otto de Kat
'Een rijk alleen', door Niels Gerson Lohman
'Nul empathie. Een theorie van menselijke wreedheid', door Simon Baron-Cohen
'Film in het juiste perspectief', door Philip Kemp

februari 2012

'Brittania Road 22', door Amanda Hodgkinson
'Spring', door Hella de Jonge
'De dagboeken van Bernie en Ellis. Het verhaal van een Scheveningse liefde in oorlogstijd', door Ellis Lehman en Shulamith Bitran
'Het zwijgen van Jan Karski', door Yannick Haenel
'De uitverkorene van de heer', door Albert Cohen
'Het raadsel Spinoza', door Irvin D. Yalom
'Als de doden niet herrijzen', door Philip Kerr
'Ons kamp. Een min of meer joodse geschiedenis', door Marja Vuijsje
'De mythe van Odessa', door Jan Paul Hinrichs
'In het begin was er... Bob', door Meg Rosoff
'Het verhaal van Mooi Meisje', door Rachel Simon
'Dagboek Berlijn. Het verhaal van een Duitse verzetsvrouw 1938–1948', door Ruth Andreas- Friedrich
'De tien geboden voor het brein', door René Kahn
'Mischa's spel en de ondergang van familie Hillesum', door JanWillem Regenhardt
'Exlibris in exil. Duits-Joodse vluchtelingen in Nederland 1933-1940', door Jan Aarts, Frits Hoogewoud en Chris Kooyman

januari 2012

'Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. 2 Kronieken', door Dr. P.C. Beentjes
'Encyclopedie van de Holocaust', door Ron Rosenbaum, Shmuel Spector et al.
'Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. 2 Koningen 1', door Dr. H. Jagersma en Dr. K.A.D. Smelik
'Een jaar levend volgens de bijbel. Alle Bijbelse geboden en voorschriften in praktijk gebracht', door Arnold Jacobs
'Een waanzinnig verlangen om te dansen', door Elie Wiesel
'De Apocalyps van Max Beckmann', door
'Max Liebermann en zijn Nederlandse Kunstenaarsvrienden', door
'Herinneringen aan Anne Frank', door Miep Gies
'Het Joodse lichaam', door Melvin Konner
'Jodenvervolging in Nederland, Frankrijk en België 1940-1945 - overeenkomsten, verschillen, oorzaken', door P. Griffioen en R. Zeller
'Het proces', door Franz Kafka
'Aan het werk. De opmerkelijke Joodse bijdrage aan naoorlogs Nederland', door André Agsteribbe
'Vervolging', door Alessandro Piperno
'Het morele landschap. Hoe de wetenschap ons de weg kan wijzen', door Sam Harris

december 2011

'Het Rozeneiland', door Sanne Terlouw
'Mijn leven', door Marc Chagall
'De vertellingen van Rabbi Nachman', door Martin Buber
'Zo zoet als honing. Meditaties met het alefbeet', door Sid Bachrach
'Dienstausweis 1393. Demjanjuk en het laatste grote naziproces; bericht van een verslaggever', door Wim Boevink
'Het Demjanjuk-proces. Reportages van een Nebenkläger', door Rob Fransman
'Oorlogswees. Medeaanklager proces Demjanjuk', door Marco de Groot
'Zestig gedichten/', door Larisa Miller
'Meneer Chartwell', door Rebecca Hunt
'De lens van Spinoza', door Jaron Beekes
'Het geheim van de gouden ster', door Jennifer Peersmann
'Onze dagen. Herinneringen aan de Jodenvervolging', door Coen Rood
'Het civilisatieproces. Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen', door Norbert Elias

november 2011

'Het Huis van Zijde', door Anthony Horowitz
'De Instructies', door Adam Levin
'Brief aan mijn moeder', door Vasili Grossman
'De roman in de viool', door Natasha Solomons
'Marie Bonaparte 1882-1962. Freuds prinses zoekt haar dode moeder', door Hanna Stouten
'Dat onverwoestbare in mij', door Etty Hillesum
'Süskind', door Alex van Galen
'Nacht over Westwoud', door Wanda Reisel
'Informatie', door James Gleick
'Dat nooit meer. De nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland', door Chris van der Heijden
'Alsof het voorbij is', door Julian Barnes
'Aleph', door Paulo Coelho

oktober 2011

'De Inzending', door Amy Waldman
'Zij die na ons komen', door Elizabeth Holdsworth
'Het grote huis', door Nicole Krauss
'Medelijden met de duivel', door Violet Leroy
'Rona Jaffe', door Van alles het beste
'Hoe het einde begint', door Ron Rosenbaum
'Vader en zoon, Jaap en Ischa Meijer, Een joodse geschiedenis - 1912-1956', door Evelien Gans
'De honderd dagen', door Joseph Roth
'Vrouwen van Babylon. Prinsessen, priesteressen, prostituees in de bakermat van de cultuur', door Marten Stol
'De verlegen minnaars', door Chaja Polak
'Goed genoeg. Waarom de ware niet volmaakt hoeft te zijn', door Lori Gottlieb
'Toen god een konijn was', door Sarah Winman

september 2011

'Het zevende kruis', door Anna Seghers
'Tsili', door Aharon Appelfeld
'Dochterland', door Diana Nasher
'De hemel van Heivisj', door Benny Lindelauf
'Eva's Berlijn', door Eva Wald Leveton
'Er was ook liefde in het getto', door Marek Edelman, Paula Sawicka

juli 2011

'Reis bij maanlicht', door Antal Szerb
'Israel in 60 dagen', door Sarah Glidden
'Medaillons', door Zofia Nałkowska
'Zout. Een wereldgeschiedenis', door Mark Kurlansky
'Grillroom Jeruzalem', door P.F. Thomése
'Jeruzalem. Een biografie', door Simon Sebag Montefiore

juni 2011

'De nazi en de kapper', door Edgar Hilsenrath
'De weg uit het getto', door Michael Goldfarb
' De apotheker van Auschwitz ', door Dieter Schlesak
'Het jodendom. Wezen, geschiedenis en toekomst', door Hans Küng
'De appel en de boom. Over aanleg en omgeving', door René Kahn
'Hereniging', door Fred Uhlman
'Nooit verleden tijd. De Tweede Wereldoorlog door de ogen van de 13-jarige Amsterdamse jongen', door Lex Lesgever
'Levi de Lange', door Het verhaal van mijn leven
'Marc Chagall and the lost Jewish world', door Benjamin Harshav
'In de voetsporen van Abraham: het Heilige Land in ingekleurde foto's', door R. Hardiman en H. Speelma
'Goede mensen', door Nir Baram
'Het Demjanjuk-proces, reportages van een Nebenkläger', door Rob Fransman
'Rachel, of het mysterie van de liefde', door Geert Kimpen
'Molotov's toverlantaarn', door Rachel Polonsky
'Altijd weer Auschwitz', door Hans Amesz en Jan Honout
'Eindeloos leven. Een wetenschappelijke zoektocht naar onsterfelijkheid', door Jonathan Weiner

mei 2011

'De Patagonische haas', door Claude Lanzmann
'Schaamteloos', door Rachel Shukert
'De naamlozen', door Joshua Ferris
Nemesis, door Philip Roth
Brieven van Elie, door Thaisa Frank
Daar staat mijn huis, door Hans Keilson
Klein kwaad, door Paul Hellmann
In de ramsj: Spiegel van de moderne Jiddische poëzie
Avonturen in de alledaagse werkelijkheid, door Max Blecher
Het familieportret, door Jenna Blum
De geest bemint de buitenkant, Jodendom in fragmenten, door René Süss
In lood gegoten. Israël en de tragedie van de Joodse staat, door Sus van Elzen

april 2011

Levenstekens, brieven uit Westerbork, bezorgd door Eline Hopperus-Verdoner
De Vrije Wereld, door David Bezmozgis
Het Geheugenpaleis, de vergeten kunst van het onthouden, door Joshua Foer
Maimonides : een biografie, door Sherwin B. Nuland
Zipper en zijn vader, door Joseph Roth
De Zaak 40/61, door Harry Mulisch
Louteringsberg, door Marcel Möring
Een kwestie van geluk, door Esther Freud
Uitverkoren zondebokken, door Theo Toebosch
De onzaligen van Lódz, door Steve Sem-Sandberg
Dagelijkse zonden, door Eva Menasse
Verplicht gelukkig. Portret van een familie, door Saskia Goldschmidt
De Brede Hagada
De bekentenissen van Barney, door Mordechai Richler (1931-2001)
Hebreeuws op Straat, Opschriften in het openbaar

maart 2011

Hydromania, door Assaf Gavron
Donderdagskind, door Alison Pick

januari 2011

'Tante Roosje, het oorlogsgeheim van mijn familie.', door Paul Glaser